“Ministru kabineta noteikumi nr.49 (23.01.2018.) (prot. Nr. 5 19. §) “Noteikumi par Latvijas zinātnes nozarēm un apakšnozarēm””
AIP 17.10.2018. lēmums nr.1.10/22 Par nozaru profesoru padomju saraksta precizēšanu.
AIP 24.05.2018. LĒMUMS nr.1.10/17 PAR ZINĀTNES NOZARU SARAKSTU, KURĀ IZVEIDOJAMAS PROFESORU PADOMES

AIP 13.09.2019. viedoklis par Satversmes tiesas 2019.gada 07.jūnija spriedumu lietā par akadēmiskā personāla darba līgumiem.

Saraksts aktuāls uz 14.10.2019.
LATVIJAS UNIVERSITĀTE
Bioloģijas profesoru padome
prof. Ieviņš Ģederts, LU – padomes priekšsēdētājs;
prof. Brūmelis Guntis, LU;
prof. Kalnenieks Uldis, LU;
prof. Muižnieks Indriķis, LU;
prof. Rašals Īzaks, LU;
papildinājums :
prof. Barševskis Arvīds, DU;
prof. Liepa Imants, LLU;
prof. Škute Artūrs, DU;
prof. Tretjakovs Pēteris, RSU.
(apstiprināta ar LU Senāta lēmumu Nr.258, 28.12.2015.)

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas profesoru padome:
prof. Niedrīte Laila, LU – padomes priekšsēdētāja;
prof. Ambainis Andris, LU;
prof. Arnicāns Guntis, LU;
prof. Bārzdiņš Guntis, LU;
prof. Bārzdiņš Jānis Visvaldis, LU;
prof. Bičevskis Jānis, LU;
prof. Borzovs Juris, LU;
prof. Kalniņš Audris, LU;
prof. Podnieks Kārlis, LU;
prof. Vītiņš Māris, LU;
papildinājums :
prof. Freibergs Imants Fridrihs, Latvijas Informācijas tehnoloģiju un komunikācijas tehnoloģijas asociācija;
prof. Grundspeņķis Jānis, RTU;
prof. Merkurjevs Jurijs, RTU;
prof. Novickis Leonīds, RTU;
prof. Rivža Pēteris, LLU;
prof. Sukovskis Uldis, RTU.
(apstiprināta ar LU Senāta lēmumu Nr.277, 29.02.2016.)

Ekonomikas, vadības zinātnes un demogrāfijas profesoru padome:
prof. Dubra Elena, LU – padomes priekšsēdētāja;
prof.Bāliņa Signe, LU;
prof.Gulbe Māra, LU;
prof.Muravska Tatjana, LU;
prof. Purgailis Māris, LU;
prof. Sloka Biruta, LU;
prof. Šķiltere Daina, LU;
prof. Šumilo Ērika, LU;
prof. Vorončuka Inesa, LU;
papildinājums :
prof. Didenko Konstantīns, RTU;
prof. Dovladbekova Inna, RSU;
prof. Rivža Baiba, LLU;
prof. Šēnfelde Maija, RTU;
prof. Vilciņa Anastasija, LLU;
prof. Vītis Cibrinskas, Vītauta Dižā universitāte, Lietuva;
prof. Patrik Laviolet, Tallinas Universitāte, Igaunija.
(apstiprināta ar LU Senāta lēmumu Nr.291, 04.04.2015.)

Filozofijas profesoru padome
prof. Kūle Maija, LU – padomes priekšsēdētāja;
prof. Jēkabsons Ēriks, LU;
prof. Rozenvalds Juris, LU;
prof. Šuvajevs Igors, LU;
prof. Tēraudkalns Valdis, LU;
papildinājums :
prof. Rubenis Andris, LMA;
prof. Ulrich George, RJA;
prof. Viks Tenu (Viik Tõnu), Tallinas Universitāte.
(apstiprināta ar LU Senāta lēmumu Nr.258, 28.12.2015.)

Ģeogrāfijas, ģeoloģijas un vides zinātnes profesoru padome
prof. Kļaviņš Māris, LU - padomes priekšsēdētājs;
prof. Briede Agrita, LU;
prof. Krišjāne Zaiga, LU;
prof. Lukševičs Ervīns, LU;
prof. Melecis Viesturs, LU;
prof. Nikodemus Oļģerts, LU;
prof. Segliņš Valdis, LU;
prof. Zelčs Vitālijs, LU;
papildinājums :
prof. Blumberga Andra, RTU;
prof. Blumberga Dagnija, RTU;
prof. Kārkliņš Aldis, LLU;
prof. Škute Artūrs, DU.
(apstiprināta ar LU Senāta lēmumu Nr.258, 28.12.2015.)

Juridiskās zinātnes profesoru padome
prof. Rozenfelds Jānis, LU – padomes priekšsēdētājs;
prof. Balodis Ringolds, LU;
prof. Čepāne Ilma, LU;
prof. Krastiņš Uldis, LU;
prof. Lazdiņš Jānis, LU;
prof. Liholaja Valentija, LU;
prof. Meikališa Ārija, LU;
prof. Osipova Sanita, LU;
prof. Strada-Rozenberga Kristīne, LU;
papildinājums :
Bičkovičs Ivars, Augstākā tiesa;
Damane Linda, Latvijas Zvērinātu notāru padome;
prof. Endziņš Aivars, BA „ Turība”;
prof. Zahars Vitolds, DU;
(apstiprināta ar LU Senāta lēmumu Nr.258, 28.12.2015.))

