Ar plašu sabiedrības līdzdalību Pārresoru koordinācijas centra (PKC) vadībā izstrādātais Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. - 2027. gadam (NAP2027) nosaka stratēģiskos mērķus, prioritātes un uzdevumus valsts attīstībai nākamajiem septiņiem gadiem, lai panāktu Latvijas un ikviena iedzīvotāja izaugsmi un labklājības pieaugumu. NAP2027 izstrādāts, veicot dziļu pašreiz spēkā esošā NAP2020 vidusposma rezultātu analīzi, ņemot vērā Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam izvirzītos mērķus un ANO Ilgtspējīgas attīstības 17 mērķus. NAP2027 izstrādē intensīvi strādājušas tā sešu prioritāšu darba grupas, iesaistot kopumā vairāk nekā 150 pārstāvjus no nevalstiskajām organizācijām, valsts un pašvaldību iestādēm, zinātniekus, uzņēmējus, politiķus, kā arī notikušas fokusa grupu diskusijas visos Latvijas reģionos.Plašāka informācija par Latvijas Nacionālo attīstības plānu --> https://www.pkc.gov.lv/lv/nap2027

 

 

 
www.clarus.lv