logoLejuplādēt tabulu MS Excel formātā


Eiropas Sociālā fonda projekts "Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai, Nr.2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001"
Augstskola Virziens Studiju programmas
Alberta koledža  9.Ekonomika  41342 Mārketings un tā inovācijas
Alberta koledža  10.Informācijas un komunikācijas zinātnes  41342 Sabiedriskās attiecības
Alberta koledža  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  41345 Iestāžu darba organizācija un vadība
Alberta koledža  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  41345 Izklaides industrijas vadība un producēšana
Alberta koledža  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  41345 Uzņēmējdarbība
Alberta koledža  24.Viesnīcu un restorānu serviss un Tūrisma un atpūtas organizācija  41812 Kultūras tūrisma vadība
Alberta koledža  28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde)  41481 Informācijas tehnoloģijas
Augstskola EIHSEBA 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  42345 (6450) Uzņēmējdarbības vadība 
Augstskola EIHSEBA 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  47345 (6433) Lielo un vidējo uzņēmumu vadība 
Augstskola EIHSEBA 24.Viesnīcu un restorānu serviss un Tūrisma un atpūtas organizācija  42812 (6461) Tūrisma vadība
Augstskola EIHSEBA 28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde)  42481 (6452) Datorzinātne
Augstskola EIHSEBA  12.Tiesību zinātne  42380 (6431) Jurisprudence 
Augstskola EIHSEBA  12.Tiesību zinātne  47380 (6432) Tiesību zinātne 
Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskola  7.Psiholoģija  42310 Psiholoģija
Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskola  7.Psiholoģija  46310 Psiholoģija
Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskola  9.Ekonomika  42345 Eiropas ekonomika un bizness
Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskola  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  46345 Cilvēku resursu vadīšana
Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskola  23.Sociālā labklājība  41763 Sociālās palīdzības organizators
Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskola  23.Sociālā labklājība  42762 Sociālais darbs
Baltijas Starptautiskā akadēmija  2.Mākslas  41214 Vides dizains
Baltijas Starptautiskā akadēmija  2.Mākslas  42214 Datordizains
Baltijas Starptautiskā akadēmija  2.Mākslas  46214 Dizains
Baltijas Starptautiskā akadēmija  6.Tulkošana  42222 Rakstveida un mutvārdu tulkošana
Baltijas Starptautiskā akadēmija  8.Socioloģija, politoloģija, antropoloģija  43310 Eiropas studijas
Baltijas Starptautiskā akadēmija  8.Socioloģija, politoloģija, antropoloģija  45310 Eiropas studijas
Baltijas Starptautiskā akadēmija  9.Ekonomika  42343 Finanšu vadība
Baltijas Starptautiskā akadēmija  9.Ekonomika  47343 (6449) Starptautiskās finanses
Baltijas Starptautiskā akadēmija  9.Ekonomika  51310 Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika
Baltijas Starptautiskā akadēmija  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  41345 Mazā un vidējā biznesa vadība
Baltijas Starptautiskā akadēmija  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  42345 Kultūras vadība
Baltijas Starptautiskā akadēmija  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  42345 Sabiedriskās attiecības
Baltijas Starptautiskā akadēmija  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  42345 Uzņēmējdarbība
Baltijas Starptautiskā akadēmija  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  46345 Cilvēku resursu vadīšana
Baltijas Starptautiskā akadēmija  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  46345 Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana
Baltijas Starptautiskā akadēmija  12.Tiesību zinātne  41380 Tiesību zinātne
Baltijas Starptautiskā akadēmija  12.Tiesību zinātne  42380 Tiesību zinātne
Baltijas Starptautiskā akadēmija  12.Tiesību zinātne  46380 Privāttiesības
Baltijas Starptautiskā akadēmija  12.Tiesību zinātne  51380 (6290) Juridiskā zinātne
Baltijas Starptautiskā akadēmija  24.Viesnīcu un restorānu serviss un Tūrisma un atpūtas organizācija  42812 Tūrisma un viesmīlības vadība
Baltijas Starptautiskā akadēmija  24.Viesnīcu un restorānu serviss un Tūrisma un atpūtas organizācija  47812 (6453) Komunikāciju stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā
Baltijas Starptautiskā akadēmija  28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde)  43481 Mikroelektronisko čipu datorvadības projektēšana
Banku augstskola  9.Ekonomika  41343 Banku darbība
Banku augstskola  9.Ekonomika  41344 Grāmatvedība un finanses
Banku augstskola  9.Ekonomika  42343 Finanses
Banku augstskola  9.Ekonomika  42343 Risku vadība un apdrošināšana
Banku augstskola  9.Ekonomika  46343 Finanses
Banku augstskola  9.Ekonomika  46343 Privātkapitāla pārvaldīšana
Banku augstskola  9.Ekonomika  46343 Starptautiskās finanses un banku darbība
Banku augstskola  9.Ekonomika  47343 Finanšu vadība
Banku augstskola  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  41345 Uzņēmējdarbība
Banku augstskola  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  42345 Inovācijas un produktu attīstība uzņēmējdarbībā
Banku augstskola  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  42345 Uzņēmējdarbības vadīšana
Banku augstskola  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  46345 Uzņēmumu vadīšana radošajās industrijās
Banku augstskola  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  47345 (6158) Inovatīvā uzņēmējdarbība
Banku augstskola  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  47345 Uzņēmējdarbības vadīšana
Banku augstskola  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  51345 Starpaugstskolu doktora studiju programma "Biznesa vadība"
Biznesa augstskola Turība 7.Psiholoģija  42310 Uzņēmējdarbības ekonomika
Biznesa augstskola Turība 10.Informācijas un komunikācijas zinātnes  41342 Sabiedriskās attiecības
Biznesa augstskola Turība 10.Informācijas un komunikācijas zinātnes  42342 Sabiedriskās attiecības
Biznesa augstskola Turība 10.Informācijas un komunikācijas zinātnes  42345 Starptautiskās komunikācijas vadība
Biznesa augstskola Turība 10.Informācijas un komunikācijas zinātnes  46342 Sabiedriskās attiecības
Biznesa augstskola Turība 10.Informācijas un komunikācijas zinātnes  51321 Komunikācijas vadība
Biznesa augstskola Turība 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  41342 Mārketings un tirdzniecība
Biznesa augstskola Turība 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  41342 Reklāma uzņēmējdarbībā
Biznesa augstskola Turība 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  41344 Finanses un grāmatvedība
Biznesa augstskola Turība 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  42342 Mārketinga un tirdzniecības vadība
Biznesa augstskola Turība 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  42345 Uzņēmējdarbības vadība
Biznesa augstskola Turība 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  46345 Biznesa vadība un attīstība
Biznesa augstskola Turība 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  46345 Publiskā pārvalde
Biznesa augstskola Turība 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  46345 Tūrisma stratēģiskā vadība
Biznesa augstskola Turība 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  46345 Uzņēmējdarbības vadība
Biznesa augstskola Turība 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  51345 Uzņēmējdarbības vadība
Biznesa augstskola Turība 12.Tiesību zinātne  41380 Tiesību zinātnes
Biznesa augstskola Turība 12.Tiesību zinātne  42380 Tiesību zinātnes
Biznesa augstskola Turība 12.Tiesību zinātne  46380 Tiesību zinātnes
Biznesa augstskola Turība 12.Tiesību zinātne  51380 Juridiskā zinātne
Biznesa augstskola Turība 24.Viesnīcu un restorānu serviss un Tūrisma un atpūtas organizācija  41811 Viesmīlības serviss
Biznesa augstskola Turība 24.Viesnīcu un restorānu serviss un Tūrisma un atpūtas organizācija  42812 Lietišķo un rekreatīvo pasākumu vadība
Biznesa augstskola Turība 24.Viesnīcu un restorānu serviss un Tūrisma un atpūtas organizācija  42812 Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība
Biznesa augstskola Turība  27.Civilā un militārā aizsardzība  41861 Organizācijas drošība
Daugavpils medicīnas koledža  22.Veselības aprūpe  41721 Ārstniecība
Daugavpils medicīnas koledža  22.Veselības aprūpe  41723 Māszinības
Daugavpils medicīnas koledža  23.Sociālā labklājība  41762 Sociālā aprūpe
Daugavpils medicīnas koledža  23.Sociālā labklājība  41762 Sociālā rehabilitācija
Daugavpils Universitāte 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  41141 Profesionālās izglītības skolotājs
Daugavpils Universitāte 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  42141 Mājturības skolotājs
Daugavpils Universitāte 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  42141 Mūzikas skolotājs
Daugavpils Universitāte 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  42141 Pamatizglītības skolotājs
Daugavpils Universitāte 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  42141 Pirmsskolas skolotājs
Daugavpils Universitāte 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  42141 Profesionālās izglītības mūzikas skolotājs
Daugavpils Universitāte 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  42141 Speciālās izglītības skolotājs
Daugavpils Universitāte 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  42141 Sporta skolotājs
Daugavpils Universitāte 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  45142 Pedagoģija 
Daugavpils Universitāte 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  46141 Sociālo zinību skolotājs
Daugavpils Universitāte 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  46141 Svešvalodu skolotājs
Daugavpils Universitāte 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  46141 Vidējās izglītības skolotājs
Daugavpils Universitāte 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  47141 Profesionālās izglītības mūzikas skolotājs
Daugavpils Universitāte 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  47142 Karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists
Daugavpils Universitāte 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  51141 Pedagoģija
Daugavpils Universitāte 16.Fizika, matemātika un statistika 43440 Fizika 
Daugavpils Universitāte 16.Fizika, matemātika un statistika 43460 Matemātika 
Daugavpils Universitāte 16.Fizika, matemātika un statistika 45440 Fizika
Daugavpils Universitāte 16.Fizika, matemātika un statistika 45460 Matemātika
Daugavpils Universitāte 16.Fizika, matemātika un statistika 51440 Cietvielu fizika
Daugavpils Universitāte 16.Fizika, matemātika un statistika 51460 Matemātika
Daugavpils Universitāte 26.Vides aizsardzība  43850 Vides zinātne
Daugavpils Universitāte 26.Vides aizsardzība  46850 Vides plānošana
Daugavpils Universitāte  2.Mākslas  42211 Māksla
Daugavpils Universitāte  2.Mākslas  42214 Datordizains
Daugavpils Universitāte  2.Mākslas  42345 Mākslas menedžments
Daugavpils Universitāte  2.Mākslas  46210 Māksla
Daugavpils Universitāte  4.Vēsture un filozofija 43224 Vēsture
Daugavpils Universitāte  4.Vēsture un filozofija 45224 Kultūras vēsture un teorija
Daugavpils Universitāte  4.Vēsture un filozofija 45224 Vēsture
Daugavpils Universitāte  4.Vēsture un filozofija 51224 Vēsture
Daugavpils Universitāte  5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas  43222 Austrumeiropas kultūras un biznesa sakari
Daugavpils Universitāte  5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas  43222 Austrumeiropas kultūras un biznesa sakari
Daugavpils Universitāte  5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas  43222 Filoloģija
Daugavpils Universitāte  5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas  43222 Filoloģija
Daugavpils Universitāte  5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas  45222 Filoloģija
Daugavpils Universitāte  5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas  45222 Filoloģija 
Daugavpils Universitāte  5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas  51222 Literatūrzinātne
Daugavpils Universitāte  5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas  51222 Literatūrzinātne
Daugavpils Universitāte  5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas  51225 Valodniecība
Daugavpils Universitāte  6.Tulkošana  46222 Tulkotājs