Komunikācijas zinātnes, politikas zinātnes un socioloģijas profesoru padome
prof. Žaneta Ozoliņa, LU – padomes priekšsēdētāja;
prof. Ikstens Jānis, LU;
prof. Rozenvalds Juris, LU;
prof. Tabuns Aivars, LU;
prof. Tisenkopfs Tālis, LU;
prof. Zanders Viesturs, LU;
prof. Zelče Vita, LU;
prof. Zepa Brigita, LU;
prof. Zobena Aija, LU;
papildinājums :
prof. Lebedeva Marina, Maskavas Valsts Starptautisko attiecību institūts;
prof. Liekis Šarūnas, Vītauta Dižā universitāte, Lietuva;
prof. Meņšikovs Vladimirs, DU;
prof. Vihalemm Triin, Tartu Universitāte;
prof. Vitkus Gediminas, Lietuvas Militārā akadēmija.
(apstiprināta ar LU Senāta lēmumu Nr.258, 28.12.2015.)
Ķīmijas profesoru padome
prof. Vīksna Arturs, LU – padomes priekšsēdētājs;
prof. Actiņš Andris, LU;
prof. Kļaviņš Māris, LU;
prof. Sūna Edgars, LU;
prof. Zicmanis Andris, LU;
papildinājums :
prof. Čornaja Svetlana, RTU;
Dr.h.ķīm. Duburs Gunārs, Latvijas OSI;
prof. Kampars Valdis, RTU;
prof. Kreicbergs Viesturs, LLU.
(apstiprināta ar LU Senāta lēmumu Nr.258, 28.12.2015.)

Literatūrzinātnes un folkloristikas profesoru padome
prof. Kursīte-Pakule Janīna, LU – padomes priekšsēdētāja;
prof. Cimdiņa Ausma, LU;
prof. Grudule Māra, LU;
prof. Kangro Ilze, LU;
prof. Radzobe Silvija, LU;
prof. Sproģe Ludmila, LU;
papildinājums :
prof. Burima Maija, DU;
prof. Fjodorovs Fjodors, DU;
prof. Kalnačs Benedikts, LiepU;
prof. Kiseļeva Ļubova, Tartu Universitāte.
(apstiprināta ar LU Senāta lēmumu Nr.258, 28.12.2015.)

Matemātikas profesoru padome
prof. Cibulis Andrejs, LU – padomes priekšsēdētājs;
prof. Asmuss Svetlana, LU;
prof. Belovs Mihails, LU;
prof. Bula Inese, LU;
prof. Buls Jānis, LU;
prof. Reinfelds Andrejs, LU;
papildinājums :
Dr.h.mat. Buiķis Andris, Latvijas Matemātikas biedrība;
prof. Koliškins Andrejs, RTU;
prof. Sadirbajevs Felikss, DU.
(apstiprināta ar LU Senāta lēmumu Nr.258, 28.12.2015.)

Medicīnas profesoru padome:
prof. Kluša Vija Zaiga, LU – padomes priekšsēdētāja;
prof. Leja Mārcis, LU;
prof. Muceniece Ruta, LU;
prof. Pīrāgs Valdis, LU;
prof. Rumba–Rozenfelde Ingrīda, LU;
prof. Sīpols Alfrēds Jānis, LU;
prof. Sjakste Nikolajs, LU;
prof. Taivans Immanuels, LU;
prof. Vikmanis Uldis, LU;
prof. Žileviča Aija, LU;
papildinājums :
prof. Aberberga-Augškalne Līga, RSU;
prof. Allikments Lembits, Tartu universitāte (Igaunija);
prof.Tillmanns Vallo, Tartu Universitāte, Igaunija;
Dr.h.med. Zaķis Aleksandrs, Ortopēdijas biedrība;
prof. Zaļkalns Jānis, RSU.
(apstiprināta ar LU Senāta lēmumu Nr.258, 28.12.2015.)

Pedagoģjas profesoru padome
prof. Andersone Rudīte, LU - padomes priekšsēdētāja;
prof. Černova Emīlija, LU;
prof. Ivanova Ilze, LU;
prof. Kincāns Vladimirs, LU;
prof. Maslo Irina, LU;
prof. Rubene Zanda, LU;
prof. Rutka Lūcija, LU;
prof. Tūbele Sarmīte, LU;
papildinājums :
Dr.ped. Anspoka Zenta, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija;
Dr.ped. Briede Baiba, LLU;
Dr.h.ped. Koķe Tatjana, RSU;
Dr.ped. Samuseviča Alīda, LiepU.
(apstiprināta ar LU Senāta lēmumu Nr.258, 28.12.2016.)

Psiholoģijas profesoru padome
prof. Sebre Sandra Beatrice, LU – padomes priekšsēdētāja;
prof. Austers Ivars, LU;
prof. Dimdiņš Ģirts, LU;
prof. Raščevska Malgožata, LU;
prof. Tisenkopfs Tālis, LU;
papildinājums :
Grāvīte Iveta, Latvijas Skolu psihologu asociācijas vadītāja, Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta nodaļas galvenā speciāliste;
prof. Pipere Anita, DU;
prof. Vorobjovs Aleksejs, DU.
(apstiprināta ar LU Senāta lēmumu Nr.258, 28.12.2015.)

Teoloģijas un reliģiju zinātnes profesoru padome
prof. Geikina Laima, LU – padomes priekšsēdētājs;
prof. Altnurme Riho, Tartu universitāte;
prof. Tēraudkalns Valdis, LU;
prof. Theissen Gerd, Heidelbergas universitāte;
prof. Titāns Normunds, LU;
(apstiprināta ar LU Senāta lēmumu Nr.258, 28.12.2015.)

Valodniecības profesoru padome
prof. Veisbergs Andrejs, LU – padomes priekšsēdētājs;
prof. Brēde Maija, LU;
prof. Druviete Ina, LU;
prof. Ločmele Gunta, LU;
prof. Rūmniece Ilze, LU;
prof. Vanags Pēteris, LU;
papildinājums :
prof. Baldunčiks Juris, Ventspils Augstskola;
prof. Ikere Zaiga, DU;
prof. Markus Dace, RPIVA.
(apstiprināta ar LU Senāta lēmumu Nr.258, 28.12.2015.)

Vēstures profesoru padome
prof. Straube Gvido, LU – padomes priekšsēdētājs;
prof. Jēkabsons Ēriks, LU;
prof. Misāns Ilgvars, LU;
prof. Stranga Aivars, LU;
prof. Taivāns Leons, LU;
papildinājums :
prof. Ivanovs Aleksandrs, DU;
prof. Saleniece Irēna, DU;
prof. Zemītis Guntis, BA „Turība”.
(apstiprināta ar LU Senāta lēmumu Nr.258, 28.12.2015.))

