Augstākās izglītības padome, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī Nr.12
2022.gada 30.jūnijā
plkst.16.00Augstākās izglītības padomes (AIP) sēdes nr.12 darba kārtība. Sēde notiek attālināti.

  1. 1. Aktuālā informācija, kas attiecas uz norisēm augstākajā izglītība un pētniecībā;
  2. 2. AIP 09.06.2022. sēdes protokola nr.11 saskaņošana un apstiprināšana;
  3. 3. Par Kultūras ministrijas sagatavoto projektu “Plāns rasisma un antisemītisma mazināšanai 2022.-2023.gadam”;
  4. 4. Augstākās izglītības iestāžu konsolidācijas plāns, ziņo Valsts sekretāra vietnieks Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktors Dmitrijs Stepanovs;
  5. 5. Par AIP pienākumu izstrādāt priekšlikumus par augstskolu struktūras maiņu valstī;
  6. 6. Par atzinuma sniegšanu Liepājas universitātes bakalaura studiju programmai “Datorzinātnes”, kurā plānots mazāk nekā 250 studējošo;
  7. 7. Par atzinuma sniegšanu Liepājas universitātes doktora studiju programmai “E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība”, kurā plānots mazāk nekā 250 studējošo;
  8. 8. Dažādi.
    • Par AIP locekļu atvaļinājumiem jūlija mēnesī;
AIP sekretāre
6 7223392

 

 

 
www.clarus.lv