Augstākās izglītības padome, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī Nr.12
2018.gada 15.februārī
plkst.16.00

AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PADOMES SĒDES NR.03 DARBA KĀRTĪBA

  1. 1. AIP 01.02.2018. sēdes protokola nr.02 saskaņošana un apstiprināšana;
  2. 2. Par Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotajiem priekšlikumiem likumprojektam “Grozījumi Augstskolu likumā” (Nr.998/Lp12);
  3. 3. Par Pasaules Bankas izstrādāto jauno ziņojumu - “Academic Careers in Latvia: Status Quo Report” (“Akadēmiskā karjera Latvijā: status quo ziņojums”);
  4. 4. Dažādi:
AIP sekretāre
6 7223392

 

 

 
www.clarus.lv