logoLejuplādēt tabulu MS Excel formātā

Skatīt preses relīzi


Eiropas Sociālā fonda projekts "Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai"”
Nr.2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001
Nrpk Virziena nr. Virziens Augstskola Studiju programmas kods Studiju programmas nosaukums Studiju programmas URL Vērtējums Piebilde (ar „-„ atzīmētas Projektā nevērtētas programmas) Pēdējā labojuma datums Pēdējā labojuma piezīme
1 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Daugavpils Universitāte 41141 Profesionālās izglītības skolotājs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=4983 -      
2 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Daugavpils Universitāte 42141 Mājturības skolotājs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5413 -      
3 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Daugavpils Universitāte 42141 Mūzikas skolotājs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5387 3      
4 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Daugavpils Universitāte 42141 Pamatizglītības skolotājs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5390 3      
5 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Daugavpils Universitāte 42141 Pirmsskolas skolotājs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5391 1      
6 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Daugavpils Universitāte 42141 Profesionālās izglītības mūzikas skolotājs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5555 2      
7 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Daugavpils Universitāte 42141 Speciālās izglītības skolotājs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5550 -      
8 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Daugavpils Universitāte 42141 Sporta skolotājs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5389 2      
9 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Daugavpils Universitāte 45142 Pedagoģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5388 2      
10 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Daugavpils Universitāte 46141 Sociālo zinību skolotājs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5526 -      
11 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Daugavpils Universitāte 46141 Svešvalodu skolotājs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5272 -      
12 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Daugavpils Universitāte 47141 Profesionālās izglītības mūzikas skolotājs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5456 2      
13 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Daugavpils Universitāte 47141 Vidējās izglītības skolotājs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6186 3      
14 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Daugavpils Universitāte 47142 Karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6151 2      
15 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Daugavpils Universitāte 51141 Pedagoģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5944 1      
16 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija 42141 Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5764 1      
17 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija 42141 Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5761 1      
18 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Latvijas Lauksaimniecības universitāte 41141 Profesionālās izglītības skolotājs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5399 1   04.12.2012. Pievienota saite uz AIKNC mājas lapu
19 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Latvijas Lauksaimniecības universitāte 42141 Mājas vide un informātika izglītībā http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5481 2 (Programma ir pārveidota par „Mājas vide izglītībā” ar divām apakšprogrammām „Mājas vide un informātika izglītībā” un „Mājas vide un vizuālā māksla izglītībā” un ir akreditēta) 05.12.2012. Pievienots komentārs
20 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Latvijas Lauksaimniecības universitāte 42141 Mājas vide un vizuālā māksla izglītībā http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5491 2 (Programmu ir plānots slēgt, jo tā ir iekļauta programmā „Mājas vide izglītībā”) 05.12.2012. Pievienots komentārs
21 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Latvijas Lauksaimniecības universitāte 45142 Pedagoģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6180 1      
22 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Latvijas Lauksaimniecības universitāte 47142 Karjeras konsultants http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5557 1      
23 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Latvijas Lauksaimniecības universitāte 51142 Pedagoģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5449 1      
24 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 41813 Izglītības un sporta darba speciālists http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6058 1      
25 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 42813 Sporta zinātne http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6256 1      
26 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 43142 Pedagoģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6257 1      
27 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 45142 Pedagoģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5110 - (Programma šobrīd netiek realizēta, tā tiek integrēta programmā Sporta zinātne, 47813)    
28 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 46813 Izglītības un sporta darba speciālists http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6253 1      
29 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 47813 Sporta zinātne http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6254 1      
30 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 51813 Sporta zinātne http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6255 1      
31 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Latvijas Universitāte 41141 Pirmsskolas izglītības pedagogs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5942 1      
32 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Latvijas Universitāte 42141 Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5952 2      
33 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Latvijas Universitāte 42141 Skolotājs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5293 2      
34 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Latvijas Universitāte 42141 Sociālais pedagogs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5294 2      
35 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Latvijas Universitāte 42141 Vidusskolas matemātikas skolotājs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5779 3 (Programma tiks integrēta 4 gadu profesionālā bakalaura programmā)    
36 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Latvijas Universitāte 43142 Pedagoģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5339 3 (Programma tiks pārveidota un integrēta programmā Skolotājs, 42141)    
37 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Latvijas Universitāte 45142 Dažādības pedagoģiskie risinājumi http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5951 1      
38 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Latvijas Universitāte 45142 Izglītības zinātnes http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5915 2      
39 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Latvijas Universitāte 45142 Pedagoģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5340 2      
40 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Latvijas Universitāte 46141 Speciālās izglītības skolotājs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5144 3 (Programma tiks pārveidota un integrēta programmā Skolotājs, 48141)    
41 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Latvijas Universitāte 47142 Izglītības vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5516 2      
42 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Latvijas Universitāte 48141 Skolotājs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6289 1      
43 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Latvijas Universitāte 51142 Pedagoģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5894 1      
44 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Latvijas Universitāte 51345 Izglītības vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5715 1      
45 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Liepājas Universitāte 41141 Profesionālās izglītības skolotājs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5936 - (Senāta lēmums par programmas slēgšanu (20.06.2011.)    
46 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Liepājas Universitāte 42141 Latviešu valodas un literatūras skolotājs un svešvalodas skolotājs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5201 - (Senāta lēmums par programmas slēgšanu (19.12.2011.)    
47 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Liepājas Universitāte 42141 Logopēdija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5427 2      
48 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Liepājas Universitāte 42141 Māksla http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5572 1      
49 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Liepājas Universitāte 42141 Skolotājs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6213 1      
50 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Liepājas Universitāte 42141 Sociālais pedagogs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5797 - (Studiju programma transformēta profesionālā maģistra studiju programmā „Karjeras konsultants”)    
51 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Liepājas Universitāte 42141 Svešvalodu skolotājs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6057 - (Senāta lēmums par programmas slēgšanu (19.12.2011.)    
52 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Liepājas Universitāte 42141 Vēstures un sociālo zinību skolotājs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5344 - (Studiju programma transformēta profesionālā bakalaura studiju programmā „Skolotājs”)    
53 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Liepājas Universitāte 45142 Izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5202 1      
54 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Liepājas Universitāte 46141 Latviešu valodas un literatūras skolotājs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5200 - (Senāta lēmums par programmas slēgšanu (20.12.2010.)    
55 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Liepājas Universitāte 46141 Logopēdija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=4970 - (Senāta lēmums par programmas slēgšanu (20.12.2010.)    
56 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Liepājas Universitāte 46141 Matemātikas un informātikas didaktika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5453 - (Studiju programma transformēta profesionālā maģistra studiju programmā „Vispārējās izglītības skolotājs”)    
57 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Liepājas Universitāte 46141 Pamatizglītības skolotājs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=4971 - (Senāta lēmums par programmas slēgšanu (20.12.2010.)    
58 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Liepājas Universitāte 46141 Sociālo zinību skolotājs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=4870 - (Senāta lēmums par programmas slēgšanu (20.12.2010.)    
59 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Liepājas Universitāte 46142 Valodas, literatūras un kultūras didaktika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5673 - (Senāta lēmums par programmas slēgšanu (19.12.2011.)    
60 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Liepājas Universitāte 47141 Vispārējās vidējās izglītības skolotājs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6152 1      
61 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Liepājas Universitāte 47142 Karjeras konsultants http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5558 2      
62 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Liepājas Universitāte 51142 Pedagoģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5299 2      
63 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Rēzeknes Augstskola 41141 Profesionālās izglītības skolotājs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=4987 - (Senāta lēmums par programmas slēgšanu 14.12.2010.)    
64 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Rēzeknes Augstskola 42141 Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5898 - (Integrēta studiju programmā 42141 Skolotājs)    
65 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Rēzeknes Augstskola 42141 Pamatizglītības skolotājs sākumskolā http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5270 - (Integrēta studiju programmā 42141 Skolotājs)    
66 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Rēzeknes Augstskola 42141 Skolotājs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6263 1      
67 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Rēzeknes Augstskola 42141 Sociālais pedagogs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5466 2      
68 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Rēzeknes Augstskola 42141 Speciālās izglītības skolotājs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5550 2      
69 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Rēzeknes Augstskola 42141 Svešvalodas (angļu vai vācu) skolotājs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5542 - (Integrēta studiju programmā 42141 Skolotājs)    
70 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Rēzeknes Augstskola 43142 Pedagoģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5191 - (Senāta lēmums par programmas slēgšanu 14.12.2010.)    
71 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Rēzeknes Augstskola 45142 Pedagoģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5943 2      
72 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Rēzeknes Augstskola 46141 Latviešu valodas un literatūras skolotājs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5281 3 (Senāta lēmums par programmas slēgšanu 23.10.2012.)    
73 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Rēzeknes Augstskola 46141 Skolotājs logopēds http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=4936 - (Integrēta studiju programmā 47142 Speciālā pedagoģija)    
74 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Rēzeknes Augstskola 46141 Speciālās izglītības skolotājs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=4872 - (Integrēta studiju programmā 47142 Speciālā pedagoģija)    
75 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Rēzeknes Augstskola 46141 Surdopedagogs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5374 - (Integrēta studiju programmā 47142 Speciālā pedagoģija)    
76 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Rēzeknes Augstskola 46141 Vēstures un kulturoloģijas skolotājs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5467 3 (Senāta lēmums par programmas slēgšanu 23.10.2012.)    
77 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Rēzeknes Augstskola 47142 Karjeras konsultants http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5556 2      
78 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Rēzeknes Augstskola 47142 Speciālā pedagoģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5327 3 (Programma pārstrādāta un pārakreditēta 10.09.2012.)    
79 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Rēzeknes Augstskola 48141 Reliģijas pedagoģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5897 2      
80 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Rēzeknes Augstskola 51142 Pedagoģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5851 2      
81 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 41141 Pirmsskolas izglītības skolotājs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5709 1      
82 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 42141 Deju un ritmikas skolotājs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5664 1      
83 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 42141 Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5726 1      
84 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 42141 Mūzikas skolotājs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5371 1      
85 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 42141 Psiholoģijas skolotājs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5665 - (Studiju programma ir slēgta)    
86 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 42141 Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5325 1      
87 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 42141 Skolotājs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5667 1      
88 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 42141 Sporta un pamatizglītības bioloģijas skolotājs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5372 - (Studiju programma ir slēgta)    
89 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 42141 Vidējās izglītības bioloģijas skolotājs un pamatizglītības dabaszinību skolotājs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5719 2      
90 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 45142 Eiropas izglītības vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6075 1      
91 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 46141 Dejas pedagoģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5552 2      
92 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 46141,47141 Mūzikas pedagoģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5571 2      
93 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 46142 Karjeras konsultants http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5559 - (Studiju programma ir slēgta)    
94 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 47142 Pedagoģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5624 2      
95 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 47345 Organizācijas vadība http://www.rpiva.lv/?mh=studiju_prog&pro=SK031T 1      
96 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 47345 Skolvadība   3 (Programma tiks slēgta)    
97 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 48141 Deju un ritmikas skolotājs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5625 3 (Programma tiks slēgta)    
98 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 48141 Pamatizglītības skolotājs (1.-4.klasē) http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5090 2      
99 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 48141 Pirmsskolas izglītības skolotājs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5242 2      
100 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 48141 Skolotājs logopēds http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5905 2      
101 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 48141 Vidējās izglītības skolotājs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6128 2      
102 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 48141 Vidējās izglītības skolotājs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6128 - (Studiju programma ir slēgta)    
103 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 51142 Pedagoģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5868 1      
104 1 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija Rīgas Stradiņa universitāte 41813 Veselības sporta speciālists http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5561 1      
105 2 2.Mākslas Baltijas Starptautiskā akadēmija 41214 Vides dizains http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5375 2      
106 2 2.Mākslas Baltijas Starptautiskā akadēmija 42214 Datordizains http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5087 2      
107 2 2.Mākslas Baltijas Starptautiskā akadēmija 46214 Dizains http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5717 2      
108 2 2.Mākslas Daugavpils Universitāte 42211 Māksla http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=4859 1      
109 2 2.Mākslas Daugavpils Universitāte 42214 Datordizains http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5211 1      
110 2 2.Mākslas Daugavpils Universitāte 42345 Mākslas menedžments http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5575 1      
111 2 2.Mākslas Daugavpils Universitāte 46210 Māksla http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5246 1      
112 2 2.Mākslas Ekonomikas un kultūras augstskola 42214 Interjera dizains http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5607 2      
113 2 2.Mākslas Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola 41214 Vides dizains http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5672 2      
114 2 2.Mākslas Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija 42212 Diriģēšana http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5763 1      
115 2 2.Mākslas Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija 42212 Horeogrāfija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5757 1      
116 2 2.Mākslas Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija 42212 Instrumentālā mūzika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5762 1      
117 2 2.Mākslas Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija 42212 Kompozīcija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5756 1      
118 2 2.Mākslas Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija 42212 Mūzika un skatuves māksla http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6297 1      
119 2 2.Mākslas Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija 42212 Mūzikas vēsture un teorija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5759 1      
120 2 2.Mākslas Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija 42212 Vokālā mūzika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5760 1      
121 2 2.Mākslas Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija 45212 Mūzika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5652 1      
122 2 2.Mākslas Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija 47212 Horeogrāfija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5758 1      
123 2 2.Mākslas Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija 47212 Mūzika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5765 1      
124 2 2.Mākslas Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija 51212 Muzikoloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6187 1      
125 2 2.Mākslas Latvijas Kristīgā akadēmija 43211 Bībeles māksla http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5488 1      
126 2 2.Mākslas Latvijas Kultūras akadēmija 44212 Mākslas http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5801 1      
127 2 2.Mākslas Latvijas Kultūras akadēmija 46212 Mākslas http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5802 1      
128 2 2.Mākslas Latvijas Kultūras akadēmija 51212 Mākslas http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5831 1      
129 2 2.Mākslas Latvijas Kultūras koledža 41212 Laikmetīgā deja http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6091 2      
130 2 2.Mākslas Latvijas Mākslas akadēmija 43211,43213,43214 Māksla http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5803 1      
131 2 2.Mākslas Latvijas Mākslas akadēmija 45211,45213,45214 Māksla http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5804 1      
132 2 2.Mākslas Latvijas Mākslas akadēmija 51212 Māksla http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5805 1      
133 2 2.Mākslas Latvijas Universitāte 42214 Māksla http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5865 2      
134 2 2.Mākslas Liepājas Universitāte 42214 Datordizains http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5337 - (Senāta lēmums par programmas slēgšanu (19.12.2011.)    
135 2 2.Mākslas Liepājas Universitāte 42214 Produktu dizains http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6064 2      
136 2 2.Mākslas Liepājas Universitāte 43213 Jauno mediju māksla http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5609 1      
137 2 2.Mākslas Liepājas Universitāte 45213 Jauno mediju māksla http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6237 - (Virziena vērtēšanas laikā studiju programma bija tikai licencēta. Studiju programma akreditēta 21.06.2012.)    