Daugavpils Universitāte  6.Tulkošana  46222 Tulks, tulkotājs
Daugavpils Universitāte  7.Psiholoģija  43310 Psiholoģija
Daugavpils Universitāte  7.Psiholoģija  45310 Psiholoģija
Daugavpils Universitāte  7.Psiholoģija  47310 Izglītības psihologs
Daugavpils Universitāte  7.Psiholoģija  51310 Psiholoģija
Daugavpils Universitāte  8.Socioloģija, politoloģija, antropoloģija  43310 Socioloģija
Daugavpils Universitāte  9.Ekonomika  43310 Ekonomika 
Daugavpils Universitāte  9.Ekonomika  45310 Ekonomika
Daugavpils Universitāte  9.Ekonomika  51310 Ekonomika
Daugavpils Universitāte  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  46345 Starpkultūru attiecības
Daugavpils Universitāte  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  47345 Sabiedrības un iestāžu vadība
Daugavpils Universitāte  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  47345 Uzņēmējdarbības vadība
Daugavpils Universitāte  12.Tiesību zinātne  42380 Tiesību zinātne
Daugavpils Universitāte  12.Tiesību zinātne  46380 Tiesību zinātne
Daugavpils Universitāte  12.Tiesību zinātne  51380 (6460) Juridiskā zinātne
Daugavpils Universitāte  13.Dzīvās dabas zinātnes  43420 (5699) Bioloģija 
Daugavpils Universitāte  13.Dzīvās dabas zinātnes  45420 (6277) Bioloģija 
Daugavpils Universitāte  13.Dzīvās dabas zinātnes  51420 (4913) Bioloģija 
Daugavpils Universitāte  22.Veselības aprūpe  42722 Fizioterapija
Daugavpils Universitāte  23.Sociālā labklājība  46762 Sociālais darbs
Daugavpils Universitāte  27.Civilā un militārā aizsardzība  41861 Civilā drošība un aizsardzība
Daugavpils Universitāte  27.Civilā un militārā aizsardzība  46862 Darba aizsardzība
Daugavpils Universitāte  28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde)  42481 Informācijas tehnoloģijas
Daugavpils Universitāte  28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde)  43481 Datorzinātnes
Daugavpils Universitāte  28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde)  45481 Datorzinātnes 
Ekonomikas un kultūras augstskola 6.Tulkošana  42222 Tulkošana
Ekonomikas un kultūras augstskola 9.Ekonomika  42344 Grāmatvedība un audits
Ekonomikas un kultūras augstskola 9.Ekonomika  42345 (43310) Uzņēmējdarbības ekonomika un vadība
Ekonomikas un kultūras augstskola  2.Mākslas  42214 Interjera dizains
Ekonomikas un kultūras augstskola  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  41217 (41345) Izklaides un atpūtas industrijas vadība
Ekonomikas un kultūras augstskola  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  41345 Radošais mārketings un pārdošanas vadība
Ekonomikas un kultūras augstskola  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  42345 Kultūras vadība
Ekonomikas un kultūras augstskola  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  43345 Vadības zinības
Ekonomikas un kultūras augstskola  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  45345 Biznesa vadība
Grāmatvedības un finanšu koledža  9.Ekonomika  41344 Grāmatvedība un finanses
Grāmatvedības un finanšu koledža  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  41345 Sabiedrības pārvaldes speciālists
Grāmatvedības un finanšu koledža  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  41345 Uzņēmējdarbība un finanses
Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola 24.Viesnīcu un restorānu serviss un Tūrisma un atpūtas organizācija  41345 (6228) Uzņēmējdarbība restorānu biznesā
Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola  2.Mākslas  41214 Vides dizains
Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola  9.Ekonomika  41342 Tirdzniecība un tirgvedība
Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola  9.Ekonomika  41343 (6313) Finanses un banku lietas
Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola  9.Ekonomika  41343 (6314) Apdrošināšana
Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  41345 Kultūras projektu vadība
Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  41345 Uzņēmējdarbība nekustamā īpašuma sfērā
Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  41345 Uzņēmējdarbība restorānu biznesā
Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  42345 Tūrisma uzņēmējdarbības vadītājs
Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  42345 Uzņēmējdarbības vadība
Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  46345 Starptautiskās tirdzniecības tirgvedība
Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  47345 Uzņēmējdarbības vadība
Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  51345 Uzņēmējdarbības vadība
Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola  28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde)  42481 Informācijas sistēmas
Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola  28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde)  46481 Datorsistēmas
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  42141 Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  42141 Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija  2.Mākslas  42212 (6297) Mūzika un skatuves māksla
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija  2.Mākslas  42212 Diriģēšana 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija  2.Mākslas  42212 Horeogrāfija
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija  2.Mākslas  42212 Instrumentālā mūzika
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija  2.Mākslas  42212 Kompozīcija
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija  2.Mākslas  42212 Mūzikas vēsture un teorija
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija  2.Mākslas  42212 Vokālā mūzika
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija  2.Mākslas  45212 Mūzika 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija  2.Mākslas  46212 Horeogrāfija
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija  2.Mākslas  47212 Mūzika
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija  2.Mākslas  51212 Muzikoloģija
Jēkabpils Agrobiznesa koledža  9.Ekonomika  41344 Grāmatvedība un finanses
Jēkabpils Agrobiznesa koledža  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  41345 Komercdarbība (uzņēmējdarbība)
Jēkabpils Agrobiznesa koledža  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  41345 Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana
Jēkabpils Agrobiznesa koledža  28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde)  41525 Datorsistēmu un datortīklu administrēšana
Juridiskā koledža 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  41345 Cilvēku resursu vadība
Juridiskā koledža 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  41345 Komerczinības
Juridiskā koledža 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  41345 Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana
Juridiskā koledža 12.Tiesību zinātne  41380 Tiesību zinātnes
Kristīgās vadības koledža  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  41345 Uzņēmējdarbības vadība
Kristīgās vadības koledža  23.Sociālā labklājība  41763 Sociālās palīdzības organizēšana
Laterāna Pontifikālās universitātes filiāle Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts  3.Reliģija un teoloģija  43221 Reliģija
Laterāna Pontifikālās universitātes filiāle Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts  3.Reliģija un teoloģija  46141 Reliģija
Laterāna Pontifikālās universitātes filiāle Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts  3.Reliģija un teoloģija  46141 Reliģija
Laterāna Pontifikālās universitātes filiāle Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts  3.Reliģija un teoloģija  46221 (6430) Profesionālā maģistra studiju programma „Reliģija” ar kvalifikāciju „pastorālais konsultants”
Laterāna Pontifikālās universitātes filiāle Rīgas Teoloģijas institūts  3.Reliģija un teoloģija  42221 Teoloģija
Latvijas Jūras akadēmija  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  42345 Ostu un kuģošanas vadība
Latvijas Jūras akadēmija  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  42349 Ostu vadīšana 
Latvijas Jūras akadēmija  17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības  41525 Kuģu mehānika
Latvijas Jūras akadēmija  17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības  41525 Kuģu vadīšana
Latvijas Jūras akadēmija  17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības  42525 Jūras transports - kuģa elektroautomātika
Latvijas Jūras akadēmija  17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības  42525 Jūras transports - kuģa mehānika
Latvijas Jūras akadēmija  17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības  42525 Jūras transports - kuģa vadīšana
Latvijas Jūras akadēmija  17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības  44525 Kuģu mehānika
Latvijas Jūras akadēmija  17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības  44525 Kuģu vadīšana
Latvijas Jūras akadēmija  17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības  46525 Jūras transports
Latvijas Kristīgā akadēmija  2.Mākslas  43211 Bībeles māksla
Latvijas Kristīgā akadēmija  3.Reliģija un teoloģija  43221 Teoloģija
Latvijas Kristīgā akadēmija  3.Reliģija un teoloģija  45221 Teoloģija
Latvijas Kristīgā akadēmija  10.Informācijas un komunikācijas zinātnes  42345 Sabiedriskās attiecības
Latvijas Kristīgā akadēmija  23.Sociālā labklājība  42762 Karitatīvais sociālais darbs
Latvijas Kultūras akadēmija  2.Mākslas  44212 Mākslas
Latvijas Kultūras akadēmija  2.Mākslas  46212 Mākslas
Latvijas Kultūras akadēmija  2.Mākslas  51212 Mākslas
Latvijas Kultūras koledža  2.Mākslas  41212 Laikmetīgā deja
Latvijas Kultūras koledža  10.Informācijas un komunikācijas zinātnes  41321 Bibliotēkzinātne un informācija
Latvijas Kultūras koledža  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  41345 Mākslas institūciju pārvaldība
Latvijas Kultūras koledža  24.Viesnīcu un restorānu serviss un Tūrisma un atpūtas organizācija  4181200 Tūrisma un atpūtas organizācija
Latvijas Lauksaimniecības universitāte 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  41141 Profesionālās izglītības skolotājs
Latvijas Lauksaimniecības universitāte 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  42141 Mājas vide un informātika izglītībā
Latvijas Lauksaimniecības universitāte 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  42141 Mājas vide un vizuālā māksla izglītībā
Latvijas Lauksaimniecības universitāte 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  45142 Pedagoģija 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  46142 Karjeras konsultants
Latvijas Lauksaimniecības universitāte 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  51142 Pedagoģija
Latvijas Lauksaimniecības universitāte 24.Viesnīcu un restorānu serviss un Tūrisma un atpūtas organizācija  42345 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  8.Socioloģija, politoloģija, antropoloģija  43310 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  8.Socioloģija, politoloģija, antropoloģija  45310 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  9.Ekonomika  43310 Ekonomika 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  9.Ekonomika  45310 Ekonomika
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  9.Ekonomika  47343 Finanšu vadība
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  9.Ekonomika  51310 Agrārā un reģionālā ekonomika
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  41345 Komerczinības
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  42345 Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  42345 Komercdarbība un uzņēmuma vadība
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  42345 Sabiedrības pārvalde
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  47345 Projektu vadība
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  47345 Sabiedrības pārvalde
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  47345 Uzņēmējdarbības vadība
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības  41525 Tehniskais eksperts
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības  42521 Mašīnu projektēšana un ražošana
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības  43525 Lauksaimniecības inženierzinātne
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības  45525 Lauksaimniecības inženierzinātne
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības  51525 Lauksaimniecības inženierzinātne
