Informatīvais ziņojums „Par valsts nozīmes pētniecības centru noteikšanu, lai nodrošinātu resursu koncentrāciju un Eiropas Savienības struktūrfondu efektīvu ieguldījumu” (izskatīts MK sēdē 2010.gada 17.augustā)

Informatīvais ziņojums „Par nepieciešamajām strukturālajām pārmaiņām augstākajā izglītībā un zinātnē Latvijas starptautiskās konkurētspējas paaugstināšanai” (izskatīts MK sēdē 2010.gada 12.janvārī)

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

 
www.clarus.lv