Izglītības attīstības pamatnostādņu 2021.-2027. gadam virsmērķis ir nodroŠināt kvalitatīvas izglītības iespījas visiem Latvijas iedzīvotījiem. Ar mērķi veicināt viņu potenciāla attīstību un īstenošanu visa mūža garumā un lai veidotu viņu spēju mainīties un atbildīgi vadīt pastāvīgās pārmaiņas sabiedrībā un tautsaimniecībā. Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts sekretāra vietnieces Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktores I.Salenieces 19.08.2021. prezentācija “Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.2027.gadam “Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai””

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam pieejamas šeit

 
www.clarus.lv