15.02.2013.
Informācijas plašsaziņas līdzekļiem

AIP: iespējams, no IZM notikusi ierobežotas pieejamības informācijas noplūde

Augstākās izglītības padome (AIP) ir neizpratnē par to, ka plašsaziņas līdzekļu rīcībā nonākusi ierobežotas pieejamības informācija, tādējādi radot iespēju publiskajā telpā nokļūt neatbilstoši interpretētām ziņām, un jo vairāk – atsevišķu personu, tajā skaitā, iespējams, arī Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM), spēju saskaņā ar likumdošanā noteikto kārtību nodrošināt atbilstošu ierobežotas pieejamības informācijas glabāšanu un apriti.

Proti, šis ir par to, ka SIA „Deloitte Latvia” veiktais audita ziņojums par AIP īstenotā Eiropas sociālā fonda projektu „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai”, Nr.2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001” (Projekts), kas pēc IZM definētā, ir ierobežotas pieejamības informācija, ir nonākusi publiskajā telpā. Šo faktu par ziņojuma esamību viņu rīcībā šodien, 2013.gada 15.februāra pēcpusdienā apliecināja TV-3 raidījuma „Nekā personīga” pārstāvji, kuri bija ieradušies uz interviju AIP.  

Turpretī, IZM un izglītības un zinātnes ministra Roberta Ķīļa publiski paustā informācija viennozīmīgi apliecina, ka šī audita rezultāti ir tikai tā veicēja – SIA „Deliotte Latvia” un pasūtītāja – IZM, rīcībā. Turklāt to, ka minētā audita rezwultāti publiski tiks darīti zināmi tikai nākamās nedēļas sākumā, šodien, 2013.gada 15.februārī, tiekoties ar Latvijas Rektoru padomi, atkārtoti apliecināja arī R.Ķīlis.

AIP ir nopietns pamats uzskatīt, ka, iespējams, no kādas no divām personām, kuru rīcībā bija šis ierobežotās pieejamības informācijas ziņojums – IZM un / vai SIA „Deloitte Latvia”, ir notikusi ierobežotas pieejamības informācijas noplūde vai zagšana. Tas nozīmē, ka atbilstoši Latvijas normatīvajam regulējumam, nepieciešama tiesībsargājošo institūciju piesaiste, lai pārliecinātos par likumdošanā noteikto normu un procesu ievērošanu, tajā skaitā – IZM.

AIP apliecina, ka tās rīcībā nav minētais SIA „Deloitte Latvia” ziņojums un tā nekad līdz šim nav ar tādu iepazīstināta.


"Iepirkumu uzraudzības biroja atzinums par IZM veikto iepirkumu ar SIA "Deloitte Latvia""

 

 

 
www.clarus.lv