Augstākās izglītības padome, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī Nr.12
2017.gada 07.septembrī
plkst.16.00

AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PADOMES SĒDES NR.13 DARBA KĀRTĪBA

  1. 1. AIP 10.08.2017. sēdes protokola nr.12 saskaņošana un apstiprināšana;
  2. 2. Par Latvijas Universitātes maģistra studiju programmas “Politikas zinātne” īstenošanas iespējamību LU, jo pilna laika studējošo skaits ir mazāks par 250;
  3. 3. Par informācijas pieprasījumu plaģiātisma problēmas izvērtēšanai;
  4. 4. Dažādi.
AIP sekretāre
6 7223392

 

 

 
www.clarus.lv