Augstākās izglītības padome, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī Nr.12
2019.gada 18. aprīlī
plkst.16.00AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PADOMES SĒDES NR.07 DARBA KĀRTĪBA

  1. 1. AIP 21.03.2019. sēdes protokola nr.06 saskaņošana un apstiprināšana;
  2. 2. Aktuālā informācija, kas attiecas uz norisēm augstākajā izglītība un pētniecībā;
  3. 3. Par papildu prasību saskaņošanu ārzemju studentu uzņemšanai Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā;
  4. 4. Par AIP ierosinātiem grozījumiem Augstskolu likumā;
  5. 5. Dažādi:
AIP sekretāre
6 7223392

 

 

 
www.clarus.lv