Lejuplādēt vēstuli MS Word formātā

Augstākās izglītības padome

Reģ. nr. 90000270598, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 12, Rīga LV-1050
Tālrunis: 67223392, fakss: 67220423, e-pasts: aip@latnet.lv, www.aip.lv

ESF projekts „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” Nr.2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001

Rīga

23.08.2011. Nr.24
Pēc klāt pievienotā saraksta

Par augstākās izglītības studiju programmu vērtēšanu virzienā „Izglītība”

Augstākās izglītības padome (turpmāk – AIP) sadarbībā ar nodibinājumu „Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs” (turpmāk – AIKNC) un Izglītības kvalitātes valsts dienestu (turpmāk – IKVD) no 2011.gada 9.maija līdz 2013.gada 30.aprīlim īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai”, vienošanās Nr.2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001 (turpmāk – Projekts). Projekta galvenie mērķi ir:

 • atbilstoši grozījumiem Augstskolu likumā, sagatavot un nodrošināt pāreju no augstākās izglītības studiju programmu akreditācijas uz augstākās izglītības studiju virzienu akreditāciju, izmantojot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus;
 • augstākās izglītības programmu ilgtspējas, resursu pietiekamības, kvalitātes, sadarbības un pārklāšanās izvērtējums pa studiju virzieniem.

Projekta rezultātā tiks nodrošināta visu Latvijas augstākās izglītības institūciju (turpmāk – AII) studiju programmu, kuras sagrupētas 28 virzienos, izvērtēšana. Lai nodrošinātu studiju programmu vērtēšanu pa virzieniem, tiek veidotas ekspertu grupas, kurās iekļauti ārvalstu eksperti, Latvijas eksperts un pārstāvis no Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Studentu apvienības.
Projekta ietvaros pirmās plānots vērtēt studiju programmas virzienā „Izglītība” (izglītība, pedagoģija un sports) – sākot no 2011.gada 26.septembra. Savukārt 2011.gada 18.augusta AIP sēdē apstiprināti šādi virziena „Izglītība” vērtēšanas eksperti:

 • Ārvalstu eksperti:
  • Prof.Gillian Hilton, United Kingdom, Quality Assurance Agency, Middlesex University, ex-Head of Education;
  • Prof.Vaiva Zuzevičiūte, Lithuania, Vytautas Magnus University, Department of
   Education;
  • Prof.Marika Veisson, Estonia, Tallinn University, Chair of Pre-school Pedagogy, Tallinn Pedagogical University, Department of Preschool Education;
  • Dr.Jeffery Butel, UK, Researcher in the economics of education, University of Lancaster;
  • Dr.Lex Stomp, The Netherlands, Head of Department at Windesheim University of Applied Sciences, Apeldoorn Area, Netherlands (Head of the department of teacher education for Secondary and Vocational Education at Hogeschool Windesheim;
  • Prof.Peadar Cremin, Ireland, Mary Immaculate College, President;
  • Prof.Christopher Bezzina, Malta, B.Ed (Hons), FCCEAM; Professor of educational leadership, Department of Education Studies, Faculty of Education, University of Malta;
  • Prof.Kestutis Pukelis, Lithuania, Faculty of Social Sciences, Department of Education;
  • Dr.Edgar Krull, Estonia, University of Tartu, Head of Department of General Education;
  • Dr.Marie Clement Vanderpol, Belgium, Mechelen University College, Department of Commercial Sciences and Business Administration - International Coordinator for the study programme: Tourism and Recreation Management
  • Prof.Margarita Tereseviciene, Lithuania, Vytautas Magnus University, Head, Department of Education;
 • Latvijas eksperti:
  • Evija Papule, Izglītības un zinātnes ministrijas Eiropas Sociālā fonda projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšanas izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” vadītāja;
  • Guntis Vasiļevskis, Valsts izglītības satura centra direktors;
  • Ingrīda Mikiško, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja.

