Saraksts aktuāls uz 04.07.2017.
LATVIJAS UNIVERSITĀTE
Bioloģijas profesoru padome
prof. Ieviņš Ģederts, LU – padomes priekšsēdētājs;
prof. Brūmelis Guntis, LU;
prof. Kalnenieks Uldis, LU;
prof. Muižnieks Indriķis, LU;
prof. Rašals Īzaks, LU;
papildinājums :
prof. Barševskis Arvīds, DU;
prof. Liepa Imants, LLU;
prof. Škute Artūrs, DU;
prof. Tretjakovs Pēteris, RSU.
(apstiprināta ar LU Senāta lēmumu Nr.258, 28.12.2015.)

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas profesoru padome:
prof. Niedrīte Laila, LU – padomes priekšsēdētāja;
prof. Ambainis Andris, LU;
prof. Arnicāns Guntis, LU;
prof. Bārzdiņš Guntis, LU;
prof. Bārzdiņš Jānis Visvaldis, LU;
prof. Bičevskis Jānis, LU;
prof. Borzovs Juris, LU;
prof. Kalniņš Audris, LU;
prof. Podnieks Kārlis, LU;
prof. Vītiņš Māris, LU;
papildinājums :
prof. Freibergs Imants Fridrihs, Latvijas Informācijas tehnoloģiju un komunikācijas tehnoloģijas asociācija;
prof. Grundspeņķis Jānis, RTU;
prof. Merkurjevs Jurijs, RTU;
prof. Novickis Leonīds, RTU;
prof. Rivža Pēteris, LLU;
prof. Sukovskis Uldis, RTU.
(apstiprināta ar LU Senāta lēmumu Nr.277, 29.02.2016.)

Ekonomikas, vadības zinātnes un demogrāfijas profesoru padome:
prof. Dubra Elena, LU – padomes priekšsēdētāja;
prof.Bāliņa Signe, LU;
prof.Gulbe Māra, LU;
prof.Muravska Tatjana, LU;
prof. Purgailis Māris, LU;
prof. Sloka Biruta, LU;
prof. Šķiltere Daina, LU;
prof. Šumilo Ērika, LU;
prof. Vorončuka Inesa, LU;
papildinājums :
prof. Didenko Konstantīns, RTU;
prof. Dovladbekova Inna, RSU;
prof. Rivža Baiba, LLU;
prof. Šēnfelde Maija, RTU;
prof. Vilciņa Anastasija, LLU;
prof. Vītis Cibrinskas, Vītauta Dižā universitāte, Lietuva;
prof. Patrik Laviolet, Tallinas Universitāte, Igaunija.
(apstiprināta ar LU Senāta lēmumu Nr.291, 04.04.2015.)

Filozofijas profesoru padome
prof. Kūle Maija, LU – padomes priekšsēdētāja;
prof. Jēkabsons Ēriks, LU;
prof. Rozenvalds Juris, LU;
prof. Šuvajevs Igors, LU;
prof. Tēraudkalns Valdis, LU;
papildinājums :
prof. Rubenis Andris, LMA;
prof. Ulrich George, RJA;
prof. Viks Tenu (Viik Tõnu), Tallinas Universitāte.
(apstiprināta ar LU Senāta lēmumu Nr.258, 28.12.2015.)

Fizikas un astronomijas profesoru padome
prof. Auziņš Mārcis, LU – padomes priekšsēdētājs;
prof. Cēbers Andrejs, LU;
prof. Ferbers Ruvins, LU;
prof. Krūmiņa Gunta, LU;
prof. Ozoliņš Māris, LU;
prof. Rogulis Uldis, LU;
prof. Spīgulis Jānis, LU;
papildinājums :
prof. Dehtjars Jurijs, RTU;
prof. Knite Māris, RTU;
prof. Ozols Andris, RTU;
(apstiprināta ar LU Senāta lēmumu Nr.258, 28.12.2015.)

Ģeogrāfijas, ģeoloģijas un vides zinātnes profesoru padome
prof. Kļaviņš Māris, LU - padomes priekšsēdētājs;
prof. Briede Agrita, LU;
prof. Krišjāne Zaiga, LU;
prof. Lukševičs Ervīns, LU;
prof. Melecis Viesturs, LU;
prof. Nikodemus Oļģerts, LU;
prof. Segliņš Valdis, LU;
prof. Zelčs Vitālijs, LU;
papildinājums :
prof. Blumberga Andra, RTU;
prof. Blumberga Dagnija, RTU;
prof. Kārkliņš Aldis, LLU;
prof. Škute Artūrs, DU.
(apstiprināta ar LU Senāta lēmumu Nr.258, 28.12.2015.)

Juridiskās zinātnes profesoru padome
prof. Rozenfelds Jānis, LU – padomes priekšsēdētājs;
prof. Balodis Ringolds, LU;
prof. Čepāne Ilma, LU;
prof. Krastiņš Uldis, LU;
prof. Lazdiņš Jānis, LU;
prof. Liholaja Valentija, LU;
prof. Meikališa Ārija, LU;
prof. Osipova Sanita, LU;
prof. Strada-Rozenberga Kristīne, LU;
papildinājums :
Bičkovičs Ivars, Augstākā tiesa;
Damane Linda, Latvijas Zvērinātu notāru padome;
prof. Endziņš Aivars, BA „ Turība”;
prof. Zahars Vitolds, DU;
(apstiprināta ar LU Senāta lēmumu Nr.258, 28.12.2015.))

