ESF projekts „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” Nr.2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001

Rīgā

26.11.2012.

 

Augstākās izglītības padomes (turpmāk - AIP) īstenotais projekts Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” vienošanās par projekta īstenošanu Nr.2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001 (turpmāk - Projekts), lai paustu objektīvu un nepastarpinātu informāciju sabiedrībai saistībā ar Lauras Valteres sniegto informāciju 25.11.2012. TV-3 raidījumā „Nekā personīga” par augstākās izglītības studiju programmu vērtēšanu, norāda uz vairākiem būtiskiem faktiem, kas netika minēti TV sižetā. Ekspertu grupa studiju programmu vērtēšanu virzienā „Izglītība, tai skaitā pedagoģija” pabeidza un vērtēšanas ziņojumus iesniedza 2012.gada 30.janvārī, atzīmējot, ka Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) īstenotā programma „Organizāciju vadība” (kods 47345) ir trešajā grupā. 2012.gada 17.augustā Projektā tika saņemts virziena „Izglītības, tai skaitā pedagoģija” ekspertu grupas dalībnieces, Latvijas studentu apvienības izvirzītās pārstāves – ekspertu darba grupas dalībnieces – galvenās speciālistes - metodiķes L.Valteres vienpersoniski parakstīts iesniegums, kurā viņa norādīja: „…..RPIVA studiju programma „Organizācijas vadība” („Organisational Management”) ir jāievieto 1.grupā”.

Tā kā Augstākās izglītības padomei, saskaņā ar Projekta darbību reglamentējošajiem normatīviem, nav tiesību mainīt ekspertu apstiprināto un iesniegto studiju programmu vērtējumu, Projekta vadība informēja arī citus attiecīgās studiju programmas ekspertus par radušos situāciju. Taču, atbilstoši Projekta dokumentācijai, izmaiņas netika veiktas.    

AIP informē, ka L.Valtere šo faktu ir konstatējusi tikai septiņus mēnešus pēc vērtēšanas. Zīmīgi, ka šis periods sakrīt ar L.Valteres darba attiecību uzsākšanu RPIVA, kuras programma arī tika vērtēta un par kuru, saskaņā ar L.Valteres uzskatiem, vērtējums bijis nepareizs.

AIP Projekta lietvedībā reģistrēts L.Valteres apliecinājums, kurā minēts: „Pildot eksperta pienākumus Projektā, viņa darbosies tikai savu pilnvaru ietvaros, nenonākot interešu konfliktā”.

Pastāvot, šādiem apstākļiem AIP izvērtē nepieciešamību informēt kompetentas institūcijas par iespējamu L.Valteres interešu konflikta esamību un iespējamu labuma gūšanu, mainot viedokli septiņus mēnešus pēc notikušā fakta, kas turklāt sakrīt ar viņas darba attiecību konkrētajā augstākās izglītības institūcijā.

Šī gada 25. novembrī AIP Projekta rīcībā ir nonākusi L.Valteres elektroniskā sarakste ar ekspertu grupas virziena „Izglītība, tai skaitā pedagoģija” vadošo eksperti G.Hiltoni. Zīmīgi, ka šī sarakste notikusi tieši pēc Izglītības un zinātnes ministrijas publicētā alternatīvā studiju programmu izvērtējuma. No šīs sarakstes izriet, ka L.Valtere, bez AIP pilnvarojuma, pretēji ekspertu darba grupas dalībnieces – galvenās speciālistes - metodiķes darba līgumam pievienotajam apliecinājumam, pauž G.Hiltonei viedokli AIP vārdā un maldina G.Hiltoni par AIP īstenotā projekta virzību.

Neatkarīgi no tā, ka Projekta vadība žurnālistiem iesniedza zinātņu doktoru Mihaila Hazana un Alberta Prikuļa, kā arī Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes Statistikas un demogrāfijas katedras

asociētā profesora Ata Bērziņa un izglītības statistiķa-eksperta Ulda Zandberga argumentētus komentārus par anketu sakritības iespējamību, TV-3 raidījumā „Nekā personīga” dzirdējām „datu pētīšanas entuziasta” viedokli, kurš nejaušas sakritības dēļ ir arī Reformu partijas biedrs.

 

Profesors Jānis Vētra,
Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs

 

 

 
www.clarus.lv