138 2 2.Mākslas Liepājas Universitāte 46211 Māksla http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5646 1      
139 2 2.Mākslas Lutera Akadēmija 42212 Baznīcas mūzika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6076 1      
140 2 2.Mākslas Rēzeknes Augstskola 41214 Vides dizains http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5435 1      
141 2 2.Mākslas Rēzeknes Augstskola 42214 Interjera dizains http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5855 1      
142 2 2.Mākslas Rīgas Celtniecības koledža 41211 Restaurācija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5904 1      
143 2 2.Mākslas Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 42213 Audiovizuālā mediju māksla http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6034 1      
144 2 2.Mākslas Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 45213 Audiovizuālā mediju māksla http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5870 1      
145 2 2.Mākslas Starptautiskā praktiskās psiholoģijas augstskola 42213 Audiovizuālā māksla http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5977 3      
146 2 2.Mākslas Starptautiskā praktiskās psiholoģijas augstskola 42214 Datordizains http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6132 3      
147 3 3.Reliģija un teoloģija Laterāna Pontifikālās universitātes filiāle Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts 43221 Reliģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6003 1      
148 3 3.Reliģija un teoloģija Laterāna Pontifikālās universitātes filiāle Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts 46141 Reliģija (Ētikas un kristīgās mācības skolotājs) http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6004 1      
149 3 3.Reliģija un teoloģija Laterāna Pontifikālās universitātes filiāle Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts 46141 Reliģija (Filozofijas, ētikas un kristīgās mācības skolotājs) http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=4999 1      
150 3 3.Reliģija un teoloģija Laterāna Pontifikālās universitātes filiāle Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts 46221 Reliģija (Pastorālais konsultants) http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6430 1      
151 3 3.Reliģija un teoloģija Laterāna Pontifikālās universitātes filiāle Rīgas Teoloģijas institūts 42221 Teoloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=4949 1      
152 3 3.Reliģija un teoloģija Latvijas Kristīgā akadēmija 43221 Teoloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6250 1      
153 3 3.Reliģija un teoloģija Latvijas Kristīgā akadēmija 45221 Teoloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6251 1      
154 3 3.Reliģija un teoloģija Latvijas Universitāte 43221 Teoloģijas un reliģiju zinātne http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5806 1      
155 3 3.Reliģija un teoloģija Latvijas Universitāte 45221 Teoloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5734 1      
156 3 3.Reliģija un teoloģija Latvijas Universitāte 51221 Teoloģija un reliģiju zinātne http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6171 1      
157 3 3.Reliģija un teoloģija Lutera Akadēmija 42221 Teoloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6044 1      
158 4 4.Vēsture un filozofija Daugavpils Universitāte 43224 Vēsture http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5540 1      
159 4 4.Vēsture un filozofija Daugavpils Universitāte 45224 Kultūras vēsture un teorija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5275 2      
160 4 4.Vēsture un filozofija Daugavpils Universitāte 45224 Vēsture http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6027 2      
161 4 4.Vēsture un filozofija Daugavpils Universitāte 51224 Vēsture http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6236 2      
162 4 4.Vēsture un filozofija Latvijas Universitāte 43224 Filozofija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5347 1      
163 4 4.Vēsture un filozofija Latvijas Universitāte 43224 Vēsture http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5341 1      
164 4 4.Vēsture un filozofija Latvijas Universitāte 45224 Filozofija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5348 1      
165 4 4.Vēsture un filozofija Latvijas Universitāte 45224 Vēsture http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5342 1      
166 4 4.Vēsture un filozofija Latvijas Universitāte 51224 Filozofija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5349 1      
167 4 4.Vēsture un filozofija Latvijas Universitāte 51224 Vēsture http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5970 1      
168 4 4.Vēsture un filozofija Rēzeknes Augstskola 43224 Vēsture http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5896 2      
169 5 5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas Daugavpils Universitāte 43222 Austrumeiropas kultūras un biznesa sakari http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6061 2      
170 5 5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas Daugavpils Universitāte 43222 Austrumeiropas kultūras un biznesa sakari http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6061 -      
171 5 5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas Daugavpils Universitāte 43222 Filoloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5543 1      
172 5 5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas Daugavpils Universitāte 43222 Filoloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5543 -      
173 5 5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas Daugavpils Universitāte 45222 Filoloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5544 1      
174 5 5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas Daugavpils Universitāte 45222 Filoloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5544 -      
175 5 5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas Daugavpils Universitāte 51222 Literatūrzinātne http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5545 1      
176 5 5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas Daugavpils Universitāte 51222 Literatūrzinātne http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5545 -      
177 5 5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas Daugavpils Universitāte 51225 Valodniecība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6154 1      
178 5 5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas Latvijas Universitāte 43222 Angļu filoloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5355 1      
179 5 5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas Latvijas Universitāte 43222 Āzijas studijas http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5368 1      
180 5 5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas Latvijas Universitāte 43222 Baltu filoloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6243 1      
181 5 5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas Latvijas Universitāte 43222 Franču filoloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5359 1      
182 5 5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas Latvijas Universitāte 43222 Klasiskā filoloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6242 1      
183 5 5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas Latvijas Universitāte 43222 Krievu filoloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5352 1      
184 5 5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas Latvijas Universitāte 43222 Kultūras un sociālā antropoloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6059 1      
185 5 5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas Latvijas Universitāte 43222 Moderno valodu un biznesa studijas http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6074 1      
186 5 5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas Latvijas Universitāte 43222 Somugru studijas http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5354 1      
187 5 5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas Latvijas Universitāte 43222 Vācu filoloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5357 1      
188 5 5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas Latvijas Universitāte 45222 Angļu filoloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5864 1      
189 5 5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas Latvijas Universitāte 45222 Baltijas jūras reģiona studijas http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5330 1      
190 5 5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas Latvijas Universitāte 45222 Baltu filoloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6244 1      
191 5 5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas Latvijas Universitāte 45222 Klasiskā filoloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6241 1      
192 5 5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas Latvijas Universitāte 45222 Krievu filoloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5353 1      
193 5 5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas Latvijas Universitāte 45222 Kultūras un sociālā antropoloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6073 1      
194 5 5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas Latvijas Universitāte 45222 Orientālistika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5793 2      
195 5 5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas Latvijas Universitāte 45222 Romāņu valodu un kultūru studijas http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6288 1      
196 5 5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas Latvijas Universitāte 45222 Vācu filoloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5358 1      
197 5 5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas Latvijas Universitāte 51223 Filoloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5876 1      
198 5 5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas Latvijas Universitāte 51223 Valodniecība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5914 1      
199 5 5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas Liepājas Universitāte 43222 Baltu filoloģija un kultūra http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5994 1      
200 5 5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas Liepājas Universitāte 43222 Eiropas valodu un kultūras studijas   1      
201 5 5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas Liepājas Universitāte 43223 Latviešu filoloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5133 - (Senāta lēmums par programmas slēgšanu (20.12.2010.)    
202 5 5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas Liepājas Universitāte 45223 Latviešu filoloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5132 1      
203 5 5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas Liepājas Universitāte 46223 Literārais redaktors http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5322 - (Senāta lēmums par programmas slēgšanu (31.10.2011.)    
204 5 5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas Liepājas Universitāte 51222 Valodniecība (latviešu diahroniskā un sinhroniskā valodniecība, lietišķā valodniecība un salīdzināmā un sastatāmā valodniecība) http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5947 1      
205 5 5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas Liepājas Universitāte 51223 Valodniecība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5102 - (Senāta lēmums par programmas slēgšanu (31.10.2011.)    
206 5 5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas Rēzeknes Augstskola 43223 Filoloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6200 1      
207 5 5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas Rēzeknes Augstskola 45223 Filoloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5280 1      
208 5 5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas Ventspils Augstskola 45222 Starpkultūru ģermānistika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6279 -      
209 5 5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas Ventspils Augstskola 51222 Valodniecība (latviešu diahroniskā un sinhroniskā valodniecība, lietišķā valodniecība un salīdzināmā un sastatāmā valodniecība) http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5948 1      
210 6 6.Tulkošana Baltijas Starptautiskā akadēmija 42222 Rakstveida un mutvārdu tulkošana http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5303 2      
211 6 6.Tulkošana Daugavpils Universitāte 46222 Tulkotājs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5263 -      
212 6 6.Tulkošana Daugavpils Universitāte 46222 Tulks, tulkotājs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6062 1      
213 6 6.Tulkošana Ekonomikas un kultūras augstskola 42222 Tulkošana http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5978 2      
214 6 6.Tulkošana Latvijas Universitāte 46222 Konferenču tulkošana http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6014 1      
215 6 6.Tulkošana Latvijas Universitāte 46222 Rakstiskā tulkošana http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5370 1      
216 6 6.Tulkošana Liepājas Universitāte 45222 Rakstniecība un komunikācija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6238 - (Virziena vērtēšanas laikā studiju programma bija tikai licencēta. Akreditācijas komisija lēma par programmas nosaukuma maiņu. Studiju programma akreditēta 11.05.2012.)    
217 6 6.Tulkošana Rēzeknes Augstskola 42222 Tulks referents http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5434 2      
218 6 6.Tulkošana Rīgas Juridiskā augstskola 45222 Jurists lingvists http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5613 3 (Tiks mainīts studiju programmas saturs, palielinot tiesību zinātņu īpatsvaru)    
219 6 6.Tulkošana Rīgas Tehniskā universitāte 42222 Tehniskā tulkošana http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5674 2      
220 6 6.Tulkošana Rīgas Tehniskā universitāte 46222 Tehniskā tulkošana http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5721 2      
221 6 6.Tulkošana Sociālās integrācijas valsts aģentūra 41222 Surdotulks http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5450 1      
222 6 6.Tulkošana Sociālo tehnoloģiju augstskola 42222 Tulks - tulkotājs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5840 3 (Studiju programma tiks saīsināta no 4,5 uz 4 gadiem)    
223 6 6.Tulkošana Starptautiskā praktiskās psiholoģijas augstskola 42222 Tulks referents http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5955 2      
224 6 6.Tulkošana Starptautiskā praktiskās psiholoģijas augstskola 42222 Tulks, tulkotājs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5954 2   29.11.2012. No - uz 2
225 6 6.Tulkošana Starptautiskā praktiskās psiholoģijas augstskola 46222 Tulkošanas metodika un prakse http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5257 2      
226 6 6.Tulkošana Ventspils Augstskola 42222 Tulkošana angļu-latviešu-krievu/vācu valodā http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5250 1      
227 6 6.Tulkošana Ventspils Augstskola 42222 Tulkošana vācu-latviešu-krievu/angļu valodā http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5249 1      
228 6 6.Tulkošana Ventspils Augstskola 46222 Juridisko tekstu tulkošana http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5508 1      
229 6 6.Tulkošana Ventspils Augstskola 46222 Tulkošana un terminoloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5163 -      
230 6 6.Tulkošana Vidzemes Augstskola 46222 Tulkotājs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5484 1      
231 7 7.Psiholoģija Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskola 42310 Psiholoģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5891 2      
232 7 7.Psiholoģija Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskola 46310 Psiholoģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6185 2      
233 7 7.Psiholoģija Biznesa augstskola Turība 42310 Uzņēmējdarbības ekonomika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5136 - (Ir beidzies licencēšanas termiņš, studenti netiek uzņemti)    
234 7 7.Psiholoģija Daugavpils Universitāte 43310 Psiholoģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5412 1      
235 7 7.Psiholoģija Daugavpils Universitāte 45310 Psiholoģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5582 1      
236 7 7.Psiholoģija Daugavpils Universitāte 47310 Izglītības psihologs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5459 1      
237 7 7.Psiholoģija Daugavpils Universitāte 51310 Psiholoģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5581 1      
238 7 7.Psiholoģija Latvijas Universitāte 42310 Psiholoģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5092 1      
239 7 7.Psiholoģija Latvijas Universitāte 43310 Psiholoģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5366 1      
240 7 7.Psiholoģija Latvijas Universitāte 47310 Psiholoģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5267 1      
241 7 7.Psiholoģija Latvijas Universitāte 51310 Psiholoģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5922 1      
242 7 7.Psiholoģija Liepājas Universitāte 42310 Lietišķā socioloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5373 - (Senāta lēmums par programmas slēgšanu (31.10.2011.)    
