Augstākās izglītības padome ir ieguvusi grantu Ziemeļvalstu Ministru padomes finansētā programmā NORDPLUS NEIGHBOUR iesniegtam projektam "Mūžizglītības harmonizācijas problēmas kvalitātes un atzīšanas kontekstā".

Projekta mērķis ir ne tikai veicināt izpratni par mūžizglītības nozīmi - šīs izglītības formas nepieciešamība jau ir kļuvusi par neapstrīdamu faktu, bet arī izpētīt līdzšinējo pieredzi, konkrētāk apzinot risināmos jautājumus līdz pat labas prakses paraugu un rekomendāciju piedāvāšanai publiskām autoritātēm, politikas veidotājiem, mūžizglītības realizētājiem. Jau tagad ir skaidri galvenie problēmjautājumi: neformālās mūžizglītības atzīšana un kvalitātes novērtēšana, kredītu pārneses sistēmas izveidošana neformālās mūžizglītības rezultātu iekļaušanai formālajā izglītības sistēmā, jaunas efektīvas mūžizglītības formas.

Tā kā projekts tiek īstenots "kaimiņu" programmā, Latvijas ieguvums būs arī citu valstu pieredze. Vienā tīklā kopā strādā astoņi mūžizglītības jautājumos ieinteresēti sadarbības partneri: Augstākās izglītības padome, Vidzemes Augstskola, NVO "Preiļu sieviešu klubs", Adger University College (Kristiansanda, Norvēģija), Turku universitātes Tālmācības studiju centrs (Somija), Lietuvas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, Igaunijas Lauksaimniecības universitāte Tartū, Roskildes universitāte (Dānija).Laura Bērziņa
AIP referente
6 7223392

 

 

 
www.clarus.lv