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE
pēdējās izmaiņas 2019.gada 28.oktobrī.
Būvniecības profesoru padome
Dr.sc.ing. Andris Čate – RTU profesors;
Dr.sc.ing. Jevgeņijs Barkanovs - RTU profesors;
Dr.sc.ing. Aleksandrs Korjakins - RTU profesors;
Dr.sc.ing. Leonīds Pakrastiņš - RTU profesors;
Dr.sc.ing. Ainārs Paeglītis - RTU profesors;
Dr.sc.ing. Tālis Juhna - RTU profesors;
Dr.habil.sc.ing. Egīls Dzelzītis - RTU profesors;
PhD, Dr.sc.ing. Modris Dobelis - RTU profesors;
Dr.sc.ing. Juris Smirnovs - RTU profesors;
Dr.sc.ing. Mārtiņš Vilnītis - RTU profesors;
Dr.sc.ing. Lilita Ozola - LLU profesore;
Dr.sc.ing. Juris Skujāns - LLU profesors;
Dr.sc.ing. Raimonds Eizenšmits – Latvija Būvinženieru savienība;
Dr.phys. Jānis Balodis – Latvija Mērnieku biedrība;
Dr.sc.ing. Dainis Ģēģeris – Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība.

Ekonomikas un uzņēmējdarbības, t.sk. Vadības zinātnes profesoru padome(RTU Senāta 28.01.19. lēmums (prot.nr.626))
Prof.Remigijs Počs – RTU IEVF, padomes priekšsēdētājs;
Prof.Ineta Geipele - RTU IEVF;
Prof.Inga Lapiņa - RTU IEVF;
Prof.Nataļja Lāce - RTU IEVF;
Prof.Maija Šēnfelde - RTU IEVF;
Prof.Roberts Škapars – Latvijas Universitāte;
Prof.Andris Sarnovičš – Banku augstskola;
Prof.Andrejs Čirjevskis – RISEBA.

Elektrotehnikas un elektronikas profesoru padome (RTU Senāta 28.01.19. lēmums (prot.nr.626))
Prof., Dr.habil.sc.ing., Leonīds Ribickis, RTU, padomes priekšsēdētājs;
Prof., Dr.habil.sc.ing., Antans Sauhats, RTU;
Prof., Dr.sc.ing., Oskars Krievs, RTU;
Prof., Dr.sc.ing., Oskars Krievs, RTU;
Prof., Dr.sc.ing., Anastasija Žiravecka, RTU;
Prof., Dr.sc.ing., Inga Zicmane, RTU;
Dr.sc.ing., Vilnis Krēsliņš, LEEA;
Prof., Dr.sc.ing., Aigars Laizāns, LLU;
Prof., Dr.sc.ing., Aleksandrs Gasparjans, LJA.

Enerģētikas nozares profesoru padome
Dr.habil.sc.ing., Antans Sauhats, padomes priekšsēdētājs, RTU profesors;
Dr.habil.sc.ing., Dagnija Blumberga, RTU profesore;
Dr.habil.sc.ing., Vladimirs Čuvičins, RTU profesors;
Dr.habil.sc.ing., Jānis Dirba, RTU profesors;
Dr.habil.sc.ing., Leonīds Ribickis, RTU profesors;
Dr.habil.sc.ing., Zigurds Krišāns, FEI laboratorijas vadītājs;
Dr.habil.sc.ing., Valdis Uzārs, LJA profesors;
Dr.habil.sc.ing., Daniels Turlajs, RTU profesors;
Dr.sc.ing., Jānis Gerhards, RTU profesors;
Dr.sc.ing., Kārlis Briņķis, Latvijas Enerģētiķu biedrības priekšsēdētāja vietnieks;
Dr.sc.ing., Vilnis Krēsliņš, Latvijas Enerģētiķu biedrības priekšsēdētājs;
Dr.sc.ing., Jānis Kuzmins, Zinātniski tehniskās firmas “Lāsma” direktors, Latvijas Enerģētiķu biedrības prezidents.

Elektrotehnikas nozares profesoru padome
Dr.habil.sc.ing., Leonīds Ribickis, padomes priekšsēdētājs, RTU profesors;
Dr.habil.sc.ing., Jānis Dirba, RTU profesors;
Dr.habil.sc.ing., Vladimirs Cuvičins, RTU profesors;
Dr.sc.ing., Jānis Gerhards, RTU profesors;
Dr.habil.sc.ing., Imants Matīss, LZA akadēmiķis, LZA sertifikācijas centra direktors;
Dr.sc.ing., Oskars Krievs, RTU profesors;
Dr.sc.ing., Kārlis Ketners, RTU profesors, sekretārs;
Dr.habil.sc.ing., Vladislavs Pugačovs, FEI vadošais pētnieks;
Dr.sc.ing., Leonards Latkkovskis, FEI vadošais pētnieks;
Dr.sc.ing.,Oļegs Šapolovs, AS RER vadošais pētnieks.

Informācijas tehnoloģijas nozares profesoru padome
Dr.habil.sc.ing., Jānis Grundspeņķis, padomes priekšsēdētāja, RTU profesors;
Dr.habil.sc.ing., Arkādijs Borisovs, RTU profesors;
Dr.habil.sc.comp., Jānis Bārzdiņš, LU profesors;
Dr.habil.sc.comp., Juris Borzovs, LU profesors;
Dr.habil.sc.ing., Aleksandrs Glazs, RTU profesors;
Dr.habil.sc.comp., Audris Kalniņš, LU profesors;
Dr.habil.sc.ing., Zigurds Markovičs, RTU profesors;
Dr.habil.sc.comp., Jurijs Merkurjevs, RTU profesors;
Dr.habil.sc.ing., Leonīds Novickis, RTU profesors;
Dr.sc.ing., Artis Teilāns, Rēzeknes Augtskolas profesors;
Dr.habil.sc.ing., Valērijs Zagurskis, RTU profesors.

Matemātikas profesoru padome
Dr.mat. Andrejs Koliškins – RTU profesors, profesoru padomes priekšsēdētājs;
Dr.mat. Viktors Ajevskis – RTU profesors;
Dr.mat. Svetlana Asmuss – LU profesore;
Dr.mat. Inese Bula – LU profesore;
Dr.sc.ing. Ilmārs Iltiņš – RTU profesors;
Dr.mat. Gaida Petere – RTU profesore;
Dr.mat. Felikss Sadirbajevs – DU profesors;
Dr.mat. Kārlis Šadurskis – RTU profesors;
Dr.mat. Inta Volodko – RTU profesore.
 