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  18.Enerģētika, izņemot siltumenerģētiku un siltumtehniku, Elektronika un automātika, izņemot automātiku, datortehniku un telekomunikācijas  4252205 Lauksaimniecības enerģētika
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  19.Materiālzinātne, Ražošana un pārstrāde, izņemot Pārtikas higiēnu  41543 Kokapstrādes tehnoloģija
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  19.Materiālzinātne, Ražošana un pārstrāde, izņemot Pārtikas higiēnu  42541 Pārtikas produktu tehnoloģija
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  19.Materiālzinātne, Ražošana un pārstrāde, izņemot Pārtikas higiēnu  42543 Kokapstrāde
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  19.Materiālzinātne, Ražošana un pārstrāde, izņemot Pārtikas higiēnu  43541 Pārtikas zinības
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  19.Materiālzinātne, Ražošana un pārstrāde, izņemot Pārtikas higiēnu  45541 Pārtikas zinātne
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  19.Materiālzinātne, Ražošana un pārstrāde, izņemot Pārtikas higiēnu  45543 Koksnes materiāli un tehnoloģija
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  19.Materiālzinātne, Ražošana un pārstrāde, izņemot Pārtikas higiēnu  51541 Pārtikas zinātne
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  19.Materiālzinātne, Ražošana un pārstrāde, izņemot Pārtikas higiēnu  51543 Koksnes materiāli un tehnoloģijas
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  20.Arhitektūra un būvniecība  41581 Zemes ierīcība
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  20.Arhitektūra un būvniecība  42581 Ainavu arhitektūra un plānošana
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  20.Arhitektūra un būvniecība  42581 Zemes ierīcība
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  20.Arhitektūra un būvniecība  42582 Būvniecība
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  20.Arhitektūra un būvniecība  43581 Zemes ierīcība
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  20.Arhitektūra un būvniecība  43582 Būvzinātne
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  20.Arhitektūra un būvniecība  45581 Ainavu arhitektūra
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  20.Arhitektūra un būvniecība  45581 Zemes ierīcība
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  20.Arhitektūra un būvniecība  45582 Būvzinātne
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  20.Arhitektūra un būvniecība  45582 Hidroinženierzinātne
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  20.Arhitektūra un būvniecība  51581 Ainavu arhitektūra
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  20.Arhitektūra un būvniecība  51582 Būvzinātne 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  20.Arhitektūra un būvniecība  51582 Hidroinženierzinātne
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  21.Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, Veterinārmedicīna un Pārtikas higiēna  41623 Mežsaimniecība
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  21.Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, Veterinārmedicīna un Pārtikas higiēna  42621 (6415) Lauksaimniecība
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  21.Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, Veterinārmedicīna un Pārtikas higiēna  42621 Lauksaimniecība
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  21.Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, Veterinārmedicīna un Pārtikas higiēna  42623 Mežinženieris
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  21.Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, Veterinārmedicīna un Pārtikas higiēna  42640 Veterinārmedicīna
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  21.Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, Veterinārmedicīna un Pārtikas higiēna  43621 Lauksaimniecība
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  21.Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, Veterinārmedicīna un Pārtikas higiēna  43623 Mežzinātne
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  21.Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, Veterinārmedicīna un Pārtikas higiēna  45621 Lauksaimniecība
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  21.Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, Veterinārmedicīna un Pārtikas higiēna  45623 Meža darbi un tehnika
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  21.Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, Veterinārmedicīna un Pārtikas higiēna  45623 Meža ekoloģija un mežkopība
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  21.Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, Veterinārmedicīna un Pārtikas higiēna  45623 Meža ekonomika un politika
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  21.Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, Veterinārmedicīna un Pārtikas higiēna  47621 Lauksaimniecība
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  21.Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, Veterinārmedicīna un Pārtikas higiēna  47640 Pārtikas higiēna
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  21.Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, Veterinārmedicīna un Pārtikas higiēna  47640 Veterinārmedicīna
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  21.Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, Veterinārmedicīna un Pārtikas higiēna  51621 Lauksaimniecība
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  21.Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, Veterinārmedicīna un Pārtikas higiēna  51623 Mežzinātne
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  21.Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, Veterinārmedicīna un Pārtikas higiēna  51640 Veterinārmedicīna
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  22.Veselības aprūpe  45722 Uzturzinātne
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  26.Vides aizsardzība  42850 Vide un ūdenssaimniecība
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  26.Vides aizsardzība  45850 Vides inženierzinātne
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  26.Vides aizsardzība  51580 Vides inženierzinātne
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  27.Civilā un militārā aizsardzība  46862 Darba aizsardzība un drošība
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde)  425260 (5287) Programmēšana
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde)  43526 (5878) Datorvadība un datorzinātne
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde)  45526 (5620) Informācijas tehnoloģijas
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde)  51526 (5493) Informācijas tehnoloģijas
Latvijas Mākslas akadēmija  2.Mākslas  43211 (43213) (43214) Māksla
Latvijas Mākslas akadēmija  2.Mākslas  45211 (45213) (45214) Māksla 
Latvijas Mākslas akadēmija  2.Mākslas  51212 Māksla
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija  27.Civilā un militārā aizsardzība  42863 Gaisa spēku militārā vadība
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija  27.Civilā un militārā aizsardzība  42863 Jūras spēku militārā vadība
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija  27.Civilā un militārā aizsardzība  42863 Sauszemes spēku militārā vadība
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija  27.Civilā un militārā aizsardzība  46862 Komandējošā sastāva virsnieks
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija  27.Civilā un militārā aizsardzība  46863 Militārā vadība un drošība
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  41813 Izglītības un sporta darba speciālists
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  42813 Sporta zinātne
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  43142 Pedagoģija
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  45142 Pedagoģija
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  46813 Izglītības un sporta darba speciālists
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  47813 Sporta zinātne
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  51813 Sporta zinātne
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija  22.Veselības aprūpe  42722 Fizioterapija
Latvijas Universitāte 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  41141 Pirmsskolas izglītības pedagogs
Latvijas Universitāte 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  42141 (5293) Skolotājs
Latvijas Universitāte 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  42141 (5294) Sociālais pedagogs
Latvijas Universitāte 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  42141 (5779) Vidusskolas matemātikas skolotājs
Latvijas Universitāte 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  42141 Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs
Latvijas Universitāte 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  43142 (5339) Pedagoģija 
Latvijas Universitāte 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  45142 (5340) Pedagoģija
Latvijas Universitāte 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  45142 (5915) Izglītības zinātnes 
Latvijas Universitāte 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  45142 Dažādības pedagoģiskie risinājumi
Latvijas Universitāte 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  46141 (5141) Speciālās izglītības skolotājs
Latvijas Universitāte 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  46141 (5516) Izglītības vadība
Latvijas Universitāte 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  48141 (6289) Skolotājs 
Latvijas Universitāte 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  51142 Pedagoģija
Latvijas Universitāte 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  51345 (5715) Izglītības vadība
Latvijas Universitāte 4.Vēsture un filozofija 43224 Filozofija 
Latvijas Universitāte 4.Vēsture un filozofija 43224 Vēsture
Latvijas Universitāte 4.Vēsture un filozofija 45224 Filozofija
Latvijas Universitāte 4.Vēsture un filozofija 45224 Vēsture 
Latvijas Universitāte 4.Vēsture un filozofija 51224 Filozofija
Latvijas Universitāte 4.Vēsture un filozofija 51224 Vēsture
Latvijas Universitāte  2.Mākslas  42214 Māksla
Latvijas Universitāte  3.Reliģija un teoloģija  43221 Teoloģijas un reliģiju zinātne
Latvijas Universitāte  3.Reliģija un teoloģija  45221 Teoloģija
Latvijas Universitāte  3.Reliģija un teoloģija  51221 Teoloģija un reliģiju zinātne
Latvijas Universitāte  5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas  43222 (5352) Krievu filoloģija
Latvijas Universitāte  5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas  43222 (5354) Somugru studijas
Latvijas Universitāte  5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas  43222 (5355) Angļu filoloģija
Latvijas Universitāte  5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas  43222 (5357) Vācu filoloģija
Latvijas Universitāte  5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas  43222 (5359) Franču filoloģija
Latvijas Universitāte  5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas  43222 (5368) Āzijas studijas
Latvijas Universitāte  5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas  43222 (6059) Kultūras un sociālā antropoloģija
Latvijas Universitāte  5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas  43222 (6074) Moderno valodu un biznesa studijas
Latvijas Universitāte  5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas  43222 (6242) Klasiskā filoloģija
Latvijas Universitāte  5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas  43222 (6243) Baltu filoloģija
Latvijas Universitāte  5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas  45222 (5330) Baltijas jūras reģiona studijas
Latvijas Universitāte  5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas  45222 (5353) Krievu filoloģija
Latvijas Universitāte  5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas  45222 (5358) Vācu filoloģija
Latvijas Universitāte  5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas  45222 (5793) Orientālistika 
Latvijas Universitāte  5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas  45222 (5864) Angļu filoloģija
Latvijas Universitāte  5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas  45222 (6073) Kultūras un sociālā antropoloģija