Komunikācijas zinātnes, politikas zinātnes un socioloģijas profesoru padome
prof. Žaneta Ozoliņa, LU – padomes priekšsēdētāja;
prof. Ikstens Jānis, LU;
prof. Rozenvalds Juris, LU;
prof. Tabuns Aivars, LU;
prof. Tisenkopfs Tālis, LU;
prof. Zanders Viesturs, LU;
prof. Zelče Vita, LU;
prof. Zepa Brigita, LU;
prof. Zobena Aija, LU;
papildinājums :
prof. Lebedeva Marina, Maskavas Valsts Starptautisko attiecību institūts;
prof. Liekis Šarūnas, Vītauta Dižā universitāte, Lietuva;
prof. Meņšikovs Vladimirs, DU;
prof. Vihalemm Triin, Tartu Universitāte;
prof. Vitkus Gediminas, Lietuvas Militārā akadēmija.
(apstiprināta ar LU Senāta lēmumu Nr.258, 28.12.2015.)
Ķīmijas profesoru padome
prof. Vīksna Arturs, LU – padomes priekšsēdētājs;
prof. Actiņš Andris, LU;
prof. Kļaviņš Māris, LU;
prof. Sūna Edgars, LU;
prof. Zicmanis Andris, LU;
papildinājums :
prof. Čornaja Svetlana, RTU;
Dr.h.ķīm. Duburs Gunārs, Latvijas OSI;
prof. Kampars Valdis, RTU;
prof. Kreicbergs Viesturs, LLU.
(apstiprināta ar LU Senāta lēmumu Nr.258, 28.12.2015.)

Literatūrzinātnes un folkloristikas profesoru padome
prof. Kursīte-Pakule Janīna, LU – padomes priekšsēdētāja;
prof. Cimdiņa Ausma, LU;
prof. Grudule Māra, LU;
prof. Kangro Ilze, LU;
prof. Radzobe Silvija, LU;
prof. Sproģe Ludmila, LU;
papildinājums :
prof. Burima Maija, DU;
prof. Fjodorovs Fjodors, DU;
prof. Kalnačs Benedikts, LiepU;
prof. Kiseļeva Ļubova, Tartu Universitāte.
(apstiprināta ar LU Senāta lēmumu Nr.258, 28.12.2015.)

Matemātikas profesoru padome
prof. Cibulis Andrejs, LU – padomes priekšsēdētājs;
prof. Asmuss Svetlana, LU;
prof. Belovs Mihails, LU;
prof. Bula Inese, LU;
prof. Buls Jānis, LU;
prof. Reinfelds Andrejs, LU;
papildinājums :
Dr.h.mat. Buiķis Andris, Latvijas Matemātikas biedrība;
prof. Koliškins Andrejs, RTU;
prof. Sadirbajevs Felikss, DU.
(apstiprināta ar LU Senāta lēmumu Nr.258, 28.12.2015.)

Medicīnas profesoru padome:
prof. Kluša Vija Zaiga, LU – padomes priekšsēdētāja;
prof. Leja Mārcis, LU;
prof. Muceniece Ruta, LU;
prof. Pīrāgs Valdis, LU;
prof. Rumba–Rozenfelde Ingrīda, LU;
prof. Sīpols Alfrēds Jānis, LU;
prof. Sjakste Nikolajs, LU;
prof. Taivans Immanuels, LU;
prof. Vikmanis Uldis, LU;
prof. Žileviča Aija, LU;
papildinājums :
prof. Aberberga-Augškalne Līga, RSU;
prof. Allikments Lembits, Tartu universitāte (Igaunija);
prof.Tillmanns Vallo, Tartu Universitāte, Igaunija;
Dr.h.med. Zaķis Aleksandrs, Ortopēdijas biedrība;
prof. Zaļkalns Jānis, RSU.
(apstiprināta ar LU Senāta lēmumu Nr.258, 28.12.2015.)

Pedagoģjas profesoru padome
prof. Andersone Rudīte, LU - padomes priekšsēdētāja;
prof. Černova Emīlija, LU;
prof. Ivanova Ilze, LU;
prof. Kincāns Vladimirs, LU;
prof. Maslo Irina, LU;
prof. Rubene Zanda, LU;
prof. Rutka Lūcija, LU;
prof. Tūbele Sarmīte, LU;
papildinājums :
Dr.ped. Anspoka Zenta, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija;
Dr.ped. Briede Baiba, LLU;
Dr.h.ped. Koķe Tatjana, RSU;
Dr.ped. Samuseviča Alīda, LiepU.
(apstiprināta ar LU Senāta lēmumu Nr.258, 28.12.2016.)

Psiholoģijas profesoru padome
prof. Sebre Sandra Beatrice, LU – padomes priekšsēdētāja;
prof. Austers Ivars, LU;
prof. Dimdiņš Ģirts, LU;
prof. Raščevska Malgožata, LU;
prof. Tisenkopfs Tālis, LU;
papildinājums :
Grāvīte Iveta, Latvijas Skolu psihologu asociācijas vadītāja, Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta nodaļas galvenā speciāliste;
prof. Pipere Anita, DU;
prof. Vorobjovs Aleksejs, DU.
(apstiprināta ar LU Senāta lēmumu Nr.258, 28.12.2015.)

Teoloģijas un reliģiju zinātnes profesoru padome
prof. Geikina Laima, LU – padomes priekšsēdētājs;
prof. Altnurme Riho, Tartu universitāte;
prof. Tēraudkalns Valdis, LU;
prof. Theissen Gerd, Heidelbergas universitāte;
prof. Titāns Normunds, LU;
(apstiprināta ar LU Senāta lēmumu Nr.258, 28.12.2015.)

Valodniecības profesoru padome
prof. Veisbergs Andrejs, LU – padomes priekšsēdētājs;
prof. Brēde Maija, LU;
prof. Druviete Ina, LU;
prof. Ločmele Gunta, LU;
prof. Rūmniece Ilze, LU;
prof. Vanags Pēteris, LU;
papildinājums :
prof. Baldunčiks Juris, Ventspils Augstskola;
prof. Ikere Zaiga, DU;
prof. Markus Dace, RPIVA.
(apstiprināta ar LU Senāta lēmumu Nr.258, 28.12.2015.)

