Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resrusu izdevumu segšanai (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2017.gadamUzņēmumsAugstākās izlītības padome
AdreseZigfrīda Annas Meierovica bulv.12, Rīga, LV-1050
Reģ.Nr.90000270598
 
2019.gada marts
 
Nr. Vārds, uzvārds Amats Atalgojums
1 Jānis Vētra priekšsēdētājs 1215.32
2 Ārija Konstantinova sekretariāta vadītāja 799.63
3 Tatjana Volkova AIP loceklis 30.01
4 Justīne Širina AIP loceklis 60.02
5 Andris Teikmanis AIP loceklis 60.02
6 Anna Saltikova AIP loceklis 30.01
7 Aivars Mednis AIP loceklis 60.02
8 Jānis Rozenblats AIP loceklis 60.02
9 Baiba Rivža AIP loceklis 30.51
10 Aldis Baumanis AIP loceklis 60.02
11 Āris Žīgurs AIP loceklis 30.01
12 Inga Vanaga AIP loceklis 30.01
13 Artūrs Zeps AIP loceklis 30.01
kopā mēnesī : 2495.61


 
www.clarus.lv