Augstākās izglītības padome, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī Nr.12
2017.gada 16.novembrī
plkst.16.00

AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PADOMES SĒDES NR.16 DARBA KĀRTĪBA

  1. 1. AIP 02.11.2017. sēdes protokola nr.15 saskaņošana un apstiprināšana;
  2. 2. Par LEAF konkursam iesniegto darbu izvirzīšanu apbalvošanai;
  3. 3. Dažādi:
    1. 3.1. Informācija par grozījumiem Augstskolu likumā.
AIP sekretāre
6 7223392

 

 

 
www.clarus.lv