Latvijas Universitāte  5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas  45222 (6241) Klasiskā filoloģija
Latvijas Universitāte  5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas  45222 (6244) Baltu filoloģija
Latvijas Universitāte  5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas  45222 (6288) Romāņu valodu un kultūru studijas 
Latvijas Universitāte  5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas  51223 (5876) Filoloģija
Latvijas Universitāte  5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas  51223 (5914) Valodniecība 
Latvijas Universitāte  6.Tulkošana  46222 Konferenču tulkošana
Latvijas Universitāte  6.Tulkošana  46222 Rakstiskā tulkošana
Latvijas Universitāte  7.Psiholoģija  42310 Psiholoģija
Latvijas Universitāte  7.Psiholoģija  43310 Psiholoģija
Latvijas Universitāte  7.Psiholoģija  47310 Psiholoģija
Latvijas Universitāte  7.Psiholoģija  51310 Psiholoģija
Latvijas Universitāte  8.Socioloģija, politoloģija, antropoloģija  43310 Politikas zinātne
Latvijas Universitāte  8.Socioloģija, politoloģija, antropoloģija  43310 Socioloģija 
Latvijas Universitāte  8.Socioloģija, politoloģija, antropoloģija  45310 Socioloģija
Latvijas Universitāte  8.Socioloģija, politoloģija, antropoloģija  46310 Eiropas studijas
Latvijas Universitāte  8.Socioloģija, politoloģija, antropoloģija  46310 Politikas zinātne
Latvijas Universitāte  8.Socioloģija, politoloģija, antropoloģija  51310 Demogrāfija
Latvijas Universitāte  8.Socioloģija, politoloģija, antropoloģija  51310 Politikas zinātne
Latvijas Universitāte  8.Socioloģija, politoloģija, antropoloģija  51310 Socioloģija
Latvijas Universitāte  9.Ekonomika  42310 Starptautiskās ekonomiskās attiecības
Latvijas Universitāte  9.Ekonomika  42343 Apdrošināšana un finanses
Latvijas Universitāte  9.Ekonomika  42343 Finanšu menedžments
Latvijas Universitāte  9.Ekonomika  42343 Finanšu sektora vadība
Latvijas Universitāte  9.Ekonomika  42344 Grāmatvedība, analīze un audits
Latvijas Universitāte  9.Ekonomika  43310 Ekonomika
Latvijas Universitāte  9.Ekonomika  43310 Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija
Latvijas Universitāte  9.Ekonomika  45310 Ekonomika
Latvijas Universitāte  9.Ekonomika  45310 Starptautiskās attiecības (ekonomika)
Latvijas Universitāte  9.Ekonomika  47310 Finanšu ekonomika
Latvijas Universitāte  9.Ekonomika  47344 Grāmatvedība un audits
Latvijas Universitāte  9.Ekonomika  51310 Ekonomika
Latvijas Universitāte  10.Informācijas un komunikācijas zinātnes  43321 Komunikācijas zinātne
Latvijas Universitāte  10.Informācijas un komunikācijas zinātnes  43322 Informācijas pārvaldība
Latvijas Universitāte  10.Informācijas un komunikācijas zinātnes  45321 Komunikācijas zinātne
Latvijas Universitāte  10.Informācijas un komunikācijas zinātnes  45322 Bibliotēkzinātne un informācija
Latvijas Universitāte  10.Informācijas un komunikācijas zinātnes  46322 Dokumentu un arhīva pārvaldība
Latvijas Universitāte  10.Informācijas un komunikācijas zinātnes  51321 Komunikācijas zinātne
Latvijas Universitāte  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  42345 E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas
Latvijas Universitāte  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  43345 Vadības zinības
Latvijas Universitāte  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  45345 Sabiedrības vadība
Latvijas Universitāte  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  45345 Vadības zinības
Latvijas Universitāte  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  47345 Projektu vadīšana
Latvijas Universitāte  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  47345 Starptautiskais bizness
Latvijas Universitāte  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  51345 Izglītības vadība
Latvijas Universitāte  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  51345 Vadībzinātne
Latvijas Universitāte  12.Tiesību zinātne  42380 Publiskās tiesības
Latvijas Universitāte  12.Tiesību zinātne  43380 Tiesību zinātne
Latvijas Universitāte  12.Tiesību zinātne  44380 Tiesību zinātne
Latvijas Universitāte  12.Tiesību zinātne  45380 Starptautiskās attiecības (tiesības)
Latvijas Universitāte  12.Tiesību zinātne  45380 Tiesību zinātne
Latvijas Universitāte  12.Tiesību zinātne  46380 Tiesību zinātne
Latvijas Universitāte  12.Tiesību zinātne  51380 Juridiskā zinātne
Latvijas Universitāte  13.Dzīvās dabas zinātnes  43420 Bioloģija
Latvijas Universitāte  13.Dzīvās dabas zinātnes  45420 Bioloģija
Latvijas Universitāte  13.Dzīvās dabas zinātnes  51420 Bioloģija
Latvijas Universitāte  14.Ģeogrāfijas un zemes zinātnes  43440 Ģeogrāfija
Latvijas Universitāte  14.Ģeogrāfijas un zemes zinātnes  43440 Ģeoloģija
Latvijas Universitāte  14.Ģeogrāfijas un zemes zinātnes  45440 Ģeogrāfija
Latvijas Universitāte  14.Ģeogrāfijas un zemes zinātnes  45440 Ģeoloģija
Latvijas Universitāte  14.Ģeogrāfijas un zemes zinātnes  51440 Ģeogrāfija
Latvijas Universitāte  14.Ģeogrāfijas un zemes zinātnes  51440 Ģeoloģija
Latvijas Universitāte  15.Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoģija  43440 Ķīmija
Latvijas Universitāte  15.Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoģija  45440 Ķīmija
Latvijas Universitāte  15.Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoģija  51440 Ķīmija
Latvijas Universitāte  16.Fizika, matemātika un statistika 42460 Matemātiķis statistiķis
Latvijas Universitāte  16.Fizika, matemātika un statistika 43440 Fizika 
Latvijas Universitāte  16.Fizika, matemātika un statistika 43460 Matemātika
Latvijas Universitāte  16.Fizika, matemātika un statistika 45440 Fizika
Latvijas Universitāte  16.Fizika, matemātika un statistika 45460 Matemātika
Latvijas Universitāte  16.Fizika, matemātika un statistika 51440 Fizika, astronomija un mehānika
Latvijas Universitāte  16.Fizika, matemātika un statistika 51460 Matemātika
Latvijas Universitāte  20.Arhitektūra un būvniecība  46581 Telpiskās attīstības plānošana
Latvijas Universitāte  22.Veselības aprūpe  42721 Ārstniecība
Latvijas Universitāte  22.Veselības aprūpe  42722 (6300) Radiogrāfija
Latvijas Universitāte  22.Veselības aprūpe  42723 Māszinības
Latvijas Universitāte  22.Veselības aprūpe  43722 Optometrija 
Latvijas Universitāte  22.Veselības aprūpe  43725 Farmācija
Latvijas Universitāte  22.Veselības aprūpe  45722 Optometrija
Latvijas Universitāte  22.Veselības aprūpe  45722 Uzturzinātne
Latvijas Universitāte  22.Veselības aprūpe  45725 Farmācijas maģistrs
Latvijas Universitāte  22.Veselības aprūpe  46721 Medicīna
Latvijas Universitāte  22.Veselības aprūpe  46722 Optometrija
Latvijas Universitāte  22.Veselības aprūpe  46723 Māszinības
Latvijas Universitāte  22.Veselības aprūpe  51721 Medicīna un farmācija
Latvijas Universitāte  23.Sociālā labklājība  42762 Sociālais darbs
Latvijas Universitāte  23.Sociālā labklājība  48762 Sociālais darbs
Latvijas Universitāte  26.Vides aizsardzība  43850 Vides zinātne
Latvijas Universitāte  26.Vides aizsardzība  45850 Vides pārvaldība
Latvijas Universitāte  26.Vides aizsardzība  45850 Vides zinātne
Latvijas Universitāte  26.Vides aizsardzība  51422 Vides zinātne
Latvijas Universitāte  27.Civilā un militārā aizsardzība  46862 Darba vides aizsardzība un ekspertīze 
Latvijas Universitāte  28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde)  41481 Programmēšana un datortīklu administrēšana
Latvijas Universitāte  28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde)  43481 Datorzinātnes
Latvijas Universitāte  28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde)  45481 Datorzinātnes
Latvijas Universitāte  28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde)  51481 Datorzinātnes
Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža  22.Veselības aprūpe  41721 Ārstniecība
Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža  22.Veselības aprūpe  41722 Biomedicīnas laborants
Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža  22.Veselības aprūpe  41722 Estētiskā kosmetoloģija
Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža  22.Veselības aprūpe  41722 Podoloģija
Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža  22.Veselības aprūpe  41722 Radiologa asistents
Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža  22.Veselības aprūpe  41723 (6389) Māszinības
Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža  23.Sociālā labklājība  41762 Sociālā aprūpe
Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža  23.Sociālā labklājība  41762 Sociālā rehabilitācija
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža  22.Veselības aprūpe  41721 Ārstniecība
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža  22.Veselības aprūpe  41723 Māszinības
Liepājas Jūrniecības koledža  12.Tiesību zinātne  41380 Tiesību zinātne un jūras tiesības
Liepājas Jūrniecības koledža  17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības  41525 Jūras transports
Liepājas Jūrniecības koledža  17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības  41525 Kuģu mehāniķis
Liepājas Jūrniecības koledža  25.Transporta pakalpojumi  41840 (5323) Starptautisko pārvadājumu organizācija
Liepājas Jūrniecības koledža  25.Transporta pakalpojumi  41840 (5830) Jūras transports 
Liepājas Jūrniecības koledža  25.Transporta pakalpojumi  41840 Kuģu vadīšana
Liepājas Universitāte 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  41141 Profesionālās izglītības skolotājs
Liepājas Universitāte 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  42141 Latviešu valodas un literatūras skolotājs un svešvalodas skolotājs
Liepājas Universitāte 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  42141 Logopēdija
Liepājas Universitāte 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  42141 Māksla
Liepājas Universitāte 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  42141 Skolotājs
Liepājas Universitāte 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  42141 Sociālais pedagogs
Liepājas Universitāte 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  42141 Svešvalodu skolotājs
Liepājas Universitāte 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  42141 Vēstures un sociālo zinību skolotājs
Liepājas Universitāte 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  45142 Izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā
Liepājas Universitāte 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  46141 Latviešu valodas un literatūras skolotājs
Liepājas Universitāte 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  46141 Logopēdija
Liepājas Universitāte 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  46141 Matemātikas un informātikas didaktika
Liepājas Universitāte 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  46141 Pamatizglītības skolotājs
Liepājas Universitāte 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  46141 Sociālo zinību skolotājs
Liepājas Universitāte 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  46142 Valodas, literatūras un kultūras didaktika
Liepājas Universitāte 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  47141 Vispārējās vidējās izglītības skolotājs
Liepājas Universitāte 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  47142 Karjeras konsultants
Liepājas Universitāte 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  51142 Pedagoģija
Liepājas Universitāte 28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde)  43481 Datorzinātnes
Liepājas Universitāte 28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde)  46481 Informācijas tehnoloģija
Liepājas Universitāte 28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde)  51481 E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība
Liepājas Universitāte  2.Mākslas  42214 Datordizains
Liepājas Universitāte  2.Mākslas  42214 Produktu dizains
Liepājas Universitāte  2.Mākslas  43213 Jauno mediju māksla
Liepājas Universitāte  2.Mākslas  45213 Jauno mediju māksla
Liepājas Universitāte  2.Mākslas  46211 Māksla
Liepājas Universitāte  5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas  43222 (5994) Baltu filoloģija un kultūra
Liepājas Universitāte  5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas  43222 (6417) Eiropas valodu un kultūras studijas 
Liepājas Universitāte  5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas  43223 Latviešu filoloģija
