Augstākās izglītības padome, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī Nr.12
2019.gada 07.februārī
plkst.16.00AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PADOMES SĒDES NR.03 DARBA KĀRTĪBA

  1. 1. AIP 17.01.2019. sēdes protokola nr.02 saskaņošana un apstiprināšana;
  2. 2. Par Satversmes Tiesas vēstuli par pieaicināto personu lietā;
  3. 3. Par NAP izstrādes gaitu;
  4. 4. Par AIP darba plānu 2019.gadam;
  5. 5. Dažādi:
AIP sekretāre
6 7223392

 

 

 
www.clarus.lv