LEAF Balvas konkurss

Latvijas Ekonomikas Attīstības Forums (LEAF) ir biedrība, kuras darbības galvenais mērķis ir veicināt Latvijas tautsaimniecības attīstību, apzinot un izvērtējot ekonomikas, t.sk. uzņēmējdarbības aktuālās problēmas, izstrādājot risinājuma variantus un sekmējot to īstenošanu, kā arī rosinot ekonomiskās domas attīstību valstī.

Viens no Latvijas vēsturē visilgāk pastāvošajiem studentu zinātnisko darbu konkursiem– LEAF Balva – kuru arī šogad LEAF organizē sadarbībā ar Augstākās Izglītības padomi, aicina Jūs, sākot izstrādāt savus bakalaura, maģistra vai īpaši konkursam veidotus darbus, izvēlēties aktuālas tēmas un inovatīvas pētniecības metodes, lai veidotu analītiskus darbus, kas spētu pamatot vērtīgas un dažkārt sabiedrībā vēl neizprastas idejas.

Konkursam LEAF piedāvā izstrādāt konkrētus pētījumus kādā no vairākām pamattēmām, kas saistītas ar Latvijas ekonomikas attīstību - reģionu labklājības celšanas iespējām, uz zināšanām balstītas ekonomikas veidošanu, uzņēmējdarbības lomas un nozīmes novērtējumu, kā arī ar izglītības sistēmas konkurētspējas celšanai nepieciešamajiem risinājumiem. Ar precīzām konkursa tēmām un konkursa nolikumu var iepazīties te.

Gaidīsim kvalitatīvus darbus, kas rosinātu diskusijas ekonomikas un izglītības politikas nozarēs!

Ar zinātnisko darbu iesniegšanas termiņiem var iepazīties konkursa nolikumā.
Tuvāka informācija leaf@leaf.lv vai 67814199.

 

 

 
www.clarus.lv