Liepājas Universitāte  5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas  45223 (6287) Latviešu filoloģija
Liepājas Universitāte  5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas  46223 Literārais redaktors
Liepājas Universitāte  5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas  51222 (5947) Valodniecība (latviešu diahroniskā un sinhroniskā valodniecība, lietišķā valodniecība un salīdzināmā un sastatāmā valodniecība)
Liepājas Universitāte  5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas  51223 Valodniecība
Liepājas Universitāte  6.Tulkošana  45222 Rakstniecība un komunikācija
Liepājas Universitāte  7.Psiholoģija  42310 Lietišķā socioloģija
Liepājas Universitāte  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  41141 (41342) Sabiedrisko attiecību speciālists
Liepājas Universitāte  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  41346 Biroja administrēšana
Liepājas Universitāte  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  42345 Ārējo sakaru vadība
Liepājas Universitāte  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  42345 Iestādes un uzņēmuma vadība
Liepājas Universitāte  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  42345 Komunikācijas vadība
Liepājas Universitāte  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  42345 Kultūras vadība
Liepājas Universitāte  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  47345 Vadības zinības
Liepājas Universitāte  16.Fizika, matemātika un statistika 43440 Fizika
Liepājas Universitāte  16.Fizika, matemātika un statistika 43460 Matemātika 
Liepājas Universitāte  22.Veselības aprūpe  46722 Mūzikas terapija
Liepājas Universitāte  23.Sociālā labklājība  41762 Sociālais aprūpētājs
Liepājas Universitāte  23.Sociālā labklājība  41762 Sociālais rehabilitētājs
Liepājas Universitāte  23.Sociālā labklājība  41763 Sociālās palīdzības organizators
Liepājas Universitāte  23.Sociālā labklājība  42764 Sociālais darbinieks
Liepājas Universitāte  23.Sociālā labklājība  47762 Sociālais darbs
Liepājas Universitāte  24.Viesnīcu un restorānu serviss un Tūrisma un atpūtas organizācija  42812 Tūrisma vadība
Liepājas Universitāte  26.Vides aizsardzība  42850 Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija
Lutera Akadēmija  2.Mākslas  42212 Baznīcas mūzika
Lutera Akadēmija  3.Reliģija un teoloģija  42221 Teoloģija
Malnavas koledža 9.Ekonomika  41344 (6296) Grāmatvedība un finanses
Malnavas koledža 17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības  41525 Autotransports
Malnavas koledža  21.Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, Veterinārmedicīna un Pārtikas higiēna  41621 Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā
Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža 15.Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoģija  41524 (5621) Biotehnoloģija
Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža  19.Materiālzinātne, Ražošana un pārstrāde, izņemot Pārtikas higiēnu  4154103 Pārtikas produktu kvalitātes kontrole
Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža  26.Vides aizsardzība  41850 Vides aizsardzības tehnoloģija
Rēzeknes Augstskola 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  41141 Profesionālās izglītības skolotājs
Rēzeknes Augstskola 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  42141 (5466) Sociālais pedagogs
Rēzeknes Augstskola 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  42141 (6263) Skolotājs 
Rēzeknes Augstskola 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  42141 Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs
Rēzeknes Augstskola 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  42141 Pamatizglītības skolotājs sākumskolā
Rēzeknes Augstskola 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  42141 Speciālās izglītības skolotājs
Rēzeknes Augstskola 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  42141 Svešvalodas (angļu vai vācu) skolotājs
Rēzeknes Augstskola 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  43142 Pedagoģija
Rēzeknes Augstskola 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  45142 (5943) Pedagoģija
Rēzeknes Augstskola 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  46141 (5281) Latviešu valodas un literatūras skolotājs
Rēzeknes Augstskola 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  46141 (5467) Vēstures un kulturoloģijas skolotājs 
Rēzeknes Augstskola 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  46141 Skolotājs logopēds
Rēzeknes Augstskola 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  46141 Speciālās izglītības skolotājs
Rēzeknes Augstskola 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  46141 Surdopedagogs
Rēzeknes Augstskola 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  47142 (5327) Speciālā pedagoģija
Rēzeknes Augstskola 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  47142 (5556) Karjeras konsultants
Rēzeknes Augstskola 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  48141 (5897) Reliģijas pedagoģija 
Rēzeknes Augstskola 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  51142 (5851) Pedagoģija
Rēzeknes Augstskola 5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas  43223 (6200) Filoloģija
Rēzeknes Augstskola 5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas  45223 (5280) Filoloģija
Rēzeknes augstskola 19.Materiālzinātne, Ražošana un pārstrāde, izņemot Pārtikas higiēnu  41542 Apģērbu projektēšana un dizains
Rēzeknes Augstskola 27.Civilā un militārā aizsardzība  42861 (6419) Robežapsardze
Rēzeknes Augstskola  2.Mākslas  41214 Vides dizains
Rēzeknes Augstskola  2.Mākslas  42214 Interjera dizains
Rēzeknes Augstskola  4.Vēsture un filozofija 43224 Vēsture
Rēzeknes Augstskola  6.Tulkošana  42222 Tulks referents
Rēzeknes Augstskola  9.Ekonomika  42341 Elektroniskā komercija
Rēzeknes Augstskola  9.Ekonomika  42343 Ekonomika
Rēzeknes Augstskola  9.Ekonomika  44343 Finanses
Rēzeknes Augstskola  9.Ekonomika  47343 Finanšu vadība
Rēzeknes Augstskola  10.Informācijas un komunikācijas zinātnes  46322 Arhīvniecība
Rēzeknes Augstskola  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  42345 Uzņēmējdarbība
Rēzeknes Augstskola  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  43345 Vadības zinātne
Rēzeknes Augstskola  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  45345 Vadības zinātne
Rēzeknes Augstskola  12.Tiesību zinātne  42380 Tiesību zinātne
Rēzeknes Augstskola  12.Tiesību zinātne  46380 Tiesību zinātne
Rēzeknes Augstskola  17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības  42521 (5631) Mehatronika 
Rēzeknes Augstskola  17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības  42850 Vides inženieris
Rēzeknes Augstskola  17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības  46850 Vides aizsardzība
Rēzeknes Augstskola  17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības  51526 (5854) Vides inženierzinātne 
Rēzeknes Augstskola  20.Arhitektūra un būvniecība  41582 Būvniecība
Rēzeknes Augstskola  23.Sociālā labklājība  41762 Sociālais rehabilitētājs
Rēzeknes Augstskola  28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde)  42521 Programmēšanas inženieris
Rēzeknes Augstskola  28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde)  46481 Datorsistēmas
Rēzeknes Augstskola  28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde)  51482 (6299) Sociotehnisko sistēmu modelēšana
Rīgas 1. medicīnas koledža  22.Veselības aprūpe  41721 Ārstniecība
Rīgas 1. medicīnas koledža  22.Veselības aprūpe  41721 Ārstniecība
Rīgas 1. medicīnas koledža  22.Veselības aprūpe  41723 Māszinības
Rīgas 1. medicīnas koledža  22.Veselības aprūpe  41725 Farmācija
Rīgas Aeronavigācijas institūts  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  42345 Starptautisko pārvadājumu uzņēmumu vadīšana
Rīgas Aeronavigācijas institūts  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  46345 Starptautisko pārvadājumu uzņēmumu vadīšana
Rīgas Aeronavigācijas institūts  25.Transporta pakalpojumi  42840 Gaisa transporta kustības vadība
Rīgas Aeronavigācijas institūts  25.Transporta pakalpojumi  42840 Starptautisko pārvadājumu organizācija
Rīgas Aeronavigācijas institūts  28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde)  41523 Elektronisko iekārtu apkalpošana
Rīgas Celtniecības koledža  2.Mākslas  41211 Restaurācija
Rīgas Celtniecības koledža  20.Arhitektūra un būvniecība  41581 Arhitektūra
Rīgas Celtniecības koledža  20.Arhitektūra un būvniecība  41582 Būvzinības
Rīgas Ekonomikas augstskola  9.Ekonomika  43310 Ekonomika un uzņēmējdarbība
Rīgas Ekonomikas augstskola  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  46345 Uzņēmējdarbības vadība
Rīgas Juridiskā augstskola  6.Tulkošana  45222 Jurists lingvists
Rīgas Juridiskā augstskola  8.Socioloģija, politoloģija, antropoloģija  43310 Tiesības un diplomātija
Rīgas Juridiskā augstskola  12.Tiesību zinātne  43380 Tiesības un bizness
Rīgas Juridiskā augstskola  12.Tiesību zinātne  45380 Eiropas Savienības tiesības un politika
Rīgas Juridiskā augstskola  12.Tiesību zinātne  45380 Pārrobežu komerctiesības
Rīgas Juridiskā augstskola  12.Tiesību zinātne  45380 Starptautiskās publiskās tiesības un cilvēktiesības
Rīgas Juridiskā augstskola  12.Tiesību zinātne  45380 Starptautiskās un Eiropas tiesības
Rīgas Juridiskā augstskola  12.Tiesību zinātne  45380 Tiesības un finanses
Rīgas Juridiskā augstskola  12.Tiesību zinātne  46380 Starptautiskās un Eiropas tiesības
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  41141 Pirmsskolas izglītības skolotājs
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  42141 Deju un ritmikas skolotājs
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  42141 Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  42141 Mūzikas skolotājs
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  42141 Psiholoģijas skolotājs
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  42141 Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  42141 Skolotājs
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  42141 Sporta un pamatizglītības bioloģijas skolotājs
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  42141 Vidējās izglītības bioloģijas skolotājs un pamatizglītības dabaszinību skolotājs
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  45142 Eiropas izglītības vadība
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  46141 (47141) Mūzikas pedagoģija
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  46141 Dejas pedagoģija
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  46142 Karjeras konsultants
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  47142 Pedagoģija
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  47345 (6381) Organizācijas vadība 
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  47345 Skolvadība
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  48141 Deju un ritmikas skolotājs
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  48141 Pamatizglītības skolotājs (1.-4.klasē)
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  48141 Pirmsskolas izglītības skolotājs
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  48141 Skolotājs logopēds
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  48141 Vidējās izglītības skolotājs
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  48141 Vidējās izglītības skolotājs
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  51142 Pedagoģija
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija  7.Psiholoģija  43310 Psiholoģijas bakalaurs
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija  7.Psiholoģija  45310 Psiholoģija
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija  7.Psiholoģija  47310 Psiholoģija
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija  9.Ekonomika  41342 Mārketinga un tirdzniecības speciālists
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija  10.Informācijas un komunikācijas zinātnes  41342 Sabiedriskās attiecības
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  41345 Cilvēkresursu/Biroja administrēšana
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  41345 Komercdarbības organizācija
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  42345 Komercdarbība un uzņēmuma vadība
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  42345 Personāla vadība