Vēstures profesoru padome
prof. Straube Gvido, LU – padomes priekšsēdētājs;
prof. Jēkabsons Ēriks, LU;
prof. Misāns Ilgvars, LU;
prof. Stranga Aivars, LU;
prof. Taivāns Leons, LU;
papildinājums :
prof. Ivanovs Aleksandrs, DU;
prof. Saleniece Irēna, DU;
prof. Zemītis Guntis, BA „Turība”.
(apstiprināta ar LU Senāta lēmumu Nr.258, 28.12.2015.))

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE
pēdējās izmaiņas 2015.gada 17.augustā.
Būvzinātnes un arhitektūras nozaru profesoru padome)
Dr.habil.sc.ing., Andris Krēsliņš, padomes priekšsēdētājs, RTU profesors;
Dr.habil.sc.ing., Kārlis Rocēns, RTU profesors;
Dr.sc.ing., Modris Dobelis, RTU profesors;
Dr.habil.sc.ing., Felikss Bulavs, RTU profesors;
Dr.habil.arch., Jānis Krastiņš, RTU profesors;
Dr.arch., Jānis Briņķis, RTU profesors;
Dr.habil.sc.ing., Jānis Brauns, LLU profesors;
Dr.habil.sc.ing., Viktors Mironovs, RTU profesors;
Dr.sc.ing., Andris Čate, RTU profesors;
Dr.habil.sc.ing., Juris Jansons, LU profesors;
Sergejs Ņikiforovs, Latvijas Arhitektu savienības priekšsēdētājs;
Dr.habil.hist., Jānis Štrauhmanis, RTU profesors;
Dr.sc.ing., Juris Rihards Naudžuns, RTU profesors;
Dr.habil.sc.ing., Egils Dzelzītis, Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības prezidents, profesors;
Dr.sc.ing., Jevģenijs Barkanovs, RTU profesors.

Ekonomikas un vadībzinību nozaru profesoru padome
Prof., Dr.oec., Konstantīns Didenko, padomes priekšsēdētājs, RTU profesors;
Prof., Dr.habil.oec., Remigijs Počs, RTU profesors;
Prof., Dr.oec., Aivars Vilnis Krastiņš, RTU profesors;
Prof., Dr.oec., Ineta Geipele, RTU profesore;
Prof., Dr.oec., Maija Šenfelde, RTU profesore;
Prof., Dr.oec., Tatjana Tambovceva, RTU profesore;
Prof., Dr.oec., Roberts Škapars, LU profesors;
Prof., Dr.habil.oec., Grigorijs Oļevskis, LU profesors;
Dr.oec., Mārtiņš Čakste, SIA „Pure Chocolate” valdes priekšsēdētājs.

Elektronikas un telekomunikāciju nozares profesoru padome. Senāta lēmums (RTU Senāta 2016.gada 29.februāra sēde).
Dr.sc.ing., Guntars Balodis, padomes priekšsēdētājs, RTU profesors;
Normunds Bergs, SAF tehnikas direktors;
Dr.habil.sc.ing., Jānis Jankovskis, RTU profesors;
Dr.sc.ing., Vjačeslavs Bobrovs, RTU profesors;
Dr.sc.ing., Jurģis Poriņš, RTU profesors;
Dr.habil.sc.ing., Ernests Pētersons, RTU profesors;
Dr.habil.sc.ing., Gundars Strautmanis, SIA "Lattelecom" galvenā izpilddirektora padomnieks;
Dr.sc.ing., Oskars Krievs, RTU profesors;
Ms.sc.ing., MBA, Valdis Vancovičs, SIA Tele2 valdes priekšsēdētājs.

Enerģētikas nozares profesoru padome
Dr.habil.sc.ing., Antans Sauhats, padomes priekšsēdētājs, RTU profesors;
Dr.habil.sc.ing., Dagnija Blumberga, RTU profesore;
Dr.habil.sc.ing., Vladimirs Čuvičins, RTU profesors;
Dr.habil.sc.ing., Jānis Dirba, RTU profesors;
Dr.habil.sc.ing., Leonīds Ribickis, RTU profesors;
Dr.habil.sc.ing., Zigurds Krišāns, FEI laboratorijas vadītājs;
Dr.habil.sc.ing., Valdis Uzārs, LJA profesors;
Dr.habil.sc.ing., Daniels Turlajs, RTU profesors;
Dr.sc.ing., Jānis Gerhards, RTU profesors;
Dr.sc.ing., Kārlis Briņķis, Latvijas Enerģētiķu biedrības priekšsēdētāja vietnieks;
Dr.sc.ing., Vilnis Krēsliņš, Latvijas Enerģētiķu biedrības priekšsēdētājs;
Dr.sc.ing., Jānis Kuzmins, Zinātniski tehniskās firmas “Lāsma” direktors, Latvijas Enerģētiķu biedrības prezidents.

Elektrotehnikas nozares profesoru padome
Dr.habil.sc.ing., Leonīds Ribickis, padomes priekšsēdētājs, RTU profesors;
Dr.habil.sc.ing., Jānis Dirba, RTU profesors;
Dr.habil.sc.ing., Vladimirs Cuvičins, RTU profesors;
Dr.sc.ing., Jānis Gerhards, RTU profesors;
Dr.habil.sc.ing., Imants Matīss, LZA akadēmiķis, LZA sertifikācijas centra direktors;
Dr.sc.ing., Oskars Krievs, RTU profesors;
Dr.sc.ing., Kārlis Ketners, RTU profesors, sekretārs;
Dr.habil.sc.ing., Vladislavs Pugačovs, FEI vadošais pētnieks;
Dr.sc.ing., Leonards Latkkovskis, FEI vadošais pētnieks;
Dr.sc.ing.,Oļegs Šapolovs, AS RER vadošais pētnieks.

