Lejuplādēt vēstuli MS Word formātā

Augstākās izglītības padome

Reģ. nr. 90000270598, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 12, Rīga LV-1050
Tālrunis: 67223392, fakss: 67220423, e-pasts: aip@latnet.lv, www.aip.lv

ESF projekts „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” Nr.2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001

Rīga

31.08.2011. Nr.27
Pēc klāt pievienotā saraksta

Par augstākās izglītības studiju programmu vērtēšanu virzienā „Mākslas”

Augstākās izglītības padome (turpmāk – AIP) sadarbībā ar nodibinājumu „Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs” (turpmāk – AIKNC) un Izglītības kvalitātes valsts dienestu (turpmāk – IKVD) no 2011.gada 9.maija līdz 2013.gada 30.aprīlim īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai”, vienošanās Nr.2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001 (turpmāk – Projekts). Projekta galvenie mērķi ir:

 • atbilstoši grozījumiem Augstskolu likumā, sagatavot un nodrošināt pāreju no augstākās izglītības studiju programmu akreditācijas uz augstākās izglītības studiju virzienu akreditāciju, izmantojot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus;
 • augstākās izglītības programmu ilgtspējas, resursu pietiekamības, kvalitātes, sadarbības un pārklāšanās izvērtējums pa studiju virzieniem.

Projekta rezultātā tiks nodrošināta visu Latvijas augstākās izglītības institūciju (turpmāk – AII) studiju programmu, kuras sagrupētas 28 virzienos, izvērtēšana. Lai nodrošinātu studiju programmu vērtēšanu pa virzieniem, tiek veidotas ekspertu grupas, kurās iekļauti ārvalstu eksperti, Latvijas eksperts un pārstāvis no Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Studentu apvienības.
Projekta ietvaros vienas no pirmajām plānots vērtēt studiju programmas virzienā „Mākslas” – sākot no 2011.gada 3.oktobra. Plānotie eksperti studiju programmu virzienā „Mākslas” vērtēšanai:

 • ārvalstu eksperti:
  • Dr. Valdas Jaskunas, Lithuania, Vilnius University, Centre of Oriental Studies, Head of Asian Studies Program;
  • Prof. Jaan Ross, Estonia, Professor of Musicology Department, Estonian Academy of Music and Theatre;
  • Prof. Arvydas Virgilijus Matulionis, Lithuania, Kaunas University of Technology, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology;
  • Prof. Margus Partlas, Estonia, Estonian Academy of Music, Department of Musicology;
 • Latvijas eksperts:
  • Prof. Jānis Spalviņš, The International Association of Art Executive Committee member, a member of the LAU;
 • Latvijas Studentu apvienības deleģētais pārstāvis:
  • Jānis Bogužs, Rīgas Tehniskās universitātes doktorantūras students;
 • Latvijas Darba devēju konfederācijas deleģētais pārstāvis:
  • Artis Ērglis, „Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija”.

