Rīgā
11.01.2013.

Šodien, 2013.gada 11.janvārī Augstākās izglītības padomē (turpmāk – AIP) plkst. 11:08 elektroniski tika saņemta Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM) vēstule Nr.1-17/210 „Par 2013.gada 9.janvāra tikšanās laikā uzdotajiem jautājumiem”. Tajā pēc trīsreizēja AIP lūguma beidzot ir aprakstīta un atbilstoši normatīvajam regulējumam izskaidrota SIA „Deloitte Latvia” loma AIP īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” Nr. 2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001 (turpmāk – Projekts) pārbaudē. Tāpat ir pievienots minētās pārbaudes „Darba apraksts”, sagaidāmie rezultāti, iepirkuma tehniskā specifikācija ar iepirkuma mērķi un iepirkuma priekšmetu. Līdz ar to AIP bija iespējams tikai šodien, 11.janvārī uzsākt jēgpilnu un konkrētu sadarbību ar SIA „Deloitte Latvia” pārstāvjiem, lai iespējami īsā laikā veiktu AIP īstenotā Projekta īstenošanas gaitu un iegūtu rezultātu izvērtējumu.
Šajā sakarībā joprojām paliek vairāki neatbildēti jautājumi. Piemēram,

  1. Kāpēc IZM, zinot, ka pārbaudes termiņš ir 2013.gada 15.janvāris, nepieciešamo informāciju pārbaudes uzsākšanai AIP atsūtīja tikai 2013.gada 11.janvārī, bet nevis 2012.gada 21.decembrī, kad tika noslēgts līgums ar SIA „Deloitte Latvia”?
  2. Kāpēc IZM pārstāvjiem, veicot savus parastos dienesta pienākumus – viena no daudzām ESF projektu pārbaudēm – jāierodas AIP plašsaziņas līdzekļu, tajā skaitā televīzijas kameru, pavadībā?

    Vai spriedzes un pseidoskandāla radīšana, novilcinot nepieciešamo dokumentu iesniegšanu par trijām nedēļām, ir galvenais pasākuma mērķis vai, tomēr, patiesības noskaidrošana, izmantojot valsts budžeta līdzekļus, par AIP īstenotā Projekta īstenošanas gaitu un iegūtajiem rezultātiem?
  3. AIP nekādā veidā nav ieinteresēta kavēt SIA „Deloitte Latvia” ekspertu darbu un tūlīt pēc viņu ierašanās iesniedza izskatīšanai viņu pieprasītos Projekta dokumentus. Tomēr, jautājumu par SIA „Deloitte Latvia” piesaistes procesa likumību šai pārbaudei nebūt nav viennozīmīgi skaidra. Izvēlētās iepirkuma procedūras atbilstība veicamā darba raksturam ir atsevišķs, no Projekta pārbaudes skaidrojams jautājums. It sevišķi tāpēc, ka pārbaudes ietvaros samaksa par paredzēto pāris nedēļu darbu – LVL 19 890 – ir aptuveni trešā daļa no AIP darbībai paredzētā visa 2013.gada budžeta.

AIP sekretariāts
67223392

 

 

 
www.clarus.lv