Informācijas tehnoloģijas nozares profesoru padome
Dr.habil.sc.ing., Jānis Grundspeņķis, padomes priekšsēdētāja, RTU profesors;
Dr.habil.sc.ing., Arkādijs Borisovs, RTU profesors;
Dr.habil.sc.comp., Jānis Bārzdiņš, LU profesors;
Dr.habil.sc.comp., Juris Borzovs, LU profesors;
Dr.habil.sc.ing., Aleksandrs Glazs, RTU profesors;
Dr.habil.sc.comp., Audris Kalniņš, LU profesors;
Dr.habil.sc.ing., Zigurds Markovičs, RTU profesors;
Dr.habil.sc.comp., Jurijs Merkurjevs, RTU profesors;
Dr.habil.sc.ing., Leonīds Novickis, RTU profesors;
Dr.sc.ing., Artis Teilāns, Rēzeknes Augtskolas profesors;
Dr.habil.sc.ing., Valērijs Zagurskis, RTU profesors.

Matemātikas nozares profesoru padome
Dr. math., Andrejs Koliškins, padomes priekšsēdētājs, RTU profesors;
Dr. math., Māris Buiķis, RTU profesors;
Dr. habil. math., Jevgeņijs Carkovs, RTU profesors;
Dr. math., Gaida Petere, RTU profesore;
Dr. math., Kārlis Šadurskis, RTU profesors;
Dr. math., Inta Volodko, RTU profesore;
Dr. sc.ing., Aivars Āboltiņš, LLU vadošais pētnieks;
Dr. math., Jānis Rimšāns, LiepU rektors, profesors;
Dr. math., Felikss Sadirbajevs, DU profesors.
 
Vides zinātnes nozares profesoru padomes saraksts
Dr.sc.ing., Andra Blumberga, padomes priekšsēdētāja, RTU profesore;
Dr.sc.ing., Gatis Bažbauers, RTU profesors;
Dr.sc.ing., Marika Rošā, RTU profesore;
Dr.hab.sc.ing., Ivars Veidenbergs, RTU profesors;
Dr.oec., Jānis Ieviņš, RTU profesors;
Dr.sc.ing., Tālis Juhna, RTU profesors;
Dr.habil.chem., Māris Kļaviņš, LU profesors;
Dr.sc.ing., Ritvars Sudārs, LLU profesors;
Dr.sc.ing., Ģirts Kuplais, ZAAO poligona direktors.

Materiālzinātņu nozares profesoru padome
Dr.habil.sc.ing., Mārtiņš Kalniņš, padomes priekšsēdētājs, RTU profesors;
Dr.habil.sc.ing., Ivars Knēts, RTU profesors;
Dr.habil.sc.ing., Silvija Kukle, RTU profesore;
Dr.habil.sc.ing., Gundars Mežinskis, RTU profesors;
Dr.chem., Bruno Andersons, VKĶI vad.pētnieks;
Dr.habil.phys., Andris Šternbergs, LU vad.pētnieks;
Dr.habil.sc.ing., Guntis Strazds, RTU vadošais pētnieks;
Dr.sc.ing., Skaidrīte Reihmane, RTU profesore;
Dr.habil.psys., Māris Knite, RTU profesors;
Dr.habil.psys., Andris Ozols, RTU profesors.

Mašīnzinātnes nozares profesoru padome
Dr.habil.sc.ing., Jānis Rudzītis, padomes priekšsēdētājs, RTU profesors;
Dr.habil.phys., Jurijs Dehtjars, RTU profesors;
Dr.sc.ing., Ēriks Geriņš, RTU profesors;
Dr.habil.sc.ing., Genādijs Sagalovičs, RTU profesors;
Dr.sc.ing., Juris Krizbergs, RTU profesors;
Dr.habil.sc.ing., Aleksandrs Urbahs, RTU profesors;
Dr.sc.ing., Oskars Liniņš, RTU profesors;
Dr.habil.sc.ing., Viktors Mironovs, RTU profesors;
Dr.sc.ing., Edgars Balcers, DNV Latvija profesors;
Dr.habil.sc.ing., Valdis Priednieks, LJA profesors;
Andris Plezers, Asociācijas Latvijas koks izpilddirektors;
Vilnis Rantiņš, Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzņēmumu asociācijas valdes priekšsēdētājs.

Mehānikas nozares profesoru padome
Dr.habil.sc.ing., Jānis Vība, padomes priekšsēdētājs, RTU profesors;
Dr. sc.ing., Jānis Auziņš, RTU profesors, padomes zinātniskais sekretārs;
Dr.habil.sc.ing., Felikss Bulavs, RTU profesors;
Dr. sc.ing., Andris Čate, RTU profesors;
Dr.habil.sc.ing., Ivars Knēts, RTU profesors;
Dr.habil.sc.ing., Vitālijs Pavelko, RTU profesors;
Dr.habil.sc.ing., Aleksandrs Urbahs, RTU profesors;
Dr.habil.sc.ing., Mihails Zakrževskis, RTU profesors;
Dr.habil.sc.ing., Jānis Brauns, LLU profesors;
Dr.habil.sc.ing., Juris Cimanskis, LJA profesors;
Dr.habil.sc.ing., Juris Jansons, LU profesors;
Dr.habil.sc.ing., Vitauts Tamužs, LU profesors.

Transporta un satiksmes nozares profesoru padome
Dr.habil.sc.ing., Juris Cimanskis, padomes priekšsēdētājs, LJA profesors;
Dr.sc.ing., Aleksandrs Gasparjans, LJA profesors;
Dr.habil.sc.ing., Jevģenijs Kopitovs, TSI profesors, TSI rektors;
Dr.sc.ing., Gundars Liberts, RTU profesors;
Dr.habil.sc.ing., Aleksandrs Urbahs, RTU profesors;
Dr.habil.sc.ing., Valdis Priednieks, LJA profesors;
Artūrs Brakovskis – Vaivods, LR Jūras administrācijas direktora vietnieks;
Antons Vjaters, Latvijas Jūrniecības savienības valdes priekšsēdētājs;
Arnis Zāģeris, SIA Det Norske Veritas kuģu tehniskais inspektors.