 

 • Latvijas Studentu apvienības pārstāvji:
  • Zigmārs Atvars, Latvijas Universitātes Izglītības vadības doktorants;
  • Laura Valtere, Banku Augstskolas Biznesa vadības starpaugstskolu doktora studiju programmas studente
 • Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvis:
  • Gints Kuzņecovs, Latvijas Fitnesa un veselības veicināšanas nozares asociācijas valdes priekšsēdētājs.

 

Ņemot vērā to, ka ārvalstu un vietējie eksperti vērtēšanas procesā strādās ar AIKNC rīcībā esošajiem Jūsu AII studiju programmu pašnovērtēšanas ziņojumiem un iepriekšējās akreditācijas ekspertu ziņojumiem, lūdzam Jūs pārbaudīt un nepieciešamības gadījumā precizēt informāciju AIKNC mājas lapā (http://www.aiknc.lv/lv/list.php), kas pievienota arī Pielikumā Nr.1.
Tāpat lūdzam Jūs iepazīties ar AIP mājas lapā ievietoto studiju programmu vērtēšanas anketas projektu (skatīties anketu) un līdz 2011.gada 15.septembrim lūdzam sniegt atbilstošu informāciju (e-pasts: esf@aiknc.lv un aip@latnet.lv, adrese: Augstākās izglītības padome, Z.A.Meierovica bulvāris 12, Rīga, LV-1050):

 • ja studiju programmai nav pašnovērtējuma ziņojuma angļu valodā (akreditācija vēl nav notikusi, tā ir pirmā līmeņa programma, ziņojums rakstīts pirms vairāk kā 10 gadiem utt.), lūdzam iesniegt visu programmas īstenošanas aspektu aprakstu angļu valodā (apjoms: līdz 20 lapām, fontu izmērs: 12, šrifts: Times New Roman, atstarpe starp rindām: 1,5). Šajā aprakstā lūdzam ietvert atbildes uz anketas projektā (skatīties anketu) minētajiem rādītājiem atbilstoši anketas numerācijai;
 • ja studiju programmai ir pašnovērtējuma ziņojums angļu valodā, lūdzam papildināt esošo informāciju par katru studiju programmu, veidojot aprakstu angļu valodā (apjoms: līdz 6 lapām, fontu izmērs: 12, šrifts: Times New Roman, atstarpe starp rindām: 1,5), atbilstoši anketas projekta (skatīties anketu) trešajā vērtēšanas grupā „Ilgtspēja” un ceturtajā vērtēšanas grupā „Sadarbība un pārklāšanās” minētajiem rādītājiem saskaņā ar anketas numerāciju.

Informācija tiks papildināta ar Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM) rīcībā esošajiem statistikas datiem, kas iegūti no Jūsu iepriekš iesniegtajām atskaitēm IZM un Centrālās Statistikas pārvaldei. Projekta ietvaros IKVD papildus apkopos statistisko informāciju par studiju virzienu, atsevišķu studiju programmu un AII ilgtspēju un resursu pietiekamību. Sākot ar 2011.gada 26.augustu Jums tiks nosūtīts pieejas kods IKVD serverim, lai aizpildītu nepieciešamo datu tabulas.
Lai sagatavotos studiju programmu vērtēšanai virzienā „Izglītība” un lai nodrošinātu sekmīgu vērtēšanas procesu, aicinām Jūsu izglītības iestādes pārstāvjus un virziena „Izglītība” studiju programmu direktorus uz semināru 2011.gada 2.septembrī, pulksten 15.00, Saules akmenī, Balasta dambī 1a, Rīgā. Seminārā plānots sniegt informāciju par ekspertu vizīti un tai nepieciešamo datu sagatavošanu.
Būsim pateicīgi, ja savu dalību seminārā apstiprināsiet līdz 2011.gada 29.augustam, pulksten 17.00, kā arī atsūtīsiet Jūs interesējošos jautājumus (e-pasts: aip@latnet.lv), uz kuriem semināra gaitā tiks sniegtas atbildes.
Papildu informācijai: Juris Dzelme, tālruņi: 67213870, 29283214, e-pasts: esf@aiknc.lv un Aivars Stankevičs, tālruņi: 67358078, 29274400.

