Augstākās izglītības padome, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī Nr.12
2018.gada 06.decembrī
plkst.16.00AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PADOMES SĒDES NR.16 DARBA KĀRTĪBA

  1. 1. AIP 15.11.2018. sēdes protokola nr.15 saskaņošana un apstiprināšana;
  2. 2. Par Latvijas Universitātes bakalaura studiju programmas “Sports, tehnoloģijas un sabiedrības veselība” īstenošanas iespējamību LU, jo pilna laika studējošo skaits ir mazāks par 250;
  3. 3. Par Latvijas Universitātes maģistra studiju programmas “Sporta zinātne” īstenošanas iespējamību LU, jo pilna laika studējošo skaits ir mazāks par 250;
  4. 4. Par Biznesa augstskolas Turība akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Biznesa komunikācija” īstenošanas iespējamību BA Turība, jo pilna laika studējošo skaits ir mazāks par 250;
  5. 5. Par Biznesa augstskolas Turība akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Sporta komunikācija un vadība” īstenošanas iespējamību BA Turība, jo pilna laika studējošo skaits ir mazāks par 250;
  6. 6. Par Biznesa augstskolas Turība akadēmiskās maģistra studiju programmas “Komunikācija un vadība” īstenošanas iespējamību BA Turība, jo pilna laika studējošo skaits ir mazāks par 250;
  7. 7. Par papildu prasību saskaņošanu RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas uzņemšanas noteikumos 1.līmeņa studiju programmā “Māszinības”;
  8. 8. Par zinātnes nozaru un apakšnozaru lietošanu profesoru padomju veidošanā./ D.Stepanovs;
  9. 9. Dažādi:
AIP sekretāre
6 7223392

 

 

 
www.clarus.lv