Augstākās izglītības padome, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī Nr.12
2022.gada 29.septembrī
plkst.16.00Augstākās izglītības padomes (AIP) sēdes nr.16 darba kārtība. Sēde notiek attālināti.

 1. 1. Aktuālā informācija, kas attiecas uz norisēm augstākajā izglītība un pētniecībā;
 2. 2. AIP 15.09.2022. sēdes protokola nr.15 saskaņošana un apstiprināšana;
 3. 3. Par papildu prasību saskaņošanu Valsts policijas koledžas uzņemšanas noteikumos;
 4. 4. Par papildu prasību saskaņošanu Novikontas Jūras koledžas uzņemšanas noteikumos;
 5. 5. Par augstskolu struktūras maiņu valstī (turpinājums);
 6. 6. Par augstskolu ierakstu drošticamību VIIS augstskolu reģistrā;
 7. 7. Par politisko organizāciju solījumiem 14. saeimas vēlēšanās par augstākās izglītības jautājumiem – pārskats;
 8. 8. AIP viedoklis par augstskolu finansēšanas modeļa pārmaiņām – turpinājums;
 9. 9. Dažādi.
 10. AIP sekretāre
  6 7223392

 

 

 
www.clarus.lv