Augstākās Izglitības Padome

Augstākās izglītības padome, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī Nr.12
2018.gada 07.jūnijā
plkst.16.00AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PADOMES SĒDES NR.09 DARBA KĀRTĪBA

  1. 1. AIP 24.05.2018. sēdes protokola nr.08 saskaņošana un apstiprināšana;
  2. 2. Par Izglītības un zinātnes ministrijas 01.06.2018. nr.4-2e/2018/1917 priekšlikumiem likumprojektam “Grozījumi Augstskolu likumā” (Nr.998/Lp12);
  3. 3. Par Ventspils augstskolas kārtību, kādā pilna un nepilna laika bakalaura un profesionālajās studiju programmās tiek uzņemtas personas, kuras nav kārtojušas centralizētos eksāmenus;
  4. 4. Dažādi:
AIP sekretāre
6 7223392

 

 

 
www.clarus.lv