 

 

Ar cieņu –

priekšsēdētājs

 

prof. Jānis Vētra

 


Pielikums Nr.1

01. Education / Daugavpils University


Programme
code

Programme name

Self-assessment report

Evaluation commission report

DU41141L05

Teacher of Professional Education

http://www.aiknc.lv/zinojumi/lv/DuProfIzgSk.doc

DU42141L05

Teacher of Crafts

http://www.aiknc.lv/zinojumi/lv/DuMajtSk05.doc

DU42141L05A

 Teacher of Music

http://www.aiknc.lv/zinojumi/lv/DUMuzSkol05.doc

DU42141L05B

Teacher of Basic Education

http://www.aiknc.lv/zinojumi/lv/DuPamatizglSk05.doc

DU42141L05C

Pre-school Teacher

http://www.aiknc.lv/zinojumi/lv/DuPirmssko05.doc

DU42141L08

Professional Education Teacher of Music

http://www.aiknc.lv/zinojumi/lv/DuPirmssko05.doc

DU42141L06

Teacher of Physical Education

http://www.aiknc.lv/zinojumi/lv/DuSportaSk05.doc

DU45142L06

Master of Pedagogy

http://www.aiknc.lv/zinojumi/lv/DuPedagM05.doc

DU46141E08

Music Teacher of Professional Education

http://www.aiknc.lv/zinojumi/en/DUProfMuzSMen.pdf

DU46141L06

Teacher of Social Sciences

http://www.aiknc.lv/zinojumi/lv/DuSocZinSkol06.doc

DU46141E07

Foreign Language Teacher

http://www.aiknc.lv/zinojumi/en/DuForeignLTen.doc

DU46141L10

Secondary Education Teacher

doesn't exist

DU46142L10

Not translated - Karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists

doesn't exist

DU51141L08

Pedagogy

http://www.aiknc.lv/zinojumi/lv/DuPedagogDr08.doc

01. Education /J.Vitols Latvian Academy of Music


Programme
code

Programme name

Self-assessment report

Evaluation commission report

LMūA42141L07

Not translated - Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs

http://www.aiknc.lv/zinojumi/lv/JVLMAProfMuzPrSkol07.doc

LMūA42141L07A

General Education Teacher of Music

http://www.aiknc.lv/zinojumi/lv/JVLMAVispIzgMuzSkol07.doc

 

01. Education / Latvia University of Agriculture


Programme
code

Programme name

Self-assessment report

Evaluation commission report

LLU41141

Teacher of Vocational Education

doesn't exist

LLU42141

Home Environment and Informatics in Education

http://www.aiknc.lv/zinojumi/en/LluMajVidInf06en.doc

LLU42141

Home Environment and Visual Art in Education

http://www.aiknc.lv/zinojumi/en/LluHomeEnvPB07en.doc

LLU45142

Pedagogy

LluPedagogijaM10lv.pdf

LLU46142

Career Counsellor

http://www.aiknc.lv/zinojumi/en/LLUKarjKonsM08en.doc

LLU51142

Pedagogy

http://www.aiknc.lv/zinojumi/en/LluPedDr06en.doc

 

01. Education / Latvian Academy of Sports Education


Programme
code

Programme name

Self-assessment report

Evaluation commission report

LSPA43142

Pedagogy

http://www.aiknc.lv/zinojumi/en/LspaPedagogB10en.pdf

LSPA41813

Not translated - Izglītības un sporta darba speciālists

http://www.aiknc.lv/zinojumi/lv/LSPAIzglSpoDarbSpec09.pdf

LSPA42813

Sport Science

http://www.aiknc.lv/zinojumi/en/LspaSportScPB10en.pdf

LSPA46813

Not translated - Izglītības un sporta darba speciālists

http://www.aiknc.lv/zinojumi/en/LspaIzglSpDarbSpecP10en.pdf

LSPA47813

Sport Science

http://www.aiknc.lv/zinojumi/en/LspaSportScPM10en.pdf

LSPA51813

Sport Science

http://www.aiknc.lv/zinojumi/en/LspaSportScD10en.pdf

 