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  47345 Organizācijas vadība
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija  27.Civilā un militārā aizsardzība  41862 Darba aizsardzība
Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola  2.Mākslas  42213 Audiovizuālā mediju māksla
Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola  2.Mākslas  45213 Audiovizuālā mediju māksla
Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola  10.Informācijas un komunikācijas zinātnes  42342 Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments
Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola  10.Informācijas un komunikācijas zinātnes  47342 Sabiedrisko attiecību vadība
Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  41341 (41818) Namu apsaimniekošana un pārvaldīšana
Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  41345 Uzņēmējdarbības organizācija un vadība
Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  42341 Elektroniskā komercija
Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  42345 Eiropas biznesa studijas
Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  42345 Uzņēmējdarbības vadība
Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  43310 Biznesa psiholoģija
Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  46345 Personāla vadība
Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  46345 Starptautiskais bizness
Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  46345 Uzņēmējdarbības vadība
Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  46345 Vadība un administrēšana
Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  47345 Projekta vadība
Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  51345 Starpaugstskolu doktora studiju programma "Biznesa vadība"
Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola  20.Arhitektūra un būvniecība  42581 Arhitektūra
Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola  27.Civilā un militārā aizsardzība  41862 Darba aizsardzība
Rīgas Stradiņa universitāte 1.Izglītība, tai skaitā pedagoģija  41813 Veselības sporta speciālists
Rīgas Stradiņa universitāte  7.Psiholoģija  42310 Psiholoģija
Rīgas Stradiņa universitāte  8.Socioloģija, politoloģija, antropoloģija  43310 (5669) Organizāciju un menedžmenta socioloģija
Rīgas Stradiņa universitāte  8.Socioloģija, politoloģija, antropoloģija  43310 Politika un valsts pārvaldība
Rīgas Stradiņa universitāte  8.Socioloģija, politoloģija, antropoloģija  43310 Socioloģija
Rīgas Stradiņa universitāte  8.Socioloģija, politoloģija, antropoloģija  43310 Starptautiskās attiecības - Eiropas studijas
Rīgas Stradiņa universitāte  8.Socioloģija, politoloģija, antropoloģija  45310 (5656) Politikas zinātne
Rīgas Stradiņa universitāte  8.Socioloģija, politoloģija, antropoloģija  45310 Sociālā antropoloģija
Rīgas Stradiņa universitāte  8.Socioloģija, politoloģija, antropoloģija  45310 Starptautiskās attiecības
Rīgas Stradiņa universitāte  8.Socioloģija, politoloģija, antropoloģija  51310 Politikas zinātne
Rīgas Stradiņa universitāte  8.Socioloģija, politoloģija, antropoloģija  51310 Socioloģija
Rīgas Stradiņa universitāte  10.Informācijas un komunikācijas zinātnes  43310 Sabiedriskās attiecības
Rīgas Stradiņa universitāte  10.Informācijas un komunikācijas zinātnes  43310 Žurnālistika 
Rīgas Stradiņa universitāte  10.Informācijas un komunikācijas zinātnes  43321 Multimediju komunikācija
Rīgas Stradiņa universitāte  10.Informācijas un komunikācijas zinātnes  45321 Komunikācija un mediju studijas
Rīgas Stradiņa universitāte  10.Informācijas un komunikācijas zinātnes  45321 Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība
Rīgas Stradiņa universitāte  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  43310 Eiropas ekonomika un bizness
Rīgas Stradiņa universitāte  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  43310 Mazā un vidējā biznesa vadība
Rīgas Stradiņa universitāte  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  43342 Starptautiskais mārketings un reklāma
Rīgas Stradiņa universitāte  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  46346 Bizness un tiesības Eiropas Savienībā
Rīgas Stradiņa universitāte  12.Tiesību zinātne  42380 (6291) Tiesību zinātne
Rīgas Stradiņa universitāte  12.Tiesību zinātne  43380 Tiesību zinātne
Rīgas Stradiņa universitāte  12.Tiesību zinātne  45380 Tiesību zinātne
Rīgas Stradiņa universitāte  12.Tiesību zinātne  46380 Tiesību zinātne
Rīgas Stradiņa universitāte  12.Tiesību zinātne  51380 Juridiskās zinātnes
Rīgas Stradiņa universitāte  13.Dzīvās dabas zinātnes  45421 Biomedicīna
Rīgas Stradiņa universitāte  22.Veselības aprūpe  41721 ārsta palīgs
Rīgas Stradiņa universitāte  22.Veselības aprūpe  41721 Vecmāte 
Rīgas Stradiņa universitāte  22.Veselības aprūpe  41724 Zobu higiēnists
Rīgas Stradiņa universitāte  22.Veselības aprūpe  41766 Māszinības
Rīgas Stradiņa universitāte  22.Veselības aprūpe  42721 Medicīna
Rīgas Stradiņa universitāte  22.Veselības aprūpe  42721 Pediatrija
Rīgas Stradiņa universitāte  22.Veselības aprūpe  42722 Audiologopēdija
Rīgas Stradiņa universitāte  22.Veselības aprūpe  42722 Ergoterapija
Rīgas Stradiņa universitāte  22.Veselības aprūpe  42722 Ortozēšana protezēšana
Rīgas Stradiņa universitāte  22.Veselības aprūpe  42723 Māszinības
Rīgas Stradiņa universitāte  22.Veselības aprūpe  42723 Vecmāte
Rīgas Stradiņa universitāte  22.Veselības aprūpe  42724 Zobārstniecība
Rīgas Stradiņa universitāte  22.Veselības aprūpe  42725 Farmācija
Rīgas Stradiņa universitāte  22.Veselības aprūpe  42725 Fizioterapija
Rīgas Stradiņa universitāte  22.Veselības aprūpe  42726 Sabiedrības veselība
Rīgas Stradiņa universitāte  22.Veselības aprūpe  43726 Veselības sports
Rīgas Stradiņa universitāte  22.Veselības aprūpe  45722 Audiologopēdija
Rīgas Stradiņa universitāte  22.Veselības aprūpe  45722 Uzturzinātne
Rīgas Stradiņa universitāte  22.Veselības aprūpe  45723 Māszinības
Rīgas Stradiņa universitāte  22.Veselības aprūpe  45725, 45720 (5530) Fizioterapija
Rīgas Stradiņa universitāte  22.Veselības aprūpe  45726 Klīniskā farmācija
Rīgas Stradiņa universitāte  22.Veselības aprūpe  45726 Sabiedrības veselība
Rīgas Stradiņa universitāte  22.Veselības aprūpe  46721 Rezidentūra medicīnā
Rīgas Stradiņa universitāte  22.Veselības aprūpe  46722 Mākslas terapija
Rīgas Stradiņa universitāte  22.Veselības aprūpe  51721 Medicīna
Rīgas Stradiņa universitāte  22.Veselības aprūpe  51722 Farmācija 
Rīgas Stradiņa universitāte  23.Sociālā labklājība  42762 Sociālais darbs
Rīgas Stradiņa universitāte  23.Sociālā labklājība  46762 Sociālais darbs
Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža  22.Veselības aprūpe  41721 Ārstniecība
Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža  22.Veselības aprūpe  41723 Māszinības
Rīgas Tehniskā koledža 19.Materiālzinātne, Ražošana un pārstrāde, izņemot Pārtikas higiēnu  41543 (6316) Kokapstrāde
Rīgas Tehniskā koledža  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  41346 Sekretariāta un biroja darbs
Rīgas Tehniskā koledža  17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības  41521 Autotransports
Rīgas Tehniskā koledža  17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības  41521 Inženiermehānika 
Rīgas Tehniskā koledža  17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības  41522 Siltumenerģētika
Rīgas Tehniskā koledža  18.Enerģētika, izņemot siltumenerģētiku un siltumtehniku, Elektronika un automātika, izņemot automātiku, datortehniku un telekomunikācijas  41522 (6082) Elektriskās iekārtas
Rīgas Tehniskā koledža  18.Enerģētika, izņemot siltumenerģētiku un siltumtehniku, Elektronika un automātika, izņemot automātiku, datortehniku un telekomunikācijas  41523 Elektronika
Rīgas Tehniskā koledža  25.Transporta pakalpojumi  41345 (6295) Telemātika un loģistika
Rīgas Tehniskā koledža  25.Transporta pakalpojumi  41840 Pasta pakalpojumi
Rīgas Tehniskā koledža  28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde)  41481 Informācijas tehnoloģijas
Rīgas Tehniskā koledža  28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde)  41523 Telekomunikācijas
Rīgas Tehniskā universitāte 6.Tulkošana  42222 Tehniskā tulkošana
Rīgas Tehniskā universitāte 6.Tulkošana  46222 Tehniskā tulkošana
Rīgas Tehniskā universitāte  9.Ekonomika  43310 Ekonomika
Rīgas Tehniskā universitāte  9.Ekonomika  45310 Ekonomika
Rīgas Tehniskā universitāte  9.Ekonomika  47310 Ekonomika
Rīgas Tehniskā universitāte  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  41345 Cilvēku resursu vadīšana
Rīgas Tehniskā universitāte  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  41345 Nekustamā īpašuma pārvaldība
Rīgas Tehniskā universitāte  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  41345 Uzņēmējdarbība un vadīšana
Rīgas Tehniskā universitāte  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  42345 Cilvēku resursu vadīšana
Rīgas Tehniskā universitāte  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  42345 Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Rīgas Tehniskā universitāte  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  42345 Uzņēmējdarbība un vadīšana
Rīgas Tehniskā universitāte  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  42345 Uzņēmējdarbības loģistika
Rīgas Tehniskā universitāte  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  42345 Visaptverošā kvalitātes vadība
Rīgas Tehniskā universitāte  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  42818 Nekustamā īpašuma pārvaldība
Rīgas Tehniskā universitāte  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  43345 Uzņēmējdarbība un vadīšana
Rīgas Tehniskā universitāte  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  45345 Ražošanas inženierzinības un vadība
Rīgas Tehniskā universitāte  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  45345 Uzņēmējdarbība un vadīšana
Rīgas Tehniskā universitāte  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  45345 Uzņēmējdarbības finanses
Rīgas Tehniskā universitāte  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  46345 Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Rīgas Tehniskā universitāte  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  46345 Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Rīgas Tehniskā universitāte  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  46818 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Rīgas Tehniskā universitāte  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  47345 Inovācijas un uzņēmējdarbība
Rīgas Tehniskā universitāte  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  47345 Uzņēmējdarbība un vadīšana
Rīgas Tehniskā universitāte  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  47345 Visaptverošā kvalitātes vadība
Rīgas Tehniskā universitāte  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  51345 Vadībzinātne un ekonomika
Rīgas Tehniskā universitāte  15.Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoģija  43440 Ķīmija
Rīgas Tehniskā universitāte  15.Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoģija  43524 (5742) Ķīmijas tehnoloģija 
Rīgas Tehniskā universitāte  15.Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoģija  45440 Ķīmija
Rīgas Tehniskā universitāte  15.Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoģija  45524 (5743) Ķīmijas tehnoloģija 
Rīgas Tehniskā universitāte  15.Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoģija  51440 Ķīmija
Rīgas Tehniskā universitāte  15.Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoģija  51524 (6276) Ķīmijas tehnoloģija 
Rīgas Tehniskā universitāte  17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības  41521 Inženiertehnikas dizains
Rīgas Tehniskā universitāte  17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības  41525 Aviācijas transports
Rīgas Tehniskā universitāte  17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības  42521 Mašīnu un aparātu būvniecība
Rīgas Tehniskā universitāte  17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības  42521 Mehatronika
Rīgas Tehniskā universitāte  17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības  42522 Siltumenerģētika un siltumtehnika
Rīgas Tehniskā universitāte  17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības  42525 Automobiļu transports
Rīgas Tehniskā universitāte  17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības  42525 Aviācijas transports