Fizikas un astronomijas nozares profesoru padome (apstiprināta RTU Senātā 29.10.2018.)
• Dr.habil.phys., Andris Ozols – Profesoru padomes priekšsēdētājs, RTU profesors;
• Dr.habil.phys., Māris Knite – priekšsēdētāja vietnieks, RTU profesors;
• Dr.habil.phys., Artūrs Medvids – RTU profesors;
• Dr.phys., Juris Blūms – RTU profesors;
• Dr.habil.phys., Jurijs Dehtjars – RTU profesors;
• Dr.habil.phys., Uldis Rogulis – LU profesors;
• Dr.habil.phys., Jānis Spīgulis – LU profesors;
• Dr.phys., Jānis Balodis – LU profesors.
Vides inženierijas un enerģētikas profesoru padome(RTU Senāta 28.01.19. lēmums (prot.nr.626))
Prof., Dr.habil.sc.ing., Dagnija Blumberga, RTU, padomes priekšsēdētāja;
Prof., Dr.sc.ing., Gatis Bažbauers, RTU;
Prof., Dr.sc.ing., Tālis Juhna, RTU;
Prof., Dr.sc.ing., Andra Blumberga, RTU;
Prof., Dr.sc.ing., Oskars Krievs, RTU;
Prof., Dr.habil.chem., Māris Kļaviņš, RTU;
Prof., Dr.sc.ing., Ainis Lagzdiņš, LLU;
Prof., Dr.sc.ing., Edmunds Teirumnieks, RTA;
Dr.sc.ing., Jānis Vilgerts, Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija.

Materiālzinātnes nozares profesoru padome (apstiprināta RTU Senātā 28.10.2019.)
Dr.habil.sc.ing. Mārtiņš KALNIŅŠ, Padomes priekšsēdētājs, RTU profesors;
Dr.chem. Viesturs Zeltiņš, Latvijas Materiālu pētīšanas biedrības “Koksne, papīrs sekcijas vadītājs ”;
Dr.habil.phys. Māris Knite, RTU profesors;
Dr.habil.sc.ing. Silvija Kukle, RTU profesors;
Dr.habil.sc.ing. Gundars Mežinskis, RTU profesors;
Dr.habil.phys. Andris Ozols, RTU profesors;
Dr.sc.ing. Skaidrīte Reihmane, RTU profesors;
Dr.chem. Andris Morozovs, LLU profesors;
Dr.chem. Andris Actiņš, LU profesors .

Mašīnbūves un mehānikas profesoru padome (apstiprināta RTU Senātā 26.11.2018.)
Dr.sc.ing. Andrejs Krasņikovs – RTU profesors, profesoru padomes priekšsēdētājs;
Dr.sc.ing. Olga Kononova – RTU profesore, profesoru padomes priekšsēdētāja vietniece;
Dr.sc.ing. Irīna Boiko – RTU profesore;
Dr.sc.ing. Vitalijs Beresņevičs – RTU profesors;
Dr.habil.phys. Jurijs Dehtjars – RTU profesors;
Dr.sc.ing. Ēriks Geriņš – RTU profesors;
Dr.habil.sc.ing. Aleksandrs Urbahs – RTU profesors;
Dr.habil.phys. Jānis Vība – RTU profesors;
Dr.sc.ing. Aivars Kaķītis – LLU profesors;
Dr.habil.sc.ing. Valdis Priednieks – LJA profesors;
Dr.sc.ing. Leonīds Buligins – LU Fizikas institūta direktors;
Arnis Petrānis – Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzņēmumu asociācijas padomes loceklis un metālapstrādes profesionālās apvienības pārstāvis.

Mehānikas nozares profesoru padome
Dr.habil.sc.ing., Jānis Vība, padomes priekšsēdētājs, RTU profesors;
Dr. sc.ing., Jānis Auziņš, RTU profesors, padomes zinātniskais sekretārs;
Dr.habil.sc.ing., Felikss Bulavs, RTU profesors;
Dr. sc.ing., Andris Čate, RTU profesors;
Dr.habil.sc.ing., Ivars Knēts, RTU profesors;
Dr.habil.sc.ing., Vitālijs Pavelko, RTU profesors;
Dr.habil.sc.ing., Aleksandrs Urbahs, RTU profesors;
Dr.habil.sc.ing., Mihails Zakrževskis, RTU profesors;
Dr.habil.sc.ing., Jānis Brauns, LLU profesors;
Dr.habil.sc.ing., Juris Cimanskis, LJA profesors;
Dr.habil.sc.ing., Juris Jansons, LU profesors;
Dr.habil.sc.ing., Vitauts Tamužs, LU profesors.

Transporta inženierzinātnes profesoru padome (apstiprināta RTU Senātā 26.11.2018.)
Dr.habil.sc.ing. Aleksandrs Urbahs – RTU profesors, Profesoru padomes priekšsēdētājs;
Dr.habil.sc.ing. Martiņš Kleinhofs – RTU profesors, priekšsēdētāja vietnieks;
Dr.habil.sc.ing. Leonīds Ribickis – RTU profesors;
Dr.sc.ing. Ēriks Geriņš – RTU profesors;
Dr.habil.sc.ing. Jānis Vība –RTU profesors;
Dr.sc.ing. Mareks Mezitis – RTU profesors;
Dr.habil.sc.ing. Valdis Priednieks – LJA profesors;
Dr.sc.ing. Gints Birzietis – LLU profesors;
Dr.sc.ing. Andris Vaivads – AS „AirBaltic Corporation”, viceprezidents.

