Ziņojums par Projektu Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas sēde 2012. gada 10. septembris plkst. 15.00 Raiņa bulv. 19

Darba kārtība :

  1. Studiju virzienu vērtēšanas rezultāti un to izmantošana, Nr.2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001 (ziņo B. Rivža);
  2. Informācija par komandējumu Stavangeras Universitātē un ERASMUS sadarbības iespējām (B. Rivža);
  3. Dažādi.

skatīt prezentāciju :: Studiju virzienu vērtēšanas rezultāti un to izmantošana [LZA akadēmiķe Baiba Rivža].

 

 

 
www.clarus.lv