Ķīmijas un ķīmijas inženierzinātnes nozaru profesoru padome
Dr.habil.chem., Valdis Kampars, padomes priekšsēdētājs, RTU profesors;
Dr.chem., Māra Jure, RTU profesore;
Dr.chem., Valdis Kokars, RTU profesors;
Dr.habil.sc.ing., Gundars Mežinskis, RTU profesors;
Dr.habil.chem., Raimonds Valters, RTU profesors;
Dr.habil.chem., Andris Zicmanis, LU profesors;
Dr.habil.chem., Ivars Kalviņš, Latvijas ķīmijas biedrības viceprezidents;
Dr.chem., Pēteris Trapencieris, Latvijas ķīmijas biedrības prezidents.
LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE
Lauksaimniecības nozares profesoru padome
LLU profesori:
Dr.habil.agr., prof.Aldis Kārkliņš (priekšsēdētājs);
Dr.agr., prof.Aleksandrs Adamovičs;
Dr.biol. , prof. Biruta Bankina;
Dr.agr., prof. Zinta Gaile;
Dr.agr., prof.Daina Kairiša;
pieaicinātie:
Dr. biol., Edīte Kaufmane, Valsts Augļkopības institūta vadošā pētniece, LZA īstenā locekle;
Dr.geol., Oļģerts Nikodemus, LU profesors, LZA korespondētājloceklis;
Dr. habil. biol.,Īzaks Rašals, LU profesors, LZA īstenais loceklis.


Ekonomikas un vadības zinātnes nozares profesoru padome
LLU profesori:
Dr.habil.oec., prof.Baiba Rivža (priekšsēdētāja);
Dr.oec., prof.Aina Dobele;
Dr.oec., prof.Ingrīda Jakušonoka;
Dr.oec., prof. Irina Pilvere;
Dr.oec., prof.Pēteris Rivža;
Dr.oec., prof. Anastasija Vilciņa;
pieaicinātie:
Dr. oec., prof. Nataļja Lāce, RTU profesore;
Dr. habil.oec., prof. Remīgijs Počs, RTU profesors;
Dr. oec., prof. Biruta Sloka, LU profesore;
Dr.oec., prof. Andra Zvirbule, LLU profesore;
Dr.oec., prof. Andris Deniņš, LU profesors;
Dr.oec., prof. Ineta Geipele, RTU profesore;
Dr.oec., prof. Andrejs Geske, LU profesors;
Dr.oec., prof. Tatjana Volkova, BA profesore.
 
Mežzinātņu nozares profesoru padome
LLU profesori:
Dr.sc.ing., prof. Uldis Spulle (priekšsēdētājs)
Dr.silv., prof. Dagnis Dubrovskis;
Dr.silv., prof. Olga Miezīte;
Dr.chem., prof. Andris Morozovs;
Dr.silv., prof. Inga Straupe;
pieaicinātie:
Dr.h.c., Juris Biķis, Latvijas Kokrūpniecības federācijas valdes goda loceklis;
Dipl. ing., Andrejs Cunskis, Latvijas Mežizstrādātāju asociācijas prezidents;
Dr.silv., Āris Jansons, Meža īpašnieku biedrības pārstāvis.

Lauksaimniecības nozares Lauksaimniecības inženierzinātņu apakšnozares un Hidroinženierzinātņu nozares profesoru padome
LLU profesori:
Dr.sc.ing., prof. Aivars Kaķītis (priekšsēdētājs);
Dr.sc.ing., prof. Dainis Berjoza;
Dr.sc.ing., prof. Ilmārs Dukulis;
Dr.sc.ing., prof. Viesturs Jansons;
Dr.oec., prof. Velta Paršova;
Dr.sc.ing., prof.Juris Priekulis;
Dr.sc.ing., prof.Juris Skujāns;
Dr.sc.ing., prof.Ritvars Sudāns;
Dr.sc.ing., prof.Kaspars Vārtukapteinis;
pieaicinātie:
Mg.sc.ing., Ilze Bergmane, Latvijas Melioratoru biedrības valdes locekle, VSIA „Zemkopības ministrijas Nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas vadītāja;
Dr. sc. ing., prof. Modris Dobelis, RTU profesors;
Dr.sc.ing., prof. Jānis Gerhards, RTU profesors;
Dipl. ing., Juris Kalniņš, Latvijas Melioratoru biedrības valdes loceklis;
Dipl. ing., Mārtiņš Straume, Latvijas Būvinženieru savienības valdes priekšsēdētājs;
Dr.habil.sc.ing., Jānis Rudzītis, RTU profesors, LZA korespondētājloceklis.

Veterinārmedicīnas nozares un Pārtikas zinātņu nozares profesoru padome
Dr.sc.ing., prof.Daina Kārkliņa (priekšsēdētāja);
Dr.med.vet., prof. Vita Antāne;
Dr.sc.ing., prof. Inga Ciproviča;
Dr. sc.ing., prof. Ruta Galoburda;
Dr.med.vet., prof.Arnis Mugurēvičs;
Dr.med.vet., prof. Anda Valdovska;
pieaicinātie:
Dr.habil.med., Aija Žilēvica, LU profesore;
Dr.med., Laila Meija, Latvijas Diētas ārstu asociācija biedre, Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Dietoloģijas dienesta vadītāja;
Dr.med.vet., Edvīns Oļševskis, PVD Veterinārās uzraudzības departamenta direktora vietnieks;
Dr.sc.ing., Jānis Zutis, Lauksaimniecības organizācijas sadarbības padomes Latvijas Gaļas ražotāju un pārstrādātāju asociācijas izpilddirektors.
RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE
Medicīnas nozares profesoru padome
Dr. habil. med., prof. Romans Lācis – priekšsēdētājs;
Dr. habil. biol., prof. Edvīns Miklaševičs;
Dr. habil. med., prof. Dace Gardovska;
Dr. med., prof. Juta Kroiča;
Dr. habil. med., prof. Aigars Pētersons;
Dr. habil. med., prof. Ludmila Vīksna;
Dr. habil. med., prof. Andrejs Skaģers;
Dr. habil. med., prof. Jānis Zaļkalns.