243 7 7.Psiholoģija Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 43310 Psiholoģijas bakalaurs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5666 1      
244 7 7.Psiholoģija Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 45310 Psiholoģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6077 3 (Programma tiks slēgta)    
245 7 7.Psiholoģija Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 47310 Psiholoģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5324 1      
246 7 7.Psiholoģija Rīgas Stradiņa universitāte 42310 Psiholoģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5608 3      
247 7 7.Psiholoģija Starptautiskā praktiskās psiholoģijas augstskola 42310 Praktiskā psiholoģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6127 3      
248 7 7.Psiholoģija Starptautiskā praktiskās psiholoģijas augstskola 46310 Konsultatīvā psiholoģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5235 3      
249 8 8.Socioloģija, politoloģija, antropoloģija Baltijas Starptautiskā akadēmija 43310 Eiropas studijas http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5502 2      
250 8 8.Socioloģija, politoloģija, antropoloģija Baltijas Starptautiskā akadēmija 45310 Eiropas studijas http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5515 2      
251 8 8.Socioloģija, politoloģija, antropoloģija Daugavpils Universitāte 43310 Socioloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=4912 1      
252 8 8.Socioloģija, politoloģija, antropoloģija Latvijas Lauksaimniecības universitāte 43310 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5928 1      
253 8 8.Socioloģija, politoloģija, antropoloģija Latvijas Lauksaimniecības universitāte 45310 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5929 1      
254 8 8.Socioloģija, politoloģija, antropoloģija Latvijas Universitāte 43310 Politikas zinātne http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5350 1      
255 8 8.Socioloģija, politoloģija, antropoloģija Latvijas Universitāte 43310 Socioloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5789 1      
256 8 8.Socioloģija, politoloģija, antropoloģija Latvijas Universitāte 45310 Socioloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5826 1      
257 8 8.Socioloģija, politoloģija, antropoloģija Latvijas Universitāte 46310 Eiropas studijas http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6001 1      
258 8 8.Socioloģija, politoloģija, antropoloģija Latvijas Universitāte 46310 Politikas zinātne http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5912 1      
259 8 8.Socioloģija, politoloģija, antropoloģija Latvijas Universitāte 51310 Demogrāfija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5680 1      
260 8 8.Socioloģija, politoloģija, antropoloģija Latvijas Universitāte 51310 Politikas zinātne http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5911 1      
261 8 8.Socioloģija, politoloģija, antropoloģija Latvijas Universitāte 51310 Socioloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6184 1      
262 8 8.Socioloģija, politoloģija, antropoloģija Rīgas Juridiskā augstskola 43310 Tiesības un diplomātija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6227 1      
263 8 8.Socioloģija, politoloģija, antropoloģija Rīgas Stradiņa universitāte 43310 Organizāciju un menedžmenta socioloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5669 1      
264 8 8.Socioloģija, politoloģija, antropoloģija Rīgas Stradiņa universitāte 43310 Politika un valsts pārvaldība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6150 1      
265 8 8.Socioloģija, politoloģija, antropoloģija Rīgas Stradiņa universitāte 43310 Socioloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5731 1      
266 8 8.Socioloģija, politoloģija, antropoloģija Rīgas Stradiņa universitāte 43310 Starptautiskās attiecības - Eiropas studijas http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6215 1      
267 8 8.Socioloģija, politoloģija, antropoloģija Rīgas Stradiņa universitāte 45310 Politikas zinātne http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5656 1      
268 8 8.Socioloģija, politoloģija, antropoloģija Rīgas Stradiņa universitāte 45310 Sociālā antropoloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5668 1      
269 8 8.Socioloģija, politoloģija, antropoloģija Rīgas Stradiņa universitāte 45310 Starptautiskās attiecības http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5981 1      
270 8 8.Socioloģija, politoloģija, antropoloģija Rīgas Stradiņa universitāte 51310 Politikas zinātne http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6038 1      
271 8 8.Socioloģija, politoloģija, antropoloģija Rīgas Stradiņa universitāte 51310 Socioloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6258 1      
272 8 8.Socioloģija, politoloģija, antropoloģija Vidzemes Augstskola 42310 Politoloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5660 1      
273 8 8.Socioloģija, politoloģija, antropoloģija Vidzemes Augstskola 46345 Pārvaldība un komunikācija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5908 1      
274 9 9.Ekonomika Alberta koledža 41342 Mārketings un tā inovācijas http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5874 1      
275 9 9.Ekonomika Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskola 42345 Eiropas ekonomika un bizness http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5890 1      
276 9 9.Ekonomika Baltijas Starptautiskā akadēmija 42343 Finanšu vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5256 1      
277 9 9.Ekonomika Baltijas Starptautiskā akadēmija 47343 Starptautiskās finanses   1      
278 9 9.Ekonomika Baltijas Starptautiskā akadēmija 51310 Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6013 2      
279 9 9.Ekonomika Banku augstskola 41343 Banku darbība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5447 1      
280 9 9.Ekonomika Banku augstskola 41344 Grāmatvedība un finanses http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5990 2      
281 9 9.Ekonomika Banku augstskola 42343 Finanses http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5138 1      
282 9 9.Ekonomika Banku augstskola 42343 Risku vadība un apdrošināšana http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5991 1      
283 9 9.Ekonomika Banku augstskola 46343 Finanses http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5222 2      
284 9 9.Ekonomika Banku augstskola 46343 Privātkapitāla pārvaldīšana http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5956 -      
285 9 9.Ekonomika Banku augstskola 46343 Starptautiskās finanses un banku darbība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5446 1      
286 9 9.Ekonomika Banku augstskola 47343 Finanšu vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6159 2      
287 9 9.Ekonomika Daugavpils Universitāte 43310 Ekonomika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5397 1      
288 9 9.Ekonomika Daugavpils Universitāte 45310 Ekonomika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5971 1      
289 9 9.Ekonomika Daugavpils Universitāte 51310 Ekonomika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5149 1      
290 9 9.Ekonomika Ekonomikas un kultūras augstskola 42344 Grāmatvedība un audits http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5319 2      
291 9 9.Ekonomika Ekonomikas un kultūras augstskola 42345,43310 Uzņēmējdarbības ekonomika un vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5394 2      
292 9 9.Ekonomika Grāmatvedības un finanšu koledža 41344 Grāmatvedība un finanses http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5899 2      
293 9 9.Ekonomika Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola 41342 Tirdzniecība un tirgvedība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6011 - (Programma netiks attīstīta, bet pārstrādāta kā programmas Uzņēmējdarbības vadība  (42345) specializācija)    
294 9 9.Ekonomika Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola 41343 Apdrošināšana http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6314 2      
295 9 9.Ekonomika Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola 41343 Finanses un banku lietas http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6313 2      
296 9 9.Ekonomika Jēkabpils Agrobiznesa koledža 41344 Grāmatvedība un finanses http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6010 1      
297 9 9.Ekonomika Latvijas Lauksaimniecības universitāte 43310 Ekonomika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6175 2      
298 9 9.Ekonomika Latvijas Lauksaimniecības universitāte 45310 Ekonomika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6176 2      
299 9 9.Ekonomika Latvijas Lauksaimniecības universitāte 47343 Finanšu vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6099 3 (Pārtraukta studentu uzņemšana)    
300 9 9.Ekonomika Latvijas Lauksaimniecības universitāte 51310 Agrārā un reģionālā ekonomika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5654 1      
301 9 9.Ekonomika Latvijas Universitāte 42310 Starptautiskās ekonomiskās attiecības http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5266 2      
302 9 9.Ekonomika Latvijas Universitāte 42343 Apdrošināšana un finanses http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5644 2      
303 9 9.Ekonomika Latvijas Universitāte 42343 Finanšu menedžments http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6140 2      
304 9 9.Ekonomika Latvijas Universitāte 42343 Finanšu sektora vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5877 3 (Pārtraukta studentu uzņemšana)    
305 9 9.Ekonomika Latvijas Universitāte 42344 Grāmatvedība, analīze un audits http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6139 2      
306 9 9.Ekonomika Latvijas Universitāte 43310 Ekonomika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6147 2      
307 9 9.Ekonomika Latvijas Universitāte 43310 Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5713 1      
308 9 9.Ekonomika Latvijas Universitāte 45310 Ekonomika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6148 2      
309 9 9.Ekonomika Latvijas Universitāte 45310 Starptautiskās attiecības (ekonomika) http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6142 1      
310 9 9.Ekonomika Latvijas Universitāte 47310 Finanšu ekonomika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5143 2      
311 9 9.Ekonomika Latvijas Universitāte 47344 Grāmatvedība un audits http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5309 2      
312 9 9.Ekonomika Latvijas Universitāte 51310 Ekonomika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5682 1      
313 9 9.Ekonomika Malnavas koledža 41344 Grāmatvedība un finanses http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6296 1      
314 9 9.Ekonomika Rēzeknes Augstskola 42341 Elektroniskā komercija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5946 1      
315 9 9.Ekonomika Rēzeknes Augstskola 42343 Ekonomika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6201 1      
316 9 9.Ekonomika Rēzeknes Augstskola 44343 Finanses http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5919 1      
317 9 9.Ekonomika Rēzeknes Augstskola 47343 Finanšu vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5920 1      
318 9 9.Ekonomika Rīgas Ekonomikas augstskola 43310 Ekonomika un uzņēmējdarbība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5953 1      
319 9 9.Ekonomika Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 41342 Mārketinga un tirdzniecības speciālists http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5853 - (Studiju programma kā specializācijas modulis ir pievienota pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai Komercdarbības organizācija, 41345)     
320 9 9.Ekonomika Rīgas Tehniskā universitāte 43310 Ekonomika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6049 1      
321 9 9.Ekonomika Rīgas Tehniskā universitāte 45310 Ekonomika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6048 1      
322 9 9.Ekonomika Rīgas Tehniskā universitāte 47310 Ekonomika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5071 1      
323 9 9.Ekonomika SIA "Biznesa vadības koledža" 41344 Grāmatvedība un finanšu plānošana http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5458 2      
324 9 9.Ekonomika SIA "Latvijas Biznesa koledža" 41344 Grāmatvedība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6005 1      
325 9 9.Ekonomika Sociālās integrācijas valsts aģentūra 41344 Grāmatvedība un nodokļi http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6101 1      
326 9 9.Ekonomika Transporta un sakaru institūts 43310 Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5881 2      
327 9 9.Ekonomika Transporta un sakaru institūts 45310 Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5882 2      
328 9 9.Ekonomika Vidzemes Augstskola 41344 Grāmatvedība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5995 -      
329 10 10.Informācijas un komunikācijas zinātnes Alberta koledža 41342 Sabiedriskās attiecības http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5595 2      
330 10 10.Informācijas un komunikācijas zinātnes Biznesa augstskola Turība 41342 Sabiedriskās attiecības http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5867 1      
331 10 10.Informācijas un komunikācijas zinātnes Biznesa augstskola Turība 42342 Sabiedriskās attiecības http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=4959 - (Licences beigu termiņš nav noslēdzies, taču studenti vairs netiek uzņemti)    
332 10 10.Informācijas un komunikācijas zinātnes Biznesa augstskola Turība 42345 Starptautiskās komunikācijas vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5989 1      
333 10 10.Informācijas un komunikācijas zinātnes Biznesa augstskola Turība 46342 Sabiedriskās attiecības http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5273 1 IIII-2 I-31,II-2,III-    
334 10 10.Informācijas un komunikācijas zinātnes Biznesa augstskola Turība 51321 Komunikācijas vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5643 1      
335 10 10.Informācijas un komunikācijas zinātnes Latvijas Kristīgā akadēmija 42345 Sabiedriskās attiecības http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5755 -      
336 10 10.Informācijas un komunikācijas zinātnes Latvijas Kultūras koledža 41321 Bibliotēkzinātne un informācija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6273 1      
337 10 10.Informācijas un komunikācijas zinātnes Latvijas Universitāte 43321 Komunikācijas zinātne http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5351 1      
338 10 10.Informācijas un komunikācijas zinātnes Latvijas Universitāte 43322 Informācijas pārvaldība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6198 1      
339 10 10.Informācijas un komunikācijas zinātnes Latvijas Universitāte 45321 Komunikācijas zinātne http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5913 1      
340 10 10.Informācijas un komunikācijas zinātnes Latvijas Universitāte 45322 Bibliotēkzinātne un informācija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6199 1      
341 10 10.Informācijas un komunikācijas zinātnes Latvijas Universitāte 46322 Dokumentu un arhīva pārvaldība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6100 1      
342 10 10.Informācijas un komunikācijas zinātnes Latvijas Universitāte 51321 Komunikācijas zinātne http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5521 1      
343 10 10.Informācijas un komunikācijas zinātnes Rēzeknes Augstskola 46322 Arhīvniecība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5277 1      
344 10 10.Informācijas un komunikācijas zinātnes Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 41342 Sabiedriskās attiecības http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6135 - (Studiju programma nav pieteikta vērtēšanai, jo programma tiks īstenota līdz akreditācijas termiņa beigām, t.i., 31.12.2016.)    
345 10 10.Informācijas un komunikācijas zinātnes Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 42342 Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5852 1      
346 10 10.Informācijas un komunikācijas zinātnes Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 47342 Sabiedrisko attiecību vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5710 1      
347 10 10.Informācijas un komunikācijas zinātnes Rīgas Stradiņa universitāte 43310 Sabiedriskās attiecības http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5658 1      
348 10 10.Informācijas un komunikācijas zinātnes Rīgas Stradiņa universitāte 43310 Žurnālistika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5657 1      
349 10 10.Informācijas un komunikācijas zinātnes Rīgas Stradiņa universitāte 43321 Multimediju komunikācija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6234 1      
350 10 10.Informācijas un komunikācijas zinātnes Rīgas Stradiņa universitāte 45321 Komunikācija un mediju studijas http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6189 1      
351 10 10.Informācijas un komunikācijas zinātnes Rīgas Stradiņa universitāte 45321 Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5910 1      
352 10 10.Informācijas un komunikācijas zinātnes SIA "Biznesa vadības koledža" 41342 Sabiedriskās attiecības un reklāma http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5605 2      
353 10 10.Informācijas un komunikācijas zinātnes Starptautiskā praktiskās psiholoģijas augstskola 42342 Sabiedriskās attiecības http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6136 3      
354 10 10.Informācijas un komunikācijas zinātnes Vidzemes Augstskola 42321 Komunikācija un sabiedriskās attiecības http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5661 1      
355 10 10.Informācijas un komunikācijas zinātnes Vidzemes Augstskola 42321 Mediju studijas un žurnālistika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5627 1      
356 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Alberta koledža 41345 Iestāžu darba organizācija un vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5219 1      
357 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Alberta koledža 41345 Izklaides industrijas vadība un producēšana http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6130 1      
358 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Alberta koledža 41345 Uzņēmējdarbība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5220 1      
359 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Augstskola EIHSEBA 42345 Uzņēmējdarbības vadība   3      
360 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Augstskola EIHSEBA 47345 Lielo un vidējo uzņēmumu vadība   -      
361 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskola 46345 Cilvēku resursu vadīšana http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6071 2      
362 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Baltijas Starptautiskā akadēmija 41345 Mazā un vidējā biznesa vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5381 2      
363 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Baltijas Starptautiskā akadēmija 42345 Kultūras vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5336 2      
364 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Baltijas Starptautiskā akadēmija 42345 Sabiedriskās attiecības   2      
365 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Baltijas Starptautiskā akadēmija 42345 Uzņēmējdarbība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5283 2      
366 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Baltijas Starptautiskā akadēmija 46345 Cilvēku resursu vadīšana http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6072 2      
367 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Baltijas Starptautiskā akadēmija 46345 Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5482 2      
368 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Banku augstskola 41345 Uzņēmējdarbība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6002 2      
369 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Banku augstskola 42345 Inovācijas un produktu attīstība uzņēmējdarbībā http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5999 2      
370 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Banku augstskola 42345 Uzņēmējdarbības vadīšana http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5445 2      
371 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Banku augstskola 46345 Uzņēmumu vadīšana radošajās industrijās http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5860 1      
372 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Banku augstskola 47345 Inovatīvā uzņēmējdarbība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6158 1      
373 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Banku augstskola 47345 Uzņēmējdarbības vadīšana http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5223 1      
374 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Banku augstskola 51345 Starpaugstskolu doktora studiju programma "Biznesa vadība" http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5505 1      
375 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Biznesa augstskola Turība 41342 Mārketings un tirdzniecība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5866 1      
376 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Biznesa augstskola Turība 41342 Reklāma uzņēmējdarbībā http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5188 1      
377 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Biznesa augstskola Turība 41344 Finanses un grāmatvedība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5189 2      
378 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Biznesa augstskola Turība 42342 Mārketinga un tirdzniecības vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5629 1      
379 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Biznesa augstskola Turība 42345 Uzņēmējdarbības vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5384 1      
380 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Biznesa augstskola Turība 46345 Biznesa vadība un attīstība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6161 - (Licences beigu termiņš nav noslēdzies, taču studenti vairs netiek uzņemti)    
381 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Biznesa augstskola Turība 46345 Publiskā pārvalde http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5576 2      
382 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Biznesa augstskola Turība 46345 Tūrisma stratēģiskā vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=4933 1      
383 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Biznesa augstskola Turība 46345 Uzņēmējdarbības vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5190 1      
384 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Biznesa augstskola Turība 51345 Uzņēmējdarbības vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5909 2      
385 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Daugavpils Universitāte 46345 Starpkultūru attiecības http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5320 1      
386 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Daugavpils Universitāte 47345 Sabiedrības un iestāžu vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5580 1      
387 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Daugavpils Universitāte 47345 Uzņēmējdarbības vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5957 3      
388 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Ekonomikas un kultūras augstskola 41217,41345 Izklaides un atpūtas industrijas vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5987 2      
389 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Ekonomikas un kultūras augstskola 41345 Radošais mārketings un pārdošanas vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5988 2      
390 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Ekonomikas un kultūras augstskola 42345 Kultūras vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5414 2      
391 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Ekonomikas un kultūras augstskola 43345 Vadības zinības http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5857 2      