Ķīmijas un ķīmijas inženierzinātnes nozaru profesoru padome (apstiprināta RTU Senātā 29.10.2018.)
Dr.chem., Māris Turks, RTU profesors, Profesoru padomes priekšsēdētājs;
Dr.chem., Valdis Kokars, RTU profesors, Profesoru padomes priekšsēdētāja vietnieks;
Dr.habil.sc.ing., Gundars Mežinskis, RTU profesors;
Dr.sc.ing., Remo Merijs – Meri, RTU profesors;
Dr.sc.ing., Jurijs Ozoliņš, RTU profesors;
Dr.chem., Andris Actiņš, LU profesors;
Dr.chem., Artus Vīksna, LU profesors;
Dr.habil.chem., Andris Zicmanis, LU profesors.
111

Arhitektūras nozares apvienotā profesoru padome (apstiprināta RTU Senātā 25.03.2019.)
Dr.arch., prof. Uģis Bratuškins – RTU, padomes priekšsēdētājs;
Dr.habil.arch., prof. Jānis Krastiņš – RTU;
Dr.arch., prof. Sandra Treija – RTU;
Dr.arch., prof. Daiga Zigmunde – LLU;
Dr.arch., prof. Aija Ziemeļniece – LLU; padomes priekšsēdētāja vietniece;
Dr.habil.art., prof. Ojārs Spārītis – Latvijas Mākslas akadēmija;
Dipl.arch. Juris Poga – Latvijas Arhitektu savienība;
Mgr.sp.plan. Ilze Rukšāne – Latvijas Ainavu arhitektu asociācija.
111
Latvijas Lauksaimniecības universitātes PROFESORU PADOMES (Pielikums Senāta 13.06.2018.lēmumam Nr. 9-154)
Lauksaimniecības nozares profesoru padome:
Dr.habil.agr., prof.Aldis Kārkliņš (priekšsēdētājs);
Dr.agr., prof.Aleksandrs Adamovičs;
Dr.biol. , prof. Biruta Bankina;
Dr.agr., prof. Zinta Gaile;
Dr.agr., prof.Daina Kairiša;
Dr.geol., Oļģerts Nikodemus, LU profesors;
Dr. habil. biol.,Īzaks Rašals, LU profesors, LZA īstenais loceklis.
Dr. biol., Edīte Kaufmane, LLU Dārzkopības institūta vadošā pētniece;
Dr.agr., Rita Sarma, Lauku atbalsta dienesta ES Tiešo maksājumu departamenta Maksājumu un pārskatu daļas vadītājas vietniece.


Mežzinātnes nozares profesoru padome:
Dr.sc.ing., prof. Uldis Spulle (priekšsēdētājs);
Dr.silv., prof. Dagnis Dubrovskis;
Dr.silv., prof. Olga Miezīte;
Dr.chem., prof. Andris Morozovs;
Dr.silv., prof. Inga Straupe;
Dr.h.c., Juris Biķis, Latvijas Kokrūpniecības federācijas valdes goda loceklis;
Dipl. ing., Andrejs Cunskis, Latvijas Mežizstrādātāju asociācijas prezidents;
Dr.silv., Āris Jansons, Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" vadošais pētnieks, Meža īpašnieku biedrības pārstāvis.
 
Veterinārmedicīnas nozares profesoru padome:
Dr.med.vet.,prof. Ilmārs Dūrītis (priekšsēdētājs)
Dr.med.vet., prof. Vita Antāne;
Dr.med.vet., PhD., prof. Aivars Bērziņš, LLU profesors, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūta “BIOR” direktors;
Dr.med.vet., prof. Anda Valdovska;
Dr.med.vet., prof. Aija Ilgaža;
Mg.med.vet., Antra Briņķe, Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta direktora vietniece;
Dr.med.vet., Ilze Matīse van Houtana, Matīses veterinārās patoloģijas servisa veterinārpatologs, Latvijas veterinārārstu biedrība;
Dr.med.vet., Edvīns Oļševskis, PVD Veterinārās uzraudzības departamenta direktora vietnieks.

Pārtikas un dzērienu tehnoloģijas nozares profesoru padome
Dr.sc.ing., prof. Daina Kārkliņa (priekšsēdētāja);
Dr.sc.ing., prof. Inga Ciproviča;
Dr.sc.ing., prof. Ruta Galoburda;
Dr.sc.ing., prof. Sandra Muižniece-Brasava;
Dr.sc.ing., prof. Tatjana Ķince;
Dr.habil.med., prof. Aija Žileviča;
Dr.sc.ing., Ilona Dabiņa-Bicka, LPKS “Latraps” Iesalnīcas ražošanas vadītāja;
Dr.sc.ing., Jānis Zutis, Lauksaimniecības organizācijas sadarbības padomes Latvijas Gaļas ražotāju un pārstrādātāju asociācijas izpilddirektors.

Vides inženierijas un enerģētikas nozares profesoru padome
Dr.sc.ing. prof. Aivars Kaķītis, (priekšsēdētājs);
Dr.sc.ing., prof. Dainis Berjoza;
Dr.sc.ing., prof. Ilmārs Dukulis;
Dr.sc.ing., prof. Aigars Laizāns;
Dr.sc.ing., prof. Juris Priekulis
Dr.sc.ing., prof. Ritvars Sudārs;
Dr.sc.ing., prof. Kaspars Vārtukapteinis;
Dr.sc.ing., prof. Jānis Gerhards;
Dr. habil.sc.ing., prof. Jānis Rudzītis;
Dr.sc.ing., prof. Modris Dobelis;
Mg.sc.ing., Ilze Bergmane, Latvijas Melioratoru biedrības valdes locekle, VSIA „Zemkopības ministrijas Nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas vadītāja;
Dipl. ing., Juris Kalniņš, Latvijas Melioratoru biedrības valdes loceklis.

Ekonomikas un uzņēmējdarbības nozares, t.sk. vadības zinātnes profesoru padome
Dr.habil.oec., LLU profesore Baiba Rivža (priekšsēdētāja);
Dr.oec., LLU profesore Aina Dobele;
Dr.oec., LLU profesore Ingrīda Jakušonoka;
Dr.oec., LLU profesore Irina Pilvere;
Dr.habil.sc.ing., LLU profesors Pēteris Rivža;
Dr.oec., LLU profesore Anastasija Vilciņa;
Dr.oec., LLU profesore Andra Zvirbule;
Dr.oec., RTU profesore Ineta Geipele;
Dr.oec., RTU profesore Nataļja Lāce;
Dr.habil.oec., RTU profesore Remigijs Počs;
Dr.oec., LU profesors Andris Deniņš;
Dr.oec., LU profesors Andrejs Geske;
Dr.oec., LU profesore Biruta Sloka;
Dr.oec., BA profesore Tatjana Volkova.
RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE
Medicīnas nozares profesoru padome
Profesors Aivars Lejnieks – priekšsēdētājs;
Profesore Dace Gardovska;
Profesors Andris Jumtiņš;
Profesore Juta Kroiča;
Profesors Edvīns Miklaševičs;
Profesore Dace Rezeberga;
Profesore Ludmila Vīksna;
Profesors Jānis Zaļkalns.

