Informējam, ka ceturtdien, 2011.gada 20.oktobrī, pulksten 14.00 Latvijas Zinātņu akadēmijā notiks seminārs augstākās izglītības institūciju pārstāvjiem studiju programmās virzienos "Valodu un kultūras studijas (izņemot "Tulkošanu"), Dzimtās valodas studijas. Valodas" un "Informācijas un komunikācijas zinātnes" un "Viesnīcu un restorānu serviss. Tūrisma un atpūtas organizācija". Seminārs notiek Augstākās izglītības padomes īstenotā ESF projekta "Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai" ietvaros.

Semināra datums un laiks: ceturtdiena, 2011.gada 20.oktobris, pulksten 14.00 (ierašanās no pl.13.45 - kafija un maizītes)
Semināra norises vieta: Latvijas Zinātņu akadēmija, Akadēmijas laukums 1, Rīga (2. vai 3.stāva zāle, uz vietas būs norādes)
Semināra ilgums: apmēram 2 stundas
Semināra darba kārtība: 

  • projekta vadītājas prof.Baibas Rivžas prezentācija par projektu, par tā plānoto norisi, par ziņojuma sagatavošanu;
  • projekta sadarbības partnera - Izglītības kvalitātes valsts dienesta - prezentācija par datu ievadīšanu;
  • atbildes uz jautājumiem.

Paldies visiem, kuri jau paguvuši apstiprināt dalību seminārā! Būsim pateicīgi arī pārējiem šo 3 studiju virzienu pārstāvjiem par dalības apstiprināšanu seminārā līdz ceturtdienas, 20.oktobra pl.11.00 (aip@latnet.lv, 67223392 vai 29148844). Gadījumā, ja kāds no šo virzienu pārstāvjiem netiek uz semināru 20.oktobrī, būs iespēja apmeklēt nākamos seminārus, piemēram, 21.oktobrī, 1.novembrī, 2.novembrī, 16.novembrī, 17.novembrī, kas būs citiem studiju virzieniem.

Vairāk par semināru, ziņojumu iesniegšanas un plānotajiem ekspertu vizīšu datumiem: skatīties

Visu augstākās izglītības institūciju īstenoto studiju programmu sadalījums pa studiju virzieniem atrodms šeit: skatīties

Gatavojoties semināram, aicinām Jūs iepazīties ar augstākās izglītības studiju programmu novērtēšanas anketu. Anketa atrodama šeit: skatīties . Tāpat aicinām Jūs sākt sagatavot ziņojumus angļu valodā par katru studiju programmu, atbilstoši anketā ietvertajiem 4 vērtēšanas blokiem: 1) resursi, 2) kvalitāte, 3) ilgtspēja, 4) sadarbība un pārklāšanās (apjoms: apm.20 lapas, fontu izmērs: 12, atstarpe starp rindām: 1,5). Sagatavojot ziņojumu, ieteicams izmantot jaunākos pašnovērtējuma ziņojumus. Kā iepriekš minēts, par šo vairāk stāstīsim seminārā.

Informācija par AIP īstenoto ESF projektu atrodama šeit: skatīties

Ja ir kādi jautājumi, droši zvaniet vai rakstiet!

Ar cieņu -

Inese Cipruse
AIP ESF projekts
67223392, 29148844
aip@latnet.lv

 

 

 
www.clarus.lv