Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resrusu izdevumu segšanai (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2017.gadamUzņēmumsAugstākās izlītības padome
AdreseZigfrīda Annas Meierovica bulv.12, Rīga, LV-1050
Reģ.Nr.90000270598
 
2020.gada februāris
 
Nr. Amats Atalgojums
1 priekšsēdētājs 1215.32
2 sekretariāta vadītāja 799.63
3 AIP loceklis 30.01
4 AIP loceklis 0.00
5 AIP loceklis 60.02
6 AIP loceklis 60.02
7 AIP loceklis 61.03
8 AIP loceklis 60.02
9 AIP loceklis 61.03
10 AIP loceklis 30.01
11 AIP loceklis 30.01
12 AIP loceklis 60.02
13 AIP loceklis 60.02
kopā mēnesī : 2527.14


 
www.clarus.lv