Augstākās izglītības padome

Reģ. nr. 90000270598, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 12, Rīga LV-1050
Tālrunis: 67223392, fakss: 67220423, e-pasts: aip@latnet.lv, http://www.aip.lv

Preses paziņojums

Augstākās izglītības padome par atbalstu Ukrainai, Ukrainas tautai un Ukrainas akadēmiskajai kopienai

Rīgā, 2022. gada 7. martā

Augstākās izglītības padome savā 2022. gada 3. marta sēdē stingri nosodot  Krievijas Federācijas militāro agresiju un plaša mēroga iebrukumu Ukrainā un Baltkrievijas iesaisti militārajā uzbrukumā Ukrainai, izteica viennozīmīgu atbalstu Ukrainas suverenitātei un teritoriālajai nedalāmībai Ukrainas tautai un Ukrainas akadēmiskai kopienai – studējošajiem, mācībspēkiem, zinātniekiem un augstskolu darbiniekiem. Augstākās izglītības padome pieņēma aicinājumu, izstrādāt plašu atbalsta līdzekļu klāstu Ukrainas akadēmiskās kopienas pārstāvjiem, kuri militārās agresijas rezultātā ir bijuši spiesti atstāt Ukrainu.
Augstākās izglītības padome savā aicinājumā atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas iecerēto risinājumu, izveidot īpašu stipendiju Ukrainas studējošajiem, kuriem Latvijā būs nepieciešams atbalsts studiju turpināšanai, vienlaikus aicinot to attiecināt arī uz studējošajiem, kuri apgūst koledžas līmeņa augstākās izglītības programmās, kā arī studējošajiem no Ukrainas, kuri jau studē Latvijā. Augstākā izglītības padome aicināja nepieciešamības gadījumā Izglītības un zinātnes ministriju paredzēt šiem mērķiem Latvijas augstskolām papildus budžeta vietas, kā arī piešķirt papildus līdzekļus Ukrainas akadēmiskā personāla un zinātnieku integrācijai Latvijas augstskolās un pētniecības institūcijās.
Līdz ar atbalstu Ukrainas akadēmiskai kopienas pārstāvjiem, kuri militārās agresijas rezultātā ir bijuši spiesti atstāt Ukrainu, Augstākās izglītības padome aicināja Izglītības un zinātnes ministriju, Ministru kabinetu un Latvijas Saeimu kopā ar Eiropas Savienības dalībvalstīm un Eiropas Komisiju, izstrādāt plašu atbalsta mehānismu klāstu Ukrainas augstskolām, kuras turpina darbu Ukrainā, kā arī instrumentus, ar kuru palīdzību nodrošināt darbības nepārtrauktību tām Ukrainas augstskolām, kuras militārās agresijas un okupācijas rezultātā būs spiestas evakuēties vai pārtraukt savu darbību.
Augstākā izglītības padome pauda atbalstu tam, lai iesaldētu Krievijas Federācijas un Baltkrievijas līdzdalību Boloņas procesā, vienlaikus uzsverot nepieciešamību atbalstīt visus Krievijas Federācijas un Baltkrievijas akadēmiskās kopienas pārstāvjus, kuri, uzņemoties milzu risku un demonstrējot pilsonisko drosmi, ir publiski kritizējuši militāro uzbrukumu Ukrainai. Kā to uzsvēra Augstākās izglītības padome, Izglītības un zinātnes ministrijai, Ministru kabinetam un Latvijas Saeimai kopā ar Eiropas Savienības dalībvalstīm un Eiropas Komisiju, ir jāizveido atbilstoši sadarbības mehānismi un jāsniedz visa nepieciešamā palīdzība, lai aizstāvētu akadēmisko brīvību okupētajā Ukrainas teritorijā, Krievijas Federācijā un Baltkrievijā.

 

AIP Priekšsēdētājs                                                                                       prof. Andris Teikmanis

A.Teikmanis
andris.teikmanis@lma.lv

Augstākās izglītības padome
aip@latnet.lv;
67223392