Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resrusu izdevumu segšanai (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2017.gadamUzņēmumsAugstākās izlītības padome
AdreseZigfrīda Annas Meierovica bulv.12, Rīga, LV-1050
Reģ.Nr.90000270598
 
2017.gada novembris
 
Nr. Vārds, uzvārds Amats Atalgojums
1 Jānis Vētra priekšsēdētājs 1282.12
2 Ārija Konstantinova sekretariāta vadītāja 806.40
3 Tatjana Volkova AIP loceklis 60.65
4 Arkādijs Zvaigzne AIP loceklis 30.32
5 Andris Teikmanis AIP loceklis 60.65
6 Anna Saltikova AIP loceklis 60.65
7 Aivars Mednis AIP loceklis 60.65
8 Jānis Rozenblats AIP loceklis 60.65
9 Baiba Rivža AIP loceklis 30.78
10 Aldis Baumanis AIP loceklis 60.65
11 Āris Žīgurs AIP loceklis 60.65
kopā mēnesī : 2547.17


 
www.clarus.lv