Sociālo zinātņu profesoru padome
Profesore Tatjana Koķe;
Profesore Vija Sīle, RSU;
Prof. Andris Sprūds, RSU;
Prof. Deniss Hanovs, RSU;
Prof. Tatjana Muravska, RSU;
Prof. Ilga Kreituse, RSU;
Prof. Juris Rozenvalds, Latvijas Universitāte;
Andris Gobiņš, Eiropas Kustība Latvijā prezidents.

LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA
Paplašinātā profesoru padome Mākslas zinātnē, mākslās
(Apstiprinātas izmaiņas 2008. gada 16. oktobra Senāta sēdē)
Jānis Andris Osis, profesors strukturālā kompozīcijā - profesoru padomes priekšsēdētājs;
Inguna Audere, profesore vizuāli plastiskajā mākslā, stikla mākslā;
Aija Baumane, profesore tekstilmākslā;
Aigars Bikše, profesors vizuāli plastiskajā mākslā, tēlniecībā;
Normunds Brasliņš, profesors vizuālajā mākslā, zīmēšanā;
Holgers Elers, profesors dizainā;
Juris Gagainis, profesors unikālo priekšmetu dizainā;
Ivars Heinrihsons, profesors konceptuālajā glezniecībā;
Dr. habil. art., Eduards Kļaviņš, profesors mākslas vēsturē, mākslas teorijā;
Edvīns Kalnenieks, profesors klasiskajā zīmēšanā;
Ieva Krūmiņa, profesore vizuālajā mākslā, tekstilmākslā;
Dainis Lesiņš, profesors vizuāli plastiskajā mākslā, keramikā;
Alnis Mitris, profesors dizainā, vides mākslā;
Aleksejs Naumovs, profesors monumentālajā glezniecībā;
Ojārs Pētersons, profesors audiovizuālajā mediju mākslā, vizuālajā komunikācijā;
Dr. phil., Andris Rubenis, profesors kultūras teorijā;
Guntars Sietiņš, profesors grafikas mākslā;
Dr. habil. art., Ojārs Spārītis, profesors mākslas vēsturē, mākslas teorijā;
Bruno Strautiņš, profesors figuratīvajā tēlniecībā;
Valdis Villerušs, profesors poligrāfijas mākslā;
Andris Začests, profesors restaurācijā;
Kaspars Zariņš, profesors glezniecībā;
Kristaps Zariņš, profesors vizuālajā mākslā, gleznošanā, kompozīcijā;
Osvalds Zvejsalnieks, profesors vizuāli plastiskajā mākslā, glezniecībā;
pieaicinātie:
Dr. art., Ruta Čaupova, mākslas zinātniece, LMA MVI vadošā pētniece;
Dr. art., Rūta Kaminska, mākslas zinātniece, LMA MVI vadošā pētniece;
Dr. habil. arch., Jānis Krastiņš, Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes profesors;
Aivars Krūklis, dizainers, Latvijas Mākslinieku un Latvijas dizaineru savienības biedrs;
Māra Ķimele, režisore, Latvijas Kultūras akadēmijas asociētā profesore;
Mag. art., Māra Lāce, mākslas zinātniece, Latvijas Nacionālās mākslas muzeja direktore;
Mārtiņš Heimrāts, mākslinieks, Latvijas Mākslinieku savienības prezidents;
Jānis Siliņš, Latvijas Kultūras akadēmijas rektors, profesors;
Artis Sīmanis, JV LMA rektors, profesors;
Dr. art honoris causa, Džemma Skulme, māksliniece, Jaunrades fonda prezidente;
Dr.habil. arch., Ivars Strautmanis, Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes profesors;
Ieva Zībarte, arhitekte, sociālo zinātņu maģistre.

JĀZEPA VĪTOLA LATVIJAS MŪZIKAS AKADĒMIJA
Profesoru padome zinātnes nozarē „Mākslas zinātne, mākslas”
profesore Selga Mence, Kompozīcijas katedra – padomes priekšsēdētāja;
profesore Anda Beitāne, Muzikoloģijas katedra;
profesors Arigo Štrāls, Stīgu intrumentu katedra;
profesors Juris Kalnciems, Klavieru katedra;
profesors Viesturs Gailis, Orķestra diriģēšanas katedra;
profesors Artis Sīmanis, Pūšaminstrumentu katedra;
profesors Normunds Vīksne, Vispārējo klavieru katedra;
Dita Krenberga, VSIA Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris flautu grupas koncertmeistare;
Māris Ošlejs, VAK Latvija direktors;
Ināra Jakubone, Latvijas Mūzikas informācijas centra direktore.

LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJA
Profesoru padome zinātnes nozarē „Mākslas zinātne, mākslas”
profesors, Dr. philol. Raimonds Briedis, profesoru padomes priekšsēdētājs;
Dr. habil. art., Dr. hist., prof. Juris Tālivaldis Urtāns;
Mag. art., prof. Pēteris Krilovs;
Mag. art., prof. Māra Ķimele;
Dr. philol., prof. Anita Načisčione;
Mag. art., prof. Jānis Siliņš;
Mag. art., prof. Viesturs Gailis, J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija;
Mag. art., prof. Jānis Andris Osis, Latvijas Mākslas akadēmija;
Dr. psych.Ilga Švehs, Emeritētā profesore;
Profesoru padomes eksperti
Dr. philol. Laimute Balode (Helsinku Universitāte);
Dr. philol. Silvestrs Gaižūns (Klaipēdas Universitāte);
Dr. phil. Edmunds Apsalons (LKA).
Informāciju sistēmu menedžmenta augstskola
(27.09.2018. Senāta sēdes lēmums (protokols nr.5-18))
Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozares profesoru padome:
Dr.sc., prof. Viktors Gopejenko, ISMA profesors - padomes priekšsēdētājs;
Dr.sc., prof. Aleksandrs Mročko, ISMA profesors;
Dr.sc., prof. Emma Šidlovska, ISMA profesors;
Dr.sc., prof. Ravils Muhamedijevs, ISMA profesors;
Dr.sc.habil., prof. Igors Kabaškins, TSI profesors;
Dr.sc.habil., prof. Juris Roberts Kalniņš, VeA profesors;
Dr.sc.habil., prof. Romans Djakons, ISMA profesors.