Lūdzam Jūs pārbaudīt un nepieciešamības gadījumā precizēt AIKNC mājas lapā (http://www.aiknc.lv/lv/list.php) ievietoto informāciju par studiju programmām, kas pievienota arī Pielikumā Nr.1, labojumus nosūtot to uz e-pasta adresēm: esf@aiknc.lv un aip@latnet.lv līdz 25.septembrim. 
Tāpat lūdzam Jūs iepazīties ar AIP mājas lapā ievietoto studiju programmu vērtēšanas anketas projektu (skatīties anketu) un lūdzam sniegt atbildes angļu valodā uz anketā ietvertajiem jautājumiem līdz 2011.gada 25.septembrim (apjoms: aptuveni 20 lapas, fontu izmērs: 12, šrifts: Times New Roman, atstarpe starp rindām: 1,5, nosūtot uz e-pasta adresēm esf@aiknc.lv un aip@latnet.lv). Sagatavojot atbildes uz anketā ietvertajiem jautājumiem ieteicams atsaukties uz jaunākajiem un publiski pieejamajiem (pēdējo piecu gadu laikā sagatavotajiem) pašnovērtējuma ziņojumiem par studiju programmām.
Informācija tiks papildināta ar Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM) rīcībā esošajiem statistikas datiem, kas iegūti no Jūsu iepriekš iesniegtajām atskaitēm IZM un Centrālās Statistikas pārvaldei. Projekta ietvaros IKVD papildus apkopos statistisko informāciju par studiju virzienu, atsevišķu studiju programmu un AII ilgtspēju un resursu pietiekamību.
Lai sagatavotos studiju programmu vērtēšanai virzienā „Mākslas” un lai nodrošinātu sekmīgu vērtēšanas procesu, aicinām Jūsu izglītības iestādes pārstāvjus un virziena „Mākslas” studiju programmu direktorus uz semināru 2011.gada 6.septembrī, pulksten 15.00, Saules akmenī, Balasta dambī 1a, Rīgā. Seminārā plānots sniegt informāciju par ekspertu vizīti un tai nepieciešamo datu sagatavošanu.
Būsim pateicīgi, ja savu dalību seminārā apstiprināsiet līdz 2011.gada 5.septembrim, pulksten 10.00 (apstiprinot dalību seminārā, Jums tiks nosūtīts pieejas kods IKVD serverim, lai aizpildītu nepieciešamo datu tabulas). Tāpat būsim pateicīgi, ja līdz 5.septembrim varēsiet atsūtīt Jūs interesējošos jautājumus (e-pasts: aip@latnet.lv), uz kuriem semināra gaitā tiks sniegtas atbildes.
Papildu informācijai: Juris Dzelme, tālruņi: 67213870, 29283214, e-pasts: esf@aiknc.lv un Aivars Stankevičs, tālruņi: 67358078, 29274400.

 

 

Ar cieņu –

priekšsēdētājs

 

prof. Jānis Vētra

 


Pielikums 1

02. International Higher School of Practical Psychology /Humanities, Arts

Programme
code

Programme name

Self-assessment report

Evaluation commission report

SPPA42214

Digital Designer

Only in Latvian

Only in Latvian

SPPA42213 (licencēta neakreditēta)

Not translated - Audiovizuālā māksla

doesn't exist

doesn't exist in electronical form

02. Art Academy of Latvia /Humanities, Arts

Programme
code

Programme name

Self-assessment report

Evaluation commission report

LMaA43211

Arts

Only in Latvian

Only in Latvian

LMaA45211

Arts

Only in Latvian

Only in Latvian

LMaA51212

Arts

Only in Latvian

Only in Latvian

02. Information Systems Management Institute /Humanities, Arts

Programme
code

Programme name

Self-assessment report

Evaluation commission report

ISMA41214

Environmental Design

Only in Latvian

Only in Latvian

 

02. Riga International School of Economics and Business Administration / Humanities, Arts

Programme
code

Programme name

Self-assessment report

Evaluation commission report

RSEBAA42213

Audiovisual Media Arts

 

 

RSEBAA45213

Audiovisual Media Arts

 

 

02. Latvian Academy of Culture / Humanities, Arts

Programme
code

Programme name

Self-assessment report

Evaluation commission report

LKuA44212

Arts

Only in Latvian

Only in Latvian

LKuA46212

Arts

Only in Latvian

Only in Latvian

LKuA51212

Arts

doesn't exist

Only in Latvian

02. Higher School of Economic and Culture / Humanities, Arts

Programme
code

Programme name

Self-assessment report

Evaluation commission report

EKA41217

Entertainment Industry Management

 

EKA42214

Interior Design

 

Only in Latvian

02. Riga Civil Engineering College / Humanities, Arts

Programme
code

Programme name

Self-assessment report
en/lv

Evaluation commission report

RCK 41211

Restoration

Only in Latvian

Only in Latvian

02. Latvian Culture College / Humanities, Arts

Programme
code

Programme name

Self-assessment report

Evaluation commission report

LKK41212

LAIKMETĪGĀ DEJA
(not translated)

Only in Latvian

Only in Latvian

02. Daugavpils University / Humanities, Arts

Programme
code

Programme name

Self-assessment report

Evaluation commission report

DU42211

 

Art

DU42214

Computer Design

 

DU46211

Art

 

 

