Rīgā
07.01.2013.

Par ziņu aģentūras BNS publicēto informāciju presē par auditorfirmas "Deloitte" veicamā studiju programmu izvērtēšanas audita kavēšanu

Augstākās izglītības padome (turpmāk - AIP) noliedz ziņu aģentūras BNS (turpmāk - BNS) publicēto informāciju presē par auditorfirmas „Deloitte” veicamā studiju programmu izvērtēšanas audita kavēšanu Eiropas Sociālā fonda projektā „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” Nr. 2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001. AIP norāda, ka 2012.gada 27.decembrī tika saņemta IZM vēstule Nr.01-17/5683, kurā tika lūgts AIP nodrošināt piekļuvi informācijai, kas minētās auditorfirmas pārstāvjiem būtu nepieciešama audita veikšanai. Vienlaicīgi AIP informē, kā līdz 2013.gada 7.janvārim neviens no auditorfirmas „Deloitte” pārstāvjiem nav ne sazinājies ar AIP darbiniekiem, ne pieprasījis informāciju, ne arī ieradies AIP klātienē, līdz ar to nav izprotama veicamā audita kavēšana no AIP puses.

AIP pauž nožēlu par BNS publicētās informācijas nepatiesumu un tendenciozitāti un lūdz vairāk detalizēti iepazīties ar faktiem pirms to publicēšanas.

AIP sekretariāts
67223392

 

 

 
www.clarus.lv