Ekonomikas un uzņēmējdarbības, t.sk. vadības zinātnes profesoru padome:
Dr.oec. Marga Živitere, ISMA profesore (padomes priekšsēdētāja);
Dr.oec. Inese Spīča, ISMA profesore (padomes sekretāre);
Dr.oec. Olga Lukašina, ISMA profesore;
Dr.oec. Elīna Konstantinova, ISMA profesore;
Dr.ing. Rostislavs Kopitovs, ISMA profesors;
Dr.oec. Viktoria Riashchenko, ISMA profesore;
Dr.oec. Pencho Stoyanov Penchev, Prof. University of Veliko Timovo (BG).

 
LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA
Profesoru padome sporta zinātnes nozarē
Juris GRANTS - Dr.paed., profesors – priekšsēdētājs;
Leonīds ČUPRIKS - Dr.paed., profesors;
Andra FERNĀTE - Dr.paed., profesore;
Uldis GRĀVĪTIS - Dr.paed., profesors;
Jānis LANKA - Dr.habil.paed, profesors;
Inese PONTAGA - Dr.med., profesore;
Jānis ŽĪDENS - Dr.paed., profesors;
Voldemārs LOSEVS - Latvijas Sporta skolotāju asociācijas pārstāvis;
Andris KALNIŅŠ - Latvijas Olimpiskās komitejas pārstāvis;
Ivans KLEMENTJEVS - Dr.paed., LOA prezidents, Latvijas Sporta veterānu - senioru savienības viceprezidents;
Sandra ROZENŠTOKA Latvijas Sporta medicīnas asociācijas prezidente.
(LSPA Profesoru padome apstiprināta Senāta sēdē 2018.gada 14.jūnijā, Senāta prot. Nr.10.)
DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE
Profesoru padome pedaģoģijas zinātņu nozarē
Dr. paed, Elfrīda Krastiņa, DU profesore, padomes priekšsēdētāja;>
Dr. paed., Ilga Salīte, DU profesore;
Dr.paed., Jeļena Davidova, DU profesore;
Dr. paed., Aleksandra Šļahova, DU profesore;
Dr.habil.paed., Dr.habil.psych., Aleksejs Vorobjovs, DU profesors;
Dr.paed., Inese Jurgena, LU profesore;
Dr.sc.soc.,Vladimirs Meņšikovs, DU profesors;
Dr. psych.,Anita Pipere, DU profesore.

Liepājas Universitātes profesoru padome “Izglītības zinātnes” (apstiprināts ar 17.12.2018.Senāta lēmumu)
Profesoru padomes sastāvs
Dina Bethere, Dr.paed., Liepājas Universitātes profesore;
Inta Klāsone, Dr.paed., Liepājas Universitātes profesore;
Ilze Miķelsone, Dr.paed., Liepājas Universitātes profesore;
Linda Pavītola, Dr.paed., Liepājas Universitātes profesore;
Alīda Samuseviča, Dr.paed, Liepājas Universitātes profesore;
Rudīte Andersone, Dr.paed., Latvijas Universitātes profesore;
Zenta Anspoka, Dr.paed., Latvijas Universitātes profesore;

Liepājas Universitātes profesoru padome “Valodniecība un literatūrzinātne” (apstiprināts ar 17.12.2018.Senāta lēmumu)
Profesoru padomes sastāvs
Diāna Laiveniece, Dr.paed., Liepājas Universitātes profesore;
Linda Lauze, Dr.philol., Liepājas Universitātes profesore;
Dace Markus, Dr.habil.philol., Liepājas Universitātes profesore;
Benedikts Kalnačs, Dr.habil.philol., Liepājas Universitātes profesors;
Juris Andrejs Kastiņš, Dr.habil.philol., Liepājas Universitātes profesors;
Edgars Lāma, Dr.philol., Liepājas Universitātes profesors;
Māra Grudule, Dr.philol., Latvijas Universitātes profesore ;
Ieva Kalniņa, Dr.philol., Latvijas Universitātes profesore;
Anna Vulāne, Dr.philol., Latvijas Universitātes profesore;
Daļa Kiseļūnaite (Dalia Kiseliūnaitė), Dr.habil.hum., Klaipēdas Universitātes profesore;

BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA
Ekonomikas nozares profesoru padome:
Dr.oec., Valērijs Roldugins, BSA profesors;
Dr.oec., Inna Stecenko, BSA profesore;
Dr.oec., Gaļina Rešina, BSA profesore;
Dr.sc.ing., Vladimirs Streļčonoks, BSA profesors;
Dr.oec., Tatjana Golubkova, BSA profesore;
Dr. sc.ing., Jurijs Kočetkovs, BSA profesors;
Dr.oec., Tatjana Muravska, LU profesore;
Dr.habil.oec., Valērijs Praude, LU profesors.

Transporta un sakaru institūta Transporta inženierzinātnes profesoru padome (TSI rīkojums nr.01.12.1/29).
Profesoru padomes sastāvs:
Dr.habil.sc.ing. Igors Kabaškins, padomes priekšsēdētājs, TSI profesors;
Dr.sc.ing. Aleksandrs Grakovskis, TSI profesors;
Dr.sc.ing. Irina Jackiva, TSI profesore;
Dr.sc.ing. Aleksandrs Medvedevs, TSI profesors;
Dr.sc.ing. Boriss Mišņevs, TSI profesors;
Dr.habil.sc.ing. Jurijs Tolujevs, TSI profesors;
Dr.sc.ing. Vaira Gromule, Paneiropas Autoostu asociācijas ģenerālsekretāre;
Vladimirs Zvonarevs, Latvijas Transporta savienības prezidents.

