02.12.2021.Šodien, 02.decembrī, Augstākās izglītības padome savā attālinātajā Zoom sēdē, vienbalsīgi apstiprināja jauno Latvijas Augstākās izglītības un augstskolu attīstības koncepciju 2021.–2030. gadam Nākotnes augstskolas 2030.

Tajā ir iezīmēti Latvijas augstākās izglītības sistēmas un augstskolu attīstības virzieni, ņemot vērā Latvijas un Eiropas plānošanas dokumentu ietvaru, paredzamos globālos, Eiropas un Latvijas izaicinājumus līdz 2030. gadam, kā arī Latvijas augstākās izglītības un augstskolu attīstības dimensijas.

Koncepcijā īpaša uzmanība ir pievērsta akadēmiskās brīvības, internacionalizācijas un starptautiskās konkurētspējas un atbilstošu resursu jautājumiem. Apzinoties to, ka Latvijas valsts neiegulda augstākajā izglītībā nepieciešamo finansējumu, koncepcijā ir izcelta nepieciešamība liberalizēt daļu normatīvo regulējumu, lai Latvijas augstskolas brīvi konkurētu augstākās izglītības starptautiskajā tirgū, īpaši augstākās izglītības starptautiskajā tiešsaistes tirgū. Vienlaikus koncepcijā ir pausta vajadzība jau tagad apzināties to, kāda augstākā izglītība Latvijā ir veidojama ne vien nākamajā desmitgadē, bet arī pēc 2030. gada.

  lejuplādēt pilno versiju PDF formātā "

 
www.clarus.lv