Lejuplādēt atklāto vēstuli13.03.2013.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

AIP vēršas pie valsts augstākajām amatpersonām
par situāciju augstākajā izglītībā  

Augstākās izglītības padome (AIP) nosūtījusi atklātu vēstuli valsts augstākajām amatpersonām ar aicinājumu izglītības un zinātnes ministram Robertam Ķīlim izbeigt publiskos uzbrukumus AIP un tās priekšsēdētājam Jānim Vētram, kā arī AIP īstenotajam Eiropas Sociālā fonda projektam „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” vienošanās Nr.2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001 (turpmāk – Projekts).

Atklātajā vēstulē pausts viedoklis, ka ministra R.Ķīļa iniciētās daudzās pārbaudes par AIP īstenoto Projektu beigušās bez būtisku pārkāpumu konstatēšanas. Vienlaikus šīs pārbaudes rada iespaidu par politisku uzstādījumu, turklāt šāda situācija grauj Latvijas augstākās izglītības sistēmu, prestižu un kavē reālu reformu īstenošanu.

Valsts augstākās amatpersonas aicinātas steidzami rīkoties, lai normalizētu situāciju augstākās izglītības nozarē. Tāpat vēstulē uzsvērta nepieciešamība nodrošināt Augstskolu likumā paredzēto studiju virzienu akreditāciju uzsākšanu noteiktajos termiņos un normalizēt augstākās izglītības institūciju darbību.

Atklātā vēstule nosūtīta Valsts prezidentam Andrim Bērziņam, Saeimas priekšsēdētājai Solvitai Āboltiņai, Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājai prof. Inai Druvietei, kā arī R.Ķīlim.

Atklāto vēstuli parakstījuši AIP locekļi: Andris Teikmanis – deleģēts no Latvijas Mākslas augstskolu asociācijas, Juris Zaķis – deleģēts no Privāto Augstskolu asociācijas, Ilze Trapenciere – deleģēta no Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības, Tatjana Volkova, AIP priekšsēdētāja vietniece – deleģēta no Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas, Juris Ekmanis – deleģēts no Latvijas Zinātņu akadēmijas, Aigars Rostovskis – deleģēts no Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Inta Tamane – deleģēta no Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas, Jānis Rozenblats – deleģēts no Latvijas Koledžu asociācijas, Vilni Rantiņš – deleģēts no Latvijas Darba devēju konfederācijas, Juris Iljins – deleģēts no Latvijas Studentu apvienības.

 

 

 
www.clarus.lv