AIP preses paziņojumus par atbalstu Ukrainai, Ukrainas tautai un Ukrainas akadēmiskajai kopienai.

“Augstākās izglītības padome atbalsta Latvijas Jūras akadēmijas integrāciju Rīgas Tehniskajā universitātē īpašās autonomas struktūrvienības statusā

Augstākās izglītības padome rosina visu 2019. gadu noteikt par Latvijas Nacionālās augstākās izglītības un zinātnes sistēmas simtgades gadu, nosakot augstāko izglītību un zinātni par 2019. gada prioritāti – 31.01.2018.

AIP atzinums Izglītības un zinātnes ministrijai par Ministru kabineta rīkojuma projektu „Par Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas likvidāciju”

Preses relīze par 05.05.2016. Latvijas Inovatoru apvienības un AIP organizēto radoši improvizēto diskusiju “Augstākās izglītības un zinātnes nākotnes skices”, kas būs veltīta akadēmiķa Jura Ekmaņa atcerei.

“AIP 14.04.2016.semināra „Augstākās izglītības jaunā finansēšanas modeļa 1.pilāra (bāzes finansējuma) valsts budžeta daļas sadalījuma, piešķiršanas un izlietojuma aktuālie jautājumi” prezentācijas”:

29.10.2015.Praktiskās konferences “Vai jaunais finansēšanas modelis sekmēs augstākās izglītības modernizāciju Latvijā?” prezentācijas:

AIP priekšsēdētāja J.Vētras raksts „Centralizētie eksāmeni fizikā vai ķīmijā ir tikai instruments, turklāt – neīstais!”
Publicēts portālā Delfi 21.02.2014.
;

Preses relīze par studiju virzienu akreditācijas nodrošināšanu;

Preses relīze par valsts finansēto budžeta vietu apjomu Tiesību zinātņu studiju programmās;

Izglītības un zinātnes ministrijas vēstule par augstākās izglītības iestāžu kosolidācijas scenāriju izstrādi;

Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs paraksta vienošanos par augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšanu Latvijā, 06.05.2011.;  

AIP priekšsēdētājs prof.Jānis Vērta paraksta vienošanos par augstākās izglītības un darba tirgus pieprasījuma sasaistes stiprināšanu, 19.04.2011.;  

Parakstīs vienošanos par augstākās izglītības tuvināšanu darba tirgus pieprasījumam, 18.04.2011.;  

GE Money Bank un Izglītības satura un eksaminācijas centra ikgadējā intelektuālā olimpiāde augstskolām:

Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju departamenta direktores Maijas Bundules prezentācija „Zinātnes piedzīvojumu centrs”. Nolasīta Augstākās izglītības padomes sēdē, 2007.gada 8.novembrī  ;

Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības departamenta direktora vietnieka Anatolija Meļņa prezentācija „ES struktūrfondu projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji augstākās izglītības atbalsta aktivitātēs 2007. - 2013.”. Nolasīta Augstākās izglītības padomes informatīvajā seminārā, 2007.gada 29.novembrī;  

Prezentācija no 29.11.2007. informatīvā seminārā par ES struktūrfondu projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem. 

 

 

 
www.clarus.lv