Lejuplādēt vēstuli MS Word formātā

Augstākās izglītības padome

Reģ. nr. 90000270598, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 12, Rīga LV-1050
Tālrunis: 67223392, fakss: 67220423, e-pasts: aip@latnet.lv, www.aip.lv

ESF projekts „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” Nr.2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001

Rīga

31.08.2011. Nr.28
Pēc klāt pievienotā saraksta

Par augstākās izglītības studiju programmu vērtēšanu virzienā „Tulkošana”

Augstākās izglītības padome (turpmāk – AIP) sadarbībā ar nodibinājumu „Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs” (turpmāk – AIKNC) un Izglītības kvalitātes valsts dienestu (turpmāk – IKVD) no 2011.gada 9.maija līdz 2013.gada 30.aprīlim īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai”, vienošanās Nr.2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001 (turpmāk – Projekts). Projekta galvenie mērķi ir:

 • atbilstoši grozījumiem Augstskolu likumā, sagatavot un nodrošināt pāreju no augstākās izglītības studiju programmu akreditācijas uz augstākās izglītības studiju virzienu akreditāciju, izmantojot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus;
 • augstākās izglītības programmu ilgtspējas, resursu pietiekamības, kvalitātes, sadarbības un pārklāšanās izvērtējums pa studiju virzieniem.

Projekta rezultātā tiks nodrošināta visu Latvijas augstākās izglītības institūciju (turpmāk – AII) studiju programmu, kuras sagrupētas 28 virzienos, izvērtēšana. Lai nodrošinātu studiju programmu vērtēšanu pa virzieniem, tiek veidotas ekspertu grupas, kurās iekļauti ārvalstu eksperti, Latvijas eksperts un pārstāvis no Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Studentu apvienības.
Studiju programmas virzienā „Tulkošana” plānots vērtēt no 2011.gada 17.oktobra. Plānotie eksperti studiju programmu virzienā „Tulkošana” vērtēšanai:

 • ārvalstu eksperti:
  • Dr. Luise Liefländer-Leskinen, Finalnd, Universität Eastern Finland, Universität Ost-Finnland - Philosophische Fakultät Institut für Fremdsprachen und Übersetzungswissenschaft;
  • Mr. Konrad Fuhrmann, Germany, ex-representative of European Commission to Latvia;
  • Ms. Jolita Butkiene, Lithuania, University of Management and Economics, Studies department, Vice-Dean for Projects;
  • Assoc.prof. Ligija Kaminskienė, Lithuania, Law University of Lithuania, Head of the Department of Foreign Languages;
 • Latvijas eksperts:
  • Ms. Gaida Zirdziņa, Latvia, Ex-head of Department of the Translation and Terminology Centre;

 

 • Latvijas Studentu apvienības deleģētais pārstāvis:
  • pašlaik nav deleģēts;
 • Latvijas Darba devēju konfederācijas deleģētie pārstāvji:
  • Mr. Vasilijs Ragačevičs, Latvia, Deputy Director of „Skrivanek Baltic”, Ltd;
  • Ms. Aiga Veckalne, Latvia, Manager of foreign branches of „Skrivanek Grupa”, Ltd.

 

Lūdzam Jūs pārbaudīt un nepieciešamības gadījumā precizēt AIKNC mājas lapā (http://www.aiknc.lv/lv/list.php) ievietoto informāciju par studiju programmām, kas pievienota arī Pielikumā Nr.1, labojumus nosūtot līdz 26.septembrim (e-pasts: aip@latnet.lv un esf@aiknc.lv). Tāpat lūdzam Jūs iepazīties ar AIP mājas lapā ievietoto studiju programmu vērtēšanas anketas projektu (skatīties anketu) un lūdzam līdz 2011.gada 26.septembrim sniegt atbildes angļu valodā uz anketā ietvertajiem jautājumiem atbilstoši anketas numerācijai (apjoms: aptuveni 20 lapas, fontu izmērs: 12, šrifts: Times New Roman, atstarpe starp rindām: 1,5, e-pasts: aip@latnet.lv un esf@aiknc.lv). Sagatavojot atbildes uz anketā ietvertajiem jautājumiem, ieteicams atsaukties uz jaunākajiem un publiski pieejamajiem (pēdējo piecu gadu laikā sagatavotajiem) pašnovērtējuma ziņojumiem par studiju programmām.
Informācija tiks papildināta ar Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM) rīcībā esošajiem statistikas datiem, kas iegūti no Jūsu iepriekš iesniegtajām atskaitēm IZM un LR Centrālās Statistikas pārvaldei. Projekta ietvaros IKVD papildus apkopos statistisko informāciju par studiju virzienu, atsevišķu studiju programmu un AII ilgtspēju un resursu pietiekamību.
Lai sagatavotos studiju programmu vērtēšanai virzienā „Tulkošana” un lai nodrošinātu sekmīgu vērtēšanas procesu, aicinām Jūsu izglītības iestādes pārstāvjus un virziena „Tulkošana” studiju programmu direktorus uz semināru 2011.gada 7.septembrī, pulksten 15.00, Latvijas Zinātņu akadēmijā, Mazajā zālē, 3.stāvs, Akadēmijas laukums 1, Rīga. Seminārā plānots sniegt informāciju par ekspertu vizīti un tai nepieciešamo datu sagatavošanu.
Būsim pateicīgi, ja savu dalību seminārā apstiprināsiet līdz 2011.gada 6.septembrim, pulksten 10.00 (apstiprinot dalību seminārā, Jums tiks nosūtīts pieejas kods IKVD serverim, lai aizpildītu nepieciešamās datu tabulas). Tāpat būsim pateicīgi, ja līdz 6.septembrim atsūtīsiet Jūs interesējošos jautājumus (e-pasts: aip@latnet.lv), uz kuriem semināra gaitā tiks sniegtas atbildes.
Papildu informācijai: Juris Dzelme, tālruņi: 67213870, 29283214, e-pasts: esf@aiknc.lv un Aivars Stankevičs, tālruņi: 67358078, 29274400.