Sociālo zinātņu profesoru padome
Dr. phil., prof. Vija Sīle – priekšsēdētāja;
Dr. hist., prof. Ilga Kreituse;
Dr.sc.pol., prof. Andris Sprūds;
Dr. oec., prof. Inna Dovladbekova;
Dr. jur., prof. Andrejs Vilks;
Dr. Sc. Inf. Profesors Sergejs Kruks.

LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA
Paplašinātā profesoru padome Mākslas zinātnē, mākslās
(Apstiprinātas izmaiņas 2008. gada 16. oktobra Senāta sēdē)
Jānis Andris Osis, profesors strukturālā kompozīcijā - profesoru padomes priekšsēdētājs;
Inguna Audere, profesore vizuāli plastiskajā mākslā, stikla mākslā;
Aija Baumane, profesore tekstilmākslā;
Aigars Bikše, profesors vizuāli plastiskajā mākslā, tēlniecībā;
Normunds Brasliņš, profesors vizuālajā mākslā, zīmēšanā;
Holgers Elers, profesors dizainā;
Juris Gagainis, profesors unikālo priekšmetu dizainā;
Ivars Heinrihsons, profesors konceptuālajā glezniecībā;
Dr. habil. art., Eduards Kļaviņš, profesors mākslas vēsturē, mākslas teorijā;
Edvīns Kalnenieks, profesors klasiskajā zīmēšanā;
Ieva Krūmiņa, profesore vizuālajā mākslā, tekstilmākslā;
Dainis Lesiņš, profesors vizuāli plastiskajā mākslā, keramikā;
Alnis Mitris, profesors dizainā, vides mākslā;
Aleksejs Naumovs, profesors monumentālajā glezniecībā;
Ojārs Pētersons, profesors audiovizuālajā mediju mākslā, vizuālajā komunikācijā;
Dr. phil., Andris Rubenis, profesors kultūras teorijā;
Guntars Sietiņš, profesors grafikas mākslā;
Dr. habil. art., Ojārs Spārītis, profesors mākslas vēsturē, mākslas teorijā;
Bruno Strautiņš, profesors figuratīvajā tēlniecībā;
Valdis Villerušs, profesors poligrāfijas mākslā;
Andris Začests, profesors restaurācijā;
Kaspars Zariņš, profesors glezniecībā;
Kristaps Zariņš, profesors vizuālajā mākslā, gleznošanā, kompozīcijā;
Osvalds Zvejsalnieks, profesors vizuāli plastiskajā mākslā, glezniecībā;
pieaicinātie:
Dr. art., Ruta Čaupova, mākslas zinātniece, LMA MVI vadošā pētniece;
Dr. art., Rūta Kaminska, mākslas zinātniece, LMA MVI vadošā pētniece;
Dr. habil. arch., Jānis Krastiņš, Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes profesors;
Aivars Krūklis, dizainers, Latvijas Mākslinieku un Latvijas dizaineru savienības biedrs;
Māra Ķimele, režisore, Latvijas Kultūras akadēmijas asociētā profesore;
Mag. art., Māra Lāce, mākslas zinātniece, Latvijas Nacionālās mākslas muzeja direktore;
Mārtiņš Heimrāts, mākslinieks, Latvijas Mākslinieku savienības prezidents;
Jānis Siliņš, Latvijas Kultūras akadēmijas rektors, profesors;
Artis Sīmanis, JV LMA rektors, profesors;
Dr. art honoris causa, Džemma Skulme, māksliniece, Jaunrades fonda prezidente;
Dr.habil. arch., Ivars Strautmanis, Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes profesors;
Ieva Zībarte, arhitekte, sociālo zinātņu maģistre.

JĀZEPA VĪTOLA LATVIJAS MŪZIKAS AKADĒMIJA
Profesoru padome zinātnes nozarē „Mākslas zinātne, mākslas”
profesore Selga Mence, Kompozīcijas katedra – padomes priekšsēdētāja;
profesore Anda Beitāne, Muzikoloģijas katedra;
profesors Arigo Štrāls, Stīgu intrumentu katedra;
profesors Juris Kalnciems, Klavieru katedra;
profesors Viesturs Gailis, Orķestra diriģēšanas katedra;
profesors Artis Sīmanis, Pūšaminstrumentu katedra;
profesors Normunds Vīksne, Vispārējo klavieru katedra;
Dita Krenberga, VSIA Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris flautu grupas koncertmeistare;
Māris Ošlejs, VAK Latvija direktors;
Ināra Jakubone, Latvijas Mūzikas informācijas centra direktore.

LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJA
Profesoru padome zinātnes nozarē „Mākslas zinātne, mākslas”
profesors, Dr. philol. Raimonds Briedis, profesoru padomes priekšsēdētājs;
Dr. habil. art., Dr. hist., prof. Juris Tālivaldis Urtāns;
Mag. art., prof. Pēteris Krilovs;
Mag. art., prof. Māra Ķimele;
Dr. philol., prof. Anita Načisčione;
Mag. art., prof. Jānis Siliņš;
Mag. art., prof. Viesturs Gailis, J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija;
Mag. art., prof. Jānis Andris Osis, Latvijas Mākslas akadēmija;
Dr. psych.Ilga Švehs, Emeritētā profesore;
Profesoru padomes eksperti
Dr. philol. Laimute Balode (Helsinku Universitāte);
Dr. philol. Silvestrs Gaižūns (Klaipēdas Universitāte);
Dr. phil. Edmunds Apsalons (LKA).
INFORMĀCIJAS SISTĒMU MENEDŽMENTA AUGSTSKOLA
Profesoru padome zinātnes nozarē „Ekonomika un vadības zinātne” (21.05.2015.)
Dr.oec., prof. Marga Živitere, ISMA profesore (padomes priekšsēdētāja);
Dr.oec., prof. Inese Spīča (sekretāre), ISMA profesore;
Dr.oec., prof. Olga Lukašina, ISMA profesore;
Dr.ing., prof. Rostislavs Kopitovs, ISMA profesors;
Dr.oec., prof. Viktoriia Riaschenkko;
Dr.oec. Pencho Stoyanov Penchev, prof. University of Veliko Tirnovo (BG).

Dabas zinātnes un informācijas tehnoloģiju profesoru padome
Dr.Sc.Habil., prof. Jurijs Šuņins, ISMA profesors (padomes priekšsēdētājs);
Dr.Sc., prof. Viktors Gopejenko, ISMA profesors;
Dr.Sc., prof. Emma Šidlovska, ISMA profesore;
Dr.Sc., prof. Ravils Muhamedijevs, ISMA profesors;
Dr.Sc.Habil., prof. Igors Kabaškins, TSI profesors;
Dr.Sc.Habil., prof. Arnold Kiv, Odesas nacionālās pedagoģiskās Universitātes profesors;
Dr.Sc.Habil., prof. Juris Roberts Kalniņš, VeA profesors;
Dr.Sc., prof. Romans Djakons, ISMA profesors.

 
LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA
Profesoru padome sporta zinātnes nozarē
Dr.paed., Uldis Švinks;
Dr.paed., Juris Grants;
Dr.paed., Uldis Grāvītis;
Dr.paed., Rasma Jansone;
Dr.h.paed., Jānis Lanka;
Dr.biol., profesore Inta Māra Rubana;
Dr.paed., profesors Jānis Žīdens;
Latvijas Sporta skolotāju asociācijas pārstāvis Voldemārs Losevs;
Latvijas Sporta federāciju padomes pārstāvis Andris Kalniņš;
Dr.paed., Latvijas Pedagoģijas zinātnieku biedrības pārstāvis Jānis Melbārdis;
Latvijas Sporta medicīnas asociācijas pārstāve Ilga Sarmīte Priedīte.
(Sastāvs apstiprināts Senāta sēdē 2011.gada 14.aprīlī, protokols nr.09.)
RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA
RPIVA Profesoru padomes pedagoģijā sastāvs
• Dr.paed., Zenta Anspoka, RPIVA profesore;
• Dr. paed., Dr.art, Tamāra Bogdanova, RPIVA profesore;
• Dr.paed., Inese Jurgena, RPIVA profesore;
• Dr.paed., Margarita Kaltigina, RPIVA profesore;
• Dr.paed., Ivars Muzis, RPIVA profesore;
• Dr.habil. paed., Ausma Špona, RPIVA profesore;
• Dr.paed., Elita Volāne, RPIVA profesore;
• Dr.habil.paed., Tatjana Koķe, RSU profesore;
• Dr.phil., Vladimirs Kincāns, LU profesors
• Dr.paed., Juris Grants, LSPA profesors.
(Apstiprināts 28.04.2014. Senāta sēdē, lēmums Nr.2-20)

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE
Profesoru padome pedaģoģijas zinātņu nozarē
Dr. paed, Elfrīda Krastiņa, DU profesore, padomes priekšsēdētāja;>
Dr. paed., Ilga Salīte, DU profesore;
Dr.paed., Jeļena Davidova, DU profesore;
Dr. paed., Aleksandra Šļahova, DU profesore;
Dr.habil.paed., Dr.habil.psych., Aleksejs Vorobjovs, DU profesors;
Dr.paed., Inese Jurgena, LU profesore;
Dr.sc.soc.,Vladimirs Meņšikovs, DU profesors;
Dr. psych.,Anita Pipere, DU profesore.

BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA
Ekonomikas nozares profesoru padome:
Dr.oec., Valērijs Roldugins, BSA profesors;
Dr.oec., Inna Stecenko, BSA profesore;
Dr.oec., Gaļina Rešina, BSA profesore;
Dr.sc.ing., Vladimirs Streļčonoks, BSA profesors;
Dr.oec., Tatjana Golubkova, BSA profesore;
Dr. sc.ing., Jurijs Kočetkovs, BSA profesors;
Dr.oec., Tatjana Muravska, LU profesore;
Dr.habil.oec., Valērijs Praude, LU profesors.

TRANSPORTA UN SAKARU INSTITŪTA PROFESORU PADOME NOZARĒ „TELEMĀTIKA UN LOĢISTIKA”
Profesoru padomes sastāvs:
Dr.habil.sc.ing. Igors Kabaškins, padomes priekšsēdētājs, TSI profesors;
Dr.habil.sc.ing. Jurijs Tolujevs, TSI profesors;
Dr.sc.ing. Aleksandrs Grakovskis, TSI profesors;
Dr.sc.ing. Irina Jackiva, TSI profesore;
Dr.sc.ing. Boriss Mišņevs, TSI profesors;
Dr.sc.ing. Aleksandrs Medvedevs, TSI profesors;
pieaicinātie:
Dr.chem. Andris Gūtmanis, Latvijas Transporta attīstības un izglītības asociācijas valdes loceklis;
Vladimirs Zvonarevs, Latvijas Transporta savienības prezidents.

