Skatīt preses relīzi

Preses relīze
05. 02. 2013.

LAPA pilnsapulcē iezīmējas dialogs augstākās izglītības reformu veikšanai

 5. februārī, Latvijas Universitātē notika Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas (LAPA) gada pilnsapulce, piedaloties arī izglītības un zinātnes ministram Robertam Ķīlim, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidentam Ojāram Spārītim, Saeimas deputātei Janīnai Kursītei-Pakulei.

Pērnais, 2012., gads Latvijas profesūrai ir pagājis augstākās izglītības izvērtēšanas zīmē, augstskolām iesaistoties Augstākās izglītības padomes īstenotā Eiropas Sociālā fonda projektā „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai”.

LAPA priekšsēdētāja un projekta vadītāja profesore Baiba Rivža ziņojumā „Profesūra augstākās izglītības reformās” izvirzīja paneļdiskusijā apspriežamos augstākās izglītības reformu galvenos jautājumus, uzsverot, ka reformas augstākajā izglītībā lielā mērā ir jābalsta uz ESF projektā „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” iegūtajiem rezultātiem. Tā, projektā iegūtais studiju virzienos sagrupēto studiju programmu starptautiskais izvērtējums ir jāņem vērā studiju virzienu akreditācijā, pret ko neiebilda nozares ministrs un solīja drīzu akreditācijas procesa uzsākšanu.

Paneļdiskusijā tika apspriesti projektā papildu veiktajos pētījumos, tādos kā – studiju noslodze, doktorantūras sistēma un kvalitāte, akadēmiskās karjeras konkurētspēja, gūtie secinājumi un rekomendācijas. Nebija domstarpību, ka ir jāpaaugstina prasības zinātniskajiem darbiem doktora grāda iegūšanai, jāuzlabo starptautiskā citējamība, jāpilnveido vietējā un starptautiskā sadarbība un jārisina daudzi citi jautājumi. Bet to ir iespējams panākt tikai ciešā nozares profesionāļu sadarbībā, uzturot arī korektu profesionālu dialogu, kas iezīmējās LAPA pilnsapulcē.

 

AIP
67223392

 

 

 
www.clarus.lv