392 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Ekonomikas un kultūras augstskola 45345 Biznesa vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5986 2      
393 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Grāmatvedības un finanšu koledža 41345 Sabiedrības pārvaldes speciālists http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5329 3      
394 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Grāmatvedības un finanšu koledža 41345 Uzņēmējdarbība un finanses http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5623 3      
395 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola 41345 Kultūras projektu vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6239 - (Programma tālāk netiks attīstīta, bet pārstrādāta kā Uzņēmējdarbības vadība  (42345) specializācija)    
396 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola 41345 Uzņēmējdarbība nekustamā īpašuma sfērā http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5973 2      
397 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola 41345 Uzņēmējdarbība restorānu biznesā http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6228 2      
398 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola 42345 Tūrisma uzņēmējdarbības vadītājs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5800 1      
399 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola 42345 Uzņēmējdarbības vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5799 2      
400 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola 46345 Starptautiskās tirdzniecības tirgvedība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6235 - (Programma tālāk netiks attīstīta, bet pārstrādāta kā Uzņēmējdarbības vadība  (42345) specializācija)    
401 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola 47345 Uzņēmējdarbības vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5210 2      
402 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola 51345 Uzņēmējdarbības vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6115 2      
403 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Jēkabpils Agrobiznesa koledža 41345 Komercdarbība (uzņēmējdarbība) http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5074 3 (Apliecinājusi gatavību pilnveidot studiju programmu)    
404 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Jēkabpils Agrobiznesa koledža 41345 Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6119 2      
405 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Juridiskā koledža 41345 Cilvēku resursu vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5617 2      
406 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Juridiskā koledža 41345 Komerczinības http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5616 3      
407 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Juridiskā koledža 41345 Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5402 2      
408 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Kristīgās vadības koledža 41345 Uzņēmējdarbības vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5963 3      
409 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Latvijas Jūras akadēmija 42345 Ostu un kuģošanas vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5496 3 (Apliecinājusi gatavību pilnveidot studiju programmu)    
410 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Latvijas Jūras akadēmija 42349 Ostu vadīšana http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5849 -      
411 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Latvijas Kultūras koledža 41345 Mākslas institūciju pārvaldība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6084 1      
412 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Latvijas Lauksaimniecības universitāte 41345 Komerczinības http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6174 2      
413 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Latvijas Lauksaimniecības universitāte 42345 Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5479 2      
414 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Latvijas Lauksaimniecības universitāte 42345 Komercdarbība un uzņēmuma vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5326 1      
415 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Latvijas Lauksaimniecības universitāte 42345 Sabiedrības pārvalde http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5648 3 (Pārtraukta studentu uzņemšana)    
416 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Latvijas Lauksaimniecības universitāte 47345 Projektu vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6177 2      
417 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Latvijas Lauksaimniecības universitāte 47345 Sabiedrības pārvalde http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5649 2      
418 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Latvijas Lauksaimniecības universitāte 47345 Uzņēmējdarbības vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5492 1      
419 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Latvijas Universitāte 42345 E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5500 1      
420 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Latvijas Universitāte 43345 Vadības zinības http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5979 1      
421 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Latvijas Universitāte 45345 Sabiedrības vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6141 1      
422 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Latvijas Universitāte 45345 Vadības zinības http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5980 1      
423 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Latvijas Universitāte 47345 Projektu vadīšana http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5950 1      
424 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Latvijas Universitāte 47345 Starptautiskais bizness http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6149 1      
425 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Latvijas Universitāte 51345 Izglītības vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5715 1      
426 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Latvijas Universitāte 51345 Vadībzinātne http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5681 2      
427 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Liepājas Universitāte 41141,41342 Sabiedrisko attiecību speciālists http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5933 2      
428 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Liepājas Universitāte 41346 Biroja administrēšana http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5610 2      
429 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Liepājas Universitāte 42345 Ārējo sakaru vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5511 - (Studiju programma transformēta profesionālā bakalaura studiju programmā„Komunikācijas vadība”. Tiks sagatavots Senāta lēmums par programmas slēgšanu)    
430 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Liepājas Universitāte 42345 Iestādes un uzņēmuma vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5151 2      
431 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Liepājas Universitāte 42345 Komunikācijas vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6039 2      
432 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Liepājas Universitāte 42345 Kultūras vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5935 2      
433 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Liepājas Universitāte 47345 Vadības zinības http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5503 2      
434 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Rēzeknes Augstskola 42345 Uzņēmējdarbība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5921 1      
435 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Rēzeknes Augstskola 43345 Vadības zinātne http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5194 2      
436 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Rēzeknes Augstskola 45345 Vadības zinātne http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5195 1      
437 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Rīgas Aeronavigācijas institūts 42345 Starptautisko pārvadājumu uzņēmumu vadīšana http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5927 3 (Apliecinājusi gatavību pilnveidot studiju programmu)    
438 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Rīgas Aeronavigācijas institūts 46345 Starptautisko pārvadājumu uzņēmumu vadīšana http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5430 3 (Apliecinājusi gatavību pilnveidot studiju programmu)    
439 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Rīgas Ekonomikas augstskola 46345 Uzņēmējdarbības vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5338 1      
440 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 41345 Cilvēkresursu/Biroja administrēšana http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6133 3 (Daudzi vērtēšanas kritēriji novērtēti pozitīvi)    
441 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 41345 Komercdarbības organizācija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6012 2      
442 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 42345 Komercdarbība un uzņēmuma vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6046 2      
443 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 42345 Personāla vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6134 2      
444 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 47345 Organizācijas vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6381 3 (Daudzi vērtēšanas kritēriji programmā novērtēti pozitīvi. Tā kā programmas īstenošana uzsākta nesen, eksperti uzskata, ka programma kopumā ir kvalitatīva. Galvenais programmas trūkums ir mazs studentu skaits)    
445 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 41341,41818 Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5724 3 (Atbilstoši RISEBA stratēģijai lēmums pārtraukt uzņemšanu koledžas programmās pieņemts jau pirms virziena izvērtēšanas)    
446 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 41345 Uzņēmējdarbības organizācija un vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5411 3 (Atbilstoši RISEBA stratēģijai lēmums pārtraukt uzņemšanu koledžas programmās pieņemts jau pirms virziena izvērtēšanas)    
447 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 42341 Elektroniskā komercija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6085 1      
448 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 42345 Eiropas biznesa studijas http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6268 1      
449 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 42345 Uzņēmējdarbības vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6269 1      
450 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 43310 Biznesa psiholoģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6156 1      
451 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 46345 Personāla vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5475 1      
452 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 46345 Starptautiskais bizness http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5560 1      
453 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 46345 Uzņēmējdarbības vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5930 1      
454 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 46345 Vadība un administrēšana http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5268 1      
455 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 47345 Projekta vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5976 1      
456 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 51345 Starpaugstskolu doktora studiju programma "Biznesa vadība" http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5507 2      
457 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Rīgas Stradiņa universitāte 43310 Eiropas ekonomika un bizness http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6216 2      
458 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Rīgas Stradiņa universitāte 43310 Mazā un vidējā biznesa vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6217 2      
459 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Rīgas Stradiņa universitāte 43342 Starptautiskais mārketings un reklāma http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5630 2      
460 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Rīgas Stradiņa universitāte 46346 Bizness un tiesības Eiropas Savienībā http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5659 2      
461 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Rīgas Tehniskā koledža 41346 Sekretariāta un biroja darbs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5573 2      
462 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Rīgas Tehniskā universitāte 41345 Cilvēku resursu vadīšana http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6219 2      
463 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Rīgas Tehniskā universitāte 41345 Nekustamā īpašuma pārvaldība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6121 2      
464 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Rīgas Tehniskā universitāte 41345 Uzņēmējdarbība un vadīšana http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5444 2      
465 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Rīgas Tehniskā universitāte 42345 Cilvēku resursu vadīšana http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5938 1      
466 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Rīgas Tehniskā universitāte 42345 Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5593 1      
467 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Rīgas Tehniskā universitāte 42345 Uzņēmējdarbība un vadīšana http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5931 1      
468 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Rīgas Tehniskā universitāte 42345 Uzņēmējdarbības loģistika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5937 1      
469 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Rīgas Tehniskā universitāte 42345 Visaptverošā kvalitātes vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5100 1      
470 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Rīgas Tehniskā universitāte 42818 Nekustamā īpašuma pārvaldība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6009 1      
471 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Rīgas Tehniskā universitāte 43345 Uzņēmējdarbība un vadīšana http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5443 1      
472 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Rīgas Tehniskā universitāte 45345 Ražošanas inženierzinības un vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6051 1      
473 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Rīgas Tehniskā universitāte 45345 Uzņēmējdarbība un vadīšana http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6050 1      
474 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Rīgas Tehniskā universitāte 45345 Uzņēmējdarbības finanses http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6259 1      
475 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Rīgas Tehniskā universitāte 46345 Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5594 1      
476 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Rīgas Tehniskā universitāte 46345 Uzņēmumu un organizāciju vadīšana http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5972 1      
477 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Rīgas Tehniskā universitāte 46818 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5553 1      
478 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Rīgas Tehniskā universitāte 47345 Inovācijas un uzņēmējdarbība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5072 1      
479 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Rīgas Tehniskā universitāte 47345 Uzņēmējdarbība un vadīšana http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5251 1      
480 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Rīgas Tehniskā universitāte 47345 Visaptverošā kvalitātes vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6033 2      
481 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Rīgas Tehniskā universitāte 51345 Vadībzinātne un ekonomika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6047 2      
482 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Rīgas Uzņēmējdarbības koledža 41345 Komercdarbība un uzņēmuma vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5711 3      
483 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Rīgas Uzņēmējdarbības koledža 41345 Uzņēmējdarbība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5653 3      
484 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība SIA "Biznesa vadības koledža" 41345 Iestāžu darba organizācija un vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=4932 2      
485 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība SIA "Biznesa vadības koledža" 41345 Komercdarbība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=4937 2      
486 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība SIA "Biznesa vadības koledža" 41345 Personāla psiholoģija un cilvēkresursu vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5457 2      
487 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība SIA "Latvijas Biznesa koledža" 41345 Uzņēmējdarbība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6006 2      
488 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība SIA Vadības un sociālā darba augstskola "Attīstība" 42345 Cilvēkresursu menedžments http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6037 3      
489 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Sociālās integrācijas valsts aģentūra 41345 Cilvēku resursu vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6102 2      
490 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Sociālās integrācijas valsts aģentūra 41345 Mārketings un tirdzniecība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5382 2      
491 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Sociālo tehnoloģiju augstskola 42345 Uzņēmējdarbības ekonomika un administratīvais darbs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5416 3      
492 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Sociālo tehnoloģiju augstskola 47345 Uzņēmējdarbības vadība   -      
493 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Starptautiskā praktiskās psiholoģijas augstskola 42345 Uzņēmējdarbības vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5798 -      
494 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Transporta un sakaru institūts 42345 Transporta un biznesa loģistika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5886 1      
495 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Transporta un sakaru institūts 43345 Sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnē http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5880 2      
496 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Transporta un sakaru institūts 45345 Sociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnē http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5883 2      
497 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Ventspils Augstskola 43345 Vadībzinātne http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5395 2      
498 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Ventspils Augstskola 46345 Uzņēmējdarbības vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6088 2      
499 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Ventspils Augstskola 51345 Starpaugstskolu doktora studiju programma "Biznesa vadība" http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5506 2      
500 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Vidzemes Augstskola 42345 Biznesa vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5393 1      
501 11 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība Vidzemes Augstskola 46345 Biznesa vides vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5869 1      
502 12 12.Tiesību zinātne Augstskola EIHSEBA 42380 Jurisprudence   3      
503 12 12.Tiesību zinātne Augstskola EIHSEBA 47380 Tiesību zinātne   3      
504 12 12.Tiesību zinātne Baltijas Starptautiskā akadēmija 41380 Tiesību zinātne http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5574 1      
505 12 12.Tiesību zinātne Baltijas Starptautiskā akadēmija 42380 Tiesību zinātne http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5424 1      
506 12 12.Tiesību zinātne Baltijas Starptautiskā akadēmija 46380 Privāttiesības http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6008 1      
507 12 12.Tiesību zinātne Baltijas Starptautiskā akadēmija 51380 Juridiskā zinātne http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6290 1      
508 12 12.Tiesību zinātne Biznesa augstskola Turība 41380 Tiesību zinātnes http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5130 1      
509 12 12.Tiesību zinātne Biznesa augstskola Turība 42380 Tiesību zinātnes http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5383 1      
510 12 12.Tiesību zinātne Biznesa augstskola Turība 46380 Tiesību zinātnes http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6018 1      
511 12 12.Tiesību zinātne Biznesa augstskola Turība 51380 Juridiskā zinātne http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5812 1      
512 12 12.Tiesību zinātne Daugavpils Universitāte 42380 Tiesību zinātne http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5792 1      
513 12 12.Tiesību zinātne Daugavpils Universitāte 46380 Tiesību zinātne http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5960 1      
514 12 12.Tiesību zinātne Daugavpils Universitāte 51380 Juridiskā zinātne   1      
515 12 12.Tiesību zinātne Juridiskā koledža 41380 Tiesību zinātnes http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5615 1      
516 12 12.Tiesību zinātne Latvijas Universitāte 42380 Publiskās tiesības http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6111 1      
517 12 12.Tiesību zinātne Latvijas Universitāte 43380 Tiesību zinātne http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6112 1      
518 12 12.Tiesību zinātne Latvijas Universitāte 44380 Tiesību zinātne http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6110 1      
519 12 12.Tiesību zinātne Latvijas Universitāte 45380 Starptautiskās attiecības (tiesības) http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5470 - (Šajā programmā LU neuzņem studējošos kopš 2008.gada, to reorganizē)    
520 12 12.Tiesību zinātne Latvijas Universitāte 45380 Tiesību zinātne http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6113 1      
521 12 12.Tiesību zinātne Latvijas Universitāte 46380 Tiesību zinātne http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6183 1      
522 12 12.Tiesību zinātne Latvijas Universitāte 51380 Juridiskā zinātne http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5916 1      
523 12 12.Tiesību zinātne Liepājas Jūrniecības koledža 41380 Tiesību zinātne un jūras tiesības http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5949 -      
524 12 12.Tiesību zinātne Rēzeknes Augstskola 42380 Tiesību zinātne http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5932 1      
525 12 12.Tiesību zinātne Rēzeknes Augstskola 46380 Tiesību zinātne http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6055 1      
526 12 12.Tiesību zinātne Rīgas Juridiskā augstskola 43380 Tiesības un bizness http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6226 1      
527 12 12.Tiesību zinātne Rīgas Juridiskā augstskola 45380 Eiropas Savienības tiesības un politika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6042 1      
528 12 12.Tiesību zinātne Rīgas Juridiskā augstskola 45380 Pārrobežu komerctiesības http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6043 1      
