2021. gada 29. oktobrī Augstākās izglītības padome organizēja attālināto 25 gadu jubilejas konferenci “Nākotnes augstskolas 2030”. Konferencē tika sniegts ieskats AIP vēsturē, tika uzklausītas iesaistīto pušu redzējumi par augstākās izglītības lomu un nākotni, kā arī tika sniegts Augstākās izglītības padomes redzējumus par augstākās izglītības sistēmas un augstskolu nākotni, kurš ietverts Latvijas Augstākās izglītības un augstskolu attīstības koncepcijā 2021. - 2030. gadam Nākotnes augstskolas 2030. Konferencē piedalījās 93 dalībnieki gan no augstskolām, gan koledžām, gan zinātnes pārstāvji, gan Saeimas deputāti, kā arī citi interesenti, kurus interesē Latvijas augstākā izglītība, tās nākotne un attīstības ceļi.

 

Konferences dalībnieku sniegtās uzrunas un prezentācijas:

 

B.Rivža, AIP priekšsēdētāja vietniece., Augstākās izglitibas padomes pirmsakumi.

J.Vētra, RSU profesors. Augstākās izglītības padomes turpinājums. Studiju virzienu izveide.

V.Gavrilovs, LDDK prezidents. Tēzes konferencei.

I.Vanaga, LIZDA priekšsēdētāja, AIP locekle. Cilvēkkapitāls un elastdrošība kā profesionālās dzīves kvalitātes garants augstskolās.

K.Zeiļuks, LSA prezentācija.

D.Stepanovs, IZM valsts sekretāra vietnieks – Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktors. Augstākās izglītības reformas: pāreja uz viedo izaugsmi un starptautisko konkurētspēju.

T.Volkova, AIP locekle. Augstākā izglītība ar skatu nākotnē.

A.Teikmanis, AIP priekšsēdētājs. Latvijas Augstākās izglītības un augstskolu attīstības koncepciju 2021. - 2030. gadam Nākotnes augstskolas 2030.

 

 

 
www.clarus.lv