Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resrusu izdevumu segšanai (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2017.gadamUzņēmumsAugstākās izlītības padome
AdreseZigfrīda Annas Meierovica bulv.12, Rīga, LV-1050
Reģ.Nr.90000270598
 
2017.gada jūlijs
 
Nr. Vārds, uzvārds Amats Atalgojums
1 Jānis Vētra priekšsēdētājs 1263.94
2 Ārija Konstantinova sekretariāta vadītāja 812.57
3 Tatjana Volkova AIP loceklis 38.94
4 Arkādijs Zvaigzne AIP loceklis 0.00
5 Andris Teikmanis AIP loceklis 38.94
6 Anna Saltikova AIP loceklis 38.94
7 Aivars Mednis AIP loceklis 38.94
8 Jānis Rozenblats AIP loceklis 48.64
9 Baiba Rivža AIP loceklis 49.36
10 Aldis Baumanis AIP loceklis 34.09
11 Āris Žīgurs AIP loceklis 43.79
kopā mēnesī : 2408.15


 
www.clarus.lv