529 12 12.Tiesību zinātne Rīgas Juridiskā augstskola 45380 Starptautiskās publiskās tiesības un cilvēktiesības http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6041 1      
530 12 12.Tiesību zinātne Rīgas Juridiskā augstskola 45380 Starptautiskās un Eiropas tiesības http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6116 1      
531 12 12.Tiesību zinātne Rīgas Juridiskā augstskola 45380 Tiesības un finanses http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5704 1      
532 12 12.Tiesību zinātne Rīgas Juridiskā augstskola 46380 Starptautiskās un Eiropas tiesības http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6117 1      
533 12 12.Tiesību zinātne Rīgas Stradiņa universitāte 42380 Tiesību zinātne http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6291 1      
534 12 12.Tiesību zinātne Rīgas Stradiņa universitāte 43380 Tiesību zinātne http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6052 1      
535 12 12.Tiesību zinātne Rīgas Stradiņa universitāte 45380 Tiesību zinātne http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5718 1      
536 12 12.Tiesību zinātne Rīgas Stradiņa universitāte 46380 Tiesību zinātne http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6053 1      
537 12 12.Tiesību zinātne Rīgas Stradiņa universitāte 51380 Juridiskās zinātnes http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5850 1      
538 12 12.Tiesību zinātne SIA "Biznesa vadības koledža" 41380 Tiesību zinātnes http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5671 3      
539 12 12.Tiesību zinātne SIA "Latvijas Biznesa koledža" 41380 Tiesību zinātnes http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6068 1      
540 12 12.Tiesību zinātne Sociālo tehnoloģiju augstskola 42380 Tiesību zinātnes http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5895 3      
541 12 12.Tiesību zinātne Sociālo tehnoloģiju augstskola 46380 Tiesību zinātnes http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5992 3      
542 13 13.Dzīvās dabas zinātnes Daugavpils Universitāte 43420 Bioloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5699 1      
543 13 13.Dzīvās dabas zinātnes Daugavpils Universitāte 45420 Bioloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6277 1      
544 13 13.Dzīvās dabas zinātnes Daugavpils Universitāte 51420 Bioloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=4913 1      
545 13 13.Dzīvās dabas zinātnes Latvijas Universitāte 43420 Bioloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5471 1      
546 13 13.Dzīvās dabas zinātnes Latvijas Universitāte 45420 Bioloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5472 1      
547 13 13.Dzīvās dabas zinātnes Latvijas Universitāte 51420 Bioloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5473 1      
548 13 13.Dzīvās dabas zinātnes Rīgas Stradiņa universitāte 45421 Biomedicīna http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6087 2      
549 14 14.Ģeogrāfijas un zemes zinātnes Latvijas Universitāte 43440 Ģeogrāfija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5697 1      
550 14 14.Ģeogrāfijas un zemes zinātnes Latvijas Universitāte 43440 Ģeoloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5698 1      
551 14 14.Ģeogrāfijas un zemes zinātnes Latvijas Universitāte 45440 Ģeogrāfija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5694 1      
552 14 14.Ģeogrāfijas un zemes zinātnes Latvijas Universitāte 45440 Ģeoloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6144 1      
553 14 14.Ģeogrāfijas un zemes zinātnes Latvijas Universitāte 51440 Ģeogrāfija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5695 1      
554 14 14.Ģeogrāfijas un zemes zinātnes Latvijas Universitāte 51440 Ģeoloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6145 1      
555 15 15.Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoģija Latvijas Universitāte 43440 Ķīmija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5676 1      
556 15 15.Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoģija Latvijas Universitāte 45440 Ķīmija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5677 1      
557 15 15.Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoģija Latvijas Universitāte 51440 Ķīmija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5678 1      
558 15 15.Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoģija Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža 41524  Biotehnoloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5621 1      
559 15 15.Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoģija Rīgas Tehniskā universitāte 43440 Ķīmija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5746 1      
560 15 15.Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoģija Rīgas Tehniskā universitāte 43524 Ķīmijas tehnoloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5742 1      
561 15 15.Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoģija Rīgas Tehniskā universitāte 45440 Ķīmija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5747 1      
562 15 15.Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoģija Rīgas Tehniskā universitāte 45524 Ķīmijas tehnoloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5743 1      
563 15 15.Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoģija Rīgas Tehniskā universitāte 51440 Ķīmija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5745 1      
564 15 15.Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoģija Rīgas Tehniskā universitāte 51524 Ķīmijas tehnoloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6276 1      
565 16 16.Fizika, matemātika un statistika Daugavpils Universitāte 43440 Fizika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5700 1      
566 16 16.Fizika, matemātika un statistika Daugavpils Universitāte 43460 Matemātika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5524 1      
567 16 16.Fizika, matemātika un statistika Daugavpils Universitāte 45440 Fizika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5701 1      
568 16 16.Fizika, matemātika un statistika Daugavpils Universitāte 45460 Matemātika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5523 1      
569 16 16.Fizika, matemātika un statistika Daugavpils Universitāte 51440 Cietvielu fizika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5702 1      
570 16 16.Fizika, matemātika un statistika Daugavpils Universitāte 51460 Matemātika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=4858 1      
571 16 16.Fizika, matemātika un statistika Latvijas Universitāte 42460 Matemātiķis statistiķis http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5774 1      
572 16 16.Fizika, matemātika un statistika Latvijas Universitāte 43440 Fizika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5775 1      
573 16 16.Fizika, matemātika un statistika Latvijas Universitāte 43460 Matemātika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5771 1      
574 16 16.Fizika, matemātika un statistika Latvijas Universitāte 45440 Fizika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5776 1      
575 16 16.Fizika, matemātika un statistika Latvijas Universitāte 45460 Matemātika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5773 1      
576 16 16.Fizika, matemātika un statistika Latvijas Universitāte 51440 Fizika, astronomija un mehānika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5714 1      
577 16 16.Fizika, matemātika un statistika Latvijas Universitāte 51460 Matemātika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5772 1      
578 16 16.Fizika, matemātika un statistika Liepājas Universitāte 43440 Fizika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6036 2      
579 16 16.Fizika, matemātika un statistika Liepājas Universitāte 43460 Matemātika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5546 1      
580 17 17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības Latvijas Jūras akadēmija 41525 Kuģu mehānika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5845 1      
581 17 17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības Latvijas Jūras akadēmija 41525 Kuģu vadīšana http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5848 1      
582 17 17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības Latvijas Jūras akadēmija 42525 Jūras transports - kuģa elektroautomātika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5498 2      
583 17 17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības Latvijas Jūras akadēmija 42525 Jūras transports - kuģa mehānika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5495 1      
584 17 17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības Latvijas Jūras akadēmija 42525 Jūras transports - kuģa vadīšana http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5497 1      
585 17 17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības Latvijas Jūras akadēmija 44525 Kuģu mehānika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5846 1      
586 17 17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības Latvijas Jūras akadēmija 44525 Kuģu vadīšana http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5847 1      
587 17 17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības Latvijas Jūras akadēmija 46525 Jūras transports http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6105 1      
588 17 17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības Latvijas Lauksaimniecības universitāte 41525 Tehniskais eksperts http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6000 1      
589 17 17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības Latvijas Lauksaimniecības universitāte 42521 Mašīnu projektēšana un ražošana http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5378 1      
590 17 17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības Latvijas Lauksaimniecības universitāte 43525 Lauksaimniecības inženierzinātne http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5900 1      
591 17 17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības Latvijas Lauksaimniecības universitāte 45525 Lauksaimniecības inženierzinātne http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5901 1      
592 17 17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības Latvijas Lauksaimniecības universitāte 51525 Lauksaimniecības inženierzinātne http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5902 1      
593 17 17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības Liepājas Jūrniecības koledža 41525 Jūras transports http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6126 2      
594 17 17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības Liepājas Jūrniecības koledža 41525 Kuģu mehāniķis http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5829 2      
595 17 17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības Malnavas koledža 41525 Autotransports http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5164 2      
596 17 17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības Rēzeknes Augstskola 42521 Mehatronika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5631 1      
597 17 17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības Rēzeknes Augstskola 42850 Vides inženieris http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5286 1      
598 17 17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības Rēzeknes Augstskola 46850 Vides aizsardzība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6093 1      
599 17 17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības Rēzeknes Augstskola 51526 Vides inženierzinātne http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5854 2      
600 17 17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības Rīgas Tehniskā koledža 41521 Autotransports http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5968 2      
601 17 17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības Rīgas Tehniskā koledža 41521 Inženiermehānika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5788 1      
602 17 17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības Rīgas Tehniskā koledža 41522 Siltumenerģētika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6081 2      
603 17 17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības Rīgas Tehniskā universitāte 41521 Inženiertehnikas dizains http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5752 1      
604 17 17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības Rīgas Tehniskā universitāte 41525 Aviācijas transports http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5180 1      
605 17 17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības Rīgas Tehniskā universitāte 42521 Mašīnu un aparātu būvniecība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5421 1      
606 17 17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības Rīgas Tehniskā universitāte 42521 Mehatronika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6204 1      
607 17 17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības Rīgas Tehniskā universitāte 42522 Siltumenerģētika un siltumtehnika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5966 1      
608 17 17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības Rīgas Tehniskā universitāte 42525 Automobiļu transports http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5315 1      
609 17 17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības Rīgas Tehniskā universitāte 42525 Aviācijas transports http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5179 1      
610 17 17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības Rīgas Tehniskā universitāte 42525 Dzelzceļa transports http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5301 1      
611 17 17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības Rīgas Tehniskā universitāte 42525 Transporta sistēmu inženierija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5965 1      
612 17 17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības Rīgas Tehniskā universitāte 42526 Medicīnas inženierija un fizika   1      
613 17 17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības Rīgas Tehniskā universitāte 43521 Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5736 1      
614 17 17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības Rīgas Tehniskā universitāte 45521 Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5737 1      
615 17 17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības Rīgas Tehniskā universitāte 45521 Ražošanas tehnoloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5811 1      
616 17 17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības Rīgas Tehniskā universitāte 46522 Siltumenerģētika un siltumtehnika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5967 1      
617 17 17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības Rīgas Tehniskā universitāte 46525 Automobiļu transports http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5316 1      
618 17 17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības Rīgas Tehniskā universitāte 46525 Aviācijas transports http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5314 1      
619 17 17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības Rīgas Tehniskā universitāte 46525 Dzelzceļa transports http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5302 1      
620 17 17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības Rīgas Tehniskā universitāte 46525 Transporta sistēmu inženierija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5964 1      
621 17 17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības Rīgas Tehniskā universitāte 46526 Medicīnas inženierija un fizika   1      
622 17 17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības Rīgas Tehniskā universitāte 47526 Nanoinženierija   1      
623 17 17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības Rīgas Tehniskā universitāte 51521 Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5738 1      
624 17 17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības Rīgas Tehniskā universitāte 51521 Ražošanas tehnoloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5810 1      
625 17 17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības Rīgas Tehniskā universitāte 51525 Transports http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5961 1      
626 17 17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības Rīgas Uzņēmējdarbības koledža 41526 Aukstumtehnika   -      
627 17 17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības Transporta un sakaru institūts 41525 Aviācijas transporta tehniskā ekspluatācija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5959 1      
628 17 17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības Transporta un sakaru institūts 43525 Transporta komerciālā ekspluatācija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5712 1      
629 18 18.Enerģētika, izņemot siltumenerģētiku un siltumtehniku, Elektronika un automātika, izņemot automātiku, datortehniku un telekomunikācijas Latvijas Lauksaimniecības universitāte 4252205 Lauksaimniecības enerģētika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=4966 2      
630 18 18.Enerģētika, izņemot siltumenerģētiku un siltumtehniku, Elektronika un automātika, izņemot automātiku, datortehniku un telekomunikācijas Rīgas Tehniskā koledža 41522 Elektriskās iekārtas http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6082 2      
631 18 18.Enerģētika, izņemot siltumenerģētiku un siltumtehniku, Elektronika un automātika, izņemot automātiku, datortehniku un telekomunikācijas Rīgas Tehniskā koledža 41523 Elektronika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6211 2      
632 18 18.Enerģētika, izņemot siltumenerģētiku un siltumtehniku, Elektronika un automātika, izņemot automātiku, datortehniku un telekomunikācijas Rīgas Tehniskā universitāte 41522 Enerģētika un elektrotehnika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5822 1      
633 18 18.Enerģētika, izņemot siltumenerģētiku un siltumtehniku, Elektronika un automātika, izņemot automātiku, datortehniku un telekomunikācijas Rīgas Tehniskā universitāte 41523 Elektronika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5780 3 (Studentu uzņemšana pārtraukta)    
634 18 18.Enerģētika, izņemot siltumenerģētiku un siltumtehniku, Elektronika un automātika, izņemot automātiku, datortehniku un telekomunikācijas Rīgas Tehniskā universitāte 42522 Dzelzceļa elektrosistēmas http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6066 1      
635 18 18.Enerģētika, izņemot siltumenerģētiku un siltumtehniku, Elektronika un automātika, izņemot automātiku, datortehniku un telekomunikācijas Rīgas Tehniskā universitāte 42522 Elektrotehnoloģiju datorvadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6195 1      
636 18 18.Enerģētika, izņemot siltumenerģētiku un siltumtehniku, Elektronika un automātika, izņemot automātiku, datortehniku un telekomunikācijas Rīgas Tehniskā universitāte 42523 Transporta elektronika un telemātika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5248 2      
637 18 18.Enerģētika, izņemot siltumenerģētiku un siltumtehniku, Elektronika un automātika, izņemot automātiku, datortehniku un telekomunikācijas Rīgas Tehniskā universitāte 43522 Elektrotehnoloģiju datorvadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6193 1      
638 18 18.Enerģētika, izņemot siltumenerģētiku un siltumtehniku, Elektronika un automātika, izņemot automātiku, datortehniku un telekomunikācijas Rīgas Tehniskā universitāte 43522 Enerģētika un elektrotehnika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5823 1      
639 18 18.Enerģētika, izņemot siltumenerģētiku un siltumtehniku, Elektronika un automātika, izņemot automātiku, datortehniku un telekomunikācijas Rīgas Tehniskā universitāte 43523 Elektronika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5781 2      
640 18 18.Enerģētika, izņemot siltumenerģētiku un siltumtehniku, Elektronika un automātika, izņemot automātiku, datortehniku un telekomunikācijas Rīgas Tehniskā universitāte 43523 Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5230 2      
641 18 18.Enerģētika, izņemot siltumenerģētiku un siltumtehniku, Elektronika un automātika, izņemot automātiku, datortehniku un telekomunikācijas Rīgas Tehniskā universitāte 45522 Elektrotehnoloģiju datorvadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6194 1      
642 18 18.Enerģētika, izņemot siltumenerģētiku un siltumtehniku, Elektronika un automātika, izņemot automātiku, datortehniku un telekomunikācijas Rīgas Tehniskā universitāte 45522 Enerģētika un elektrotehnika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5824 1      
643 18 18.Enerģētika, izņemot siltumenerģētiku un siltumtehniku, Elektronika un automātika, izņemot automātiku, datortehniku un telekomunikācijas Rīgas Tehniskā universitāte 45523 Elektronika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5782 2      
644 18 18.Enerģētika, izņemot siltumenerģētiku un siltumtehniku, Elektronika un automātika, izņemot automātiku, datortehniku un telekomunikācijas Rīgas Tehniskā universitāte 45523 Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5229 2      
645 18 18.Enerģētika, izņemot siltumenerģētiku un siltumtehniku, Elektronika un automātika, izņemot automātiku, datortehniku un telekomunikācijas Rīgas Tehniskā universitāte 46522 Elektrotehnoloģiju datorvadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6192 1      
646 18 18.Enerģētika, izņemot siltumenerģētiku un siltumtehniku, Elektronika un automātika, izņemot automātiku, datortehniku un telekomunikācijas Rīgas Tehniskā universitāte 46522 Enerģētika un elektrotehnika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5842 1      
647 18 18.Enerģētika, izņemot siltumenerģētiku un siltumtehniku, Elektronika un automātika, izņemot automātiku, datortehniku un telekomunikācijas Rīgas Tehniskā universitāte 46522 Enerģētika un elektrotehnika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5821 1      
648 18 18.Enerģētika, izņemot siltumenerģētiku un siltumtehniku, Elektronika un automātika, izņemot automātiku, datortehniku un telekomunikācijas Rīgas Tehniskā universitāte 46523 Elektronika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6222 2      
649 18 18.Enerģētika, izņemot siltumenerģētiku un siltumtehniku, Elektronika un automātika, izņemot automātiku, datortehniku un telekomunikācijas Rīgas Tehniskā universitāte 46523 Transporta elektronika un telemātika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5247 2      
650 18 18.Enerģētika, izņemot siltumenerģētiku un siltumtehniku, Elektronika un automātika, izņemot automātiku, datortehniku un telekomunikācijas Rīgas Tehniskā universitāte 47522 Dzelzceļa elektrosistēmas http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6067 1      
651 18 18.Enerģētika, izņemot siltumenerģētiku un siltumtehniku, Elektronika un automātika, izņemot automātiku, datortehniku un telekomunikācijas Rīgas Tehniskā universitāte 51522 Elektrotehnoloģiju datorvadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6196 1      
652 18 18.Enerģētika, izņemot siltumenerģētiku un siltumtehniku, Elektronika un automātika, izņemot automātiku, datortehniku un telekomunikācijas Rīgas Tehniskā universitāte 51522 Enerģētika un elektrotehnika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5825 1      
653 18 18.Enerģētika, izņemot siltumenerģētiku un siltumtehniku, Elektronika un automātika, izņemot automātiku, datortehniku un telekomunikācijas Rīgas Tehniskā universitāte 51523 Elektronika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6206 2      
654 18 18.Enerģētika, izņemot siltumenerģētiku un siltumtehniku, Elektronika un automātika, izņemot automātiku, datortehniku un telekomunikācijas Rīgas Tehniskā universitāte 51523 Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5228 2      
655 18 18.Enerģētika, izņemot siltumenerģētiku un siltumtehniku, Elektronika un automātika, izņemot automātiku, datortehniku un telekomunikācijas Rīgas Tehniskā universitāte 51525 Visaptverošā kvalitātes nodrošināšana http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5841 - (Programma netika vērtēta, slēgta 30.01.2012.)    
