19.04.2013.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

AIP risinājums draudīgās situācijas novēršanai saistībā ar studiju virzienu akreditāciju

Lai atrisinātu draudīgo situāciju augstākās izglītības studiju virzienu akreditācijā, plašākā augstākās izglītības jomā iesaistītās organizācijas pārstāvošā institūcija Latvijā – Augstākās izglītības padome (AIP), vēršas pie valsts augstākajām amatpersonām, piedāvājot risinājumu. Proti, AIP ir gatava uzņemties veikt augstskolās un koledžās īstenoto studiju virzienu akreditāciju. Šāds lēmums vienbalsīgi tika pieņemts vakar, 18.aprīlī, notikušajā AIP sēdē. Šāds risinājums atbilst likumdošanā noteiktai kārtībai, jo Augstskolu likums paredz AIP tiesības veikt augstskolu akreditāciju un tiesības pieprasīt ārpuskārtas akreditāciju jebkurai augstskolai vai tās studiju virzienam. Turklāt, šis AIP priekšlikums tika atbalstīts šodien, 19.aprīlī, notikušajā Latvijas Rektoru padomes sēdē. Tas liecina par nozīmīgu augstākās izglītības jomas atbalstu AIP piedāvātajam risinājumam.

AIP uzsver, ka Latvijā sistemātiski netiek ievēroti Augstskolu likumā noteiktie studiju virzienu akreditācijas uzsākšanas termiņi un nenotiek studiju virzienu akreditācija. Tā rezultātā jau šobrīd tiek radīts nozīmīgs kaitējums gan valstij kopumā, gan augstākajai izglītībai un studentiem. Piemēram, jau pieci Daugavpils Universitātes (DU) absolventi diploma vietā saņēmuši akadēmiskās izziņas. Tāpat esošā situācija pavisam drīz var draudēt ar licences atņemšanu vēl neakreditētām studiju programmām vai apdraudēt iespējas Latvijas studentiem saņemt valsts galvotus studiju un studējošo kredītus.

AIP Latvijā ir vienīgā organizācija, kas ir Saeimas apstiprināta un pārstāv visplašāko augstākajā izglītībā iesaistīto personu loku. Turklāt, AIP pārzina gan ārvalstu pieredzi akreditācijas jomā, gan līdzšinējo Latvijas sistēmu, gan bijusi iesaistīta jaunās akreditācijas sistēmas izstrādē Latvijā. Tāpat AIP ir atbilstoša studiju virzienu akreditācijas uzsākšanai un nodrošināšanai nepieciešamā pieredze gan programmu (sadalītu pa virzieniem) vērtēšanas organizēšanā, gan ekspertu atlasē, jo kopš 2011.gada maija AIP īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai”. Šis kopums ļauj arī nekavējoties izmantot projekta rezultātus un organizēt darbu, lai veiktu vienu no svarīgākajiem šī brīža uzdevumiem Latvijas augstākajā izglītībā – pāreju no studiju programmu uz studiju virzienu akreditāciju.

Ja tuvākajās nedēļās netiks uzsākta studiju virzienu akreditācija, tad atbilstoši Augstskolu likumam, augstskolas vai koledžas nebūs tiesīgas saviem absolventiem izsniegt valsts atzītu augstākās izglītības diplomu. Tāpat pastāv draudi par studiju programmu licenču anulēšanu –  atbilstoši Augstskolu likumam – par licences anulēšanu studiju programmai lemj, ja divu gadu laikā no studiju programmas īstenošanas uzsākšanas nav uzsākta studiju programmai atbilstošā studiju virziena akreditācija. 

Vienlaikus AIP norāda, ka IZM izveidotā Studiju virzienu akreditācijas komisija reāli nemaz nav uzsākusi darbu.

Tāpat AIP sēdē tika pausti iebildumi saistībā ar IZM izstrādātajiem grozījumiem Ministru kabineta (MK) noteikumos par IZM sniegto maksas pakalpojumu cenrādi. Šie iebildumi jau iepriekš iesniegti IZM un tie galvenokārt ir pret finansiālā un administratīvā sloga palielināšu augstskolām un koledžām studiju virzienu akreditācijas gaitā.


AIP sekretariāts,
67223392

 

 

 
www.clarus.lv