Augstākās izglītības padome, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī Nr.12
2019.gada 06. jūnijā
plkst.16.00AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PADOMES SĒDES NR.10 DARBA KĀRTĪBA

  1. 1. AIP 23.05.2019. sēdes protokola nr.09 saskaņošana un apstiprināšana;
  2. 2. Aktuālā informācija, kas attiecas uz norisēm augstākajā izglītība un pētniecībā;
  3. 3. Par atzinumu kopīgās doktora studiju programmas “Ekonomikas un uzņēmējdarbības studijas” īstenošanu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, Ventspils Augstskolā un Vidzemes augstkolā, kurā pilna laika studējošo skaits būs mazāks par 250 studentiem;
  4. 4. Par atzinumu sniegšanu Transporta un sakaru institūta studiju programmu īstenošanai, kurās ir mazāk nekā 250 pilna laika studējošo
  5. 5. Par Satversmes Tiesas vēstuli par pieaicināto personu lietā;
  6. 6. Dažādi:
AIP sekretāre
6 7223392

 

 

 
www.clarus.lv