02. Rezekne Higher School / Humanities, Arts

Programme
code

Programme name

Self-assessment report

Evaluation commission report

RA41214

Environmental Design

Only in Latvian

Only in Latvian

RA42214

Interior Design

Only in Latvian

02. Latvian Christian Academy / Humanities, Arts

Programme
code

Programme name

Self-assessment report

Evaluation commission report

LKA43211

Biblic Art

 

 

02. Baltic International Academy / Humanities, Arts

Programme
code

Programme name

Self-assessment report

Evaluation commission report

BSA41214

Environmental Design

Only in Latvian

BSA42214

Computer Design

Only in Latvian

Only in Latvian

BSA47214

Design

 

 

02. University of Latvia /Humanities, Arts

Programme
code

Programme name

Self-assessment report

Evaluation commission report

LU42214

Arts

Only in Latvian

Only in Latvian

02. Liepaja University /Humanities, Arts

Programme
code

Programme name

Self-assessment report

Evaluation commission report

LiepU42214

Computer Design

Only in Latvian

LiepU43213

New Media Art

 

LiepU47211

Art

 

 

 LiepU45213 (Licencēta neakreditēta)

New Media Art

doesn't exist
doesn't exist in electronical form

doesn't exist
doesn't exist in electronical form

LiepU42214 (Licencēta neakreditēta)

Not translated - Produktu dizains

doesn't exist
doesn't exist in electronical form

doesn't exist
doesn't exist in electronical form

 

02. J.Vitols Latvian Academy of Music /Humanities, Arts

Programme
code

Programme name

Self-assessment report

Evaluation commission report

LMuA42212

Conducting

Only in Latvian

Only in Latvian

LMuA42212

Choreography

Only in Latvian

Only in Latvian

LMuA42212

Instrumental Music

Only in Latvian

Only in Latvian

LMuA42212

Composition

Only in Latvian

Only in Latvian

LMuA42212

History and Theory of Music

Only in Latvian

Only in Latvian

LMuA42212

Vocal Music

Only in Latvian

Only in Latvian

LMuA45212

Music

Only in Latvian

 

Only in Latvian

LMuA46212

Choreography

Only in Latvian

Only in Latvian

LMuA47212

Music

Only in Latvian

Only in Latvian

LMuA51212

History and Theory of Music

Only in Latvian

Only in Latvian

LMuA42212 (Licencēta neakreditēta)

Not translated - Mūzika un skatuves māksla

doesn't exist

doesn't exist

02. LUTERA ACADEMY 02 /Humanities, Arts

Programme
code

Programme name

Self-assessment report

Evaluation commission report

LUTERA  ACADEMY
LA42212

Not translated - Baznīcas mūzika

doesn't exist

doesn't exist in electronical form
report doesn't exist

Pievienotais saraksts:

Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola
(sppa@sppa.lv)

Latvijas Mākslas akadēmija
(info@lma.lv, rektorats@lma.lv)

Informācijas Sistēmu menedžmenta augstskola
(isma@isma.lv)

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola
(riseba@riseba.lv)

Latvijas Kultūras akadēmija
(info@lka.edu.lv, dana.daugule@lka.edu.lv)

Ekonomikas un kultūras augstskola
(administracija@eka.edu.lv)

Rīgas Celtniecības koledža
(sekretare@rck.lv, direktors@rck.lv)

Latvijas Kultūras koledža
(lkk@lkk.gov.lv)

Daugavpils Universitāte
(du@du.lv, irena.kaminska@du.lv)

Rēzeknes Augstskola
(info@ru.lv)

Latvijas Kristīgā akadēmija
(rektore@kra.lv, akademija@kra.lv, studijas@kra.lv)

Baltijas Starptautiskā akadēmija
(info@bsa.edu.lv)

Latvijas Universitāte
(anna.lapina@lu.lv, lu@lu.lv)

Liepājas Universitāte
(liepu@liepu.lv, inta.dizgalve@liepu.lv)

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija
(anda.beitane@jvlma.lv, academy@jvlma.lv)

Lutera Akadēmija
(academy@latnet.lv)

 

 

 
www.clarus.lv