“Zinātnes un tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam” pieejamas šajā saitē. (spiest šeit)

 
www.clarus.lv