01. Education / University of Latvia


Programme
code

Programme name

Self-assessment report

Evaluation commission report

LU41141

Pre-school pedagogue

http://www.aiknc.lv/zinojumi/lv/LuPirmskIzPed08lv.pdf

LU42141

Teacher of Natural Sciences and Information Technology

http://www.aiknc.lv/zinojumi/en/LuDabaszinTehSkolPB10en.doc

LU42141

Pre-school Teacher

http://www.aiknc.lv/zinojumi/lv/LuPirmSk05.doc

LU42141

Teacher

http://www.aiknc.lv/zinojumi/lv/LUSkolotajs05L.doc

LU42141

Social Pedagogue

http://www.aiknc.lv/zinojumi/lv/LuSocPedPB05L.doc

LU42141

Secondary School Teacher of Mathematics

http://www.aiknc.lv/zinojumi/lv/LuVidMatSkolP5lv.doc

LU43142

Pedagogy

LuPedB05Lv.doc

LU45142

Educational Treatment of Diversity

http://www.aiknc.lv/zinojumi/en/LUDazPedRisM09en.doc

LU45142

Educational Sciences

http://www.aiknc.lv/zinojumi/lv/LuIzglitZinM08.doc

LU45142

Pedagogy

http://www.aiknc.lv/zinojumi/en/LuPedM05e.doc

LU46141

Teacher of Geography and Natural Sciences

http://www.aiknc.lv/zinojumi/lv/LuGeogDabaszSkolP10lv.doc

LU46141

House holding and Housekeeping Teacher

http://www.aiknc.lv/zinojumi/en/LuMajtTeach206en.doc

LU46141

Modern Language Teacher

http://www.aiknc.lv/zinojumi/lv/LuModernVal.doc

LU46141

Primary Education Teacher

http://www.aiknc.lv/zinojumi/lv/LuPamatizgSkIZM08.doc

LU46141

Teacher of Religion and Ethics

doesn't exist

LU46141

Social Pedagogue

http://www.aiknc.lv/zinojumi/en/LuSocPed2l05e.doc

LU46141

Special Education Teacher

http://www.aiknc.lv/zinojumi/en/LuSpecIzgSk06en.doc

LU46141

Secondary School Biology and Elementary School Chemistry Teacher

http://www.aiknc.lv/zinojumi/lv/LuBiolSkol06.pdf

LU46141

Secondary School Teacher of Physics

http://www.aiknc.lv/zinojumi/lv/LuVidFizSkolPSP07lv.doc

LU46141

Teacher of Informatics in Secondary School

http://www.aiknc.lv/zinojumi/lv/LuVidInfSk05.doc

LU46141

Secondary School Teacher of Chemistry

http://www.aiknc.lv/zinojumi/lv/LuVidKimSkolPSP07lv.doc

LU46141

Secondary School Teacher of Russian Language and Literature

http://www.aiknc.lv/zinojumi/lv/VidKrievSkol05.doc

LU46141

2nd Level Professional Studies

http://www.aiknc.lv/zinojumi/lv/LuVidMatSkolP2lv.doc

LU46141

Teacher of the Visual Art

http://www.aiknc.lv/zinojumi/en/LuVizMskE.doc

LU46141

Education Management

http://www.aiknc.lv/zinojumi/en/LuIzglVadPM07en.doc

LU47141

Social Science Teacher

http://www.aiknc.lv/zinojumi/en/LuSocZSk05e.doc

LU47141

Secondary School Teacher of Economics

http://www.aiknc.lv/zinojumi/en/LuEconTeacher05E.doc

LU48141

Teacher

http://www.aiknc.lv/zinojumi/lv/LUVidusskLatvValLitSkol2.limSP10.doc

LU51142

Pedagogy

http://www.aiknc.lv/zinojumi/lv/LuPedagogDr08.pdf

 

