Praktiskā konference “Jaunais vidējās izglītības modelis – tilts uz mūžizglītību un ilgtspēju?”

Programmas projekts

Rīkotāji: Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisiju, Augstākās izglītības padomi un Latvijas Pašvaldību savienību

Norises laiks un vieta: 2017. gada 29. septembrī, plkst. 12.00, Saeimas konferenču zālē (Jēkaba iela 6/8)

Konferences mērķis ir apspriest jauno kompetenču pieejā balstīto vidējās vispārējās izglītības saturu un panākt vienotu izpratni starp iesaistītajām pusēm par optimālo vidējās izglītības organizācijas modeli, lai vispusīgi un pietiekami dziļi izglītotu jauniešus, sagatavotus tālākajai izglītībai, darbam, tostarp uzņēmējdarbībai, un dzīvei demokrātiskā sabiedrībā kā atbildīgiem Latvijas pilsoņiem.


Ielūgums uz konferenci (pdf fails)
Konferences programma (word fails)

 

 

 
www.clarus.lv