JĀNIS VĒTRA
Deleģējusi Rektoru padome
AIP priekšsēdētājs
e-pasts: aip@latnet.lv
tālrunis: 67223392; fakss: 67220423
 
bildes vēl nav
Baiba Rivža
AIP priekšsēdētāja vietniece
Deleģējusi Latvijas Zinātņu akadēmija
e-pasts: baiba.rivza@llu.lv
 
Tatjana Volkova
Deleģējusi Latvijas Augstskolu profesoru asociācija
e-pasts: tatjana.volkova@ba.lv
 
Ilga Šuplinska
Izglītības un zinātnes ministrs (ex-officio)
e-pasts: ilga.suplinska@izm.gov.lv
 
ANDRIS TEIKMANIS
Deleģējusi Latvijas Mākslas augstskolu asociācija
e-pasts: andris.teikmanis@lma.lv
 
AIVARS MEDNIS
Deleģējusi Latvijas Izglītības vadītāju asociācija
e-pasts: aimed@inbox.lv
 
JĀNIS ROZENBLATS
Deleģējusi Latvijas koledžu asociācija
e-pasts: janis.rozenblats@rtk.lv
 
ĀRIS ŽĪGURS
Deleģējusi Latvijas Darba devēju konfederācija
e-pasts: aris.zigurs@latvenergo.lv;
 
bildes vēl nav
INGA VANAGA
Deleģējusi Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība
e-pasts: inga.vanaga@lizda.lv
 
JUSTĪNE ŠIRINA
Deleģējusi Latvijas Studentu apvienība
e-mail: justine.sirina@lsa.lv
 
ALDIS BAUMANIS
Deleģējusi Privāto augstskolu asociācija
e-pasts: aldisb@turiba.lv
 
ANNA SALTIKOVA
Deleģējusi Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
e-pasts: anna@augstskola.lv
 
ARTŪRS ZEPS
Deleģējusi Latvijas Universitāšu asociācija
e-pasts: arturs.zeps@rtu.lv
 
Ārija KONSTANTINOVA
AIP sekretariāta vadītāja
e-pasts: aip@latnet.lv
Tālrunis: 6 7 223 392
Fakss: 6 7 220 423
Z.A. Meierovica bulvāris 12, Rīga LV-1050
 
 
 

 

 

 
www.clarus.lv