656 18 18.Enerģētika, izņemot siltumenerģētiku un siltumtehniku, Elektronika un automātika, izņemot automātiku, datortehniku un telekomunikācijas Transporta un sakaru institūts 42523 Elektronika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5887 2      
657 18 18.Enerģētika, izņemot siltumenerģētiku un siltumtehniku, Elektronika un automātika, izņemot automātiku, datortehniku un telekomunikācijas Transporta un sakaru institūts 43523 Inženierzinātņu bakalaurs elektronikā http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5888 2      
658 18 18.Enerģētika, izņemot siltumenerģētiku un siltumtehniku, Elektronika un automātika, izņemot automātiku, datortehniku un telekomunikācijas Transporta un sakaru institūts 43523 Telekomunikāciju sistēmas un datortīkli http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5645 2      
659 18 18.Enerģētika, izņemot siltumenerģētiku un siltumtehniku, Elektronika un automātika, izņemot automātiku, datortehniku un telekomunikācijas Transporta un sakaru institūts 45523 Inženierzinātņu maģistrs elektronikā http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5889 2      
660 18 18.Enerģētika, izņemot siltumenerģētiku un siltumtehniku, Elektronika un automātika, izņemot automātiku, datortehniku un telekomunikācijas Ventspils Augstskola 43523 Elektronika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5856 1      
661 18 18.Enerģētika, izņemot siltumenerģētiku un siltumtehniku, Elektronika un automātika, izņemot automātiku, datortehniku un telekomunikācijas Vidzemes Augstskola 41523 Mehatronika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5997 2      
662 19 19.Materiālzinātne, Ražošana un pārstrāde, izņemot Pārtikas higiēnu Latvijas Lauksaimniecības universitāte 41543 Kokapstrādes tehnoloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5215 - (Programma netika vērtēta, slēgta 31.12.2011.) 29.11.2012. Pievienota piebilde pie nevērtētās programmas
663 19 19.Materiālzinātne, Ražošana un pārstrāde, izņemot Pārtikas higiēnu Latvijas Lauksaimniecības universitāte 42541 Pārtikas produktu tehnoloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5599 1      
664 19 19.Materiālzinātne, Ražošana un pārstrāde, izņemot Pārtikas higiēnu Latvijas Lauksaimniecības universitāte 42543 Kokapstrāde http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6107 1      
665 19 19.Materiālzinātne, Ražošana un pārstrāde, izņemot Pārtikas higiēnu Latvijas Lauksaimniecības universitāte 43541 Pārtikas zinības http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5600 1      
666 19 19.Materiālzinātne, Ražošana un pārstrāde, izņemot Pārtikas higiēnu Latvijas Lauksaimniecības universitāte 45541 Pārtikas zinātne http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6165 1      
667 19 19.Materiālzinātne, Ražošana un pārstrāde, izņemot Pārtikas higiēnu Latvijas Lauksaimniecības universitāte 45543 Koksnes materiāli un tehnoloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5603 1      
668 19 19.Materiālzinātne, Ražošana un pārstrāde, izņemot Pārtikas higiēnu Latvijas Lauksaimniecības universitāte 51541 Pārtikas zinātne http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6166 1      
669 19 19.Materiālzinātne, Ražošana un pārstrāde, izņemot Pārtikas higiēnu Latvijas Lauksaimniecības universitāte 51543 Koksnes materiāli un tehnoloģijas http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6172 1      
670 19 19.Materiālzinātne, Ražošana un pārstrāde, izņemot Pārtikas higiēnu Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža 4154103 Pārtikas produktu kvalitātes kontrole http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=4993 1      
671 19 19.Materiālzinātne, Ražošana un pārstrāde, izņemot Pārtikas higiēnu Rēzeknes augstskola 41542 Apģērbu projektēšana un dizains   2      
672 19 19.Materiālzinātne, Ražošana un pārstrāde, izņemot Pārtikas higiēnu Rīgas Tehniskā koledža 41543 Kokapstrāde http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6316 2      
673 19 19.Materiālzinātne, Ražošana un pārstrāde, izņemot Pārtikas higiēnu Rīgas Tehniskā universitāte 41540 Materiālu tehnoloģija un dizains http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5182 - (Programma netika vērtēta, slēgta 19.12.2011.)    
674 19 19.Materiālzinātne, Ražošana un pārstrāde, izņemot Pārtikas higiēnu Rīgas Tehniskā universitāte 42540 Materiālu tehnoloģija un dizains http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5548 1      
675 19 19.Materiālzinātne, Ražošana un pārstrāde, izņemot Pārtikas higiēnu Rīgas Tehniskā universitāte 42542 Apģērbu un tekstila tehnoloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5570 1      
676 19 19.Materiālzinātne, Ražošana un pārstrāde, izņemot Pārtikas higiēnu Rīgas Tehniskā universitāte 43524 Materiālzinātnes   1      
677 19 19.Materiālzinātne, Ražošana un pārstrāde, izņemot Pārtikas higiēnu Rīgas Tehniskā universitāte 43542 Tekstila un apģērbu tehnoloģija   - (Programma netika vērtēta, slēgta 30.01.2011.)    
678 19 19.Materiālzinātne, Ražošana un pārstrāde, izņemot Pārtikas higiēnu Rīgas Tehniskā universitāte 45524 Materiālzinātnes   1      
679 19 19.Materiālzinātne, Ražošana un pārstrāde, izņemot Pārtikas higiēnu Rīgas Tehniskā universitāte 45526 Materiālu nanotehnoloģijas   1      
680 19 19.Materiālzinātne, Ražošana un pārstrāde, izņemot Pārtikas higiēnu Rīgas Tehniskā universitāte 45542 Tekstila un apģērbu tehnoloģija   - (Programma netika vērtēta, slēgta 30.01.2011.)    
681 19 19.Materiālzinātne, Ražošana un pārstrāde, izņemot Pārtikas higiēnu Rīgas Tehniskā universitāte 46542 Apģērbu un tekstila tehnoloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6262 1      
682 19 19.Materiālzinātne, Ražošana un pārstrāde, izņemot Pārtikas higiēnu Rīgas Tehniskā universitāte 46543 Materiālu dizains un tehnoloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5547 1      
683 19 19.Materiālzinātne, Ražošana un pārstrāde, izņemot Pārtikas higiēnu Rīgas Tehniskā universitāte 51521 Apģērbu un tekstila tehnoloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6261 1      
684 19 19.Materiālzinātne, Ražošana un pārstrāde, izņemot Pārtikas higiēnu Rīgas Tehniskā universitāte 51521 Materiālzinātne http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5181 1      
685 19 19.Materiālzinātne, Ražošana un pārstrāde, izņemot Pārtikas higiēnu Rīgas Uzņēmējdarbības koledža 41541 Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5234 2      
686 20 20.Arhitektūra un būvniecība Latvijas Lauksaimniecības universitāte 41581 Zemes ierīcība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5567 3 (Pārtraukta studentu uzņemšana)    
687 20 20.Arhitektūra un būvniecība Latvijas Lauksaimniecības universitāte 42581 Ainavu arhitektūra un plānošana http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5836 1      
688 20 20.Arhitektūra un būvniecība Latvijas Lauksaimniecības universitāte 42581 Zemes ierīcība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5837 2      
689 20 20.Arhitektūra un būvniecība Latvijas Lauksaimniecības universitāte 42582 Būvniecība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5834 2      
690 20 20.Arhitektūra un būvniecība Latvijas Lauksaimniecības universitāte 42582 Būvniecība (b) http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5638 2      
691 20 20.Arhitektūra un būvniecība Latvijas Lauksaimniecības universitāte 43581 Zemes ierīcība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5634 -      
692 20 20.Arhitektūra un būvniecība Latvijas Lauksaimniecības universitāte 45581 Ainavu arhitektūra http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5640 1      
693 20 20.Arhitektūra un būvniecība Latvijas Lauksaimniecības universitāte 45581 Zemes ierīcība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5633 2      
694 20 20.Arhitektūra un būvniecība Latvijas Lauksaimniecības universitāte 45582 Būvzinātne http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5639 2      
695 20 20.Arhitektūra un būvniecība Latvijas Lauksaimniecības universitāte 45582 Hidroinženierzinātne http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5635 2      
696 20 20.Arhitektūra un būvniecība Latvijas Lauksaimniecības universitāte 51581 Ainavu arhitektūra http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6032 1      
697 20 20.Arhitektūra un būvniecība Latvijas Lauksaimniecības universitāte 51582 Būvzinātne http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6170 2      
698 20 20.Arhitektūra un būvniecība Latvijas Lauksaimniecības universitāte 51582 Hidroinženierzinātne http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6168 2      
699 20 20.Arhitektūra un būvniecība Latvijas Universitāte 47581 Telpiskās attīstības plānošana http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5590 1      
700 20 20.Arhitektūra un būvniecība Rēzeknes Augstskola 41582 Būvniecība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5499 1      
701 20 20.Arhitektūra un būvniecība Rīgas Celtniecības koledža 4158101 Arhitektūra http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=4878 2      
702 20 20.Arhitektūra un būvniecība Rīgas Celtniecības koledža 41582 Būvzinības http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5903 2      
703 20 20.Arhitektūra un būvniecība Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 43581 Arhitektūra http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6264 -      
704 20 20.Arhitektūra un būvniecība Rīgas Tehniskā universitāte 41582 Būvdarbu vadīšana   3 (Programma tiek uzlabota un tās īstenošanu paredzēts turpināt)    
705 20 20.Arhitektūra un būvniecība Rīgas Tehniskā universitāte 41582 Būvniecība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6017 2      
706 20 20.Arhitektūra un būvniecība Rīgas Tehniskā universitāte 42581 Ģeomātika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5813 1      
707 20 20.Arhitektūra un būvniecība Rīgas Tehniskā universitāte 42582 Būvniecība   1      
708 20 20.Arhitektūra un būvniecība Rīgas Tehniskā universitāte 42582 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5650 1      
709 20 20.Arhitektūra un būvniecība Rīgas Tehniskā universitāte 42582 Transportbūves http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6207 1      
710 20 20.Arhitektūra un būvniecība Rīgas Tehniskā universitāte 43581 Arhitektūra http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5770 1      
711 20 20.Arhitektūra un būvniecība Rīgas Tehniskā universitāte 45581 Arhitektūra http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5769 1      
712 20 20.Arhitektūra un būvniecība Rīgas Tehniskā universitāte 46581 Arhitektūra http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5767 2      
713 20 20.Arhitektūra un būvniecība Rīgas Tehniskā universitāte 46581 Ģeomātika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5814 1      
714 20 20.Arhitektūra un būvniecība Rīgas Tehniskā universitāte 46582 Būvniecība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6245 1      
715 20 20.Arhitektūra un būvniecība Rīgas Tehniskā universitāte 46582 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5651 1      
716 20 20.Arhitektūra un būvniecība Rīgas Tehniskā universitāte 46582 Transportbūves http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6248 2      
717 20 20.Arhitektūra un būvniecība Rīgas Tehniskā universitāte 51581 Arhitektūra http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5768 1      
718 20 20.Arhitektūra un būvniecība Rīgas Tehniskā universitāte 51582 Būvniecība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6015 1      
719 20 20.Arhitektūra un būvniecība Rīgas Tehniskā universitāte 51582 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6016 1      
720 20 20.Arhitektūra un būvniecība Vidzemes Augstskola 41582 Koka ēku celtniecība un ekobūves http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6318 3      
721 21 21.Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, Veterinārmedicīna un Pārtikas higiēna Latvijas Lauksaimniecības universitāte 41623 Mežsaimniecība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5464 - (Programma netika vērtēta, slēgta 31.12.2011.) 29.11.2012. Pievienota piebilde pie nevērtētās programmas
722 21 21.Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, Veterinārmedicīna un Pārtikas higiēna Latvijas Lauksaimniecības universitāte 42621 Lauksaimniecība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5465 1      
723 21 21.Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, Veterinārmedicīna un Pārtikas higiēna Latvijas Lauksaimniecības universitāte 42621 Lauksaimniecība (b) http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6415 1   29.11.2012. Pievienota saite uz AIKNC mājas lapu
724 21 21.Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, Veterinārmedicīna un Pārtikas higiēna Latvijas Lauksaimniecības universitāte 42623 Mežinženieris http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5843 1      
725 21 21.Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, Veterinārmedicīna un Pārtikas higiēna Latvijas Lauksaimniecības universitāte 42640 Veterinārmedicīna http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5597 1      
726 21 21.Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, Veterinārmedicīna un Pārtikas higiēna Latvijas Lauksaimniecības universitāte 43621 Lauksaimniecība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5485 1      
727 21 21.Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, Veterinārmedicīna un Pārtikas higiēna Latvijas Lauksaimniecības universitāte 43623 Mežzinātne http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5675 1      
728 21 21.Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, Veterinārmedicīna un Pārtikas higiēna Latvijas Lauksaimniecības universitāte 45621 Lauksaimniecība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5486 1      
729 21 21.Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, Veterinārmedicīna un Pārtikas higiēna Latvijas Lauksaimniecības universitāte 45623 Meža darbi un tehnika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5728 1      
730 21 21.Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, Veterinārmedicīna un Pārtikas higiēna Latvijas Lauksaimniecības universitāte 45623 Meža ekoloģija un mežkopība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5727 1      
731 21 21.Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, Veterinārmedicīna un Pārtikas higiēna Latvijas Lauksaimniecības universitāte 45623 Meža ekonomika un politika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5729 1      
732 21 21.Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, Veterinārmedicīna un Pārtikas higiēna Latvijas Lauksaimniecības universitāte 47621 Lauksaimniecība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5708 1      
733 21 21.Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, Veterinārmedicīna un Pārtikas higiēna Latvijas Lauksaimniecības universitāte 47640 Pārtikas higiēna http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5068 2      
734 21 21.Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, Veterinārmedicīna un Pārtikas higiēna Latvijas Lauksaimniecības universitāte 47640 Veterinārmedicīna http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5070 - (Prpgramma netika vērtēta, slēgta 31.12.2011.) 29.11.2012. Pievienota piebilde pie nevērtētās programmas
735 21 21.Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, Veterinārmedicīna un Pārtikas higiēna Latvijas Lauksaimniecības universitāte 51621 Lauksaimniecība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6054 1      
736 21 21.Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, Veterinārmedicīna un Pārtikas higiēna Latvijas Lauksaimniecības universitāte 51623 Mežzinātne http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6173 1      
737 21 21.Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, Veterinārmedicīna un Pārtikas higiēna Latvijas Lauksaimniecības universitāte 51640 Veterinārmedicīna http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5598 1      
738 21 21.Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, Veterinārmedicīna un Pārtikas higiēna Malnavas koledža 41621 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5165 1      
739 22 22.Veselības aprūpe Daugavpils medicīnas koledža 41721 Ārstniecība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5518 1      
740 22 22.Veselības aprūpe Daugavpils medicīnas koledža 41723 Māszinības http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5166 1      
741 22 22.Veselības aprūpe Daugavpils Universitāte 4272204 Fizioterapija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5212 1      
742 22 22.Veselības aprūpe Latvijas Lauksaimniecības universitāte 45722 Uzturzinātne http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5333 1      
743 22 22.Veselības aprūpe Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 42722 Fizioterapija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6278 2      
744 22 22.Veselības aprūpe Latvijas Universitāte 42721 Ārstniecība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5478 1      
745 22 22.Veselības aprūpe Latvijas Universitāte 42722 Radiogrāfija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6300 1      
746 22 22.Veselības aprūpe Latvijas Universitāte 42723 Māszinības http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6123 1      
