Informējam, ka piektdien, 2011.gada 21.oktobrī, pulksten 15.00 Latvijas Zinātņu akadēmijā notiks seminārs augstākās izglītības institūciju pārstāvjiem studiju programmām virzienā "Veselības aprūpe". Seminārs notiek Augstākās izglītības padomes īstenotā ESF projekta "Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai" ietvaros.

Paldies visiem, kuri jau paguvuši apstiprināt dalību seminārā! Būsim pateicīgi arī pārējiem šī studiju virziena pārstāvjiem par dalības apstiprināšanu seminārā līdz pietdienas, 21.oktobra pl.13.00 (aip@latnet.lv, 67223392 vai 29148844). 

Semināra datums un laiks: piektdiena, 2011.gada 21.oktobris, pulksten 15.00 (ierašanās no pl.14.45 - kafija un maizītes)
Semināra norises vieta: Latvijas Zinātņu akadēmija, Akadēmijas laukums 1, Rīga (2. vai 3.stāva zāle, uz vietas būs norādes)
Semināra ilgums: apmēram 2 stundas
Semināra darba kārtība: 

  • projekta vadītājas prof.Baibas Rivžas prezentācija par projektu, par tā plānoto norisi, par ziņojuma sagatavošanu (ar to var iepazīties šeit: skatīties);
  • projekta sadarbības partnera - Izglītības kvalitātes valsts dienesta - prezentācija par datu ievadīšanu (ar to var iepazīties šeit: skatītiest);
  • atbildes uz jautājumiem.

Gatavojoties semināram, aicinām Jūs iepazīties arī ar:

  • augstākās izglītības studiju programmu novērtēšanas anketu: skatīties
  • Izglītības kvalitātes valsts dienesta prezentāciju par datu bāzes izmantošanu informācijas ievadei un datu apkopošanai: skatīties 

Vairāk par semināru, ziņojumu iesniegšanas un plānotajiem ekspertu vizīšu datumiem: skatīties 

Visu augstākās izglītības institūciju īstenoto studiju programmu sadalījums pa studiju virzieniem atrodms šeit: skatīties

Tāpat aicinām Jūs sākt sagatavot ziņojumus angļu valodā par katru studiju programmu, atbilstoši anketā ietvertajiem 4 vērtēšanas blokiem: 1) resursi, 2) kvalitāte, 3) ilgtspēja, 4) sadarbība un pārklāšanās (apjoms: apm.20 lapas, fontu izmērs: 12, atstarpe starp rindām: 1,5). Sagatavojot ziņojumu, ieteicams izmantot jaunākos pašnovērtējuma ziņojumus. Kā iepriekš minēts, par šo vairāk stāstīsim seminārā.

Informācija par AIP īstenoto ESF projektu atrodama šeit: skatīties

Ja ir kādi jautājumi, droši zvaniet vai rakstiet!

Ar cieņu -

Inese Cipruse
AIP ESF projekts
67223392, 29148844
aip@latnet.lv

 

 

 
www.clarus.lv