Ekspertu vērtējums pa studiju virzieniem Latvijā
 1. Izglītība, tai skaitā pedagoģija un sports
 2. Mākslas
 3. Reliģija un teoloģija
 4. Vēsture un filozofija
 5. Valodu un kultūras studijas ( izņemot tulkošanu) , Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas
 6. Tulkošana
 7. Psiholoģija
 8. Socioloģija, politoloģija un antropoloģija
 9. Ekonomika
 10. Informācijas un komunikācijas zinātnes
 11. Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
 12. Tiesību zinātne
 13. Dzīvās dabas zinātnes
 14. Ģeogrāfija un zemes zinātnes
 15. Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija
 16. Fizika, matemātika un statistika
 17. Mehānika un metālapstrāde, izņemot Materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un Mašīnzinības
 18. Enerģētika, izņemot Siltumenerģētiku un siltumtehniku, Elektronika un automātika, izņemot Automātiku un datortehniku, Telekomunikācijas
 19. Materiālzinātne, Ražošana un pārstrāde, izņemot Pārtikas higiēnu
 20. Arhitektūra un būvniecība
 21. Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība; Veterinārmedicīna; Pārtikas higiēna
 22. Veselības aprūpe
 23. Sociālā labklājība
 24. Viesnīcu un restorānu serviss un Tūrisma un atpūtas organizācija
 25. Transporta pakalpojumi
 26. Vides aizsardzība
 27. Civilā un militārā aizsardzība
 28. Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde)

 

 

 
www.clarus.lv