"Skatīt atklāto vēstuli"

"Eksperta Olav Aarna vēstule"

"Eksperta Jonas Stankunas vēstule"

"Eksperta Kestutis Kriščiūnas vēstule"

"Eksperta Šarūnas Liekis vēstule"

"Informācija par ekspertiem"

logo

Augstākās izglītības padomes īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta
„Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai”
VienošanāsNr.2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001
Latvijas ekspertu pieprasījums
izglītības un zinātnes ministram Robertam Ķīlim

sniegt publisku paskaidrojumu par studiju programmu
izvērtējuma rezultātu apšaubīšanu

Kopija:
Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas
priekšsēdētājai Inai Druvietei

Mēs, Latvijas eksperti, kopā ar ārzemju kolēģiem ESF projektā „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” atbilstoši Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) apstiprinātai metodikai veicām studiju virzienos sagrupētu augstākās izglītības studiju programmu kvalitatīvo un kvantitatīvo izvērtēšanu, sagatavojām ziņojumus ar rekomendācijām kvalitātes uzlabošanai un iedalījām studiju programmas trijās grupās, novērtējot to ilgtspēju: pirmajā grupā ilgtspējīgas programmas, kuru pienesums netiek apšaubīts; otrajā grupā programmas, kurās ir jāveic atsevišķi uzlabojumi, lai nodrošinātu to ilgtspēju, un trešajā grupā programmas, kuras ekspertīzes rezultātā netika atzītas par ilgtspējīgām. Esam neizpratnē par mūsu veiktās un ar parakstiem apliecinātās ekspertīzes rezultātu aizmugurisku apšaubīšanu, kas ir mūsu profesionālā un cilvēciskā goda un cieņas aizskārums.

Rezultātu apšaubīšana ir konstatējama vairākās IZM darbībās:
1) kad tika veikts alternatīvais studiju programmu izvērtējums, balstoties uz mūsu veiktās ekspertīzes daļējiem un fragmentāriem rezultātiem, proti, no visa rezultātu kopuma paņemot pēc 62 kritērijiem aizpildītu darba anketu un atlasot tajā tikai 17 (un atsevišķos gadījumos tikai 10) kritērijus;
2) pēc tam, kad šādi iegūtais IZM alternatīvais vērtējums tika profesionāli plaši kritizēts gan no metodikas, gan izveidotā augstskolu un koledžu reitinga, gan trijās grupās iedalīto studiju programmu proporcionālā pārdalījuma viedokļa, IZM atbildību par šīm neveiksmēm, kuru iemesls bija manipulācijas ar skaitļiem un ekspertu viedokļa ignorēšana, novēla uz Augstākās izglītības padomi (AIP) un Latvijas ekspertiem. Tika pārmesta datu labošana un tādējādi arī ārzemju ekspertu veikto augstskolu studiju programmu novērtējumu viltošana. Turklāt IZM alternatīvā pētījuma veicēji joprojām ir anonīmi - pretstatā mums, AIP studiju programmu vērtētājiem, kas savus secinājumus par katru programmu esam parakstījuši.

Uzskatām, ka ekspertīzes darba rezultātu apšaubīšanu var attiecināt arī uz ārzemju ekspertiem, jo nav iespējams šajā starptautiskajā studiju programmu izvērtējumā mūs tik krasi nodalīt, proti, Latvijas un ārvalstu ekspertos: visas ekspertu grupas strādāja vienotās starptautiskās komandās. Paužam nožēlu par plašsaziņas līdzekļiem izplatītajiem „faktiem”: ārzemju eksperti aizbraukuši, neaizpildot vai daļēji aizpildot anketas, un tās līdz galam aizpildīja Latvijas eksperti. Apliecinām, ka strādājām kopā, bet atsevišķos gadījumos kontaktējoties elektroniski pēc ārvalstu ekspertu aizbraukšanas, līdz bijām vienojušies par publicēšanai sagatavotu rezultātu. Ikviens vērtējums, visbiežāk spraigās un garās profesionālās diskusijās ir iegūts, tapis, vienojoties visiem – Latvijas un ārvalstu ekspertiem. Ja Jūsu rīcībā ir cita veida informācija, tas būtu tikai un vienīgi ministra reputācijas cienīgi – noskaidrot konkrētus faktus, noskaidrot virzienus, kuros eksperti veikuši pārkāpumus, apzināt iesaistīto pušu viedokļus un tikai tad to publiski paziņot. Diemžēl pašreizējā situācijā, ņemot vērā ministrijas veikto pārvērtējumu, esam saņēmuši ļoti nopietnu morālu kaitējumu par līdzdarbošanos projektā, nopietni tiek grauta arī Latvijas valsts starptautiskā reputācija, jo līdz šim nezinām nevienu citu Eiropas valsti, kurā ministrijas pārstāvji, bez konsultācijām ar nozari, dažu cilvēku sastāvā pārvērtē starptautiskas ekspertīzes rezultātus, turklāt bez iemesla apvaino visus projektā iesaistītos darbiniekus.

Kad valsts amatpersona, jo īpaši ministrs, kādam piedēvē manipulāciju ar starptautisko ekspertu viedokli, datu viltošanu un falsifikāciju, viņš nevar paslēpties aiz vārdiem „iespējams”, „varētu būt” u.tml. Norādām, ka ar šādiem publiskiem apgalvojumiem Jūs esat apvainojis pilnīgi visus projektā iesaistītos ekspertus, kā arī visus AIP darbiniekus, un nekonkrētā komunikācijas forma neatbrīvo Jūs no atbildības izteiktos apgalvojumus pamatot ar skaidriem pierādījumiem.

Tāpēc mēs, projekta „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” Latvijas eksperti, prasām izglītības un zinātnes ministram paskaidrojumus šādos jautājumos.

  • Kāpēc netika prasīts un uzklausīts projekta ekspertu viedoklis, IZM pieņemot lēmumu par alternatīva studiju programmu izvērtējuma veikšanu?
  • Kāds ir pamatojums projekta „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” ekspertu vērtējuma apšaubīšanai, uz kādas ekspertīzes vai citu dokumentu pamata IZM to ir izmainījusi un kādas kvalifikācijas profesionāļi un tieši kuri speciālisti to ir veikuši?
  • Kas kompensēs nozares attīstības aizkavēšanu un, ņemot vērā neuzsākto virzienu akreditāciju, pat apturēšanu, kā arī ekspertu un citu projekta veicēju goda un cieņas aizskārumu?

Rīgā, 2012. gada 26. novembrī

 

 

 
www.clarus.lv