Rīgas Tehniskā universitāte  17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības  42525 Dzelzceļa transports
Rīgas Tehniskā universitāte  17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības  42525 Transporta sistēmu inženierija
Rīgas Tehniskā universitāte  17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības  42526 (6252) Medicīnas inženierija un fizika 
Rīgas Tehniskā universitāte  17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības  43521 Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve
Rīgas Tehniskā universitāte  17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības  45521 Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve
Rīgas Tehniskā universitāte  17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības  45521 Ražošanas tehnoloģija
Rīgas Tehniskā universitāte  17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības  46522 Siltumenerģētika un siltumtehnika
Rīgas Tehniskā universitāte  17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības  46525 (5964) Transporta sistēmu inženierija 
Rīgas Tehniskā universitāte  17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības  46525 Automobiļu transports
Rīgas Tehniskā universitāte  17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības  46525 Aviācijas transports
Rīgas Tehniskā universitāte  17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības  46525 Dzelzceļa transports
Rīgas Tehniskā universitāte  17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības  46526 (6271) Medicīnas inženierija un fizika 
Rīgas Tehniskā universitāte  17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības  47526 Nanoinženierija
Rīgas Tehniskā universitāte  17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības  51521 Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve
Rīgas Tehniskā universitāte  17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības  51521 Ražošanas tehnoloģija
Rīgas Tehniskā universitāte  17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības  51525 Transports
Rīgas Tehniskā universitāte  18.Enerģētika, izņemot siltumenerģētiku un siltumtehniku, Elektronika un automātika, izņemot automātiku, datortehniku un telekomunikācijas  41522 Enerģētika un elektrotehnika
Rīgas Tehniskā universitāte  18.Enerģētika, izņemot siltumenerģētiku un siltumtehniku, Elektronika un automātika, izņemot automātiku, datortehniku un telekomunikācijas  41523 Elektronika
Rīgas Tehniskā universitāte  18.Enerģētika, izņemot siltumenerģētiku un siltumtehniku, Elektronika un automātika, izņemot automātiku, datortehniku un telekomunikācijas  42522 Dzelzceļa elektrosistēmas
Rīgas Tehniskā universitāte  18.Enerģētika, izņemot siltumenerģētiku un siltumtehniku, Elektronika un automātika, izņemot automātiku, datortehniku un telekomunikācijas  42522 Elektrotehnoloģiju datorvadība
Rīgas Tehniskā universitāte  18.Enerģētika, izņemot siltumenerģētiku un siltumtehniku, Elektronika un automātika, izņemot automātiku, datortehniku un telekomunikācijas  42523 Transporta elektronika un telemātika
Rīgas Tehniskā universitāte  18.Enerģētika, izņemot siltumenerģētiku un siltumtehniku, Elektronika un automātika, izņemot automātiku, datortehniku un telekomunikācijas  43522 Elektrotehnoloģiju datorvadība
Rīgas Tehniskā universitāte  18.Enerģētika, izņemot siltumenerģētiku un siltumtehniku, Elektronika un automātika, izņemot automātiku, datortehniku un telekomunikācijas  43522 Enerģētika un elektrotehnika
Rīgas Tehniskā universitāte  18.Enerģētika, izņemot siltumenerģētiku un siltumtehniku, Elektronika un automātika, izņemot automātiku, datortehniku un telekomunikācijas  43523 (5230) Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas 
Rīgas Tehniskā universitāte  18.Enerģētika, izņemot siltumenerģētiku un siltumtehniku, Elektronika un automātika, izņemot automātiku, datortehniku un telekomunikācijas  43523 Elektronika
Rīgas Tehniskā universitāte  18.Enerģētika, izņemot siltumenerģētiku un siltumtehniku, Elektronika un automātika, izņemot automātiku, datortehniku un telekomunikācijas  45522 Elektrotehnoloģiju datorvadība
Rīgas Tehniskā universitāte  18.Enerģētika, izņemot siltumenerģētiku un siltumtehniku, Elektronika un automātika, izņemot automātiku, datortehniku un telekomunikācijas  45522 Enerģētika un elektrotehnika
Rīgas Tehniskā universitāte  18.Enerģētika, izņemot siltumenerģētiku un siltumtehniku, Elektronika un automātika, izņemot automātiku, datortehniku un telekomunikācijas  45523 (5229) Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas
Rīgas Tehniskā universitāte  18.Enerģētika, izņemot siltumenerģētiku un siltumtehniku, Elektronika un automātika, izņemot automātiku, datortehniku un telekomunikācijas  45523 Elektronika
Rīgas Tehniskā universitāte  18.Enerģētika, izņemot siltumenerģētiku un siltumtehniku, Elektronika un automātika, izņemot automātiku, datortehniku un telekomunikācijas  46522 Elektrotehnoloģiju datorvadība
Rīgas Tehniskā universitāte  18.Enerģētika, izņemot siltumenerģētiku un siltumtehniku, Elektronika un automātika, izņemot automātiku, datortehniku un telekomunikācijas  46522 Enerģētika un elektrotehnika
Rīgas Tehniskā universitāte  18.Enerģētika, izņemot siltumenerģētiku un siltumtehniku, Elektronika un automātika, izņemot automātiku, datortehniku un telekomunikācijas  46522 Enerģētika un elektrotehnika
Rīgas Tehniskā universitāte  18.Enerģētika, izņemot siltumenerģētiku un siltumtehniku, Elektronika un automātika, izņemot automātiku, datortehniku un telekomunikācijas  46523 Elektronika 
Rīgas Tehniskā universitāte  18.Enerģētika, izņemot siltumenerģētiku un siltumtehniku, Elektronika un automātika, izņemot automātiku, datortehniku un telekomunikācijas  46523 Transporta elektronika un telemātika
Rīgas Tehniskā universitāte  18.Enerģētika, izņemot siltumenerģētiku un siltumtehniku, Elektronika un automātika, izņemot automātiku, datortehniku un telekomunikācijas  47522 Dzelzceļa elektrosistēmas
Rīgas Tehniskā universitāte  18.Enerģētika, izņemot siltumenerģētiku un siltumtehniku, Elektronika un automātika, izņemot automātiku, datortehniku un telekomunikācijas  51522 Elektrotehnoloģiju datorvadība
Rīgas Tehniskā universitāte  18.Enerģētika, izņemot siltumenerģētiku un siltumtehniku, Elektronika un automātika, izņemot automātiku, datortehniku un telekomunikācijas  51522 Enerģētika un elektrotehnika
Rīgas Tehniskā universitāte  18.Enerģētika, izņemot siltumenerģētiku un siltumtehniku, Elektronika un automātika, izņemot automātiku, datortehniku un telekomunikācijas  51523 (5228) Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas 
Rīgas Tehniskā universitāte  18.Enerģētika, izņemot siltumenerģētiku un siltumtehniku, Elektronika un automātika, izņemot automātiku, datortehniku un telekomunikācijas  51523 Elektronika
Rīgas Tehniskā universitāte  18.Enerģētika, izņemot siltumenerģētiku un siltumtehniku, Elektronika un automātika, izņemot automātiku, datortehniku un telekomunikācijas  51525 Visaptverošā kvalitātes nodrošināšana
Rīgas Tehniskā universitāte  19.Materiālzinātne, Ražošana un pārstrāde, izņemot Pārtikas higiēnu  41540 Materiālu tehnoloģija un dizains
Rīgas Tehniskā universitāte  19.Materiālzinātne, Ražošana un pārstrāde, izņemot Pārtikas higiēnu  42540 Materiālu tehnoloģija un dizains
Rīgas Tehniskā universitāte  19.Materiālzinātne, Ražošana un pārstrāde, izņemot Pārtikas higiēnu  42542 Apģērbu un tekstila tehnoloģija
Rīgas Tehniskā universitāte  19.Materiālzinātne, Ražošana un pārstrāde, izņemot Pārtikas higiēnu  43524 (5924) Materiālzinātnes 
Rīgas Tehniskā universitāte  19.Materiālzinātne, Ražošana un pārstrāde, izņemot Pārtikas higiēnu  43542 Tekstila un apģērbu tehnoloģija
Rīgas Tehniskā universitāte  19.Materiālzinātne, Ražošana un pārstrāde, izņemot Pārtikas higiēnu  45524 (5925) Materiālzinātnes 
Rīgas Tehniskā universitāte  19.Materiālzinātne, Ražošana un pārstrāde, izņemot Pārtikas higiēnu  45526 Materiālu nanotehnoloģijas 
Rīgas Tehniskā universitāte  19.Materiālzinātne, Ražošana un pārstrāde, izņemot Pārtikas higiēnu  45542 Tekstila un apģērbu tehnoloģija
Rīgas Tehniskā universitāte  19.Materiālzinātne, Ražošana un pārstrāde, izņemot Pārtikas higiēnu  46542 Apģērbu un tekstila tehnoloģija
Rīgas Tehniskā universitāte  19.Materiālzinātne, Ražošana un pārstrāde, izņemot Pārtikas higiēnu  46543 Materiālu dizains un tehnoloģija
Rīgas Tehniskā universitāte  19.Materiālzinātne, Ražošana un pārstrāde, izņemot Pārtikas higiēnu  51521 Apģērbu un tekstila tehnoloģija
Rīgas Tehniskā universitāte  19.Materiālzinātne, Ražošana un pārstrāde, izņemot Pārtikas higiēnu  51521 Materiālzinātne
Rīgas Tehniskā universitāte  20.Arhitektūra un būvniecība  41582 Būvdarbu vadīšana
Rīgas Tehniskā universitāte  20.Arhitektūra un būvniecība  41582 Būvniecība
Rīgas Tehniskā universitāte  20.Arhitektūra un būvniecība  42581 Ģeomātika
Rīgas Tehniskā universitāte  20.Arhitektūra un būvniecība  42582 Būvniecība
Rīgas Tehniskā universitāte  20.Arhitektūra un būvniecība  42582 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Rīgas Tehniskā universitāte  20.Arhitektūra un būvniecība  42582 Transportbūves
Rīgas Tehniskā universitāte  20.Arhitektūra un būvniecība  43581 Arhitektūra
Rīgas Tehniskā universitāte  20.Arhitektūra un būvniecība  45581 Arhitektūra
Rīgas Tehniskā universitāte  20.Arhitektūra un būvniecība  46581 Arhitektūra
Rīgas Tehniskā universitāte  20.Arhitektūra un būvniecība  46581 Ģeomātika
Rīgas Tehniskā universitāte  20.Arhitektūra un būvniecība  46582 Būvniecība
Rīgas Tehniskā universitāte  20.Arhitektūra un būvniecība  46582 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Rīgas Tehniskā universitāte  20.Arhitektūra un būvniecība  46582 Transportbūves
Rīgas Tehniskā universitāte  20.Arhitektūra un būvniecība  51581 Arhitektūra
Rīgas Tehniskā universitāte  20.Arhitektūra un būvniecība  51582 Būvniecība
Rīgas Tehniskā universitāte  20.Arhitektūra un būvniecība  51582 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Rīgas Tehniskā universitāte  26.Vides aizsardzība  43850 Vides zinātne
Rīgas Tehniskā universitāte  26.Vides aizsardzība  45850 Vides zinātne
Rīgas Tehniskā universitāte  26.Vides aizsardzība  51850 Vides zinātne
Rīgas Tehniskā universitāte  27.Civilā un militārā aizsardzība  41861 Muitas un nodokļu administrēšana
Rīgas Tehniskā universitāte  27.Civilā un militārā aizsardzība  42861 Muitas un nodokļu administrēšana
Rīgas Tehniskā universitāte  27.Civilā un militārā aizsardzība  42862 (6317) Drošības inženierija
Rīgas Tehniskā universitāte  27.Civilā un militārā aizsardzība  46861 Muitas un nodokļu administrēšana
Rīgas Tehniskā universitāte  27.Civilā un militārā aizsardzība  46862 Darba aizsardzība
Rīgas Tehniskā universitāte  27.Civilā un militārā aizsardzība  46862 Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Rīgas Tehniskā universitāte  28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde)  41481 Datorsistēmas
Rīgas Tehniskā universitāte  28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde)  42460 Finanšu inženierija
Rīgas Tehniskā universitāte  28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde)  42481 Datorsistēmas
Rīgas Tehniskā universitāte  28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde)  43481 Datorsistēmas
Rīgas Tehniskā universitāte  28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde)  43481 Informācijas tehnoloģija
Rīgas Tehniskā universitāte  28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde)  43481 Intelektuālas robotizētas sistēmas
Rīgas Tehniskā universitāte  28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde)  43523 Automātika un datortehnika
Rīgas Tehniskā universitāte  28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde)  43523 Telekomunikācijas 
Rīgas Tehniskā universitāte  28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde)  45481 (6131) Biznesa informātika
Rīgas Tehniskā universitāte  28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde)  45481 Datorsistēmas
Rīgas Tehniskā universitāte  28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde)  45481 Informācijas tehnoloģija
Rīgas Tehniskā universitāte  28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde)  45481 Intelektuālas robotizētas sistēmas
Rīgas Tehniskā universitāte  28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde)  45523 Automātika un datortehnika
