• Par Augstākās izglītības padomes atbalstītajiem principiem, veidojot valsts budžeta finansēto studiju vietu sadalījuma projektu.


        2019.gada 05.decembra Augstākās izglītības padomes sēdē tika izskatīts jautājums “Par valsts finansēto budžeta vietu sadalījuma principu aktualizēšanu”, kurā tika pārskatīti 2017.gada 17.oktobrī apstiprinātie valsts finansēto budžeta vietu sadalījuma principi. Sēdes laikā tika nolemts rakstiski sagatavot principus un izsūtīt elektroniskai saskaņošanai. Atbildes AIP locekļiem jāsniedz līdz 2019.gada 09.decembra plkst.16:00. Pamatojoties uz elektroniskās saskaņošanas rezultātiem Augstākās izglītības padome 2019.gada 09.decembrī nolēma:
    1.  Apstiprinātie principi, pēc kuriem tiks veidots valsts budžeta finansēto studiju vietu sadalījuma projekts.

 

 

 
www.clarus.lv