01. Education / Liepaja University


Programme
code

Programme name

Self-assessment report

Evaluation commission report

LiepU41141

Teacher of Professional Education

http://www.aiknc.lv/zinojumi/lv/LiepuProfIzgSk08.pdf

LiepU41141

Public Relations Specialist

http://www.aiknc.lv/zinojumi/lv/LiepUSabAttiec08.doc

LiepU42141

Teacher of the Latvian Language and Literature and a Foreign Language

http://www.aiknc.lv/zinojumi/en/LipaLatLS05e.doc

LiepU42141

Speech Therapy

http://www.aiknc.lv/zinojumi/en/LiepULogop08en.pdf

LiepU42141

Art

http://www.aiknc.lv/zinojumi/lv/LieppaMakslPBlv.doc

LiepU42141

Teacher

doesn't exist

LiepU42141

Social Pedagogue

http://www.aiknc.lv/zinojumi/lv/LipaSocPedPB07lv.doc

LiepU42141

A Foreign Language Teacher

doesn't exist

LiepU45142

Pedagogy

http://www.aiknc.lv/zinojumi/lv/LieUIzglZinMagM10.pdf

LiepU47141

Not translated - Vispārējās izglītības skolotājs

doesn't exist

LiepU47142

Career Counsellor

doesn't exist

LiepU51142

Pedagogy

http://www.aiknc.lv/zinojumi/en/LiePAPedDr07en.doc

 

01. Education / Rezekne Higher School


Programme
code

Programme name

Self-assessment report

Evaluation commission report

RA41141

Teacher of Professional Education

http://www.aiknc.lv/zinojumi/lv/RaPrIzgSk.doc

RA42141

Teacher of Geography and Social Studies

http://www.aiknc.lv/zinojumi/en/RaGeogrSk08en.doc

RA42141

Teacher

http://www.aiknc.lv/zinojumi/lv/RaPamatizgSkolSakumskPB10lv.doc

RA42141

Social Pedagogue

http://www.aiknc.lv/zinojumi/en/RaSocPedPB06en.doc

RA42141

Special School Teacher

http://www.aiknc.lv/zinojumi/lv/RaSpecIzglSkolPB410lv.doc

RA45142

Pedagogy

http://www.aiknc.lv/zinojumi/lv/RaPedagogiM08lv.doc

RA46141

Teacher of Latvian Language and Literature

http://www.aiknc.lv/zinojumi/en/RaLatLitSk06en.doc

RA47142

Career Counsellor

http://www.aiknc.lv/zinojumi/en/RAKarjKonsulM08en.doc

RA47142

Special Pedagogy

http://www.aiknc.lv/zinojumi/en/RaSpecPedPM07en.doc

RA48141

Pedagogy of Religion

http://www.aiknc.lv/zinojumi/en/RaRelPedag08en.doc

RA48141

Teacher for Children with Impaired Hearing

http://www.aiknc.lv/zinojumi/en/RaSurdopedEn.doc

RA48141

Teacher of History and History of Culture

http://www.aiknc.lv/zinojumi/en/RaVestKulturSk06en.doc

RA51142

Pedagogy

http://www.aiknc.lv/zinojumi/en/RapedagD10en.doc

 

01.Education/ Riga Teacher Training and Educational Management Academy


Programme
code

Programme name

Self-assessment report

Evaluation commission report

RPIVA47141

Dance Pedagogy

http://www.aiknc.lv/zinojumi/en/RpivaDancPedPM08en.doc

 