Rīgas Tehniskā universitāte  28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde)  45523 Telekomunikācijas
Rīgas Tehniskā universitāte  28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde)  46481 Datorsistēmas
Rīgas Tehniskā universitāte  28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde)  46481 Informācijas tehnoloģija
Rīgas Tehniskā universitāte  28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde)  46523 Automātika un datortehnika
Rīgas Tehniskā universitāte  28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde)  51481 Datorsistēmas
Rīgas Tehniskā universitāte  28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde)  51481 E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība
Rīgas Tehniskā universitāte  28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde)  51481 Informācijas tehnoloģija
Rīgas Tehniskā universitāte  28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde)  51523 Automātika un datortehnika
Rīgas Tehniskā universitāte  28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde)  51523 Telekomunikācijas
Rīgas Uzņēmējdarbības koledža 17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības  41526 Aukstumtehnika
Rīgas Uzņēmējdarbības koledža  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  41345 Komercdarbība un uzņēmuma vadība
Rīgas Uzņēmējdarbības koledža  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  41345 Uzņēmējdarbība
Rīgas Uzņēmējdarbības koledža  19.Materiālzinātne, Ražošana un pārstrāde, izņemot Pārtikas higiēnu  41541 Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloģija
SIA "Biznesa vadības koledža"  9.Ekonomika  41344 Grāmatvedība un finanšu plānošana
SIA "Biznesa vadības koledža"  10.Informācijas un komunikācijas zinātnes  41342 Sabiedriskās attiecības un reklāma
SIA "Biznesa vadības koledža"  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  41345 Iestāžu darba organizācija un vadība
SIA "Biznesa vadības koledža"  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  41345 Komercdarbība
SIA "Biznesa vadības koledža"  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  41345 Personāla psiholoģija un cilvēkresursu vadība
SIA "Biznesa vadības koledža"  12.Tiesību zinātne  41380 Tiesību zinātnes
SIA "Biznesa vadības koledža"  24.Viesnīcu un restorānu serviss un Tūrisma un atpūtas organizācija  41811 Tūrisma un viesnīcu serviss
SIA "Kosmetoloģijas koledža"  22.Veselības aprūpe  41722 Estētiskā kosmetoloģija
SIA "Latvijas Biznesa koledža" 9.Ekonomika  41344 Grāmatvedība
SIA "Latvijas Biznesa koledža"  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  41345 Uzņēmējdarbība
SIA "Latvijas Biznesa koledža"  12.Tiesību zinātne  41380 Tiesību zinātnes
SIA "Latvijas Biznesa koledža"  28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde)  41481 Programmēšana un datortīklu administrēšana
SIA Vadības un sociālā darba augstskola "Attīstība"  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  42345 Cilvēkresursu menedžments
SIA Vadības un sociālā darba augstskola "Attīstība"  23.Sociālā labklājība  41762 Sociālā aprūpe
SIA Vadības un sociālā darba augstskola "Attīstība"  23.Sociālā labklājība  41762 Sociālā rehabilitācija
SIA Vadības un sociālā darba augstskola "Attīstība"  23.Sociālā labklājība  41763 Sociālās palīdzības organizēšana
SIA Vadības un sociālā darba augstskola "Attīstība"  23.Sociālā labklājība  42762 Sociālais darbs
SIA Vadības un sociālā darba augstskola "Attīstība"  23.Sociālā labklājība  44762 Sociālais darbs
SIA Vadības un sociālā darba augstskola "Attīstība"  23.Sociālā labklājība  46762 Sociālais darbs
Sociālās integrācijas valsts aģentūra 6.Tulkošana  41222 Surdotulks
Sociālās integrācijas valsts aģentūra  9.Ekonomika  41344 Grāmatvedība un nodokļi
Sociālās integrācijas valsts aģentūra  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  41345 Cilvēku resursu vadība
Sociālās integrācijas valsts aģentūra  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  41345 Mārketings un tirdzniecība
Sociālās integrācijas valsts aģentūra  24.Viesnīcu un restorānu serviss un Tūrisma un atpūtas organizācija  41811 Viesnīcu servisa vadība
Sociālās integrācijas valsts aģentūra  28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde)  41481 Informācijas tehnoloģijas
Sociālās integrācijas valsts aģentūra  28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde)  41481 Lietišķo sistēmu programmatūra
Sociālo tehnoloģiju augstskola 6.Tulkošana  42222 Tulks - tulkotājs
Sociālo tehnoloģiju augstskola  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  42345 Uzņēmējdarbības ekonomika un administratīvais darbs
Sociālo tehnoloģiju augstskola  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  47345 Uzņēmējdarbības vadība
Sociālo tehnoloģiju augstskola  12.Tiesību zinātne  42380 Tiesību zinātnes 
Sociālo tehnoloģiju augstskola  12.Tiesību zinātne  46380 Tiesību zinātnes
Starptautiskā praktiskās psiholoģijas augstskola  2.Mākslas  42213 Audiovizuālā māksla
Starptautiskā praktiskās psiholoģijas augstskola  2.Mākslas  42214 Datordizains
Starptautiskā praktiskās psiholoģijas augstskola  6.Tulkošana  42222 Tulks referents 
Starptautiskā praktiskās psiholoģijas augstskola  6.Tulkošana  42222 Tulks, tulkotājs
Starptautiskā praktiskās psiholoģijas augstskola  6.Tulkošana  46222 Tulkošanas metodika un prakse
Starptautiskā praktiskās psiholoģijas augstskola  7.Psiholoģija  42310 Praktiskā psiholoģija
Starptautiskā praktiskās psiholoģijas augstskola  7.Psiholoģija  46310 Konsultatīvā psiholoģija
Starptautiskā praktiskās psiholoģijas augstskola  10.Informācijas un komunikācijas zinātnes  42342 Sabiedriskās attiecības
Starptautiskā praktiskās psiholoģijas augstskola  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  42345 Uzņēmējdarbības vadība
Transporta un sakaru institūts  9.Ekonomika  43310 Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā
Transporta un sakaru institūts  9.Ekonomika  45310 Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā
Transporta un sakaru institūts  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  42345 Transporta un biznesa loģistika
Transporta un sakaru institūts  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  43345 Sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnē
Transporta un sakaru institūts  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  45345 Sociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnē
Transporta un sakaru institūts  17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības  41525 Aviācijas transporta tehniskā ekspluatācija
Transporta un sakaru institūts  17.Mehānika un metālapstrāde, izņemot materiālzinātni, Siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības  43525 Transporta komerciālā ekspluatācija
Transporta un sakaru institūts  18.Enerģētika, izņemot siltumenerģētiku un siltumtehniku, Elektronika un automātika, izņemot automātiku, datortehniku un telekomunikācijas  42523 Elektronika 
Transporta un sakaru institūts  18.Enerģētika, izņemot siltumenerģētiku un siltumtehniku, Elektronika un automātika, izņemot automātiku, datortehniku un telekomunikācijas  43523 Inženierzinātņu bakalaurs elektronikā
Transporta un sakaru institūts  18.Enerģētika, izņemot siltumenerģētiku un siltumtehniku, Elektronika un automātika, izņemot automātiku, datortehniku un telekomunikācijas  43523 Telekomunikāciju sistēmas un datortīkli
Transporta un sakaru institūts  18.Enerģētika, izņemot siltumenerģētiku un siltumtehniku, Elektronika un automātika, izņemot automātiku, datortehniku un telekomunikācijas  45523 Inženierzinātņu maģistrs elektronikā
Transporta un sakaru institūts  25.Transporta pakalpojumi  42840 Uzņēmējdarbības vadība transportā
Transporta un sakaru institūts  28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde)  43481 Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs
Transporta un sakaru institūts  28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde)  45481 Dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs
Transporta un sakaru institūts  28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde)  45526 (6098) Informācijas sistēmu vadība
Transporta un sakaru institūts  28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde)  51526 (6089) Telemātika un loģistika
Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža  27.Civilā un militārā aizsardzība  41861 Ugunsdrošība un ugunsdzēsība
Valsts policijas koledža  27.Civilā un militārā aizsardzība  41861 Policijas darbs
Valsts robežsardzes koledža  27.Civilā un militārā aizsardzība  41861 Robežapsardze
Ventspils Augstskola 5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas  45222 Starpkultūru ģermānistika
Ventspils Augstskola 5.Valodu un kultūras studijas (izņemot tulkošanu), Dzimtās valodas studijas un Valodu programmas  51222 Valodniecība (latviešu diahroniskā un sinhroniskā valodniecība, lietišķā valodniecība un salīdzināmā un sastatāmā valodniecība)
Ventspils Augstskola 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  43345 Vadībzinātne 
Ventspils Augstskola 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  46345 Uzņēmējdarbības vadība
Ventspils Augstskola 11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  51345 Starpaugstskolu doktora studiju programma "Biznesa vadība"
Ventspils Augstskola  6.Tulkošana  42222 Tulkošana angļu-latviešu-krievu/vācu valodā
Ventspils Augstskola  6.Tulkošana  42222 Tulkošana vācu-latviešu-krievu/angļu valodā
Ventspils Augstskola  6.Tulkošana  46222 Juridisko tekstu tulkošana
Ventspils Augstskola  6.Tulkošana  46222 Tulkošana un terminoloģija
Ventspils Augstskola  18.Enerģētika, izņemot siltumenerģētiku un siltumtehniku, Elektronika un automātika, izņemot automātiku, datortehniku un telekomunikācijas  43523 Elektronika
Ventspils Augstskola  28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde)  41481 Informācijas tehnoloģijas
Ventspils Augstskola  28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde)  43481 Datorzinātnes
Ventspils Augstskola  28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde)  45481 Dabaszinātņu maģistra studiju programma datorzinātnēs (Datorzinātnes matemātiskie pamati un satelītinformācijas datu apstrādes sistēmas)
Vidzemes Augstskola 20.Arhitektūra un būvniecība  41582 (6318) Koka ēku celtniecība un ekobūves
Vidzemes Augstskola  6.Tulkošana  46222 Tulkotājs
Vidzemes Augstskola  8.Socioloģija, politoloģija, antropoloģija  42310 Politoloģija
Vidzemes Augstskola  8.Socioloģija, politoloģija, antropoloģija  46345 Pārvaldība un komunikācija
Vidzemes Augstskola  9.Ekonomika  41344 Grāmatvedība
Vidzemes Augstskola  10.Informācijas un komunikācijas zinātnes  42321 Komunikācija un sabiedriskās attiecības
Vidzemes Augstskola  10.Informācijas un komunikācijas zinātnes  42321 Mediju studijas un žurnālistika
Vidzemes Augstskola  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  42345 Biznesa vadība
Vidzemes Augstskola  11.Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība  46345 Biznesa vides vadība
Vidzemes Augstskola  18.Enerģētika, izņemot siltumenerģētiku un siltumtehniku, Elektronika un automātika, izņemot automātiku, datortehniku un telekomunikācijas  41521 Mehatronika
Vidzemes Augstskola  24.Viesnīcu un restorānu serviss un Tūrisma un atpūtas organizācija  41811 Viesnīcu un restorānu vadība
Vidzemes Augstskola  24.Viesnīcu un restorānu serviss un Tūrisma un atpūtas organizācija  42345 Tūrisma organizācija un vadība
Vidzemes Augstskola  24.Viesnīcu un restorānu serviss un Tūrisma un atpūtas organizācija  42812 Tūristu gids
Vidzemes Augstskola  24.Viesnīcu un restorānu serviss un Tūrisma un atpūtas organizācija  46345 Tūrisma stratēģiskā vadība
Vidzemes Augstskola  28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde)  41481 Informācijas tehnoloģijas
Vidzemes Augstskola  28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde)  42481 Informācijas tehnoloģijas
Vidzemes Augstskola  28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde)  46482 Sociotehnisku sistēmu modelēšana
Vidzemes Augstskola  28.Informācijas tehnoloģijas (datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas (automātika un datortehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne, signālapstrāde)  51482 (6298) Sociotehnisko sistēmu modelēšana

 

 

 
www.clarus.lv