LATVIJAS JŪRAS AKADĒMIJA
Transporta inženierzinātnes nozares Ūdens transporta un infrastruktūras apakšnozares profesoru padome:
Dr.habil.sc.ing., prof.Valdis Priednieks (LJA), padomes priekšsēdētājs;
Dr.sc.ing., prof.Jānis Brūnavs, (LJA);
Dr.sc.ing., prof.Aleksandrs Gasparjans (LJA);
Dr.sc.ing., prof.Rihards Indriksons (LJA);
Dr.sc.his., prof.Helēna Šimkuva, (LJA);
Dr.habil.sc.ing., prof.Vytautas Palauskas, Klaipēdas universitātes profesors;
Dr.habil.sc.ing., prof.Aleksandrs Urbahs, RTU profesors;
Jāzeps Spridzāns, Latvijas Kuģu kapteiņu asociācijas prezidents.

APVIENOTĀS PROFESORU PADOMES
“Rīgas Stradiņa universitātes, Daugavpils universitātes un Biznesa augstskola "Turība" Tiesību zinātnes apvienotā profesoru padome”
Juridisko zinātņu profesoru padome
Profesors Andrejs Vilks (RSU) – priekšsēdētājs;
Profesors Aivars Endziņš (BA Turība);
Profesore Sandra Kaija (RSU);
Profesors Jānis Teivāns-Treinovskis (Daugavpils Universitāte);
Profesors Jānis Načiščionis (BA Turība);
Profesors Vitolds Zahars (Daugavpils Universitāte).

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas, Vidzemes augstskolas un Ventspils Augstskolas apvienotā Ekonomikas un uzņēmējdarbības, t.sk. Vadības zinātnes profesoru padome.
Padomes sastāvs
Dr. ing., profesore Irēna Silineviča (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija) – ekonomika un uzņēmējdarbība;
Dr.oec., profesore Iveta Mietule (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija) - ekonomika un uzņēmējdarbība;
Dr.oec., profesore Sarmīte Rozentāle (Vidzemes augstskola) - ekonomika un uzņēmējdarbība;
Dr.oec., profesore Maira Leščevica (Vidzemes augstskola) - ekonomika un uzņēmējdarbība;
Dr.oec., profesors Andrejs Jaunzems (Ventspils augstskola) - ekonomika un uzņēmējdarbība;
Dr.phys., profesors Sergejs Hiļkevičs (Ventspils augstskola) - ekonomika un uzņēmējdarbība;
Dr.oec., profesore Rasa Subačiene (Viļņas Universitāte, Lietuva) – vadībzinātne.

Biznesa augstskolas Turība, Transporta un sakaru institūta un Banku Augstskolas apvienotā profesoru padome ekonomikas un uzņēmējdarbības, t.sk. vadības zinātnēs.
Padomes sastāvs
Dr.oec., prof. Rosita Zvirgzdiņa, BA Turība;;
Dr.paed., prof., prof.Ineta Lūka, BA Turība, LZP eksperte ekonomikā un uzņēmējdarbībā;
Dr.sc.admin., prof. Jūlija Stukaļina, TSI;
Dr.oec., prof. Irina Kuzmina – Merlino, TSI;
Dr.oec., prof.Dzintra Atstāja, BA;
Dr.oec., prof.Kārlis Ketners, BA;
Profesionālo organizāciju pārstāvji:
Aiva Vīksna – Latvijas Darba devēju konfederācija;
Profesionālo organizāciju pārstāvji:

 
Daugavpils Universitātes, Šauļu Universitātes, Ļubļinas Jāņa Pāvila II Katoliskās universitātes un Lietuvas sociālās izpētes centra Socioloģijas un psiholoģijas profesoru padome
Padomes sastāvs
Dr.sc.soc., Vladimirs Meņšikovs, DU profesors, padomes priekšsēdētājs;
Dr.habil.paed., Dr.habil.psych., Aleksejs Vorobjovs, DU profesors, padomes priekšsēdētāja vietnieks;
Dr. psych. Anita Pipere, DU profesors;
Dr.habil.psych., Danguole Beresnevičiene, Šauļu Universitātes profesore;
Dr.sc.soc., Slavomirs Parickis /Sławomir Patrycki/, Ļublinas Katoliskās universitātes Sociālo mikrostruktūru un modernās socioloģijas teorijas katedras profesors;
Dr.sc.soc., Arvids Virgilijus Matulionis /Arvydas Virgilijus Matulionis/, Lietuvas sociālās izpētes centra profesors;
Dr.psych., Aleksejs Ruža, DU Sociālo zinātņu fakultātes Sociālās psiholoģijas katedras docents, padomes sekretārs.

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola „RISEBA”, Banku augstskolas un Ventspils augstskolas kopīgā profesoru padome ekonomikas un uzņēmējdarbības, t.sk. vadības zinātnēs
Padomes sastāvs
Dr.oec., prof. Tatjana Volkova, Ekonomika un uzņēmējdarbība, BA;
Dr.oec., prof. Irina Senņikova, Ekonomika un uzņēmējdarbība, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA;
Dr. phys., prof. Sergejs Hiļkevičs, Ekonomika un uzņēmējdarbība, VeA;
Dr.oec., prof. Kārlis Ketners, Ekonomika un uzņēmējdarbība, BA;
Dr.oec., prof. Tatjana Vasiļjeva, Ekonomika un uzņēmējdarbība, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA;
Dr.oec., prof. Andrejs Čirjevskis, Ekonomika un uzņēmējdarbība, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA;
Dr.oec., prof. Elīna Gaile – Sarkane, Ekonomika un uzņēmējdarbība, Rīgas Tehniskā universitāte;
Dr.oec., prof. Nataļja Lāce, Ekonomika un uzņēmējdarbība, Rīgas Tehniskā universitāte;
Dr.oec., prof. Biruta Sloka, Ekonomika un uzņēmējdarbība, Latvijas Universitāte;
Dr.oec., prof. Andra Zvirbule, Ekonomika un uzņēmējdarbība, Latvijas Lauksaimniecības universitāte.

 

 

 
www.clarus.lv