Rīgā
09.01.2013.

 

2013.gada 09.janvārī Augstākās izglītības padomē (turpmāk - AIP) notika sanāksme, kurā piedalījās SIA „Deloitte Latvia” pārstāvji Raimonda Kulberga vadībā, AIP pārstāvji Jāņa Vētras vadībā un Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk - IZM) pārstāvji - Anatolijs Melnis, Santa Feifere un Eduards Duhanovskis.

Sanāksmes gaitā tika konstatēts, ka IZM līdz sanāksmes sākumam nav iepazīstinājusi AIP ar izziņotās Eiropas Sociālā fonda projekta „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” Nr. 2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001 (turpmāk - Projekts) pārbaudes (audita) darba uzdevumu, kāds ir dots SIA „Deloitte Latvia”. Līdz ar to arī nav zināms SIA „Deloitte Latvia” pārstāvju mandāts darbībām AIP. Sanāksmes gaitā IZM pārstāvji atzina, ka arī viņu rīcībā nav un viņi nevar dalībniekus iepazīstināt ar plānotās pārbaudes (audita) darba uzdevumu.

IZM joprojām nav pieprasījusi nevienu dokumentu, vai kādu informāciju AIP izziņotās Projekta pārbaudes (audita) īstenošanai. Sanāksmes noslēgumā tika nolemts, ka nākošo tikšanos ar SIA „Deloitte Latvia” pārstāvjiem ir lietderīgi rīkot pēc tam, kad IZM būs iepazīstinājusi AIP ar izziņotās pārbaudes (audita) darba uzdevumu un SIA „Deloitte Latvia” mandātu šajā pārbaudē (auditā).

AIP informē, ka Projekts tā īstenošanas laikā tiek regulāri pārbaudīts, tajā skaitā ir veikts Valsts izglītības attīstības aģentūras kā sadarbības iestādes Projektā audits 2012.gada novembrī, kurā dots pozitīvs slēdziens par Projekta īstenošanas atbilstību noslēgtajam līgumam.

 

AIP sekretariāts
67223392

 

 

 
www.clarus.lv