LĒMUMS NR. 12
10.05.2001.

Saskaņā ar Augstskolu likuma 55.panta 2.punktu, AIP sniedz atzinumu to augstskolas Senāta apstiprināto akadēmisko studiju programmu īstenošanai, kurās ir mazāk nekā 250 pilna laika studējošo. Pozitīva atzinuma saņemšanai nepieciešama šādu kritēriju izpilde:

5 profesori vai asociētie profesori pamatdarbā, kuri piedalās programmas obligātas un obligātas izvēles daļas īstenošanā;

Programmas nozīmība valsts un reģiona attīstībā;

Programmas nepieejamība Baltijas valstu augstskolās;

Programmas integrācijas neiespējamība kādā plašākā programmā esošajā augstskolā;

Speciālistu pieprasījums attiecīgajā zinātnes nozarē un darba tirgū Latvijā;

Viena studenta sagatavošanas izmaksas no valsts budžeta nepārsniedz Eiropas Savienības valstu izmaksas viena studenta sagatavošanai attiecīgajā specialitātē

Pieprasot atzinumu programmas īstenošanai, jāsagatavo rakstiskas atbildes uz augstāk minētajiem kritērijiem.

 

Augstākās izglītības padomes priekšsēdētāja B.Rivža

Laura Bērziņa
AIP referente
6 7223392

 

 

 
www.clarus.lv