Rīgā
20. 03. 2012.

Seminārā apspriesti studiju virziena „Psiholoģija” izvērtēšanas rezultāti

 

Augstākās izglītības padomes organizētā seminārā 2012. gada 16. martā tika apspriesti AIP īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” (Nr. 2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001) ietvaros gūtie vērtēšanas rezultāti studiju virzienā „Psiholoģija”, kurus, balstoties uz starptautiskas neatkarīgas ekspertu grupas galaziņojumu par izvērtēšanas rezultātiem, prezentēja Maija Sarkane, Labklājības ministrija.

Psiholoģijas studiju virzienā eksperti ir izvērtējuši 16 studiju programmas (SP), kas tiek īstenotas 6 augstākās izglītības iestādēs (AII). Gan Latvijas Universitātē, gan Daugavpils Universitātē ir pilna cikla studijas – bakalaura, maģistra un doktora SP, kas ir viens no studija virziena kvalitātes un ilgtspējas rādītājiem. Tie eksperti, kas jau iepriekš bija piedalījušies psiholoģijas SP vērtēšanā Latvijā, varēja salīdzināt un secināt, ka vairākums programmu ir ievērojami progresējušas, bet dažviet ir arī pretēji vērojumi.

Tika uzsvērts tāds patīkams fakts, ka katrā AII psiholoģijas programmām ir sava īpašā gaisotne, sava seja, kā tika teikts, „no akadēmiski nopietnas līdz rotaļīgi nebēdnīgai”. Tieši šī atšķirība ir izmantojama par SP savstarpēji ciešākas sadarbības potenciālu, dodot iespēju studentiem izmantot visu šo daudzveidību, katras SP īpašās lietas. Maija Sarkane: „Jūs kā psihologi pārzināt izdzīvošanas stratēģiju – vai iegūstam tad, kad cits citam atņemam, kad šķeļamies, vai tad, kad apvienojamies.” Studējošo skaita samazināšanās apstākļos konkurējoša pozīcija un cīņa par studentiem diezin vai dos vēlamo rezultātu. Tāpēc jāpievēršas sadarbībai, un viens no ekspertu priekšlikumiem ir: apvienot augstskolu bibliotēku resursus un pieejas datu bāzēm, veidot kopējus psiholoģijas instrumentu reģistrus un kopīgi strādāt laboratorijās; kā arī - veidot kopējas studiju programmas gan ar Latvijas, gan citu valstu AII. Svarīgi būtu atrast līdzekļus pasniedzēju radošajiem atvaļinājumiem, arī ārzemēs - tas dos gan ieguldījumu zinātnē, gan pasargās viņus no izdegšanas.

Eksperti ir rekomendējuši arī vairāk skaidrot sabiedrībai, kā psiholoģija tai var palīdzēt pielāgoties mainīgajai pasaulei. Diemžēl joprojām ir sastopamas situācijas, ka pēc ieteikuma aizvest bērnu pie psihologa dzirdama vecāku atbilde: „Mūsu bērns nav traks!”.

Ekspertu vizīšu laikā AII absolventi pauduši viedokli, ka viņi arī pēc studijām nevēlas zaudēt saikni ar savu augstskolu un labprāt sadarbotos ar saviem izglītotājiem. Tā AII ir lieliska iespēja regulāri saņemt atgriezenisko saiti, iesaistīties mūžizglītības īstenošanā.

Psiholoģijas SP ir liela nozīme reģionālā aspektā – tās var sekmēt reģionu izaugsmi ar mērķtiecīgu izglītojošu un zinātnisku darbību. Piemēram, Daugavpils Universitātē jau ir dota iespēja apgūt psiholoģijas zināšanas tiem strādājošajiem, kam tās ir nepieciešamas – policistiem, citu profesiju pārstāvjiem, kam diendienā jāstrādā ar cilvēkiem.

Ausma Mukāne,
AIP, ESF projekts
67223392; 29504439

 

 

 
www.clarus.lv