• IEPIRKUMA Nr.6. "Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana semināros" NOTEIKUMI
 • IEPIRKUMA nr.5 "Metodikas izstrāde studiju virzienu (augstskolu ietvaros) ranžēšanai attiecībā uz starptautiskās konkurētspējas potenciālu" NOTEIKUMI
 • IEPIRKUMA Nr.4. "Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana semināros" NOTEIKUMI
 • IEPIRKUMA Nr.3. "Metodikas izstrāde studiju virzienu (augstskolu ietvaros) ranžēšanai attiecībā uz starptautiskās konkurētspējas potenciālu"NOTEIKUMI".
 • IEPIRKUMA Nr.2 "Eiropas Sociālā fonda projekta "Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana" ietveros sagatavoto kritēriju un metodoloģijas studiju virzienu vērtēšanai neatkarīgs izvērtējums" NOTEIKUMI
 • Papildu informācija Nr.1 par iepirkumu "Datortehnikas noma Eiropas Sociālā fonda projekta "Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana" īstenošanai" (id.Nr. AIP 2011/1/ESF)
 • IEPIRKUMA Nr.1 "Datortehnikas noma Eiropas Sociālā fonda projekta "Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana" īstenošanai" NOTEIKUMI • Kontaktiem: tālrunis: 67223392, 29148844, e-pasts: aip@latnet.lv

   

   

   
  www.clarus.lv