AIP darbības pārskats 2013.-2016.gads” /Nolasīts Saeimas IKZK 21.09.2016.

 

 

 
www.clarus.lv