Augstākās izglītības padome, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī Nr.12
2018.gada 19.aprīlī
plkst.16.00Šodien, 19.04.2018., plānotā sēde tiek atcelta! Par pārlikto datumu informēsim.

AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PADOMES SĒDES NR.07 DARBA KĀRTĪBA

  1. 1. AIP 05.04.2018. sēdes protokola nr.06 saskaņošana un apstiprināšana;
  2. 2. Par Rīgas Stradiņa universitātes akadēmiskās maģistra studiju programmas “Veselības komunikācija” īstenošanas iespējamību RSU, jo pilna laika studējošo skaits ir mazāks par 250;
  3. 3. AIP viedokļa formulēšana par Pasaules bankas sagatavotajiem dokumentiem par īstenotā pētījuma par Latvijas valsts dibināto augstskolu iekšējo finansēšanu, pārvaldību, akadēmiskā personāla karjeras attīstības un nodarbinātības nosacījumiem, saistībā ar gaidāmo konferenci 23.aprīlī;
  4. 4. Dažādi:
AIP sekretāre
6 7223392

 

 

 
www.clarus.lv