"Deklarācija Par konkurētspējīgas augstākās izglītības sistēmas attīstības vadlīnijām" pieņemta starptautiskajā zinātniski praktiskā konferencē "Kā nodrošināt globāli konkurētspējīgu augstāko izglītību Latvijas attīstības centros?" 05.04.2013. Liepājā.

Preses relīze "AIP izstrādājusi jaunu augstākās izglītības attīstības koncepciju"

Informatīvais ziņojums „Par valsts nozīmes pētniecības centru noteikšanu, lai nodrošinātu resursu koncentrāciju un Eiropas Savienības struktūrfondu efektīvu ieguldījumu” (izskatīts MK sēdē 2010.gada 17.augustā)

Informatīvais ziņojums "Par izglītības sistēmas reformu" (izskatīts MK sēdē 2010.gada 2.martā)

Informatīvais ziņojums „Par nepieciešamajām strukturālajām pārmaiņām augstākajā izglītībā un zinātnē Latvijas starptautiskās konkurētspējas paaugstināšanai” (izskatīts MK sēdē 2010.gada 12.janvārī)

 
www.clarus.lv