 

Ar cieņu –

priekšsēdētājs

 

prof. Jānis Vētra

Pielikums 1

06. Vidzeme University College / Translater

Programme
code

Programme name

Self-assessment report
en/lv

Evaluation commission report

ViA46222

Interpreter

 

 

06.  Riga Technical University / Translater

Programme
code

Programme name

Self-assessment report
en/lv

Evaluation commission report

RTU42222

Technical Translation

Only in Latvian

Only in Latvian

Only in Latvian

RTU42222

Technical Translation

 

RTU46222

Technical Translation

 

 

06. Daugavpils University / Translater

Programme
code

Programme name

Self-assessment report
en/lv

Evaluation commission report

DU46222

 

Translator

 

DU46222

Not translated - Tulks, tulkotājs

doesn't exist

doesn't exist in electronical form
report doesn't exist

06. Ventspils College /Translater

Programme
code

Programme name

Self-assessment report
en/lv

Evaluation commission report

VeA4222209

Translation/Interpreting from and into English - Latvian - Russian/German Languages

Only in Latvian

Only in Latvian

VeA4222208

Translation/Interpreting from and into German - Latvian - Russian/English Languages

Only in Latvian

 

Only in Latvian

VeA46222

Not translated - Juridisko tekstu tulkošana

 

 

Not published Commission report published: report doesn't exist

VeA46222

Translation and Terminology

 

 

06.  Riga Graduate School of Law /Translater

Programme
code

Programme name

Self-assessment report
en/lv

Evaluation commission report

RJA45222

Legal Linguist

 

06. Baltic International Academy / Translater

Programme
code

Programme name

Self-assessment report
en/lv

Evaluation commission report

BSA42222

Translation and Interpretation

 

 

06. Higher School of Social Technologies /Translater

Programme
code

Programme name

Self-assessment report
en/lv

Evaluation commission report

STA42222

Interpreter

Only in Latvian

Only in Latvian

Only in Latvian

06. Rezekne Higher School /Translater

Programme
code

Programme name

Self-assessment report
en/lv

Evaluation commission report

RA42222

Interpreter Assistant

 

 

06.  International Higher School of Practical Psychology / Translater

Programme
code

Programme name

Self-assessment report
en/lv

Evaluation commission report

SPPA42222

Interpreter-assistant

Only in Latvian

Only in Latvian

SPPA42222

Interpreter

Only in Latvian

Only in Latvian

SPPA46222

Technology of Translation

 

 

06. University of Latvia / Translater

Programme
code

Programme name

Self-assessment report
en/lv

Evaluation commission report

LU4722209

Interpreter

Only in Latvian

 

Only in Latvian

LU47222

Conference Translation

Only in Latvian

Only in Latvian

06. Social Integration State Agency / Translater

Programme
code

Programme name

Self-assessment report
en/lv

Evaluation commission report

SIVA41222

Not translated - Surdotulks

Only in Latvian

Only in Latvian

06. Higher School of Economic and Culture / Translater

Programme
code

Programme name

Self-assessment report
en/lv

Evaluation commission report

EKA42222

Translation and Interpreting

 

Only in Latvian

 


Pievienotais saraksts:

Vidzemes Augstskola
(info@va.lv, anzela.jurane@va.lv)

Rīgas Tehniskā universitāte
(ugis.citskovskis@rtu.lv, info@rtu.lv)

Daugavpils Universitāte
(du@du.lv, irena.kaminska@du.lv)

Ventspils Augstskola
(venta@venta.lv, tsf@venta.lv)

Rīgas Juridiskā augstskola
(office@rgs.edu.lv, Irena.Lapsa@rgsl.edu.lv)

Baltijas Starptautiskā akadēmija
(tulkosana@bsa.edu.lv, emma.arhangelska@bsa.edu.lv)

Sociālo Tehnoloģiju augstskola
(sta@sta-edu.lv)

Rēzeknes Augstskola
(ra@ru.lv)

Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola
(sppa@spaa.lv)

Latvijas Universitāte
(lu@lu.lv, anna.lapina@lu.lv)

Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledža
(siva@siva.gov.lv)

Ekonomikas un kultūras augstskola
(tulki@eka.edu.lv, koledza@eka.gov.lv)

 

 

 
www.clarus.lv