RPIVA42141

Dance and Rhythmic Teacher

http://www.aiknc.lv/zinojumi/lv/RpivaDejuSk07lv.doc

RPIVA48141

Dance and Rhythmic Teacher

http://www.aiknc.lv/zinojumi/en/RPIVADejRitmSkol09en.doc

RPIVA42141

Administrator of an Education Institution and Teacher with the Right to Teach One Subject at Basic School

doesn't exist

RPIVA47142

Career Counsellor

http://www.aiknc.lv/zinojumi/en/PRIVAKarjKonsM08en.pdf

RPIVA47141

Music Pedagogy

http://www.aiknc.lv/zinojumi/en/RpivaMuzPed08en.pdf

RPIVA42141

Music Teacher

http://www.aiknc.lv/zinojumi/lv/RpivMuzSkol05.doc

RPIVA48141

Not translated - Pamatziglītības skolotājs

http://www.aiknc.lv/zinojumi/lv/RPIVAPamatizglSkol2lPSP11.pdf

RPIVA47142

Pedagogy

http://www.aiknc.lv/zinojumi/en/RpivaPedagPM08en.doc

RPIVA51142

Pedagogy

http://www.aiknc.lv/zinojumi/en/RpivaPedagogyD10en.pdf

RPIVA41141

Not translated - Pirmsskolas izglītības skolotājs

http://www.aiknc.lv/zinojumi/lv/RPIVAPirmsskolIzglitSkolt1limPSP_11.pdf

RPIVA48141

Pre-school Education Teacher

http://www.aiknc.lv/zinojumi/en/RpivPirmssk06en.doc

RPIVA42141

Teacher of Psychology

http://www.aiknc.lv/zinojumi/en/RpivaPsychTeach07en.pdf

RPIVA42141

Primary School Teacher with the Right to Teach One Subject at Basic School

http://www.aiknc.lv/zinojumi/lv/RPIVASakumsSkolPBSP11.pdf

RPIVA42141

Teacher

http://www.aiknc.lv/zinojumi/en/RpivaSkolotP07en.doc

RPIVA48141

Teacher Speech therapist

http://www.aiknc.lv/zinojumi/en/RpivaSkLogop08en.pdf

RPIVA42141

Sports and Biology Teacher

http://www.aiknc.lv/zinojumi/lv/SportaBiolSkol05.doc

RPIVA42141

Secondary School Teacher of Biology and Primary School Teacher of Natural Sciences

http://www.aiknc.lv/zinojumi/en/RPIVASecSchTeacBiol10en.pdf

RPIVA48141

Teacher of Secondary Education

http://www.aiknc.lv/zinojumi/en/RpivaVidIzglSkol10en.pdf

 

01. Education/ Riga Stradins University


Programme
code

Programme name

Self-assessment report

Evaluation commission report

RSU41813

Health Sport Specialist

http://www.aiknc.lv/zinojumi/lv/RsuVesSpTren.pdf

 

 

01. Education / RARZI


Programme
code

Programme name

Self-assessment report

Evaluation commission report

RARZI42141L09

Not translated - Profesionālais maģistrs reliģijā un filozofijas, ētikas un kristīgās mācības skolotājs

doesn't exist

RARZI42141L09A

Not translated - Ētikas un kristīgās mācības skolotājs

http://www.aiknc.lv/zinojumi/lv/JVLMAVispIzgMuzSkol07.doc

 


Pievienotais saraksts:

Daugavpils Universitāte
(du@du.lv)

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija
(academy@jvlma.lv)

Latvijas Lauksaimniecības universitāte
(rektors@llu.lv)

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
(akademija@lspa.lv)

Latvijas Universitāte
(lu@lu.lv,)

Liepājas Universitāte
(liepu@liepu.lv)

Rēzeknes Augstskola
(info@ru.lv)

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija
(rpiva@rpiva.lv)

Rīgas Stradiņa universitāte
(rsu@rsu.lv)

Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts
(rarzi@apollo.lv)

 

 

 

 
www.clarus.lv