747 22 22.Veselības aprūpe Latvijas Universitāte 43722 Optometrija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5808 1      
748 22 22.Veselības aprūpe Latvijas Universitāte 43725 Farmācija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5862 1      
749 22 22.Veselības aprūpe Latvijas Universitāte 45722 Optometrija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5794 1      
750 22 22.Veselības aprūpe Latvijas Universitāte 45722 Uzturzinātne http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5265 1      
751 22 22.Veselības aprūpe Latvijas Universitāte 45723 Māszinības http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5477 1      
752 22 22.Veselības aprūpe Latvijas Universitāte 45725 Farmācija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6146 1      
753 22 22.Veselības aprūpe Latvijas Universitāte 47722 Optometrija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6069 1      
754 22 22.Veselības aprūpe Latvijas Universitāte 48721 Medicīna http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5796 1      
755 22 22.Veselības aprūpe Latvijas Universitāte 51721 Medicīna un farmācija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5861 1      
756 22 22.Veselības aprūpe Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža 41721 Ārstniecība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5171 1      
757 22 22.Veselības aprūpe Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža 41722 Biomedicīnas laborants http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5173 1      
758 22 22.Veselības aprūpe Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža 41722 Estētiskā kosmetoloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6232 1      
759 22 22.Veselības aprūpe Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža 41722 Podoloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5670 1      
760 22 22.Veselības aprūpe Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža 41722 Radiologa asistents http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5317 1      
761 22 22.Veselības aprūpe Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža 41723 Māszinības http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6389 1      
762 22 22.Veselības aprūpe Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža 41721 Ārstniecība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5174 1      
763 22 22.Veselības aprūpe Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža 41723 Māszinības http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5175 1      
764 22 22.Veselības aprūpe Liepājas Universitāte 47722 Mūzikas terapija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6021 1      
765 22 22.Veselības aprūpe Rīgas 1. medicīnas koledža 41721 Ārstniecība (ar ārsta palīga kvalifikāciju) http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5420 1      
766 22 22.Veselības aprūpe Rīgas 1. medicīnas koledža 41721 Ārstniecība (ar vecmātes kvalifikāciju) http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5418 1      
767 22 22.Veselības aprūpe Rīgas 1. medicīnas koledža 41723 Māszinības http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5419 1      
768 22 22.Veselības aprūpe Rīgas 1. medicīnas koledža 41725 Farmācija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5517 1      
769 22 22.Veselības aprūpe Rīgas Stradiņa universitāte 41721 Ārsta palīgs   1      
770 22 22.Veselības aprūpe Rīgas Stradiņa universitāte 41721 Vecmāte http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6230 1      
771 22 22.Veselības aprūpe Rīgas Stradiņa universitāte 41723 Māszinības http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=4425 1      
772 22 22.Veselības aprūpe Rīgas Stradiņa universitāte 41724 Zobu higiēnists http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5707 1      
773 22 22.Veselības aprūpe Rīgas Stradiņa universitāte 42721 Medicīna http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5535 1      
774 22 22.Veselības aprūpe Rīgas Stradiņa universitāte 42721 Pediatrija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5536 1      
775 22 22.Veselības aprūpe Rīgas Stradiņa universitāte 42722 Audiologopēdija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5252 1      
776 22 22.Veselības aprūpe Rīgas Stradiņa universitāte 42722 Ergoterapija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5538 1      
777 22 22.Veselības aprūpe Rīgas Stradiņa universitāte 42722 Ortozēšana protezēšana http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5563 1      
778 22 22.Veselības aprūpe Rīgas Stradiņa universitāte 42723 Māszinības http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5533 1      
779 22 22.Veselības aprūpe Rīgas Stradiņa universitāte 42723 Vecmāte http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6230 1      
780 22 22.Veselības aprūpe Rīgas Stradiņa universitāte 42724 Zobārstniecība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5562 1      
781 22 22.Veselības aprūpe Rīgas Stradiņa universitāte 42725 Farmācija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5527 1      
782 22 22.Veselības aprūpe Rīgas Stradiņa universitāte 42725 Fizioterapija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6080 1      
783 22 22.Veselības aprūpe Rīgas Stradiņa universitāte 42726 Sabiedrības veselība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5531 1      
784 22 22.Veselības aprūpe Rīgas Stradiņa universitāte 43726 Veselības sports http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6065 1      
785 22 22.Veselības aprūpe Rīgas Stradiņa universitāte 45722 Audiologopēdija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5537 1      
786 22 22.Veselības aprūpe Rīgas Stradiņa universitāte 45722 Uzturzinātne http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5332 1      
787 22 22.Veselības aprūpe Rīgas Stradiņa universitāte 45723 Māszinības http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5532 1      
788 22 22.Veselības aprūpe Rīgas Stradiņa universitāte 45725,45720 Fizioterapija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5530 1      
789 22 22.Veselības aprūpe Rīgas Stradiņa universitāte 45726 Klīniskā farmācija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5528 1      
790 22 22.Veselības aprūpe Rīgas Stradiņa universitāte 45726 Sabiedrības veselība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6205 1      
791 22 22.Veselības aprūpe Rīgas Stradiņa universitāte 46721 Rezidentūra medicīnā http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5539 1      
792 22 22.Veselības aprūpe Rīgas Stradiņa universitāte 46722 Mākslas terapija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5429 1      
793 22 22.Veselības aprūpe Rīgas Stradiņa universitāte 51721 Medicīna http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=4448 1      
794 22 22.Veselības aprūpe Rīgas Stradiņa universitāte 51722 Farmācija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=4449 1      
795 22 22.Veselības aprūpe Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža 4172100 Ārstniecība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5167 1      
796 22 22.Veselības aprūpe Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža 4172300 Māszinības http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5168 1      
797 22 22.Veselības aprūpe SIA "Kosmetoloģijas koledža" 41722 Estētiskā kosmetoloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6104 2 (Vienīgās problēmas konstatētas starptautiskās sadarbības jomā)    
798 23 23.Sociālā labklājība Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskola 41763 Sociālās palīdzības organizators http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5893 2      
799 23 23.Sociālā labklājība Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskola 42762 Sociālais darbs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5147 2      
800 23 23.Sociālā labklājība Daugavpils medicīnas koledža 41762 Sociālā aprūpe http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5455 1      
801 23 23.Sociālā labklājība Daugavpils medicīnas koledža 41762 Sociālā rehabilitācija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5647 1      
802 23 23.Sociālā labklājība Daugavpils Universitāte 46762 Sociālais darbs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5520 -      
803 23 23.Sociālā labklājība Kristīgās vadības koledža 41763 Sociālās palīdzības organizēšana http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6270 1      
804 23 23.Sociālā labklājība Latvijas Kristīgā akadēmija 42762 Karitatīvais sociālais darbs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6249 1      
805 23 23.Sociālā labklājība Latvijas Universitāte 42762 Sociālais darbs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6197 1      
806 23 23.Sociālā labklājība Latvijas Universitāte 48762 Sociālais darbs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5783 1      
807 23 23.Sociālā labklājība Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža 41762 Sociālā aprūpe http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5170 1      
808 23 23.Sociālā labklājība Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža 41762 Sociālā rehabilitācija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5494 1      
809 23 23.Sociālā labklājība Liepājas Universitāte 41762 Sociālais aprūpētājs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5152 - (Tiks sagatavots Senāta lēmums par programmas slēgšanu (2012. gada decembrī)    
810 23 23.Sociālā labklājība Liepājas Universitāte 41762 Sociālais rehabilitētājs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5153 - (Tiks sagatavots Senāta lēmums par programmas slēgšanu (2012. gada decembrī)    
811 23 23.Sociālā labklājība Liepājas Universitāte 41763 Sociālās palīdzības organizators http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5154 - (Tiks sagatavots Senāta lēmums par programmas slēgšanu (2012. gada decembrī)    
812 23 23.Sociālā labklājība Liepājas Universitāte 42762 Sociālais darbinieks http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6109 1      
813 23 23.Sociālā labklājība Liepājas Universitāte 47762 Sociālais darbs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5156 1      
814 23 23.Sociālā labklājība Rēzeknes Augstskola 41762 Sociālais rehabilitētājs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5611 1      
815 23 23.Sociālā labklājība Rīgas Stradiņa universitāte 42762 Sociālais darbs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5226 1      
816 23 23.Sociālā labklājība Rīgas Stradiņa universitāte 46762 Sociālais darbs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5422 1      
817 23 23.Sociālā labklājība SIA Vadības un sociālā darba augstskola "Attīstība" 41762 Sociālā aprūpe http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6163 -      
818 23 23.Sociālā labklājība SIA Vadības un sociālā darba augstskola "Attīstība" 41762 Sociālā rehabilitācija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6162 -      
819 23 23.Sociālā labklājība SIA Vadības un sociālā darba augstskola "Attīstība" 41763 Sociālās palīdzības organizēšana http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6164 -      
820 23 23.Sociālā labklājība SIA Vadības un sociālā darba augstskola "Attīstība" 42762 Sociālais darbs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=4979 -      
821 23 23.Sociālā labklājība SIA Vadības un sociālā darba augstskola "Attīstība" 44762 Sociālais darbs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=4980 -      
822 23 23.Sociālā labklājība SIA Vadības un sociālā darba augstskola "Attīstība" 46762 Sociālais darbs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6024 -      
823 24 24.Viesnīcu un restorānu serviss un Tūrisma un atpūtas organizācija Alberta koledža 41812 Kultūras tūrisma vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6129 2      
824 24 24.Viesnīcu un restorānu serviss un Tūrisma un atpūtas organizācija Augstskola EIHSEBA 42812 Tūrisma vadība   3      
825 24 24.Viesnīcu un restorānu serviss un Tūrisma un atpūtas organizācija Baltijas Starptautiskā akadēmija 42812 Tūrisma un viesmīlības vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5958 2      
826 24 24.Viesnīcu un restorānu serviss un Tūrisma un atpūtas organizācija Baltijas Starptautiskā akadēmija 47812 Komunikāciju stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā   3 (Studiju programma ir jauna (licencēta 2011.gada decembrī) un tā tiek saturiski un strukturāli pilnveidota)    
827 24 24.Viesnīcu un restorānu serviss un Tūrisma un atpūtas organizācija Biznesa augstskola Turība 41811 Viesmīlības serviss http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5945 1      
828 24 24.Viesnīcu un restorānu serviss un Tūrisma un atpūtas organizācija Biznesa augstskola Turība 42812 Lietišķo un rekreatīvo pasākumu vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5985 1      
829 24 24.Viesnīcu un restorānu serviss un Tūrisma un atpūtas organizācija Biznesa augstskola Turība 42812 Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6266 1      
830 24 24.Viesnīcu un restorānu serviss un Tūrisma un atpūtas organizācija Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola 41345 Uzņēmējdarbība restorānu biznesā http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6228 2      
831 24 24.Viesnīcu un restorānu serviss un Tūrisma un atpūtas organizācija Latvijas Kultūras koledža 4181200 Tūrisma un atpūtas organizācija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5410 3      
832 24 24.Viesnīcu un restorānu serviss un Tūrisma un atpūtas organizācija Latvijas Lauksaimniecības universitāte 42811 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5480 2      
833 24 24.Viesnīcu un restorānu serviss un Tūrisma un atpūtas organizācija Liepājas Universitāte 42812 Tūrisma vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5343 2      
834 24 24.Viesnīcu un restorānu serviss un Tūrisma un atpūtas organizācija SIA "Biznesa vadības koledža" 41811 Tūrisma un viesnīcu serviss http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5604 2      
835 24 24.Viesnīcu un restorānu serviss un Tūrisma un atpūtas organizācija Sociālās integrācijas valsts aģentūra 41811 Viesnīcu servisa vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5632 1      
836 24 24.Viesnīcu un restorānu serviss un Tūrisma un atpūtas organizācija Vidzemes Augstskola 41811 Viesnīcu un restorānu vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5996 -      
837 24 24.Viesnīcu un restorānu serviss un Tūrisma un atpūtas organizācija Vidzemes Augstskola 4234517 Tūrisma organizācija un vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5392 1      
838 24 24.Viesnīcu un restorānu serviss un Tūrisma un atpūtas organizācija Vidzemes Augstskola 42812 Tūristu gids - ceļojumu un pasākumu organizators http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5628 1      
839 24 24.Viesnīcu un restorānu serviss un Tūrisma un atpūtas organizācija Vidzemes Augstskola 46345 Tūrisma stratēģiskā vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5662 1      
840 25 25.Transporta pakalpojumi Liepājas Jūrniecības koledža 41840 Jūras transports http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5830 - (Tika vērtēta kā viena SP kopā ar 41840 Kuģu vadīšana) 29.11.2012. no 2 uz -
841 25 25.Transporta pakalpojumi Liepājas Jūrniecības koledža 41840 Kuģu vadīšana http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6125 3   29.11.2012. no 2 uz 3
842 25 25.Transporta pakalpojumi Liepājas Jūrniecības koledža 41840 Starptautisko pārvadājumu organizācija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5323 3      
843 25 25.Transporta pakalpojumi Rīgas Aeronavigācijas institūts 42840 Gaisa transporta kustības vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5489 3      
844 25 25.Transporta pakalpojumi Rīgas Aeronavigācijas institūts 42840 Starptautisko pārvadājumu organizācija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5490 2      
845 25 25.Transporta pakalpojumi Rīgas Tehniskā koledža 41345 Telemātika un loģistika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6295 1 (Tika vērtēta kā viena SP kopā ar 41840 Pasta pakalpojumi) 18.02.2013. Pievienots komentārs
846 25 25.Transporta pakalpojumi Rīgas Tehniskā koledža 41840 Pasta pakalpojumi http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6210 1      
847 25 25.Transporta pakalpojumi Transporta un sakaru institūts 42840 Uzņēmējdarbības vadība transportā http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5885 1      
848 26 26.Vides aizsardzība Daugavpils Universitāte 43850 Vides zinātne http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5041 1      
849 26 26.Vides aizsardzība Daugavpils Universitāte 46850 Vides plānošana http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5974 1      
850 26 26.Vides aizsardzība Latvijas Lauksaimniecības universitāte 42850 Vide un ūdenssaimniecība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5835 2      
851 26 26.Vides aizsardzība Latvijas Lauksaimniecības universitāte 45850 Vides inženierzinātne http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6169 2      
