Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resrusu izdevumu segšanai (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2017.gadamUzņēmumsAugstākās izlītības padome
AdreseZigfrīda Annas Meierovica bulv.12, Rīga, LV-1050
Reģ.Nr.90000270598
 
2019.gada februāris
 
Nr. Vārds, uzvārds Amats Atalgojums
1 Jānis Vētra priekšsēdētājs 1215.32
2 Ārija Konstantinova sekretariāta vadītāja 799.63
3 Tatjana Volkova AIP loceklis 60.02
4 Justīne Širina AIP loceklis 31.33
5 Andris Teikmanis AIP loceklis 30.01
6 Anna Saltikova AIP loceklis 60.02
7 Aivars Mednis AIP loceklis 60.02
8 Jānis Rozenblats AIP loceklis 30.01
9 Baiba Rivža AIP loceklis 61.03
10 Aldis Baumanis AIP loceklis 30.01
11 Āris Žīgurs AIP loceklis 60.02
12 Inga Vanaga AIP loceklis 30.01
13 Artūrs Zeps AIP loceklis 60.02
kopā mēnesī : 2556.14


 
www.clarus.lv