"Augstākās izglītības padomes stratēģiskās nostādnes augstākajā izglītībā 2018.-2019. gadam” Nolasīts Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju apakškomisijas sēdē 26.02.2019.
“Par AIP īstenotajiem pasākumiem Augstskolu likumā noteikto uzdevumu izpildē” Nolasīts Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē 24.09.2019.
AIP darbības pārskats par 2019.gadu.
AIP darbības pārskats par 2018.gadu.
AIP darbības pārskats par 2017.gadu.
AIP darbības pārskats 2013.-2016.gads” /Nolasīts Saeimas IKZK 21.09.2016.

 

 

 
www.clarus.lv