LATVIJAS JŪRAS AKADĒMIJA
Transporta un satiksmes nozares Ūdens transports un infrastruktūras apakšnozares profesoru padome:
Dr.habil.sc.ing. Valdis Priednieks, LJA profesors, padomes priekšsēdētājs;
Dr.sc.ing. Jānis Bērziņš, LJA profesors;
Dr.sc.ing. Jānis Brūnavs, LJA profesors;
Dr.sc.ing. Aleksandrs Gasparjans, LJA profesors;
Dr.sc.ing. Rihards Indriksons, LJA profesors;
Dr.hist. Helēna Šimkuva, LJA profesore ;
Dr.habil.sc.ing. Vytautas Paulauskas, Klaipēdas universitātes profesors, Lietuva ;
Dr.habil.sc.ing. Aleksandrs Urbahs, RTU profesors ;
Artis Ozols, Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas izpildsekretārs.;

BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA
Sociālo zinātņu profesoru padome:
Dr.oec., prof. Vita Zariņa (BA Turība) – padomes priekšsēdētāja;
Dr.paed., prof.Jeļena Davidova (DU) – padomes priekšsēdētājas vietniece;
Dr.iur., prof. Aivars Endziņš (BA Turība);
Dr.iur., prof.Jānis Načisčionis (BA Turība);
Dr.habil.paed., Dr.habil., psych., prof.Aleksejs Vorobjovs (DU);
profesionālo organizāciju pārstāvji:
Aiva Vīksna (LDDK);
Andrejs Jēkabsons (Ekonomistu asociācija).

APVIENOTĀS PROFESORU PADOMES
Rīgas Stradiņa Universitātes, BA "Turība" un Daugavpils universitātes Juridiskās zinātnes apvienotā profesoru padome
Juridisko zinātņu profesoru padome
Dr. habil. jur. profesors Osvalds Joksts, RSU, padomes priekšsēdētājs;
Dr. jur. profesors Andrejs Vilks, RSU;
Dr. jur. profesors Jānis Teivāns - Treinovskis, DU;
Dr. jur. profesors Vitolds Zahars, DU;
Dr. jur. profesors Jānis Načisčionis, BA „Turība";
Dr. jur. profesors Aivars Endziņš, BA „Turība";
pieaicinātie profesionālo apvienību pārstāvji:
Ivars Bičkovičs, Augstākās tiesas priekšsēdētājs;
Viktoras Justickis, Mykolas Romeris universitātes profesors.

Rīgas Tehniskās universitātes un Daugavpils universitātes apvienotā Astronomijas un fizikas profesoru padome
Padomes sastāvs
Dr.habil.phys., Andris Ozols - Profesoru padomes priekšsēdētājs, RTU profesors;
Dr.habil.phys., Māris Knite – priekšsēdētāja vietnieks, RTU profesors;
Dr.habil.phys., Artūrs Medvids, RTU profesors;
Dr. phys., Aleksejs Kataševs, RTU profesors;
Dr.habil.phys., Jurijs Dehtjars, RTU profesors;
Dr.phys., Valfrīds Paškēvičs, DU profesors;
Dr.phys., Edmunds Tamanis, DU profesors;
Dr.habil.phys.,Uldis Rogulis, LU profesors;
Dr.habil.phys., Jānis Spīgulis, LU profesors;
Dr.phys., Jānis Balodis, LU profesors.

 
Daugavpils Universitātes, Šauļu Universitātes, Ļubļinas Jāņa Pāvila II Katoliskās universitātes un Lietuvas sociālās izpētes centra Socioloģijas un psiholoģijas profesoru padome
Padomes sastāvs
Dr.sc.soc., Vladimirs Meņšikovs, DU profesors, padomes priekšsēdētājs;
Dr.habil.paed., Dr.habil.psych., Aleksejs Vorobjovs, DU profesors, padomes priekšsēdētāja vietnieks;
Dr. psych. Anita Pipere, DU profesors;
Dr.habil.psych., Danguole Beresnevičiene, Šauļu Universitātes profesore;
Dr.sc.soc., Slavomirs Parickis /Sławomir Patrycki/, Ļublinas Katoliskās universitātes Sociālo mikrostruktūru un modernās socioloģijas teorijas katedras profesors;
Dr.sc.soc., Arvids Virgilijus Matulionis /Arvydas Virgilijus Matulionis/, Lietuvas sociālās izpētes centra profesors;
Dr.psych., Aleksejs Ruža, DU Sociālo zinātņu fakultātes Sociālās psiholoģijas katedras docents, padomes sekretārs.

Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas, Banku augstskolas un Ventspils augstskolas kopīgā profesoru padome Vadībzinātnes un ekonomikas zinātņu nozarē
Padomes sastāvs
Dr.oec., prof.Tatjana Volkova (BA), padomes priekšsēdētāja, Vadībzinātnes nozare;
Dr.habil.oec.,prof.Vulfs Kozlinskis (RISEBA), padomes priekšsēdētājas vietnieks, Ekonomikas zinātnes nozare;
Dr.oec., prof.Biruta Sloka (LU), Ekonomikas zinātnes nozare;
Dr.oec., prof. Andrejs Čirjevskis (RISEBA), Vadībzinātnes nozare;
Dr.oec., prof. Irina Kuzmina – Merlino (TSI), Ekonomikas zinātnes nozare;
Dr. phys., prof. Sergejs Hiļkevičs (VeA), Vadībzinātnes nozare;
Dr.math.,prof.Jānis Vucāns (VeA), Vadībzinātnes nozare ;
Dr.oec., prof.Elīna Gaile – Sarkane (RTU), Vadībzinātnes nozare;
Dr.oec., prof.Nataļja Lāce (RTU), Ekonomikas zinātnes nozare.

 

 

 
www.clarus.lv