Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resrusu izdevumu segšanai (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2017.gadamUzņēmumsAugstākās izlītības padome
AdreseZigfrīda Annas Meierovica bulv.12, Rīga, LV-1050
Reģ.Nr.90000270598
 
2018.gada februāris
 
Nr. Vārds, uzvārds Amats Atalgojums
1 Jānis Vētra priekšsēdētājs 1221.20
2 Ārija Konstantinova sekretariāta vadītāja 799.63
3 Tatjana Volkova AIP loceklis 60.02
4 Arkādijs Zvaigzne AIP loceklis 60.02
5 Andris Teikmanis AIP loceklis 30.01
6 Anna Saltikova AIP loceklis 60.02
7 Aivars Mednis AIP loceklis 60.02
8 Jānis Rozenblats AIP loceklis 30.01
9 Baiba Rivža AIP loceklis 30.51
10 Aldis Baumanis AIP loceklis 60.02
11 Āris Žīgurs AIP loceklis 60.02
12 Inga Vanaga AIP loceklis 30.01
kopā mēnesī : 2501.49


 
www.clarus.lv