Augstākās Izglītības Padome

  Informatīvais ziņojums "Par izglītības sistēmas reformu"

 
www.clarus.lv