Rīgā
07.01.2013.

Komentējot publiskajā telpā izskanējušo informāciju, ka Augstākās izglītības padome (turpmāk - AIP) it kā patvaļīgi būtu palielinājusi valsts finansēto budžeta vietu apjomu Tiesību zinātņu studiju programmās, AIP norāda, ka atbilstoši Augstskolu likuma prasībām AIP prognozē valsts attīstībai nepieciešamo studentu skaitu valstī.
Pildot Augstskolu likumā 70.pantā noteikto uzdevumu AIP apzināja ministriju viedokli par nepieciešamo speciālistu skaita sagatavošanu attiecīgajā nozarē, tai skaitā arī LR Iekšlietu ministrijas (turpmāk - LR IeM) viedokli par iekšlietu nozarei nepieciešamo speciālistu sagatavošanu.
Kā izriet no LR IeM 2012.gada 27.septembra vēstules Nr.1-38/2735, tad 2013.gadā plānotais valsts finansēto studiju vietu skaits izglītības iestādēs, ar kurām LR IeM padotības iestādēm ir noslēgts līgums par speciālistu sagatavošanu ir sekojošs:

  • Latvijas Universitātes akadēmiskā doktora studiju programma „Juridiskā zinātne” - 2 budžeta vietas;
  • Rīgas Stradiņa universitātes profesionālā bakalaura studiju programma „Tiesību zinātne” - 239 budžeta vietas;
  • Rēzeknes Augstskolas otrā līmeņa profesionālā augstākās izglītības programma „Robežapsardze” - 47 budžeta vietas.

AIP ir respektējusi LR IeM (ministrs R.Kozlovskis - Reformu Partija) viedokli, par iekšlietu nozarei nepieciešamo speciālistu sagatavošanu 2013.gadā un prognozējamo budžeta vietu skaitu iekļāva kopējos priekšlikumos par valsts budžeta finansēto studiju vietu skaitu studiju virzienā Tiesību zinātne, lai sagatavotu speciālistus policijas vajadzībām, kuru sagatavošana tika pārtraukta pēc Policijas akadēmijas likvidēšanas.
Līdz ar to apgalvojums, ka AIP patvaļīgi, pretēji valsts interesēm, būtu palielinājusi budžeta vietu skaitu jurisprudencē ir melīgs un neatbilst patiesībai.

 

AIP sekretariāts
6223392

 

 

 
www.clarus.lv