852 26 26.Vides aizsardzība Latvijas Lauksaimniecības universitāte 51580 Vides inženierzinātne http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6167 2      
853 26 26.Vides aizsardzība Latvijas Universitāte 43850 Vides zinātne http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5689 1      
854 26 26.Vides aizsardzība Latvijas Universitāte 45850 Vides pārvaldība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6240 3 (Apliecinājusi gatavību veikt saturiskas un strukturālas izmaiņas studiju programmā)    
855 26 26.Vides aizsardzība Latvijas Universitāte 45850 Vides zinātne http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5690 1      
856 26 26.Vides aizsardzība Latvijas Universitāte 51422 Vides zinātne http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5691 1      
857 26 26.Vides aizsardzība Liepājas Universitāte 42850 Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija   2      
858 26 26.Vides aizsardzība Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža 41850 Vides aizsardzības tehnoloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5622 1      
859 26 26.Vides aizsardzība Rīgas Tehniskā universitāte 43850 Vides zinātne http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6138 1      
860 26 26.Vides aizsardzība Rīgas Tehniskā universitāte 45850 Vides zinātne http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6137 1      
861 26 26.Vides aizsardzība Rīgas Tehniskā universitāte 51850 Vides zinātne http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5297 1      
862 27 27.Civilā un militārā aizsardzība Biznesa augstskola Turība 41861 Organizācijas drošība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5732 2      
863 27 27.Civilā un militārā aizsardzība Daugavpils Universitāte 41861 Civilā drošība un aizsardzība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6120 2      
864 27 27.Civilā un militārā aizsardzība Daugavpils Universitāte 47862 Darba aizsardzība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6060 1      
865 27 27.Civilā un militārā aizsardzība Latvijas Lauksaimniecības universitāte 48862 Darba aizsardzība un drošība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6023 1      
866 27 27.Civilā un militārā aizsardzība Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija 42863 Gaisa spēku militārā vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5984 1      
867 27 27.Civilā un militārā aizsardzība Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija 42863 Jūras spēku militārā vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5983 1      
868 27 27.Civilā un militārā aizsardzība Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija 42863 Sauszemes spēku militārā vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5982 1      
869 27 27.Civilā un militārā aizsardzība Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija 46862 Komandējošā sastāva virsnieks http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5872 1      
870 27 27.Civilā un militārā aizsardzība Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija 46863 Militārā vadība un drošība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6122 1      
871 27 27.Civilā un militārā aizsardzība Latvijas Universitāte 47862 Darba vides aizsardzība un ekspertīze http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6214 1      
872 27 27.Civilā un militārā aizsardzība Rēzeknes Augstskola 42861 Robežapsardze   1      
873 27 27.Civilā un militārā aizsardzība Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 41862 Darba aizsardzība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6063 - (Studiju programma nav pieteikta vērtēšanai, jo programma tiks īstenota līdz akreditācijas termiņa beigām, t.i., 31.12.2017.)    
874 27 27.Civilā un militārā aizsardzība Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 41862 Darba aizsardzība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5723 -      
875 27 27.Civilā un militārā aizsardzība Rīgas Tehniskā universitāte 41861 Muitas un nodokļu administrēšana http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5097 1      
876 27 27.Civilā un militārā aizsardzība Rīgas Tehniskā universitāte 42861 Muitas un nodokļu administrēšana http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5096 1      
877 27 27.Civilā un militārā aizsardzība Rīgas Tehniskā universitāte 42862 Drošības inženierija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6317 1      
878 27 27.Civilā un militārā aizsardzība Rīgas Tehniskā universitāte 46861 Muitas un nodokļu administrēšana http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5099 1      
879 27 27.Civilā un militārā aizsardzība Rīgas Tehniskā universitāte 46862 Darba aizsardzība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5098 1      
880 27 27.Civilā un militārā aizsardzība Rīgas Tehniskā universitāte 46862 Ugunsdrošība un civilā aizsardzība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5403 1      
881 27 27.Civilā un militārā aizsardzība Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža 41861 Ugunsdrošība un ugunsdzēsība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6094 1      
882 27 27.Civilā un militārā aizsardzība Valsts policijas koledža 41861 Policijas darbs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6083 1      
883 27 27.Civilā un militārā aizsardzība Valsts robežsardzes koledža 41861 Robežapsardze http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=4914 1      
884 28 28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde) Alberta koledža 41481 Informācijas tehnoloģijas http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6231 2      
885 28 28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde) Augstskola EIHSEBA 42481 Datorzinātne   -      
886 28 28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde) Baltijas Starptautiskā akadēmija 43481 Mikroelektronisko čipu datorvadības projektēšana http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5722 3 (Studiju programma tiek saturiski un strukturāli pilnveidota)    
887 28 28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde) Daugavpils Universitāte 42481 Informācijas tehnoloģijas http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5437 1      
888 28 28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde) Daugavpils Universitāte 43481 Datorzinātnes http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5525 1      
889 28 28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde) Daugavpils Universitāte 45481 Datorzinātnes http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6026 1      
890 28 28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde) Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola 42481 Informācijas sistēmas http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5871 2      
891 28 28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde) Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola 46481 Datorsistēmas http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5400 2      
892 28 28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde) Jēkabpils Agrobiznesa koledža 41525 Datorsistēmu un datortīklu administrēšana http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6019 2      
893 28 28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde) Latvijas Lauksaimniecības universitāte 425260 Programmēšana http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5287 1      
894 28 28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde) Latvijas Lauksaimniecības universitāte 43526 Datorvadība un datorzinātne http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5878 1      
895 28 28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde) Latvijas Lauksaimniecības universitāte 45526 Informācijas tehnoloģijas http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5620 1      
896 28 28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde) Latvijas Lauksaimniecības universitāte 51526 Informācijas tehnoloģijas http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5493 1      
897 28 28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde) Latvijas Universitāte 41481 Programmēšana un datortīklu administrēšana http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5369 1      
898 28 28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde) Latvijas Universitāte 43481 Datorzinātnes http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5361 1      
899 28 28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde) Latvijas Universitāte 45481 Datorzinātnes http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5362 1      
900 28 28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde) Latvijas Universitāte 51481 Datorzinātnes http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5363 1      
901 28 28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde) Liepājas Universitāte 43481 Datorzinātnes http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5578 1      
902 28 28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde) Liepājas Universitāte 47481 Informācijas tehnoloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5454 1      
903 28 28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde) Liepājas Universitāte 51481 E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5706 1      
904 28 28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde) Rēzeknes Augstskola 42481 Programmēšanas inženieris http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5541 1      
905 28 28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde) Rēzeknes Augstskola 47481 Datorsistēmas http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6092 2      
906 28 28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde) Rēzeknes Augstskola 51482 Sociotehnisko sistēmu modelēšana http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6299 1      
907 28 28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde) Rīgas Aeronavigācijas institūts 41523 Elektronisko iekārtu apkalpošana http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5225 2      
908 28 28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde) Rīgas Tehniskā koledža 41481 Informācijas tehnoloģijas http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5969 2      
909 28 28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde) Rīgas Tehniskā koledža 41523 Telekomunikācijas http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6212 1      
910 28 28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde) Rīgas Tehniskā universitāte 41481 Datorsistēmas http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6267 1      
911 28 28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde) Rīgas Tehniskā universitāte 42460 Finanšu inženierija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5993 1      
912 28 28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde) Rīgas Tehniskā universitāte 42481 Datorsistēmas http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6190 1      
913 28 28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde) Rīgas Tehniskā universitāte 43481 Datorsistēmas http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5750 1      
914 28 28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde) Rīgas Tehniskā universitāte 43481 Informācijas tehnoloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5739 1      
915 28 28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde) Rīgas Tehniskā universitāte 43481 Intelektuālas robotizētas sistēmas http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6224 1      
916 28 28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde) Rīgas Tehniskā universitāte 43523 Automātika un datortehnika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5741 1      
917 28 28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde) Rīgas Tehniskā universitāte 43523 Telekomunikācijas http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5754 1      
918 28 28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde) Rīgas Tehniskā universitāte 45481 Biznesa informātika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6131 1      
919 28 28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde) Rīgas Tehniskā universitāte 45481 Datorsistēmas http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5749 1      
920 28 28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde) Rīgas Tehniskā universitāte 45481 Informācijas tehnoloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5740 1      
921 28 28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde) Rīgas Tehniskā universitāte 45481 Intelektuālas robotizētas sistēmas http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6225 1      
922 28 28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde) Rīgas Tehniskā universitāte 45523 Automātika un datortehnika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6208 1      
923 28 28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde) Rīgas Tehniskā universitāte 45523 Telekomunikācijas http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5753 1      
924 28 28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde) Rīgas Tehniskā universitāte 46481 Datorsistēmas http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6191 1      
925 28 28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde) Rīgas Tehniskā universitāte 46481 Informācijas tehnoloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5290 1      
926 28 28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde) Rīgas Tehniskā universitāte 46523 Automātika un datortehnika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5432 1      
927 28 28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde) Rīgas Tehniskā universitāte 51481 Datorsistēmas http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5748 1      
928 28 28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde) Rīgas Tehniskā universitāte 51481 E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5705 2      
929 28 28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde) Rīgas Tehniskā universitāte 51481 Informācijas tehnoloģija http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6203 1      
930 28 28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde) Rīgas Tehniskā universitāte 51523 Automātika un datortehnika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6209 1      
931 28 28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde) Rīgas Tehniskā universitāte 51523 Telekomunikācijas http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6218 1      
932 28 28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde) SIA "Latvijas Biznesa koledža" 41481 Programmēšana un datortīklu administrēšana http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6040 2      
933 28 28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde) Sociālās integrācijas valsts aģentūra 41481 Informācijas tehnoloģijas http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5838 1      
934 28 28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde) Sociālās integrācijas valsts aģentūra 41481 Lietišķo sistēmu programmatūra http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6103 1      
935 28 28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde) Transporta un sakaru institūts 43481 Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5879 1      
936 28 28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde) Transporta un sakaru institūts 45481 Dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5884 1      
937 28 28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde) Transporta un sakaru institūts 45526 Informācijas sistēmu vadība http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6098 2      
938 28 28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde) Transporta un sakaru institūts 51526 Telemātika un loģistika http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6089 1      
939 28 28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde) Ventspils Augstskola 41481 Informācijas tehnoloģijas http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5159 -      
940 28 28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde) Ventspils Augstskola 43481 Datorzinātnes http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5158 1      
941 28 28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde) Ventspils Augstskola 45481 Dabaszinātņu maģistra studiju programma datorzinātnēs (Datorzinātnes matemātiskie pamati un satelītinformācijas datu apstrādes sistēmas) http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5331 1      
942 28 28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde) Vidzemes Augstskola 41481 Informācijas tehnoloģijas http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5425 1      
943 28 28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde) Vidzemes Augstskola 42481 Informācijas tehnoloģijas http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6221 1      
944 28 28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde) Vidzemes Augstskola 46482 Sociotehnisku sistēmu modelēšana http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5483 1      
945 28 28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde) Vidzemes Augstskola 51482 Sociotehnisko sistēmu modelēšana http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6298 1      

 

 

 
www.clarus.lv